Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2018

11.01.2019

Rynek ubezpieczeniowy jest coraz bardziej wymagający. Firmy nagrodzone w ostatniej edycji konkursu „Gazety Bankowej” radzą sobie na nim bardzo dobrze rozwiń

Rynek stwarza wyzwania, które mogą być przyczyną kłopotów, jednak dla najbardziej ambitnych i dynamicznych graczy to okazja do osiągania wysokich zysków. Źródłem wyzwań są nie tylko procesy rynkowe, związane np. z pojawieniem się nowych technologii czy nieznanych do tej pory oczekiwań klientów, coraz bardziej mobilnych i coraz chętniej poszukujących prostych, intuicyjnych rozwiązań. Wyzwania stwarzają również regulatorzy, i to na bardzo różnym poziomie – od regulacji unijnych, po krajowe czy branżowe. Rynek ubezpieczeniowy jest mocno reglamentowany, podlega ciągłej obserwacji, ma nad sobą wiele podmiotów oceniających każdy ruch. Taka jest jego specyfika, a firmy działające w tej branży muszą uwzględniać w swoich strategiach wiele jego wymiarów.

Towarzystwa, które nagrodziliśmy w konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2018”, mają na swoim koncie liczne osiągnięcia, z wysokimi zyskami na czele. Każda z nich wprowadziła w ostatnim czasie na rynek coś nowego, potrafiła pozytywnie zaskoczyć swoich klientów, czymś przyciągnąć ich uwagę, wyróżnić się na tle konkurencji.

Dobre dane finansowe to oczywisty miernik sukcesu firmy, jej umiejętności poruszania się w rzeczywistości rynkowej. W czasach dobrej koniunktury gospodarczej, takich jak obecnie, liczy się nie tylko zysk, lecz również sposób jego osiągania. Na bogatym rynku można zarabiać nawet przy stosunkowo niewielkich inwestycjach, kładąc nacisk przede wszystkim na tradycyjne sposoby pomnażania przychodów, zatrudniając np. więcej osób, których praca w Polsce jest stosunkowo tania. Można robić to także w inny sposób, budując pozycję firmy opartą w znacznym stopniu na nowych technologiach, wykorzystujących algorytmy doskonale analizujące oczekiwania klientów, tworząc nowoczesne platformy komunikacji. Można również wprowadzać do firmy takie systemy zarządzania, które zagwarantują wzrost produktywności pracowników, zapewniając zarazem ich rozwój i awanse oparte na jasnych kryteriach. Kultura organizacyjna to w obecnych czasach niezwykle ważny element rynkowej sprawności firmy. Pozwala utrzymać u siebie najbardziej wartościowych pracowników, o których walczą konkurenci zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wszystkie te elementy braliśmy pod uwagę, honorując najlepsze towarzystwa ubezpieczeniowe, a także wybierając Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2018, którym został Paweł Surówka, prezes PZU SA. Pamiętaliśmy również o pewnej istotnej specyfice rynku, która wyznaczy kierunki jego rozwoju na wiele lat naprzód. „Banki chętnie otwierają się na to, co nowe. Natomiast ubezpieczeniowcy z natury są bardziej ostrożni” – mówił w wywiadzie dla „Gazety Bankowej” Paweł Surówka.

„Czy to właściwa postawa? Nie sądzę. Uważam, że ich powściągliwość jest zgubna, dlatego postanowiłem dać mocny impuls, stawiając w PZU na rozwój i zmianę. Jeżeli my nie wykorzystamy technologii do tego, żeby ubezpieczenia były bardziej zrozumiałe, łatwiejsze do nabycia, bardziej intuicyjne, zrobią to z pewnością spółki technologiczne” – podkreślał prezes PZU SA.

9 stycznia 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród.

Odebrali je:

w imieniu PZU Życie – Dorota Macieja, członek zarządu;

w imieniu Santander Aviva – prezes Krzysztof Charchuła;

Nationale-Nederlanden – p.o. prezes Jacek Koronkiewicz;

AXA – prezes Artur Maliszewski;

Aviva – prezes Adam Uszpolewicz;

PZU SA – prezes Paweł Surówka, który odebrał również nagrodę Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2018.

Nagrody wręczali:

Henryk Uzdrowski – członek zarządu Grupy Medialnej Fratria, oraz Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy życząc osiągnięcia znakomitych wyników również w 2019 r.

 
30.11.2018

Firmy i menedżerowie: liderzy rynku ubezpieczeń Firmy ubezpieczeniowe działają na trudnym rynku, na którym wcale nie jest łatwo osiągnąć sukces. Trzeba spełnić wysokie standardy finansowe, sumiennie przestrzegać zasad, a jednocześnie wykazać się pomysłowością i innowacyjnością rozwiń

Konkursy ubezpieczeniowe „Gazety Bankowej” mają za zadanie wyłonić ponadprzeciętne, nieszablonowe, a zarazem solidne firmy ubezpieczeniowe. Pierwszy z konkursów – Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa – to ranking najlepszych z najlepszych.

Rynek ubezpieczeniowy jest solidnie uregulowany, obowiązują na nim wysokie standardy finansowe, sprowadzające się de facto do konieczności zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa  ubezpieczonym. Na tym rynku nie może być żadnej wątpliwości co do tego, że świadczenia zostaną wypłacone, polisa zadziała w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, na jak długo zostanie wystawiona.

Nasz konkurs do tych oczywistych zasad obowiązujących wszystkie firmy dorzuca jeszcze jedną, fundamentalną nie tylko dla branży, lecz również dla każdego przedsiębiorstwa działającego na współczesnym rynku – ma być ono przyjazne klientom.

To właśnie ta cecha decyduje dzisiaj o sukcesie: firma przyjazna to taka, która wykorzystuje nowoczesne technologie, by odpowiedzieć na potrzeby klientów, potrafi dotrzeć do nich z odpowiednim przekazem, oferuje produkty, które są potrzebne, a zarazem potrafi je wyjaśnić w sposób prosty i przejrzysty. Kiedy potrzeba, wykorzystuje w swoich przedsięwzięciach najnowsze technologie, ale korzysta również z profesjonalnych doradców i agentów. Nie unika kontaktu z klientami, ale ich szuka, wykorzystując w tym celu wszystkie narzędzia komunikacji – od tradycyjnych po technologicznie najbardziej zaawansowane.

Konkurs odnosi się do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., dotyczy osobno trzech kategorii: Dział I, Dział II (wyłącznie ubezpieczenia z grupy 3 oraz 10), Dział II (pozostałe ubezpieczenia).

Drugi konkurs „Gazety Bankowej” – Ubezpieczeniowy Menedżer Roku – stawia z kolei nacisk na pomysłowość, rozmach i wizję idące z w parze z czuwaniem nad bezpieczeństwem oraz solidnością firmy. To przymioty wybitnych menedżerów, które w naszym konkursie desygnują najpierw towarzystwa ubezpieczeniowe, następnie z tego doborowego grona czołową piątkę typuje „Gazeta Bankowa”, a ostateczną decyzję podejmuje jury.

Sylwetki piątki nominatów zamieszczamy na kolejnych stronach „Gazety Bankowej”. Każdy z nich ma na swoim koncie liczne osiągnięcia, docenione przez rynek.

Kandydaci byli wyłaniani i oceniani według takich kryteriów jak skuteczność w zarządzaniu firmą (w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.) oraz osiągnięcie w tym okresie ponadprzeciętnych wyników.

Liczyły się wysokie, pozytywne oceny zarówno zespołu współpracowników, jak i środowiska biznesowego, działalność etyczna, przestrzeganie zasad prawnych oraz reguł zdrowej konkurencji, wrażliwość na potrzeby społeczne, prowadzenie działalności charytatywnej, wspieranie lokalnych inicjatyw i stosowanie w praktyce zasad odpowiedzialnego biznesu.

Wyniki obu konkursów zostaną zaprezentowane w styczniowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

Nominowani w konkursie Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2018

 

Transparentne produkty, najwyższe standardy obsługi

Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Pramerica Życie TUiR SA

Karierę zaczynała w Merrill Lynch, uruchamiała polski oddział BlackRock, tworzyła AXA TFI i była szefem Genworth Financial w regionie. Studiowała we Wrocławiu i w Paryżu.

W codziennej pracy przyświeca jej idea, by robić to, co warto, a nie tylko to, co się opłaca. Dlatego kładzie nacisk na oparte na wartościach etyczne relacje z klientami, oferowanie jedynie  transparentnych produktów finansowych i najwyższe standardy obsługi. Tak wysoka jakość pracowników, produktów i obsługi klientów to jej osobista duma, a zarazem przewaga konkurencyjna zarządzanej przez nią firmy.

Piastuje funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Jest otwarta na potrzeby innych i zaangażowana społecznie. Przewodniczyła Radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i jest współzałożycielem oraz członkiem Koalicji Prezesów Wolontariuszy.

Jej wrażliwość na potrzeby innych znajduje odzwierciedlenie nie tylko w zaangażowaniu biznesu w pomoc tym, których los doświadczył, lecz również w codziennym zarządzaniu zespołami. Firma corocznie uzyskuje wysokie wyniki w ankiecie satysfakcji pracowników, a także tytuły Najlepszego Pracodawcy przyznawane przez niezależne instytucje.

Kiedy w 2018 r. poinformowała swoich pracowników o przejęciu spółki przez Grupę Unum, zapewniła o swoim osobistym wsparciu każdego z nich. Obdarowana zaufaniem podczas wymagającego okresu przejściowego pielęgnowała je szczególnie poprzez otwartą i uczciwą komunikację, wiele bezpośrednich rozmów i spotkań, a także wsparcie i zrozumienie dla każdej ludzkiej historii. Wiara pracowników i współpracowników w przyszłość spółki oraz wspólna praca w tym wymagającym okresie przyniosły nieoczekiwane rezultaty w postaci wzrostu wyników finansowych firmy.

Pod nową marką Unum dąży do tego, by ponad 20-letnie dziedzictwo Pramerica Życie stanowiło silny fundament do dalszego rozwoju firmy. Wraz z nowym właścicielem podziela przekonanie, że dobre rozwiązania wymagają czasu, a także dogłębnego poznania potrzeb klientów. Zatem zanim oferta spółki zostanie wzbogacona, produkty Unum będą rzetelnie analizowane pod kątem adekwatności do lokalnych potrzeb.

Wprowadzenie nowej marki na rynek, utrzymanie najwyższych standardów obsługi klienta, stworzenie możliwości osobistego rozwoju pracownikom i współpracownikom, a także rozwój technologiczny spółki to plany na najbliższe lata.

 

Siła w zespole

Sławomir Łopalewski, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia (PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA)

Sławomir Łopalewski jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz IESE Business School University of Navarra/AMP. Studiował także na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył kursy zarządzania w Harvard Business School i w Kellogg School of Management w USA.

Sławomir Łopalewski przez wiele lat pracował w renomowanych firmach konsultingowych, głównie w Deloitte Advisory, gdzie zajmował się doradztwem strategicznym dla firm z sektora finansowego. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Od 2008 r. jest związany z PKO Życie Towarzystwem Ubezpieczeń SA (dawniej Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie) – początkowo jako członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż. W 2010 r. objął stanowisko prezesa zarządu PKO Życie TU SA. Od powstania spółki majątkowej w 2015 r. pełni również funkcję prezesa zarządu PKO TU SA.

Za swój największy zawodowy sukces Sławomir Łopalewski uważa stabilne zarządzanie PKO Ubezpieczenia przez ostatnie 10 lat.
– Jako firma nieustannie się rozwijamy, a ten rozwój nie byłby możliwy bez wyjątkowego zespołu utalentowanych, kreatywnych i otwartych osób. Cieszę się, że udało mi się stworzyć taki zespół. Uważam, że jest to najważniejszy fundament, i to stanowi o sile naszej firmy – dodał prezes zarządu PKO Ubezpieczenia.

PKO Ubezpieczenia jest liderem w segmencie produktów majątkowych na rynku bancassurance – ubezpieczycielowi zaufało 1,6 mln klientów. Dzięki jednemu z najwyższych na rynku kapitałów akcyjnych oraz wysokim wskaźnikom wypłacalności i bezpieczeństwa spółka jest jedną z najbardziej stabilnych życiowych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Należy do GK PKO Banku Polskiego, a jej rozwój wspierają bliska współpraca oraz dobre relacje z bankiem.

Ważnym elementem rozwoju ubezpieczyciela jest poszerzanie oferty produktowej, szczególnie produktów samodzielnych. – Koncentrujemy się także na współpracy ze spółkami GK PKO Banku Polskiego, w tym z PKO Leasing czy TFI. Rozważamy różne opcje strategiczne pozwalające PKO Ubezpieczenia zająć pozycję na rynku ubezpieczeń zgodną z ambicją największej Grupy Kapitałowej w Polsce, ale najważniejsze dla nas jest tworzenie produktów, które dają realną wartość klientowi – mówi Sławomir Łopalewski.
Prywatnie najchętniej spędza czas, podróżując ostatnio dużo po Polsce. – Przygotowując córkę do lekcji geografii, uświadomiłem sobie, jak wiele jest pięknych miejsc w naszym kraju, do których chciałbym pojechać – zwierzył się prezes.

 

Droga lidera

Paweł Surówka, prezes Grupy PZU

Paweł Surówka jest absolwentem Université Paris I Panthéon Sorbonne oraz École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).Ukończył też studia na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium.

W latach 2007–2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie Europy Centralnej i Wschodniej przez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych i analizy rynkowej.

Z bankowości przeszedł do przemysłu motoryzacyjnego i chemicznego – przez niemal trzy lata, do 2015 r., pełnił funkcję członka zarządu grupy Boryszew SA (był odpowiedzialny za rozwój sektora automotive grupy, prowadząc restrukturyzacje spółek zależnych – ponad 2 tys. zatrudnionych). W 2014 r. nadzorowane przez niego spółki uzyskały od grupy Volkswagen, ich największego klienta, nagrodę Global Champion 2014 dla najlepszego globalnego dostawcy.

Ponownie powrócił do bankowości na rok, do stycznia 2016 r., był doradcą prezesa zarządu PKO Banku Polskiego SA oraz dyrektorem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy. Paweł Surówka odpowiadał za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego we Frankfurcie nad Menem.

Mając tak bogate doświadczenie zawodowe, mógł się podjąć prowadzenia największej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo- -Wschodniej – PZU (styczeń 2016), gdzie od czerwca 2016 r. pełni funkcję prezesa spółki życiowej, a następnie majątkowej (kwiecień 2017 r.). Paweł Surówka jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pekao SA.

Biegle włada językami: angielskim, francuskim i niemieckim.

 

Jak zachwycać klientów

Artur Maliszewski, prezes Grupy AXA w Polsce

Jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego (specjalizacja: Organizacja i Zarządzanie) oraz podyplomowego Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył także w licznych szkoleniach branżowych, również tych przeprowadzanych przez prestiżowe uczelnie zagraniczne: INSEAD i Darden School of Business.

Artur Maliszewski stoi na czele Grupy AXA w Polsce od lipca 2017 r. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na różnego rodzaju stanowiskach kierowniczych. Od 2014 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Nordea PTE SA. Wcześniej, przez łącznie 12 lat, był członkiem zarządu i wiceprezesem dwóch banków: Alior Banku i Raiffeisen Banku, z którymi był związany od początku ich istnienia. W swojej karierze odpowiadał m.in. za segmenty bankowości korporacyjnej, MŚP, detalicznej i private banking. Koordynował również rozwój sieci sprzedaży i oddziałów, prace biura maklerskiego, departamentu sprzedaży produktów skarbowych oraz departamentu marketingu.

Ambicją Artura Maliszewskiego jako prezesa grupy AXA jest budowanie jednej z najnowocześniejszych i najsprawniej funkcjonujących firm ubezpieczeniowych w Polsce. Uważa, że konkurencja przenosi się do back office, więc przez półtora roku pracy dla AXA koncentrował się na uproszczeniu jej struktury organizacyjnej, podniesieniu efektywności kosztowej i procesowej oraz uzyskaniu synergii z przeprowadzonych wcześniej akwizycji. W ten sposób dał podwaliny pod elastyczną w działaniu oraz dobrze poukładaną organizację gotową na zrównoważony, zyskowny rozwój i miejsce wśród pięciu największych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Doświadczenia maratończyka nauczyły go ważnej rzeczy w odniesieniu do wyników finansowych AXA w Polsce – uczestnicząc w wieloletnim wyścigu, trzeba mieć także dobre międzyczasy. Pracując dla Grupy AXA, w szczególności wspiera wizję zmiany podejścia ubezpieczyciela do likwidacji szkód i obsługi roszczeń, której mottem jest to, aby „Zachwycać klientów”. Według tej koncepcji relacje z klientem są oparte na regularnym i precyzyjnym informowaniu o statusie szkody i bezpośrednim kontakcie pracowników, by klient nie miał wątpliwości, czy AXA wywiązuje się z obietnic. Efekt?

Znacząca poprawa wskaźników zadowolenia klientów, zyskowności i efektywności, m.in. 97 proc. odbieranych połączeń telefonicznych od klientów, 60 proc. mniej klientów wracających z roszczeniami lub niezadowolonych, jednocyfrowa inflacja szkodowa, ale przede wszystkim mocny impuls do zmiany kultury pracy w całej Grupie.

 

Miłośnik ubezpieczeń, Fiata i wina

Andrea Simoncelli, prezes zarządu Generali Życie TU, Generali TU, Generali Finance sp. z o.o.

Andrea Simoncelli został powołany na prezesa zarządu spółek Generali Polska 1 stycznia 2016 r. Zadaniem nowego prezesa było przywrócenie Generali zyskowności i stworzenie firmy oferującej wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe oraz stabilnego i rozwijającego miejsca pracy.

Już po 18 miesiącach wskaźnik mieszany Generali Polska zmniejszył się z 143 proc. do 97 proc., a polskie spółki Generali zaczęły przynosić zyski. Utworzono 16 oddziałów regionalnych, w których pracuje 300 agentów Generali. W 2018 r. Generali zawarło umowę o przejęcie Concordia Capital SA oraz Concordia Polska TUW. Generali podpisało również umowę przejęcia Union Investment TFI SA w Polsce.

Według Simoncellego to, co decyduje o sukcesie firmy, to satysfakcja klienta – jej wskaźnik w ciągu ostatniego roku wzrósł o ponad 55 punktów. Było to możliwe dzięki dobrym produktom, jakości usług oraz sprawnej likwidacji szkód. W 2018 r. wprowadzono digitalizację w likwidacji szkód, wykorzystując innowacyjne rozwiązania technologiczne, dzięki czemu o 30 proc. został skrócony czas wypłaty roszczeń.

Prezes Simoncelli wspiera również wszelkie inicjatywy, które pomagają polubownie rozwiązywać ewentualne spory z klientami, w efekcie Generali Polska otrzymało od KNF wyróżnienie Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji. Za profesjonalizm i etyczne działanie Generali docenili partnerzy: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych przyznała firmie I miejsce w konkursie Laur Pośredników. Generali Polska wdraża projekt Human Safety Net, którego celem jest zapobieganie negatywnym skutkom asfiksji u noworodków w Polsce. Prezes Simoncelli angażuje się również w akcje społeczne i wspiera inicjatywy realizowane przez pracowników na rzecz lokalnych społeczności.

Andrea Simoncelli karierę zawodową rozpoczął w 1977 r. w dziale ekonomicznym Fiata, w różnych strukturach koncernu na całym świecie pracował do 1990 r. Przeszedł wtedy do Departamentu Ubezpieczeń Fiata i został wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym firmy Toro Ubezpieczenia w Turynie, która została przejęta przez Generali Group w 2003 r. Po 2003 r. Andrea Simoncelli był m.in. prezesem Fiat Ubezpieczenia w Polsce, kierował też strukturami Generali w Serbii, Czarnogórze i Rumunii.

Andrea Simoncelli ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Rzymskim w 1975 r., a na Uniwersytecie Luiss w Rzymie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Jest ekspertem nie tylko w zakresie ubezpieczeń, lecz także w zakresie win. Jego ulubione sporty to piłka nożna i pływanie. Żonaty, ma syna Lorenzo, który jest dziennikarzem w RPA.

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 
14.09.2018

Rynek ubezpieczeniowy rośnie, zmienia swoje oblicze, staje się coraz bardziej cyfrowy. Konkursy ubezpieczeniowe „Gazety Bankowej” pozwalają pokazać nie tylko liderów zmian, ale również odkryć tendencje dominujące na tym rynku. rozwiń

Kolejna edycja dwóch konkursów – „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2018” i „Ubezpieczeniowy Menedżer 2018”, właśnie się rozpoczęła. W pierwszym konkursie trwa wypełnianie ankiet (do 12 października powinny one dotrzeć do „Gazety Bankowej”), które zawierają wiele szczegółowych pytań, w zdecydowanej większości opartych na twardych danych dotyczących funkcjonowania firm. W konkursie chodzi przede wszystkim o pokazanie, jak bardzo towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarte na swoich klientów i w jaki sposób dokonujące się w nim zmiany uwzględniają ich potrzeby. Wskaźniki zawarte w ankiecie – przygotowane przez renomowaną firmę BDO, wraz z kapitułą konkursu – uwzględniają takie parametry, jak kanały sprzedaży produktów, dodatkowe klauzule, liczbę skarg i kar, wypłacalność, wyniki finansowe itp. W porównaniu z poprzednim rokiem, zmienił się okres, jakich dotyczy ankieta: nie jest to już połowa tego roku, ale czas od początku do końca 2017. Konkurs odnosi się do trzech kategorii: Działu I (ubezpieczenia na życie), Działu II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne) oraz Działu II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe). Konkurs „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2018” opiera się o dane przekazywane do towarzystw ubezpieczeniowych, Rzecznika Finansowego, KNF, UOKiK. Wskaźniki podane w ankiecie są punktowane.

Zgłoszenia do konkursu „Ubezpieczeniowy Menedżer 2018” są przyjmowane do 12 października 2018, poprzez przesłanie przez zakład ubezpieczeniowy specjalnej ankiety. Działalność kandydatów jest oceniania przez organizatora konkursu i członków jury za okres od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018. Brane są pod uwagę takie kryteria, jak skuteczność w zarządzaniu, osiąganie ponadprzeciętnych wyników, etyka i stosowanie zasad zdrowej konkurencji, wrażliwość na potrzeby społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw, stosowanie zasad odpowiedzialnego biznesu.

Kandydatów do konkursu wskazują towarzystwa ubezpieczeniowe: jednego z własnej firmy, drugiego z firmy konkurencyjnej. 19 października 2018, po otrzymaniu ankiet, organizator konkursu nominuje z grona wskazanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe od 5 do 10 kandydatów, których sylwetki zostaną opublikowane na łamach grudniowego wydania „Gazety Bankowej”. Laureat zostanie wybrany przez jury podczas listopadowego posiedzenia. Oficjalne wyniki obu konkursów - „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2018” i „Ubezpieczeniowy Menedżer 2018” – zostaną opublikowane w styczniowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce ma wysoką dynamikę, nie brakuje na nim coraz bardziej atrakcyjnych i dostosowanych do potrzeb klienta ofert. Na koniec 2017 roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła 62,35 mld zł i była o 11,45 proc. (6,41 mld zł) wyższa, niż rok wcześniej. W obu działach nastąpił wzrost składki, przy czym w Dziale I o 3 proc., natomiast w Dziale II o 17,73 proc. Zwiększyła się również wartość aktywów sektora: na koniec 2017 roku wyniosła 196,62 mld zł i wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 6,2 proc., tj. o 11,48 mld zł.

Wzrost rynku ubezpieczeń to z pewnością efekt dobrej koniunktury gospodarczej, ale również skutecznego zarządzania firmami. „Gazeta Bankowa”, poprzez konkursy „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2018” i „Ubezpieczeniowy Menedżer 2018”, chce promować zarówno najbardziej efektywnych menedżerów, jak i te zakłady, które stają się coraz bardziej atrakcyjne dla swoich klientów.

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła