Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020

25.02.2021

„Gazeta Bankowa” wręczyła nagrody tegorocznym zwycięzcom konkursów ubezpieczeniowych: Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa i Ubezpieczeniowy Menedżer Roku. Statuetki trafiły do rąk prezesów Grupy PZU , Santander Aviva i Generali . rozwiń

Ze względu na pandemię wręczenie nagród odbyło się w siedzibach towarzystw ubezpieczeniowych, z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Nagrodę dla Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2020 odebrała dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes Grupy PZU.

Kapituła konkursu, a także przedstawiciele rynku, którzy zgłaszali kandydatów do tej nagrody, docenili m.in. niezwykle skuteczne przeprowadzenie Grupy przez rok pełen zawirowań i zagrożeń szczególnie niebezpiecznych z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeniowych. Okazało się, że w dobie pandemii bardzo skuteczny był zdywersyfikowany model działalności Grupy PZU, co też zostało zauważone zarówno przez rynek, jak i Kapitułę konkursu.

Wioletta Macnar, prezes Santander Aviva, odebrała nagrody aż w dwóch kategoriach konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020: w ubezpieczeniach na życie (Dział I) oraz w pozostałych ubezpieczeniach osobowych i majątkowych, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych (Dział II, bez grup 3. i 10.). Towarzystwo zawdzięcza znakomity wynik m.in. bardzo dobrym wskaźnikom finansowym i pozafinansowym, rozwiniętej sprzedaży usług, wysokiemu poziomowi obsługi w kanale on-line i konsekwentnemu wprowadzaniu w życie innowacyjnych rozwiązań wspierających kontakt z klientami. Zwycięstwo w Dziale I ma jeszcze tę dodatkową wartość, że zostało osiągnięte w dziedzinie o największej liczbie zgłoszeń, do tego o bardzo wyrównanym poziomie. Warto podkreślić również, że Wioletta Macnar znalazła się w gronie pięciu pań nominowanych do tytułu Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2020.

W imieniu Generali nagrodę w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020 odebrał p.o. prezes towarzystwa, Roger Hodgkiss. Generali zwyciężyło w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych (Dział II, grupa 3. i 10.), wyróżniając się m.in. coraz większą digitalizacją kontaktu z klientami, dzięki której radykalnie udaje się skrócić czas ich obsługi. Generali wyprzedził w tej kategorii Link4 i Compensę. Firma kierowana przez Rogera Hodgkissa zajęła wysoką, drugą pozycję również w Dziale I (przed Avivą, która zajęła miejsce trzecie) oraz w Dziale II, bez grup 3. i 10. (trzecia pozycja przypadła Compensie). 

Szczegółowe wyniki konkursów ubezpieczeniowych, wraz z komentarzem firmy doradztwa strategicznego Kearney, która zapewniła im wsparcie merytoryczne, przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu „Gazety Bankowej”.

Nagrody w imieniu redakcji miesięcznika wręczali: Maciej Wośko, redaktor naczelny, i Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego.

Relacje wideo z wręczenia nagród można obejrzeć na stronach: www.wgospodarce.pl oraz www.gb.pl

Partner Merytoryczny:

"Wywiad gospodarczy" wydanie specjalne poświęcone "Przyjaznej Firmie Ubezpieczeniowej" 


 
28.01.2021

Prezes Grupy PZU Ubezpieczeniowym Menedżerem 2020 w plebiscycie „Gazety Bankowej”. Santander Aviva i Generali zajęli pierwsze miejsca w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020. Menedżerem Roku została Beata Kozłowska-Chyła, prezes Grupy PZU. „Gazeta Bankowa” wybrała zwycięzców tegorocznego konkursu ubezpieczeniowego. rozwiń

Santander Aviva zajął dwa pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: zwyciężył w Dziale I (ubezpieczenia na życie) i w Dziale II (bez grupy 3. i 10.), czyli w „pozostałych ubezpieczeniach osobowe i majątkowych, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych”. W tej drugiej kategorii Santander Aviva bliski był wygranej już w zeszłym roku, ale o włos wyprzedziły go PKO Ubezpieczenia. Tegoroczna edycja okazała się dla niego niezwykle udana.

Generali to zwycięzca w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych (Dział II, grupa 3. i 10.). Tuż za nim uplasował się Link4. Generali zajął wysoką pozycję we wszystkich trzech działach – drugi był w kategorii pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych, a także w ubezpieczeniach na życie (trzecią pozycję zajęła Aviva). Trzecie miejsce w Dziale II (grupa 3. i 10.) oraz w Dziale II (bez grup 3. i 10.) zajęła Compensa.

Zwyciężczynią w kategorii „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2020” została Beata Kozłowska-Chyła, prezes Grupy PZU. Jest to wyróżnienie szczególnego rodzaju, gdyż wyboru czołowej menedżerki (wszystkie nominowane w tym roku osoby to panie) dokonują przedstawiciele rynku, którzy przedstawiają swoje kandydatury, i z tego grona wyłaniana jest piątka nominowanych. Ostatecznego wyboru dokonują członkowie Kapituły.

Jak wybieraliśmy

Procedura wyłaniania zwycięzców Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej oparta jest na wypełnieniu ankiety z precyzyjnie przygotowanymi pytaniami i ściśle określoną punktacją. Ankietę opracowuje renomowana firma doradztwa strategicznego Kearney, której rola polega na koordynacji przebiegu konkursu, w tym na analizie otrzymanych danych, na wsparciu Kapituły w przygotowaniu metodyki oraz przygotowaniu i przekazaniu oficjalnych wyników konkursu. Ostateczny wynik jest sumą punktów pozyskanych z ankiety i głosów Kapituły.

Zasady konkursu pozostały takie same jak w poprzedniej edycji, w bardzo niewielkim stopniu zmieniły się tylko niektóre pytania i wskaźniki. Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadały na szereg pytań w pięciu głównych kategoriach: Ogólna, Nadzorcza, Wskaźnikowa – finansowa, Wskaźnikowa – niefinansowa, Wypłacalności. Wyjątkowo na potrzeby tej edycji eksperci Kearney stworzyli specjalną kategorię, dotyczącą działań podejmowanych w reakcji na pandemię.

Budujące wnioski

Konkurs przyniósł wiele ciekawych spostrzeżeń. Tak jak w poprzednich latach różnice w czołówce w wielu przypadkach były niewielkie, co świadczy o wyrównanym poziomie uczestników konkursu. W pewnym sensie jest to również obraz całego rynku, radzącego sobie w podobny sposób z licznymi problemami, z których do jednych z najważniejszych należą pandemia i związane z nią poważne konsekwencje społeczne oraz gospodarcze. Firmy ubezpieczeniowe odnalazły się w tej nowej, skomplikowanej rzeczywistości i nawet jeżeli realizację pewnych idei musiały przełożyć na czasy bardziej spokojne, to i tak ani na chwilę nie brakowało im ciekawych pomysłów. Potrafiły wykazać się również wybitnym zmysłem społecznym, wrażliwością i wolą walki ze skutkami pandemii. Wszystkie te cechy były doskonale widoczne w sylwetkach pań nominowanych do tytułu Ubezpieczeniowego Menedżera Roku.

„Analiza ankiet potwierdza trendy widoczne na rynku już od pewnego czasu – piszą eksperci Kearney. - Przede wszystkim uwagę zwracają coraz większe inwestycje w jakość obsługi klienta – niemal wszystkim ubezpieczycielom, którzy brali udział w ostatniej edycji konkursu udało się skrócić czas oczekiwania klientów na połączenie w Call Center, i poprawić wskaźnik Service Level, który mierzy procent odebranych połączeń. Podobnie większość towarzystw ubezpieczeniowych skutecznie skróciła czas oczekiwania na rozliczenie szkody bezspornej – w niektórych przypadkach nawet o parę dni. Jest to oczywiście rezultat postępującej digitalizacji i automatyzacji procesów – wiele z etapów procesu wypłaty odszkodowania odbywa się dzisiaj szybciej, prościej i za pomocą rozwiązań elektronicznych”.

Przyspieszone zmiany

Czy na podstawie nadesłanych ankiet i wyników konkursu można wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość? Na pewno nie brakuje znaków zapytania, gdyż sytuacja związana z pandemią otworzyła przed firmami wiele nowych obszarów, o których wcześniej niewiele było wiadomo. Z pewnością dużo będzie zależeć od tempa szczepień i dynamiki zakażeń – jednym słowem od tych czynników, które pozwolą powrócić do bardziej normalnej rzeczywistości sprzed pandemii. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość turystyki, jak się ułoży rynek pracy i związane z tym dochody Polaków, mające przecież kluczowy wpływ na rynek ubezpieczeń. Na pewno ryzyk nie brakuje, ale nie brakuje również szans. „Ostatecznie bowiem, pośród negatywnych dla branży skutków obecnej sytuacji, widoczne są też pozytywne zmiany, przede wszystkim znacznie szybsze tempo transformacji branży uznawanej dotąd za względnie konserwatywną – piszą eksperci Kearney. Transformacji, która ostatecznie przede wszystkim ma służyć właśnie klientowi. Przykłady największych sukcesów w branży z 2020 pokazują, jak w soczewce, że przyjazny ubezpieczyciel w dzisiejszych realiach ma szansę osiągnąć sukces”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji. Wszystkim nagrodzonym życzymy kolejnych sukcesów, wielu znakomitych pomysłów i rewelacyjnych wyników. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykazały się w obecnych, trudnych czasach, nie tylko dobrymi wynikami finansowymi, ale i odpowiedzialnością za swoich klientów, tak jak większość społeczeństwa dotkniętych skutkami pandemii.

Całej branży ubezpieczeniowej dziękujemy za udział w naszym konkursie i za bardzo wysoki jego poziom.

Skład Kapituły: prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – wykładowca Katedry Zarządzania, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Magdalena Kudlak – Biuro Rzecznika Finansowego; Marzanna Lament – adiunkt w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń, UTH w Radomiu; Łukasz Zoń – prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych; Andrzej Nużyński – dyrektor, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; Romuald Orzeł – prezes Grupy Medialnej Fratria; Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”; Stanisław Koczot – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”.

Tabele z wynikami:

Partner merytoryczny konkursu:

 
07.01.2021

Firmy ubezpieczeniowe poruszają się w świecie ryzyk z dużą umiejętnością. Przewidują czarne scenariusze, bo na tym polega ich funkcjonowanie w biznesie. Pandemii jednak większość z nich nie przewidziała. rozwiń

W strategiach firm takie schematy awaryjne, stworzone na wypadek, gdyby wydarzyło się coś wyjątkowego, bywają nazywane różnie, mogą być na przykład planami „utrzymania ciągłości działania”. W świecie, w którym wszystko może się wydarzyć, trzeba być przygotowanym na różnego rodzaju niespodzianki.
Na jakie? Na wszystkie, poza… epidemią o zasięgu światowym. Przy tak dobrze rozwiniętej medycynie, coraz lepszej profilaktyce, powszechnej służbie zdrowia, świetnych systemach komunikacji pandemia wydawała się czymś zupełnie niewyobrażalnym. Owszem, to może się przydarzyć gdzieś w Afryce, w jakimś dalekim kraju w Azji, ale nie jest w stanie osiągnąć skali globalnej.
Tymczasem jednak osiągnęło. Stworzyło to gigantyczne problem  gospodarcze, społeczne, polityczne i biznesowe, związane bezpośrednio z bieżącymi i prognozowanymi wynikami firm, a także z ich zarządzaniem w czasach kryzysu. Konkurs ubezpieczeniowy „Gazety Bankowej”, który składa się z dwóch odsłon:
„Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2020” i „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2020”, trafił właśnie w ten moment, w którym firmy musiały znaleźć lekarstwo na czas niespodziewanych zmian.
Jak sobie radzą? O tym dowiemy się z wyników pierwszej części konkursu, czyli „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej”, w którym kryteriami decydującymi o miejscu na naszej liście są nie tylko wyniki finansowe, lecz również relacje z klientem i umiejętność funkcjonowania w czasach pandemii. Z kolei „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku” pokaże nam trochę inną stronę rynku, również związaną z pandemią, ale bardziej dotyczącą zarządzania, radzenia sobie w nowych, bardzo trudnych warunkach, w rzeczywistości rynkowej mocno różniącej się od sprawdzonych już modeli.

Na pewno są to okoliczności nowe, w których utarte drogi zwykle są zawodne. Co istotne, sytuacja może się dalej zmieniać, bo pandemia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Co się stanie z ubezpieczeniami grupowymi na życie, jeżeli wzrośnie bezrobocie, a firmy na większą skalę zaczną zawieszać działalność? Jak bardzo wzrosną koszty likwidacji szkód, jeżeli spadnie wartość złotego i za części zamienne trzeba będzie płacić znacznie więcej niż obecnie? Wszystkie te pytania są istotne dla firm ubezpieczeniowych, a od tego, jakie znajdą się na nie odpowiedzi, zależą ich wyniki i kształt całego rynku. Konkurs ubezpieczeniowy, który właśnie zbliża się do finału, z pewnością pozwoli pokazać nie tylko kondycję firm, lecz także ich sposób na radzenie sobie w trudnych czasach. W tym numerze „Gazety Bankowej” publikujemy sylwetki pięciu menedżerów, wybranych z grona wskazanego przez firmy ubezpieczeniowe. Tak się złożyło, że w tym roku to piątka pań stojących na czele firm. Dlaczego? Pandemia to trudny i wyjątkowy okres, wymagający nieprzeciętnego łączenia umiejętności zawodowych i społecznych, biznesowych i osobistych.
Naszym zdaniem, piątka finalistek spełnia te kryteria wzorowo. Zwyciężczynię konkursu wskaże Jury, które – decydując o wyborze – będzie brało pod uwagę takie kryteria jak skuteczność w zarządzaniu, ponadprzeciętne wyniki, uznanie w zespole oraz szacunek środowiska biznesowego, poszanowanie etyki, przestrzeganie zasad prawnych oraz reguł konkurencji, a także wrażliwość na potrzeby społeczne. Wyniki konkursu ubezpieczeniowego przedstawimy w lutowym wydaniu naszego miesięcznika. Partnerem merytorycznym konkursu „Gazety Bankowej” jest renomowana firma doradztwa strategicznego Kearney, która czuwa nad jego przebiegiem, analizuje otrzymane dane, prowadzi obrady Jury oraz przygotowuje oficjalne wyniki.

Stanisław Koczot, Gazeta Bankowa 1/2021

 

 
07.01.2021

Nominowani do tytułu Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2020 rozwiń

Beata Kozłowska-Chyła, prezes Grupy PZU

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a następnie doktora habilitowanego nauk prawnych.

Pełni funkcję wykładowcy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. PZU SA pod jej zarządem osiąga bardzo dobre wskaźniki finansowe. W warunkach pandemii potwierdziła się wysoka odporność modelu biznesowego Grupy, którego istotnym elementem jest dywersyfikacja biznesu.

W trudnych warunkach gospodarczych PZU SA osiągnęło wyniki albo porównywalne z okresu sprzed pandemii, albo nawet lepsze. Wykorzystywana umiejętnie konglomeratowa struktura Grupy pozwoliła równoważyć zmiany popytowe w różnych liniach produktowych. Sprawdziły się modele cyfrowe, dzięki którym w wymagających okolicznościach rynkowych możliwe było dynamiczne dostosowanie ofert.

Grupa PZU przeznaczyła ponad 20 mln zł na walkę ze skutkami pandemii, kupiono m.in. sprzęt medyczny dla szpitali, środki ochronne dla personelu medycznego, policji i straży granicznej. Do szpitali zakaźnych trafiło prawie tysiąc urządzeń zdalnie monitorujących parametry życiowe pacjentów. PZU jest także operatorem linii pomocowych dla seniorów i personelu medycznego.

Beata Kozłowska-Chyła, zarządzając PZU SA, pokazuje, że kierując się ideałami patriotyzmu gospodarczego, można efektywnie pomagać społeczeństwu w walce ze skutkami koronawirusa, osiągając jednocześnie dobre wyniki finansowe.

 Wioletta Macnar, prezes Santander Aviva Ubezpieczenia

Powołana do zarządu Santander Ubezpieczenia we wrześniu 2019 r. W styczniu 2020 r., po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, objęła stanowisko prezesa zarządu.

Wcześniej, przez niemal 20 lat, pracowała w Avivie, rozwijając swoją karierę w aktuariacie finansowym. W latach 2009–2013 była dyrektorem Departamentu Aktuarialnego, a w okresie 2013–2019 – głównym aktuariuszem Avivy w Polsce. Od 2017 r. jest członkiem rady nadzorczej Avivy na Litwie. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów ubezpieczeniowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestniczyła też w globalnym programie rozwojowym dla liderek w Avivie. W czasie pandemii spółka wprowadziła przejrzyste i łatwo dostępne rozwiązania, które pozwalają poprawić poczucie bezpieczeństwa klientów. Zaoferowała w ramach jednej polisy zabezpieczenie kilku potrzeb i do szerokiej ochrony dołączyła zestaw bezpłatnych profilaktycznych badań zdrowotnych.

Aneta Podyma-Milczarek, prezes Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Aneta Podyma-Milczarek ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie CNAM w Paryżu. Studiowała filologię angielską na paryskiej Sorbonie oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma ogromne międzynarodowe doświadczenie, pracowała m.in. dla Merrill Lynch Capital Market, Merrill Lynch Investment Management oraz Black Rock, którego – jako dyrektor generalna – zakładała oddział w Polsce. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). W 2011 r. współtworzyła ogólnopolską inicjatywę „Koalicja Prezesów Wolontariuszy 2011”, w której nadal aktywniedziała. W zeszłym roku, pierwszym pod nową marką (wcześniej działała jako Pramerica Życie TUiR SA), przypis składki brutto Unum wzrósł o ok. 12 proc.

W 2020 r. Unum osiągało nadal wysokie wyniki, obejmowało ochroną coraz więcej klientów i utrzymywało wysokie standardy obsługi. Z inicjatywy Anety Podyma-Milczarek powstało wiele nowych projektów służących współpracy i zapewnieniu ciągłości biznesu. Firma szybko wypracowała rozwiązania zapewniające ochronę klientom nawet w sytuacji ich trudności finansowych spowodowanych pandemią.

Pracownicy i współpracownicy angażowali się społecznie, pomagając lokalnie seniorom, osobom samotnym, personelowi medycznemu i wielu placówkom dotkniętym pandemią. Aneta Podyma-Milczarek za pośrednictwem wideokonferencji spotkała się z każdym pracownikiem i agentem, w firmie pojawiły się nowe newslettery, programy z webinariami, warsztaty mające na celu wsparcie pracowników w łączeniu ról zawodowych i rodzinnych.

Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes Wiener TU SA Vienna Insurance Group

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2001-2012 była związana z grupą Ergo Hestia, w tym od 2001 r. z MTU Moim Towarzystwem Ubezpieczeń SA, gdzie piastowała stanowisko wiceprezes zarządu. Kierowana przez nią spółka osiąga dobre wyniki finansowe, w 2019 r. wartość składki przypisanej brutto była wyższa o 10,9 proc. niż rok wcześniej.

W dobie pandemii Anna Włodarczyk-Moczkowska wykazała się dużą elastycznością i innowacyjnością w zarządzaniu firmą oraz zespołem, wprowadzając wiele nieszablonowych rozwiązań. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu ciągłością działania wdrożyła pracę zdalną na poziomie 95 proc. zespołu,

zarówno pracowników w centrali, jak i w terenie, zapewniając ochronę ubezpieczeniową klientom oraz bezpieczeństwo pracownikom. Dostrzegając wyzwania dotyczące zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, a także konieczności izolacji, zapewniła pracownikom specjalistyczne szkolenia dotyczące m.in. zarządzania czasem w kontekście godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi czy profilaktyki zdrowotnej. Dwa razy w tygodniu pracownicy uczestniczyli w ćwiczeniach on-line, które pozwalały im zadbać o dobrą kondycję podczas kwarantanny. Dodatkowo zyskali dostęp do wsparcia psychologicznego, aby jak najlepiej mogli się dostosować do nowej sytuacji. Nie mniej ważne było szybkie wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych zapewniających cyfrową komunikację i przepływ dokumentów, sprzedaż produktów na odległość oraz obsługę posprzedażową, jak zdalna likwidacja szkód, bez fizycznego udziału rzeczoznawcy.

Agnieszka Wrońska, prezes Link4

Pełni funkcję prezesa od lipca 2016 r. Wcześniej była członkiem zarządu odpowiedzialnego za pion finansów. W Link4 pracuje od 2006 r. Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Metody Ilościowe oraz Systemy Informacyjne. Posiada bogate doświadczenie ubezpieczeniowe zdobyte zarówno w finansach, jak i technice ubezpieczeniowej. Z branżą finansową związana jest od początku kariery. Zaczynała od pracy w firmie konsultingowej EY, gdzie przez cztery lata brała udział w projektach doradczych oraz badaniach sprawozdań finansowych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce.

Agnieszka Wrońska konsekwentnie przeprowadza transformację technologiczną firmy, cyfryzację procesów i rozwijanie analityki. Strategia ta pozwoliła bezpiecznie prowadzić firmę w okresie pandemii, czyniąc z niej akcelerator do rozwoju i przyśpieszając procesy biznesowe. Równolegle były kontynuowane zaplanowane wcześniej działania, takie jak: powołanie Rzecznika Klienta Link4, wdrożenie nowych wartości w organizacji i rozwój oferty produktowej. Według prognoz rok 2020 zostanie zamknięty historycznie najwyższą składką przypisaną brutto. Dzięki systematycznie realizowanej strategii Link4 mimo pandemii był w stanie bez zakłóceń obsługiwać klientów.

 
29.10.2020

Rok 2020 jeszcze się nie skończył, a już teraz uważany jest za jeden z najbardziej przełomowych. Pandemia odcisnęła mocne piętno na rynkach finansowych, dała się we znaki również sektorowi ubezpieczeń. rozwiń

Konkursy, z którymi właśnie startujemy – Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020 oraz Ubezpieczeniowy Menedżer Roku  2020 – z pewnością pokażą zmiany, jakie dokonały się w roku, w którym COVID-19 przeorał globalne rynki wzdłuż i wszerz. Wprawdzie dane finansowe, które będziemy brali pod uwagę, dotyczą jeszcze spokojnego i pełnego nadziei roku 2019, ale znaczna część ankiety, która właśnie trafia do firm ubezpieczeniowych, zawiera pytania związane bezpośrednio z pandemią. Biznes nie lubi rewolucji, gwałtownych zmian ani niespodzianek. Nie lubi ich nawet  biznes ubezpieczeniowy, w którym wszelkiego rodzaju ryzyka wylicza się według określonych i precyzyjnych formuł. Zwykle kataklizmy, trzęsienia ziemi i epidemie są wyjęte z zakresu ubezpieczenia, niemniej jednak ich istnienie jest niepodważalne i uderza z wielką siłą zarówno w zwykłych obywateli, jak i w potężne instytucje finansowe. Skutki pandemii wywołanej przez koronawirusa dzisiaj jeszcze trudno oszacować, ale już teraz wiadomo, że jego destrukcyjna siła na pewno przeobrazi gospodarkę na wiele lat, a może nawet na trwałe. Zmiany są na tyle głębokie, że biznes ubezpieczeniowy będzie musiał się do nich dostosować. Zresztą już to robi, o czym niedługo sami się przekonamy, gdy ankiety wypełnione przez ubezpieczycieli trafią do redakcji „Gazety Bankowej” i do firmy Kearney. Ta renomowana firma doradztwa strategicznego czuwa nad przebiegiem konkursu, analizuje otrzymane dane, wspiera jury w przygotowaniu metodyki, prowadzi obrady oraz przygotowuje i przekazuje oficjalne wyniki.

Dane finansowe, które bierzemy pod uwagę, dotyczą zeszłego roku, więc akurat w tej kategorii nie powinno być większych niespodzianek: przychody zakładów ubezpieczeń wyniosły w 2019 r. 83,12 mld zł (w ich strukturze dominowała oczywiście składka przypisana brutto – 76,79 proc.) i były wyższe niż w 2018 r. o 4,46 proc. Wynik finansowy netto sektora wyniósł 7,22 mld zł i wzrósł o 8 proc.

W tym roku prawdopodobnie tak dobrze już nie będzie, gdyż w pierwszej połowie 2020 r. ubezpieczyciele wypracowali 3,8 mld zł zysku netto – o 7 proc. Mniej niż rok wcześniej. Dramatu jednak nie ma, ponieważ – według Polskiej Izby Ubezpieczeń – na ubezpieczenia Polacy wydali w pierwszej połowie 2020 r. 31,5 mld zł, tj. zaledwie 2 proc. mniej niż przed rokiem.

Mimo pandemii Polacy nie rezygnują z ochrony ubezpieczeniowej. Czy wynika to m.in. z tego, że zakłady ubezpieczeń były w stanie wypracować sprawne oraz skuteczne kanały komunikacji z klientami, i to mimo częściowej blokady gospodarki? Może wprowadziły nowe produkty związane z pandemią i poszerzyły swoje portfolio? Czy postawiły na innowacje, dzięki którym łatwiej i szybciej potrafiły dotrzeć z ofertą do swoich klientów? Konkurs ubezpieczeniowy pozwoli nam znaleźć odpowiedzi na wiele z tych pytań. Dzięki nim powinniśmy otrzymać dosyć wyraźny obraz branży w czasach kryzysu wywołanego pandemią. Na pewno nie będzie to obraz ostateczny i jednoznaczny.

Otrzymamy raczej przybliżony wizerunek sektora, który się zmienia, jest w ruchu, przechodzi z jednego etapu do drugiego. Konkurs wyłoni tych, którzy najlepiej sobie radzą w trzech kategoriach: ubezpieczeniach na życie, komunikacyjnych oraz osobowych i majątkowych. Każda edycja konkursu ubezpieczeniowego „Gazety Bankowej”, również obecna, wskazywała liderów działających w konkretnych okolicznościach, a także menedżerów, którzy potrafili nie tylko stawić im czoła, lecz również przekuć je w sukces.

Gorąco zachęcamy wszystkie firmy ubezpieczeniowe.

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020 w której wyłonimy liderów spośród towarzystw i firm ubezpieczeniowych oraz Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2020.

Zgłoszenia przyjmujemy od 29 października do 14 grudnia 2020 r.

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła