Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2021

27.01.2022

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursów ubezpieczeniowych „Gazety Bankowej”. Pandemia odcisnęła piętno na ich wynikach, ale zarazem skłoniła je do poszukiwania nowych pomysłów na biznes. rozwiń

Jak bardzo zmienił się sektor ubezpieczeniowy w ostatnim roku, o tym przekonamy się w finale naszych konkursów. Pierwszy, czyli 12. edycja „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej”, opiera się na ankietach opracowanych przez renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, której rola polega na koordynacji przebiegu konkursu, na analizie otrzymanych danych, na wsparciu Kapituły w przygotowaniu metodyki oraz przygotowaniu i przekazaniu oficjalnych wyników konkursu.

Kryteria, według których będą oceniane firmy, opierają się nie tylko na analizie ich wyników finansowych, ale m.in. na ocenie radzenia sobie z digitalizacją, z przenoszeniem coraz większej liczby relacji i procesów biznesowych do świata wirtualnego. Interesujące z punktu widzenia konkursu będą informacje na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w takich dziedzinach, jak dystrybucja produktów ubezpieczeniowych, likwidacja szkód czy obsługa klienta. Ciekawe, jak ubezpieczyciele zarządzają danymi swoich klientów w świecie coraz mocniej eksploatowanym przez technologię blockchain, media społecznościowe czy rozwiązania z zakresu e-identyfikacji. Jak wygląda wchodzenie tych firm w takie sektory, jak bankowość czy opieka medyczna. Wydaje się, że konwergencja usług wyraźnie przyspieszyła w czasie pandemii, i procesy, widoczne już wcześniej, nabrały teraz o wiele większego tempa.

Konkurs obejmuje trzy kategorie firm i ich działalności: Dział I (ubezpieczenia na życie), Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne) oraz Działu II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe). Wskaźniki podane w ankiecie są punktowane, natomiast ostateczna kolejność zostanie ustalona po zsumowaniu punktów z ankiety i głosów Kapituły

„Ubezpieczeniowy Menedżer Roku” (tegoroczna edycja jest 10. z kolei) pokaże nam inną stronę rynku, bardziej związaną z zarządzaniem firmą. Procedura wyłaniania zwycięzcy zaczyna się od zgłoszenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe dwóch pretendentów do tego tytułu - jednego z wewnątrz organizacji, drugiego z innego podmiotu – następnie z tego grona wyłonieni zostaną nominowani (od 5 do 10 osób). Nad ostateczną kolejnością będzie głosowała Kapituła, i to ona wskaże „Ubezpieczeniowego Menedżera roku 2021”.

Podczas przeprowadzania oceny kandydatów, zarówno nominowanych jak i w trakcie ostatecznego głosowania Kapituły, brane są pod uwagę takie kryteria, jak skuteczność w zarządzaniu i związany z tym szybki wzrost i rozwój firmy, ponadprzeciętne wyniki finansowe, poszanowanie zasad etyki i reguł konkurencji, wrażliwość na potrzeby społeczne.

Konkurs obejmuje okres, w którym realia rynkowe były dość specyficzne: z jednej strony zdominowały go zjawiska rynkowe związane z pandemią. Dane finansowe, jakie będą analizowane, dotyczą roku 2020, w którym zysk sektora ubezpieczeniowego siłą rzeczy musiały odzwierciedlać ówczesną kondycje branży: wynik netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 6,1 mld zł i był niższy o 15,6 proc. niż w 2019 r.

Z drugiej strony, właśnie w tym czasie radykalnie przyspieszyły procesy digitalizacji. Było to oczywiście związane z koniecznością dostosowania firm do mocno limitowanych możliwości kontaktu społecznego, ale także ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów, którzy cyfryzację zaakceptowali i chcieli z niej korzystać.

Problem polegał na tym, że procesy rynkowe, które przed pandemią postępowały powoli, dawały więc czas firmom na przygotowane się pod względem organizacyjnym i finansowym, nagle nabrały tempa, zostawiając mało czasu na wszystko. Jak odbiło się to na kondycji rynku i co zmieniło w jego strukturze? Mamy nadzieje, że konkurs „Gazety Bankowej” odpowie na większość tych pytań?

Gorąco zachęcamy wszystkie firmy ubezpieczeniowe do udziału w naszym przedsięwzięciu. Na ankiety od Państwa czekamy do 25 listopada. Wyniki konkursu przedstawimy w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła