Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2021

27.01.2022

Konkurs ubezpieczeniowy „Gazety Bankowej” pokazał wizerunek branży nabierającej rozpędu po czasach pandemicznego spowolnienia, szukającej nowych rozwiązań w skomplikowanej rzeczywistości, w której wszystkie firmy działające na rynku finansowym muszą się odnaleźć. Nowe technologie, wiarygodność, elastyczne i skuteczne zarządzanie mają w tych niestandardowych realiach kluczowe znaczenie. rozwiń

Ubezpieczyciele wykorzystali ostatni rok na rozbudowanie swoich technologicznych potencjałów, poszerzenie oferty i usprawnienie kontaktów z klientami. Pandemia okazała się okresem niezwykle trudnym, jednak wyzwoliła w branży ubezpieczeniowej potężny ładunek innowacyjności. Bez niej przetrwanie w tak wymagającym otoczeniu nie byłoby łatwe.

Konkurs ubezpieczeniowy, który składa się z dwóch części: „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2021” (zakończona edycja była XII z kolei) i „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2021” (edycja X), wyłonił zwycięzców wśród firm i menedżerów.

 

Nagrodzone firmy, zwycięzcy menedżerowie

Zwycięzcą w Dziale I - ubezpieczenia na życie – został Generali, drugie miejsce zajął PZU, a trzecie Santander Aviva. Kolejność w Dziale II (ubezpieczenia z Grupy 3 i 10) – ubezpieczenia komunikacyjne – wygląda następująco: pierwsze miejsce – Generali, drugie – PZU, trzecie Aviva. Pierwsze miejsce w Dziale II (ubezpieczenia poza Grupą 3 i 10) – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych zajął Santander Aviva, drugie – Generali, a trzecie – PZU.

Zwycięzcy w kategorii „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” zostali wyłonieni w wyniku ankiety oraz głosowania Kapituły konkursu. Natomiast wybór „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2021” to efekt wspólnych decyzji redakcji, firm ubezpieczeniowych i Kapituły.

W tegorocznej edycji zwycięzcą został Roger Hodgkiss, prezes Generali Polska, którego zasługi dla rozwoju sektora ubezpieczeń są olbrzymie. „Gazeta Bankowa”, Kapituła i przedstawiciele rynku wysoko ocenili jego działania na rzecz Generali i wprowadzenie przez ubezpieczyciela szeregu kluczowych rozwiązań, istotnych z perspektywy nie tylko samej firmy, ale również całego rynku.

W tym roku redakcja przyznała również nagrodę specjalną. Otrzymał ją Piotr Narloch, prezes InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group. Zdaniem redakcji „Gazety Bankowej”, na wyjątkowe uznanie zasługuje jego wieloletnia praca na rzecz sektora ubezpieczeń (z którym jest związany od początku lat 90.), działalność charytatywna i sponsorska, a także przywiązywanie dużej wagi do polubownych metod rozwiązywania sporów.

Nagrody w Konkursie ubezpieczeniowym wręczał podczas uroczystej kolacji Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, i Jarosław Kroc, prezes firmy Accenture, partner konkursu. Maciej Wośko podziękował firmom i ich prezesem za udział w konkursie, złożył gratulacje zwycięzcom i życzył kolejnych sukcesów w następnych edycjach. – Na trudnym rynku wyróżnione formy wykazały się wyjątkową skutecznością, były znakomicie zarządzane, potrafiły zaoferować swoim klientom usługi i produkty adekwatne do ich potrzeb – mówił Maciej Wośko. W uroczystości uczestniczył również przedstawiciel partnera merytorycznego konkursu – międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego KEARNEY, reprezentowanej przez Macieja Gawineckiego- Partnera i Dyrektora Zarządzającego.

 

 

Duże, szybkie zmiany

Tegoroczna edycja wyróżniała się od poprzedniej zdecydowanym poszerzeniem oferty zdalnej, dającej możliwość zakupu produktów bez spotkana z agentem; częstym zjawiskiem jest także zdalna obsług klienta, zgłoszenia i likwidacje szkód. Eksperci Kearney wyliczyli, że 100 proc. firm zgłoszonych do konkursu oferuje możliwość zgłoszenia szkody on-line, a ponad połowa - umożliwia szybką likwidację szkód prostych. - COVID-19 i okres lock-downów nie tylko przyspieszyły transformację cyfrową firm ubezpieczeniowych, ale wręcz sprawiły, że model online stał się nową koniecznością w celu utrzymania i przyciągnięcia klienta – piszą eksperci Kearney w podsumowaniu konkursu. - Firmy wyraźnie poczyniły starania o to, żeby oferować klientom swoje usługi w wielu kanałach. Udział ubezpieczycieli oferujących sprzedaż swoich produktów przez aplikację mobilną wzrósł do ponad 60 proc., a firmy, które oferowały w zeszłym roku sprzedaż przez aplikację tylko w wybranych kategoriach rozszerzyły sprzedaż mobilną również o pozostałe działy. Znacząco poprawiła się dostępność produktów w aplikacjach na telefon także u tych ubezpieczycieli którzy możliwość kupienia aplikacji w kanale mobilnym deklarowali także w zeszłej edycji konkursu – w tym roku wiele z towarzystw ubezpieczeniowych rozszerzyło swoją mobilną ofertę produktową o produkty z pozostałych działów.

Wyraźnie poprawiła się jakość obsługi klientów: czas oczekiwania na połączenie w call center spadł o jedną trzecią, zwiększył się procent odebranych połączeń, zmniejszyła się liczba skarg od klientów skierowanych na drogę sądową poprzez KNF, UOKiK i Rzecznika Finansowego. Pandemia wpłynęła również na rozszerzenie pakietu dodatkowych usług dodawanych do produktów ubezpieczeniowych, takich jak mental health i wellness. Zakres usługi psychologa na życzenie zaczął obejmować nie tylko wsparcie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a pomoc w opiece nad dziećmi pojawiła się w ramach pomocy klientom w pandemii koronawirusa. Ubezpieczyciele poszerzyli także assistance w przypadku zachorowania na COVID-19, m.in. w trakcie kwarantanny.

Inne ważne zjawiska, jakie miały miejsce w zeszłym roku, to coraz powszechniejsze wykorzystanie algorytmów opartych na sztucznej inteligencji w obszarach dystrybucji, underwritingu oraz zarządzania likwidacją szkód, a także wdrażanie strategii odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i organizacyjnej (ESG). Według Kearney, kwestie związane z ESG stają się coraz ważniejsze dla ubezpieczycieli, nie tylko z powodu dbałości o interesy inwestorów, ale także ze względu na pozytywny wpływ tych działań na percepcję klientów o firmie i budowę wizerunku odpowiedzialnej, nowoczesnej marki. - W wypadku znaczącej większości firm ubezpieczeniowych zgłoszonych do konkursu otrzymaliśmy deklaracje, że w strategii rozwoju uwzględniane są cele i miary z zakresu odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i organizacyjnej. Firmy podejmowały działaniach w takich obszarach jak ograniczenie redukcji CO2, wolontariaty pracownicze, akcje charytatywne na rzecz placówek medycznych i fundacji.

 

Co dalej?

W zeszłym roku na rynku ubezpieczeniowym postępowały procesy konsolidacyjne, czego wyrazem było m.in. połączenia austriackiej Uniqa z francuską AXA. Polskie spółki brytyjskiej Avivy przejął niemiecki Allianz stając się tym samym drugim graczem na polskim rynku ubezpieczeń na życie (jednocześnie zyskał on kontrolę nad joint-venture Avivy z Santander Bank Polska). Z kolei Generali przejęło Concordia TU i weszło na rynek ubezpieczeń rolniczych.

Czy konsolidacja rynku będzie postępowała? Wiele wskazuje na to, że tak. Zmiany własnościowe – i to w skali globalnej – pandemia mocno przyspieszyła. Kearney twierdzi, że mniejsi ubezpieczyciele będą coraz częściej walczyć o rynek wchodząc w segmenty ubezpieczeń niestandardowych i wyspecjalizowanych, jako że ciężko będzie im konkurować cenowo z większymi graczami. Nie zmniejszają się również oczekiwania rynkowe związane z innowacyjnością, i to mimo olbrzymiego postępu, jaki branża uczyniła w ciągu ostatniego roku. Nowe technologie nie tylko mają olbrzymi wpływ na pozytywne postrzeganie firmy przez klientów, ale również na poprawę wyników finansowych. Do tego niepewność związana z pandemią jest wciąż wysoka, a to siłą rzeczy będzie popychać ubezpieczycieli w stronę transformacji cyfrowej.

Ten rok będzie również rokiem wzrostem kosztów, i to praktycznie we wszystkich sferach objętych działalnością ubezpieczeniową – od wzrostu cen materiałów budowlanych  po koszty napraw samochodów. Rosnące ceny będą dużym wyzwaniem dla towarzystw, które będą musiały sobie z tym problemem poradzić organizując swój biznes w innych realiach, być może nawet trudniejszych, niż rok czy dwa lata temu.

SK

 

Kapituła konkursu ubezpieczeniowego „Gazety Bankowej"

Prof. dr hab. Irena  Jędrzejczyk, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

Prof.dr.hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Społecznej Akademii Nauk

Anna Gadomska - Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego Biura Rzecznika Finansowego

Andrzej Nużyński, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Łukasz Zoń, Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Romuald Orzeł, Fratria, Prezes Zarządu

Maciej Wośko, Redaktor Naczelny „Gazety Bankowej”

Stanisław Koczot, Zastępca Redaktora Naczelnego „Gazety Bankowej”

 

 

 
30.12.2021

Ostatnie dwa lata na rynku ubezpieczeń to pasmo nieustających zmian, prób dostosowania się do nowych realiów, szukania szybkich odpowiedzi na kolejne wyzwania. Firmy ubezpieczeniowe nadrobiły w tym czasie wiele lat zaległości rozwiń

Kolejna edycja konkursu ubezpieczeniowe go „Gazety Bankowej”, zbliżająca się właśnie do finału, pokaże najnowsze tendencje pandemicznego trzęsienia ziemi. Taki jest branży, z których duża część to efekt -- zresztą cel pierwszej części naszego konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, który w tym roku ma swoją 12. edycję. Na podstawie analizy ankiet, przeprowadzonej przez renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, oraz opinii i głosowań Kapituły zostaną wyłonieni zwycięzcy w trzech kategoriach: Dział I – ubezpieczenia na życie, Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3. oraz 10. (ubezpieczenia komunikacyjne), Dział II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe).

Druga część konkursu, czyli Ubezpieczeniowy Menedżer Roku, pokaże nam nieco inną stronę branży, bardziej związaną z zarządzaniem, choć niewątpliwie bezpośrednio wynikającą z sytuacji rynkowej, z którą każdy z menedżerów musiał się zmierzyć. Na początku pandemii były to sytuacje kryzysowe, często nawet nieujęte w ramy wewnętrznych regulacji korporacyjnych, bo przecież nikt się nie spodziewał aż tak głębokiego zamknięcia i zamrożenia gospodarki. Ograniczenia wynikające z pandemii trwały jednak na tyle długo (choć ich natężenie stopniowo się zmniejszało), że część procesów rynkowych, które z nich wynikały, zdążyła się utrwalić. Tymczasowe rozwiązania okazały się wcale nie aż tak bardzo tymczasowe. Co więcej – były na tyle skuteczne i uniwersalne, że pozostaną z nami na długo.

Do zmian, z których branża skorzystała, a których wprowadzanie pandemia przyśpieszyła, należy zdalne przeprowadzanie klientów przez całą procedurę ubezpieczeniową, bez konieczności wizyty w oddziale czy spotkania z agentem, bez drukowania ani jednej kartki papieru. Wymagało to przełamania barier, z których jedną z ważniejszych było przekonanie, że wymiana informacji na odległość jest nie tylko wygodna, lecz i bezpieczna. W komunikacji z klientami pojawiły się rozwiązania, w których wcześniej firmy ubezpieczeniowe nie czuły się mocne: wideorozmowy, czaty, media społecznościowe. Likwidacja szkód stała się o wiele prostsza, oparta na przekazie zdalnym, w którym główny udział ma poszkodowany, prowadzony przez wyspecjalizowane aplikacje.

To jedne z ważniejszych zmian, które dokonały się w tym czasie. Ubezpieczyciele jeszcze przed pandemią byli świadomi ich konieczności, ale w porównaniu z bankami pozostawali daleko w tyle. Szybkich modyfikacji wymagały też głębokie przetasowania rynkowe związane z COVID-19, które spowodowały, że jedne polisy sprzedawały się lepiej, inne znacznie gorzej. Na długi okres zamarły ubezpieczenia turystyczne, finansowe (z powodu zablokowania inwestycji), część firm wstrzymała kupno polis. Wzrosło natomiast zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Zmian było tak dużo, i to tak fundamentalnych, że zarządzanie firmą ubezpieczeniową stało się nie lada sztuką. Wymagało to zarówno doświadczenia, jak i dużej elastyczności, gdyż kryzysy w polskiej historii ubezpieczeń – owszem – zdarzały się, ale nie na tak masową skalę.

Nominowani do tytułu Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2021 (tegoroczna edycja jest już 10. z kolei) mają na swoim koncie wiele znakomitych osiągnięć w pracy na rzecz branży. Na kolejnych stronach „Gazety Bankowej” mogą się państwo zapoznać z ich sylwetkami.

Lista nominowanych to efekt zgłoszeń dokonanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, wybór redakcji i głosowanie Kapituły. W tym gronie znaleźli się wybitni przedstawiciele polskich ubezpieczeń, doskonale radzący sobie zarówno w okresach kryzysu, jak i prosperity.

Wyniki konkursów ubezpieczeniowych – Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2021 i Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2021 – przedstawimy państwu w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika.

 

 

Roger Hodgkiss

prezes zarządu Generali Polska

Prezesem Generali Polska został 19 listopada 2020 r. Posiada dyplom inżyniera Uniwersytetu w Liverpoolu, a także uprawnienia biegłego rewidenta certyfikowanego w Wielkiej Brytanii. Przed pracą w Polsce był dyrektorem handlowym intouch insurance i prezesem AAS Balta na Łotwie. W latach 2009–2015 kierował Link4, gdzie przeprowadził transformację firmy z ubezpieczyciela wyspecjalizowanego w sprzedaży bezpośredniej w wielokanałowego. W styczniu 2016 r. dołączył do zarządu PZU SA i PZU Życie.

Podczas jego kadencji Generali wprowadziło w Polsce wiele rozwiązań pozwalających na bardziej komfortowe korzystanie z oferty ubezpieczeniowej. Udostępniło np. usługę mojeiD, która pozwala na zdalne potwierdzenie tożsamości w procesie zawierania umów ubezpieczenia na życie. Generali Polska wprowadziło również ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa CyberRED, dzięki któremu przedsiębiorstwo może liczyć m.in. na pokrycie straty wynikającej z utraty zysku w czasie przestoju powstałego podczas cyberataku. Generali sfinalizowało także przejęcie Concordia Polska TU SA – wiodącego podmiotu na rynku ubezpieczeń agro. W wyniku fuzji dokonała się integracja wiedzy pracowników Concordii z nowoczesnymi technologiami i produktami Generali. Proces ten przebiegł sprawnie, a liczba klientów Generali Agro (pod tą marką sprzedawane są ubezpieczenia rolne) systematycznie rośnie.

Roger Hodgkiss od kilkunastu lat przyczynia się do rozwoju sektora ubezpieczeń w Polsce. Wprowadza rozwiązania, które wspierają agentów, by lepiej mogli dostosowywać ubezpieczenia do potrzeb klientów. Jednocześnie dba o wysoką jakość likwidacji szkód i o przyjazne procesy zawierania umów oraz o ich obsługę.

Generali wspiera inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, w tym akcję „Wdzięczni Medykom” Caritas Polska. W jej ramach firma sfinansowała 48 ze 100 respiratorów zakupionych przez Caritas dla polskich szpitali.

 

 

Piotr Narloch

prezes zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Z ubezpieczeniami związał się już na początku lat 90., w czasie studiów na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie oraz Europejskie Studium Ubezpieczeń w Gdyni. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w S.T.U. „Hestia insurance”.

W 1999 r. przeszedł do Generali Polska, gdzie zbudował system sprzedaży. Dwa lata później został członkiem zarządu w towarzystwie ubezpieczeniowym inter Polska. Od 2002 r. pełnił funkcję prezesa Concordii. Prezesem interRisk został na początku 2014 r.

Kierowana przez niego firma jest ważnym uczestnikiem polskiego rynku ubezpieczeń. Należy do krajowej czołówki pod względem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, otwartej na technologiczne nowości pozwalające na budowanie przewagi konkurencyjnej i wzrost rentowności portfela. interRisk koncentruje się m.in. na prostym języku komunikacji, ograniczeniu liczby wymaganych dokumentów, wykorzystywaniu aplikacji mobilnej do ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC, NNW oraz majątkowych czy na automatycznym pozyskiwaniu danych z bazy UFG.

Prowadzi wiele działań charytatywnych i sponsorskich, od lat jest mecenasem sportu. W 2021 r. wspierał najważniejsze wydarzenia sportowe, m.in. jako Narodowy Partner Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce, sponsor 65. Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce oraz 3. Memoriału ireny Szewińskiej. Bardzo wysoko jest oceniana jego współpraca z klientami i przywiązywanie dużej wagi do polubownych metod rozwiązywania sporów. Postawa wrażliwości oraz koncyliacji w relacjach została doceniona przez Komisję Nadzoru Finansowego, która po raz trzeci z rzędu przyznała interRisk tytuł „instytucji finansowej przyjaznej mediacji”.

 

 

Piotr Maria Śliwicki

prezes zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, a także Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Kieruje firmą od 30 lat. W 2017 r. wszedł w skład Komitetu Zarządzającego ERGO international, spółki koordynującej biznes ubezpieczeniowy Grupy ERGO na świecie. Jest przewodniczącym rad nadzorczych spółek Grupy ERGO na Litwie i w Estonii.

Za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest inicjatorem i współtwórcą Komisji Dobrych Praktyk Polskiej izby Ubezpieczeń oraz przewodniczącym jej pierwszego składu w latach 2009–2014. Jako jedyny Polak w historii został zaproszony do elitarnego Komitetu Organizacyjnego najważniejszego światowego forum branży ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej Rendez-Vous de Septembre w Monte Carlo.

Jest mecenasem wielu przedsięwzięć w dziedzinie odpowiedzialności społecznej biznesu. Z jego inicjatywy powstały dwie fundacje: Fundacja ERGO Hestii na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych integralia oraz Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, wspierająca rozwój młodej polskiej sztuki.

Na początku 2021 r. ERGO Hestia otrzymała przyznawany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Certyfikat EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). Potwierdza on, że ubezpieczyciel spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i prowadzi działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. ERGO Hestia została pierwszym ubezpieczycielem w Polsce wpisanym do rejestru organizacji objętych systemem EMAS.

 

Anna Włodarczyk-Moczkowska

prezes Wiener TU SA Vienna Insurance Group

Kieruje Wiener TU SA Vienna insurance Group od 2012 r. Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Od 1998 do 2001 r. była dyrektorem sprzedaży w PTE Skarbiec-Emerytura SA, a następnie prezesem zarządu w Skarbiec Serwis Finansowy. W latach 2001–2012 związała się z grupą Ergo Hestia. Od roku 2013 jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej izby Ubezpieczeń, a od 2016 pełni w niej funkcję przewodniczącej. Przez dwa lata, do czerwca 2020 r., była prezesem Polsko-Niemieckiej izby Przemysłowo-Handlowej.

Z inicjatywy Anny Włodarczyk-Moczkowskiej, Wiener wdrożył projekty, które pozwoliły osiągnąć firmie optymalizację procesów i kosztów, a także zwiększyć sprzedaż. W 2020 r. spółka odnotowała przypis składki brutto na poziomie 872,8 mln zł wobec 824,2 mln zł w roku poprzednim. W ubiegłym roku wraz z uruchomieniem nowej platformy sprzedażowej Wie.net został wprowadzony nowy produkt – Pakiet Auto, wzorowany na dotychczasowych rozwiązaniach, pozwala oferować klientom indywidualnym kompleksowe ubezpieczenie pojazdu.

Wiener, jako jedna z pierwszych w Polsce firm ubezpieczeniowych, zaczęła realizować wiele działań na rzecz ochrony środowiska, m.in. oferując specjalistyczne ubezpieczenie OZE, w tym farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. Ponadto spółka zachęca klientów i agentów do zawierania umów bez użycia papieru, a dzięki zaangażowaniu pracowników-wolontariuszy robi „Leśne porządki z Wiener”, sprzątając tereny zielone w całej Polsce.

 

Katarzyna Wojdyła

członek zarządu, dyrektor Pionu Strategii Ubezpieczeniowej Link 4

Z Link4 związana od 2006 r. Członkiem zarządu jest od 2016 r. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora technicznego, dyrektora ds. cen rynkowych, była głównym aktuariuszem. Posiada licencję aktuarialną. Karierę zawodową zaczynała w firmie konsultingowej KPMG, gdzie pełniła m.in. funkcję głównego konsultanta oraz zarządzała zespołem aktuarialnym. Doświadczenia zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobywała także w Liberty Ubezpieczenia.

Ukończyła Wydział Matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W Link4 wprowadziła kluczowe dla firmy rozwiązania z obszaru Big Data. Zbudowała na poziomie menedżerów zespół analityków, który jest akceleratorem transformacji cyfrowej Link4. Zainicjowała stworzenie Akademii Analityka, której ideą jest identyfikowanie i rozwijanie talentów analitycznych w firmie. Wdraża i rozwija nowoczesne rozwiązania wspierające proces oceny ryzyka oraz taryfikacji. Odpowiada za wiele projektów technologicznych w Link4, w tym za program telematyczny Kasa Wraca, który opiera się na analizie stylu jazdy kierowcy

 

 

 

 

 

 
27.01.2022

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursów ubezpieczeniowych „Gazety Bankowej”. Pandemia odcisnęła piętno na ich wynikach, ale zarazem skłoniła je do poszukiwania nowych pomysłów na biznes. rozwiń

Jak bardzo zmienił się sektor ubezpieczeniowy w ostatnim roku, o tym przekonamy się w finale naszych konkursów. Pierwszy, czyli 12. edycja „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej”, opiera się na ankietach opracowanych przez renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, której rola polega na koordynacji przebiegu konkursu, na analizie otrzymanych danych, na wsparciu Kapituły w przygotowaniu metodyki oraz przygotowaniu i przekazaniu oficjalnych wyników konkursu.

Kryteria, według których będą oceniane firmy, opierają się nie tylko na analizie ich wyników finansowych, ale m.in. na ocenie radzenia sobie z digitalizacją, z przenoszeniem coraz większej liczby relacji i procesów biznesowych do świata wirtualnego. Interesujące z punktu widzenia konkursu będą informacje na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w takich dziedzinach, jak dystrybucja produktów ubezpieczeniowych, likwidacja szkód czy obsługa klienta. Ciekawe, jak ubezpieczyciele zarządzają danymi swoich klientów w świecie coraz mocniej eksploatowanym przez technologię blockchain, media społecznościowe czy rozwiązania z zakresu e-identyfikacji. Jak wygląda wchodzenie tych firm w takie sektory, jak bankowość czy opieka medyczna. Wydaje się, że konwergencja usług wyraźnie przyspieszyła w czasie pandemii, i procesy, widoczne już wcześniej, nabrały teraz o wiele większego tempa.

Konkurs obejmuje trzy kategorie firm i ich działalności: Dział I (ubezpieczenia na życie), Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne) oraz Działu II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe). Wskaźniki podane w ankiecie są punktowane, natomiast ostateczna kolejność zostanie ustalona po zsumowaniu punktów z ankiety i głosów Kapituły

„Ubezpieczeniowy Menedżer Roku” (tegoroczna edycja jest 10. z kolei) pokaże nam inną stronę rynku, bardziej związaną z zarządzaniem firmą. Procedura wyłaniania zwycięzcy zaczyna się od zgłoszenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe dwóch pretendentów do tego tytułu - jednego z wewnątrz organizacji, drugiego z innego podmiotu – następnie z tego grona wyłonieni zostaną nominowani (od 5 do 10 osób). Nad ostateczną kolejnością będzie głosowała Kapituła, i to ona wskaże „Ubezpieczeniowego Menedżera roku 2021”.

Podczas przeprowadzania oceny kandydatów, zarówno nominowanych jak i w trakcie ostatecznego głosowania Kapituły, brane są pod uwagę takie kryteria, jak skuteczność w zarządzaniu i związany z tym szybki wzrost i rozwój firmy, ponadprzeciętne wyniki finansowe, poszanowanie zasad etyki i reguł konkurencji, wrażliwość na potrzeby społeczne.

Konkurs obejmuje okres, w którym realia rynkowe były dość specyficzne: z jednej strony zdominowały go zjawiska rynkowe związane z pandemią. Dane finansowe, jakie będą analizowane, dotyczą roku 2020, w którym zysk sektora ubezpieczeniowego siłą rzeczy musiały odzwierciedlać ówczesną kondycje branży: wynik netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 6,1 mld zł i był niższy o 15,6 proc. niż w 2019 r.

Z drugiej strony, właśnie w tym czasie radykalnie przyspieszyły procesy digitalizacji. Było to oczywiście związane z koniecznością dostosowania firm do mocno limitowanych możliwości kontaktu społecznego, ale także ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów, którzy cyfryzację zaakceptowali i chcieli z niej korzystać.

Problem polegał na tym, że procesy rynkowe, które przed pandemią postępowały powoli, dawały więc czas firmom na przygotowane się pod względem organizacyjnym i finansowym, nagle nabrały tempa, zostawiając mało czasu na wszystko. Jak odbiło się to na kondycji rynku i co zmieniło w jego strukturze? Mamy nadzieje, że konkurs „Gazety Bankowej” odpowie na większość tych pytań?

Gorąco zachęcamy wszystkie firmy ubezpieczeniowe do udziału w naszym przedsięwzięciu. Na ankiety od Państwa czekamy do 25 listopada. Wyniki konkursu przedstawimy w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

    

 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła