Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2022

26.10.2022

Rynek ubezpieczeniowy to ważny element polskiej gospodarki. Stabilizuje jej system finansowy, podatki płacone przez działające na nim firmy zasilają budżet państwa. Mają do spełnienia kluczową rolę, zarówno w okresie dobrej koniunktury, jak i spowolnienia gospodarczego. rozwiń

Jak towarzystwa ubezpieczeniowe poradziły sobie w zeszłym roku? Jak funkcjonują teraz – w okresie wysokiej inflacji i zwiększonej niepewności? Konkursy ubezpieczeniowe „Gazety Bankowej”, które właśnie rozpoczynamy, pozwolą znaleźć odpowiedzi na większość tych pytań. Tegoroczny konkurs – tak jak w poprzednich latach – składa się z dwóch części: Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2022 (jest to jego XIII edycja) i Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2022 (XI edycja).

Ostatnie lata, w jakich funkcjonują ubezpieczyciele, nie są łatwe pod wieloma względami: firmy ubezpieczeniowe musiały zmierzyć się z szybko postępującą digitalizacją, z pandemią, a teraz z rosnącą inflacją i wysokimi kosztami życia. Ryzyk, jakim podlega polskie społeczeństwo, jest więcej, i – co nie mniej istotne – rośnie świadomość, że w jakiś sposób trzeba się przed nimi zabezpieczyć – według danych PIU, na ubezpieczenia przeznaczyliśmy w pierwszym półroczu 2022 roku 35,5 mld zł, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Obawy od lat są te same (pierwsza trójka to: śmierć najbliższej osoby, brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby oraz ciężka choroba najbliższych), pogłębiły się jednak w czasie pandemii, i być może nasiliły się teraz, w ostaniem roku, kiedy rozpętała się wojna na Ukrainie, pojawił się kryzys energetyczny, wzrosły ceny. Ankiety konkursowe, które wyślemy do firm ubezpieczeniowych, powinny pokazać nam dynamikę zjawisk, z jakimi musi zmierzyć się rynek.

Pewne tendencje są widoczne już teraz. Na przykład spadły składki na polisy inwestycyjne, co ma związek m.in. z silniejszą presją inflacyjną, a co za tym idzie, z brakiem środków na inwestycje i zabezpieczenie przyszłości. Rośnie natomiast rynek ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych. Według danych PIU, Polacy wydali w pierwszym półroczu 2022 na ochronę majątku 6,8 proc. więcej niż rok temu.

Polski sektor ubezpieczeń spełnia ważne zadania nie tylko w stosunku do obywateli, ale także polskiego systemy finansowego. Według danych za pierwsza połowę tego roku, aż 82 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. 16,1 mld zł zostało przeznaczonych na akcje spółek z GPW, a także na inwestycje w inne papiery o zmiennej kwocie dochodu. Podatek dochodowy zapłacony przez ubezpieczycieli wyniósł 581 mln zł.

W konkursie ubezpieczeniowym będziemy oceniali przede wszystkim relacje firm z klientami, umiejętność odpowiedzi na ich problemy i potrzeby, ale o tym szerokim, gospodarczym  aspekcie funkcjonowania towarzystw też musimy pamiętać.

Pierwszy z konkursów, czyli kolejna edycja Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej, wykorzystuje ankiety opracowane przez naszego partnera merytorycznego, renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, której rola polega na koordynacji przebiegu konkursu, na analizie danych, wsparciu Kapituły oraz przygotowaniu i przekazaniu oficjalnych wyników konkursu.

Kryteria, według których będą oceniane firmy, opierają się nie tylko na analizie ich wyników finansowych, lecz m.in. na ocenie ryzyk związanych z dekoniunkturą (w praktyce może to oznaczać ubezpieczenie od utraty pracy czy od niewypłacalności) czy z cyberbezpieczeństwem. Pojawi się też wątek dostosowania usług ubezpieczeniowych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa

Konkurs obejmuje trzy kategorie firm i ich działalności:

Dział I – ubezpieczenia na życie,

Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne),

Dział II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe).

Wskaźniki podane w ankiecie są punktowane, natomiast ostateczna kolejność zostanie ustalona po zsumowaniu punktów z ankiety i głosów Kapituły.

Procedura wyłaniania Ubezpieczeniowego Menedżera Roku zaczyna się od zgłoszenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe dwóch pretendentów do tego tytułu – jednego z wewnątrz organizacji, drugiego z innego podmiotu – następnie z tego grona wyłonieni zostaną nominowani (od 5 do 10 osób). Nad ostateczną kolejnością będzie głosowała Kapituła i to ona wskaże Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2022.

Zapraszamy wszystkie firmy ubezpieczeniowe do udziału w naszym przedsięwzięciu.

Na ankiety od państwa czekamy do 24 listopada. Wyniki konkursu przedstawimy w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

Kapituła konkursów: „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2022” oraz

 „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022” Gazety Bankowej

 

  • dr hab., prof. UW Teresa Czerwińska - Wicieprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
  • prof. dr hab. Irena  Jędrzejczyk - Katedra Zarządzania,  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej;
  • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego;
  • dr Bohdan Zbigniew Pretkiel - Rzecznik Finansowy;          
  • prof. dr hab. Adam Śliwiński  - Dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Społeczno-Ekonomiczny;
  • Andrzej Nużyński - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;        
  • Romuald Orzeł - Prezes zarządu Fratria Sp. z o.o., wydawcy magazynu „Gazeta Bankowa”;
  • Maciej Wośko - redaktor naczelny magazynu „Gazeta Bankowa”;
  • Stanisław Koczot - zastępca redaktora naczelnego magazynu „Gazeta Bankowa”

 

 

ORGANIZATOR:

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła