Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2022

26.01.2023

Zakończyliśmy kolejną edycję konkursów ubezpieczeniowych „Gazety Bankowej”. Tak jak w poprzednich latach, wyłoniliśmy zwycięzców w dwóch kategoriach: Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa i Ubezpieczeniowy Menedżer Roku. W tegorocznej edycji redakcja „GB” przyznała menedżerom dwie dodatkowe nagrody – nagrodę specjalną i wyróżnienie. rozwiń

W pierwszym konkursie – Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2022 – nagrodziliśmy firmy, sumując punkty przyznane w ankiecie i przez Kapitułę.

W ankietach opracowanych przez renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, partnera merytorycznego konkursu, pytaliśmy spółki zarówno o wyniki finansowe, jak i m.in. o działania usprawniające relacje z klientem, o cyberbezpieczeństwo i o ESG. Szczegółową analizę tych zagadnień i wynikające z konkursu wnioski dotyczące rynku ubezpieczeń przedstawiają eksperci Kearney na kolejnych stronach tego wydania „Gazety Bankowej”.

Zwycięzcą konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa w Dziale I – ubezpieczenia na życie – został PZU Życie, drugie miejsce zajęło Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, a trzecie – Generali Życie.

Kolejność w Dziale II (ubezpieczenia z Grupy 3. i 10.) – ubezpieczenia komunikacyjne – wygląda następująco: pierwsze miejsce – PZU, drugie – Link4, trzecie – Generali.

Pierwsze miejsce w Dziale II (ubezpieczenia poza Grupą 3. i 10.) – ubezpieczenia osobowe i majątkowe – zajął PZU, drugie – Generali, a trzecie – PKO Ubezpieczenia.

Lista nominowanych do drugiego konkursu ubezpieczeniowego

– Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022 – którą opublikowaliśmy w poprzednim numerze „Gazety Bankowej”, powstała wspólnie z przedstawicielami rynku – była efektem zgłoszeń dokonanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i decyzji redakcji.

Wyboru Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2022 dokonała Kapituła. Większością głosów została nim Aneta Podyma, prezes Unum.

Laureatkę cechują wybitne zdolności menedżerskie, na które zwracali uwagę zarówno przedstawiciele rynku, jak i członkowie Kapituły. Na szczególną uwagę zasługuje jej doświadczenie zawodowe, które zaowocowało systematycznym wzrostem kierowanej przez nią spółki, dobrymi wynikami i konsekwentnym poszerzaniem bazy klientów. Aneta Podyma to osoba bardzo dobrze znana w środowiskach finansowych, ciesząca się wielkim autorytetem, dbająca o wysokie standardy nie tylko w Unum, lecz i na całym rynku ubezpieczeniowym.

W tegorocznej edycji „Gazeta Bankowa” postanowiła przyznać w konkursie Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022 dwie dodatkowe nagrody. W porozumieniu z członkami Kapituły nagrodę specjalną otrzymała Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. W ten sposób doceniamy przygotowanie nowej, ambitnej strategii Grupy PZU, w tym po raz pierwszy w historii tej spółki także strategii ESG. To również nagroda za konsekwentne osiąganie deklarowanych w strategii celów.

Wyróżniliśmy Beatę Kozłowską-Chyłę za poszukiwanie nowych pomysłów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii, produktów finansowych, obsługi klienta, za zaangażowanie społeczne oraz motywowanie rynku do podnoszenia standardów.

Redakcja „Gazety Bankowej” przyznała też wyróżnienie w kategorii Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022. Otrzymał je Janusz Władyczak, prezes KUKE, którego doceniliśmy nie tylko za dobre wyniki kierowanej przez niego Korporacji, lecz również za jej rolę w zapewnieniu płynności i środków na rozwój tysiącom przedsiębiorstw. Ubezpieczanie należności, udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych to niezwykle ważny aspekt wspierania polskiego biznesu i budowania jego zdolności konkurencyjnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje także zaangażowanie KUKE we wsparcie przedsiębiorstw na rynku ukraińskim.

Gratulujemy wszystkim laureatom tegorocznych konkursów ubezpieczeniowych „Gazety Bankowej”.

Życzymy pokonania wszystkich wyzwań, sukcesów w budowaniu coraz lepszej jakości polskiego rynku ubezpieczeniowego, znakomitych wyników i rosnącej rzeszy wiernych klientów.

 

 
29.12.2022

Branża ubezpieczeniowa szybko zregenerowała siły po pandemicznej zapaści. Kiedy jednak wcześniejsze zagrożenia minęły, pojawiły się kolejne. Z nimi także musi sobie poradzić rozwiń

Najpierw pandemia, potem kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, rosnąca inflacja z poważnymi konsekwencjami dla gospodarki…

Ani rok 2021, ani 2022 nie były łaskawe dla biznesu. Musi on jednak funkcjonować nawet w atmosferze permanentnej niepewności, choć na pewno lepiej by było, gdyby zagrożenia nie były aż tak skumulowane.

Branża ubezpieczeniowa radzi sobie w tych warunkach nadspodziewanie dobrze. Tak było w 2021 r., kiedy Polacy przeznaczyli na ubezpieczenia 69,2 mld zł, o 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej, tak będzie prawdopodobnie i w 2022 (po trzech kwartałach wpłaty sięgnęły 52,7 mld zł i były o 3,6 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku). Dobra kondycja firm z tego sektora jest niezwykle ważna dla gospodarki, bo aktywa, którymi dysponuje, wpływają na nią stabilizująco.

Konkurs ubezpieczeniowy „Gazety Bankowej”, który powoli zbliża się do finału, pokaże, jak branża radziła sobie z wyzwaniami, co osiągnęła i jaki jest jej potencjał. Takie jest jedno z założeń pierwszej części konkursu – Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa (w tym roku mamy jej 13. edycję) – w której na podstawie analizy ankiet, przeprowadzonej przez renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, oraz opinii i głosowań Kapituły zostaną wyłonieni zwycięzcy w trzech kategoriach. Pierwsza to ubezpieczenia z Działu I – ubezpieczenia na życie, druga – z Działu II, grupa 3. oraz 10. (ubezpieczenia komunikacyjne) i trzecia – z Działu II, czyli pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe).

W drugiej części konkursu – Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022 – nagradzamy wybitne postaci polskiego  rynku ubezpieczeniowego. Lista nominowanych znajduje się na kolejnych stronach „Gazety Bankowej”. Powstała ona wspólnie z przedstawicielami rynku – jest efektem zgłoszeń dokonanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, wybór redakcji i głosowanie Kapituły. Znajdują się na niej osoby o znanych nazwiskach, zaangażowane w budowanie dobrych relacji biznesu i społeczeństwa, sprawnie zarządzające towarzystwami ubezpieczeniowymi.

To umiejętności, których znaczenie będzie coraz większe, chociażby ze względu na rosnącą rolę ESG (Environmental, Social, Governance – Środowisko, Społeczna odpowiedzialność, Ład korporacyjny). Temat staje się coraz bardziej popularny także na rynku ubezpieczeniowym, co wynika zarówno z wymogów regulacyjnych, jak i z oczekiwań akcjonariuszy. Zwiększająca się presja na jasne określanie zadań związanych z ESG musi powodować zmiany w modelach zarządzania firmą. Towarzystwa ubezpieczeniowe – tak samo zresztą jak inne podmioty z rynku finansowego – były przyzwyczajone do przekazywania przede wszystkim informacji finansowych czy danych operacyjnych ważnych z punktu widzenia perspektyw ich biznesu. Kwestie związane z zarządzaniem zespołami, ochroną środowiska naturalnego, gospodarką obiegu zamkniętego należały raczej do sfery informacji niejawnych, a jeżeli były upubliczniane, to na pewnym poziomie ogólności. Rosnące wymagania związane z ESG pozostawiają coraz mniej miejsca na dowolność, rynek domaga się precyzji, przedstawiania realnych celów i sposobów ich osiągnięcia. Takie oczekiwania wyraża nie tylko społeczeństwo, lecz również biznes, gdyż realizacja zadań środowiskowych, wypełnianie norm ładu korporacyjnego czy poważne traktowanie swoich zobowiązań wobec społeczności ma realny wpływ na ich zyski.

Stawia to nowe wyzwania przed zarządami, także firm ubezpieczeniowych. Jesteśmy przekonani, że nominowani do tegorocznej nagrody Ubezpieczeniowego Menedżera Roku posiadają umiejętności i doświadczenie,  by im sprostać.

Wyniki konkursów ubezpieczeniowych – Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa i Ubezpieczeniowy Menedżer Roku – przedstawimy państwu w kolejnym, lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

Matthias Baltin, prezes TUiR Allianz Polska SA

Matthias Baltin dołączył do grupy Allianz w 2009 r. jako menedżer w pionie odpowiedzialnym za działalność ubezpieczeniową w Europie Południowej. W kolejnych latach pełnił funkcje w radach nadzorczych w spółkach Allianz we Włoszech, w Turcji i Grecji. W latach 2016–2018 pracował w Allianz Bank Financial Advisors SPA we Włoszech. Od września 2018 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz w Polsce, a w czerwcu 2019 został powołany na prezesa spółek ubezpieczeniowych Allianz w Polsce. Od maja 2022 r. był także prezesem grupy Aviva Polska. W lipcu 2022 zakończono proces integracji obu grup pod marką Allianz (transakcja została ogłoszona 26 marca 2021 r. i była największym przejęciem Grupy Allianz od dekady). Przed dołączeniem do Grupy Allianz Matthias Baltin pracował w Swiss Re i McKinsey.

Jest absolwentem administracji biznesu w WHU – Otto Beisheim School of Management w Niemczech oraz członkiem CFA. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu w Teksasie. Ukończył również studia doktoranckie z zakresu finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych na uczelni technicznej RWTH Aachen w Niemczech.

 

 

Marcin Nedwidek, prezes UNIQA w Polsce

Marcin Nedwidek objął stanowisko prezesa UNIQA w Polsce na początku kwietnia 2021 r., zaraz po połączeniu prawnym spółek UNIQA i AXA w Polsce. Obecnie UNIQA to wiodąca grupa ubezpieczeniowa na rynku zarówno pod względem kompleksowości oferty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, życiowych, inwestycyjnych oraz emerytalnych, jak i kanałów sprzedaży (agenci, brokerzy, banki, on-line). Jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Za jego prezesury grupa UNIQA w Polsce pozostaje stabilna. Zarówno w czasie fuzji, jak i po niej grupa umacnia rentowność. Po I półroczu 2022 r. majątkowa spółka ubezpieczeniowa miała najwyższą rentowność na rynku (najniższy wskaźnik CoR). Z kolei biznes życiowy rósł ponad rynek oraz znacząco poprawiła się dochodowość tego biznesu.

 

Jarosław Parkot, prezes TUiR Warta SA

Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie. Na początku kariery zawodowej pracował w wielu prywatnych polskich i międzynarodowych firmach. W 1998 r. rozpoczął pracę w Citibanku Bank Handlowy na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Dystrybucją i Bankowością Detaliczną. Był członkiem rady nadzorczej TFI Banku Handlowego SA. W 2003 r. rozpoczął pracę dla Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA Polska na stanowisku wiceprezesa, odpowiedzialnego za rozwój strategiczny wszystkich spółek ubezpieczeniowych UNIQA w Polsce. Od 2004 r. pełnił funkcję prezesa Grupy UNIQA w Polsce. Prezesem TUiR Warta SA i TUnŻ Warta SA jest od lipca 2010 r. Warta kierowana przez Jarosława Parkota podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, udziela pomocy Ukrainie, wspiera transformację energetyczną. We wrześniu 2021 r. Warta przystąpiła do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, której celem jest wsparcie rozwoju tego sektora w naszym kraju oraz zwiększenie udziału rodzimych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej, wyłącznej strefie ekonomicznej. W połowie tego roku siedmiu przedstawicieli Warty otrzymało wysokie odznaczenia państwowe za wykonaną pracę, którą przyczynili się w sposób szczególny do rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce – Jarosław Parkot odebrał Złoty Krzyż Zasługi.

 

Aneta Podyma, prezes Unum Życie TUiR SA

Karierę zaczynała w Merrill Lynch, jako dyrektor generalna uruchamiała polski oddział BlackRock, była prezesem AXA TFI oraz dyrektor zarządzającą na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry w spółce Genworth Financial. Studiowała we Wrocławiu i w Paryżu. W pracy kładzie nacisk na etyczne relacje z klientami oraz oferowanie transparentnych produktów finansowych. Od momentu rozpoczęcia prezesury Anety Podymy spółka Unum notuje intensywny wzrost, od 2015 r. o około 80 proc. W 2018 r. Aneta Podyma przewodziła zmianie właścicielskiej spółki, która pomimo pełnego wyzwań okresu osiągnęła najlepsze w historii wyniki finansowe. Dziś Unum ma pod opieką ponad 300 tys. klientów i tylko w 2022 r. zatrudniało niemal 100 osób. Na koniec 2021 r. spółka wypłaciła uposażonym 157,2 mln zł, a wartość ta była wyższa od zeszłorocznej o 28 proc. Aneta Podyma angażuje się w rozwój całego rynku ubezpieczeń, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Przewodniczyła Radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w której edukowała młodzież w obszarze przedsiębiorczości i finansów. Wybuch pandemii to czas wyjątkowej aktywności spółki w obszarze wsparcia klientów i społeczności lokalnych. Unum przekazało m.in. 50 tys. zł na zakup bodypletyzmografów dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, wspierało szpitale w całej Polsce i przekazało 10 tys. zł dla Banku Żywności SOS w Warszawie na zakup paczek żywnościowych. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, spółka aktywnie włączyła się w niesienie pomocy uchodźcom. Unum przekazało m.in. 2 tys. pakietów higienicznych dla kobiet i dzieci, ponad 1,1 tys. kg żywności dla ukraińskich rodzin, uruchomiło również programy pomocowe w swoich poszczególnych oddziałach w całym kraju. Coroczne badanie Kincentric mierzące poziom zaangażowania wykazuje, że pracownicy polskiej spółki Unum należą do najbardziej oddanych swojej organizacji. Ogólne globalne badanie wykazało zaangażowanie na poziomie 85 proc., a w obszarze wartości firma osiągnęła wynik 96 proc. i w Polsce był on najwyższy.

 

Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU SA

W zarządzie PZU SA odpowiada za Pion Współpracy z Bankami, w tym bancassurance i strategiczne programy partnerskie oraz Pion Klienta Korporacyjnego. Nadzoruje także zagraniczne spółki Grupy PZU. Jest członkiem Rad Nadzorczych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Jest też absolwentką The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.

 

Janusz Władyczak, prezes KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zajmuje się ubezpieczeniami należności, udziela gwarancji ubezpieczeniowych oraz faktoringu, zapewnia tym samym płynność i środki na rozwój kilku tysiącom przedsiębiorstw. W 2021 r. przychody ze sprzedaży polis i udzielonych gwarancji pochodzących z komercyjnego, jak i gwarantowanego przez Skarb Państwa segmentu ubezpieczeń KUKE osiągnęły historyczny pułap 259,35 mln zł, były o 17,9 proc. wyższe niż w 2020 r.

Rok 2021 był także rekordowy pod względem wolumenu ubezpieczonych transakcji. KUKE objęła ochroną 97,53 mld zł należności i gwarancji, o 42,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten dotyczył zarówno działalności komercyjnej spółki (91,53 mld zł ubezpieczonych obrotów, wzrost rok do roku o 43,9 proc.), jak i gwarantowanej przez Skarb Państwa (6 mld zł wartości ubezpieczenia, wzrost rok do roku o 24,4 proc.). Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w obszarze ubezpieczeń kredytu w części komercyjnej (44,4 proc.), przy 90,75 mld zł wartości ubezpieczonych obrotów.

Od 2021 r., w ramach systemu wsparcia eksportu, KUKE oferuje różne rodzaje ubezpieczeń i gwarancji. Jednym z najbardziej innowacyjnych instrumentów jest gwarancja spłaty kredytu udzielonego na przeprowadzenie krajowych inwestycji generujących eksport. W ramach kompleksowego systemu wspierania eksportu w Europie KUKE wprowadziła nowe instrumenty i zmodyfikowała gamę istniejących rozwiązań. Dostępne są gwarancje płatnicze spłaty zobowiązań wobec dostawców, gwarancje finansowania łańcucha dostaw, gwarancje płynnościowe. Ponadto w ramach programu Shop in Poland KUKE dociera do polskich przedsiębiorców, którzy są gotowi eksportować towary lub usługi, uczestnicząc w projektach infrastrukturalnych w najodleglejszych zakątkach świata. KUKE w dziedzinie wspierania eksportu współpracuje z takimi instytucjami finansowymi jak PKO BP, Pekao SA, BGK. Od 13 czerwca 2022 r. KUKE przywróciła możliwość ubezpieczania sprzedaży przez polskie – firmy w ramach Polisy bez Granic – na rynek ukraiński dóbr i usług, które nie są objęte moratorium płatniczym (lista obejmuje przede wszystkim towary pierwszej potrzeby dla ludności, czyli m.in. żywność, leki, paliwa oraz import krytyczny dla funkcjonowania gospodarki kraju, m.in. dla sektora energetycznego i sektora bezpieczeństwa).

 

 

 

 

 
26.10.2022

Rynek ubezpieczeniowy to ważny element polskiej gospodarki. Stabilizuje jej system finansowy, podatki płacone przez działające na nim firmy zasilają budżet państwa. Mają do spełnienia kluczową rolę, zarówno w okresie dobrej koniunktury, jak i spowolnienia gospodarczego. rozwiń

Jak towarzystwa ubezpieczeniowe poradziły sobie w zeszłym roku? Jak funkcjonują teraz – w okresie wysokiej inflacji i zwiększonej niepewności? Konkursy ubezpieczeniowe „Gazety Bankowej”, które właśnie rozpoczynamy, pozwolą znaleźć odpowiedzi na większość tych pytań. Tegoroczny konkurs – tak jak w poprzednich latach – składa się z dwóch części: Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2022 (jest to jego XIII edycja) i Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2022 (XI edycja).

Ostatnie lata, w jakich funkcjonują ubezpieczyciele, nie są łatwe pod wieloma względami: firmy ubezpieczeniowe musiały zmierzyć się z szybko postępującą digitalizacją, z pandemią, a teraz z rosnącą inflacją i wysokimi kosztami życia. Ryzyk, jakim podlega polskie społeczeństwo, jest więcej, i – co nie mniej istotne – rośnie świadomość, że w jakiś sposób trzeba się przed nimi zabezpieczyć – według danych PIU, na ubezpieczenia przeznaczyliśmy w pierwszym półroczu 2022 roku 35,5 mld zł, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Obawy od lat są te same (pierwsza trójka to: śmierć najbliższej osoby, brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby oraz ciężka choroba najbliższych), pogłębiły się jednak w czasie pandemii, i być może nasiliły się teraz, w ostaniem roku, kiedy rozpętała się wojna na Ukrainie, pojawił się kryzys energetyczny, wzrosły ceny. Ankiety konkursowe, które wyślemy do firm ubezpieczeniowych, powinny pokazać nam dynamikę zjawisk, z jakimi musi zmierzyć się rynek.

Pewne tendencje są widoczne już teraz. Na przykład spadły składki na polisy inwestycyjne, co ma związek m.in. z silniejszą presją inflacyjną, a co za tym idzie, z brakiem środków na inwestycje i zabezpieczenie przyszłości. Rośnie natomiast rynek ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych. Według danych PIU, Polacy wydali w pierwszym półroczu 2022 na ochronę majątku 6,8 proc. więcej niż rok temu.

Polski sektor ubezpieczeń spełnia ważne zadania nie tylko w stosunku do obywateli, ale także polskiego systemy finansowego. Według danych za pierwsza połowę tego roku, aż 82 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. 16,1 mld zł zostało przeznaczonych na akcje spółek z GPW, a także na inwestycje w inne papiery o zmiennej kwocie dochodu. Podatek dochodowy zapłacony przez ubezpieczycieli wyniósł 581 mln zł.

W konkursie ubezpieczeniowym będziemy oceniali przede wszystkim relacje firm z klientami, umiejętność odpowiedzi na ich problemy i potrzeby, ale o tym szerokim, gospodarczym  aspekcie funkcjonowania towarzystw też musimy pamiętać.

Pierwszy z konkursów, czyli kolejna edycja Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej, wykorzystuje ankiety opracowane przez naszego partnera merytorycznego, renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, której rola polega na koordynacji przebiegu konkursu, na analizie danych, wsparciu Kapituły oraz przygotowaniu i przekazaniu oficjalnych wyników konkursu.

Kryteria, według których będą oceniane firmy, opierają się nie tylko na analizie ich wyników finansowych, lecz m.in. na ocenie ryzyk związanych z dekoniunkturą (w praktyce może to oznaczać ubezpieczenie od utraty pracy czy od niewypłacalności) czy z cyberbezpieczeństwem. Pojawi się też wątek dostosowania usług ubezpieczeniowych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa

Konkurs obejmuje trzy kategorie firm i ich działalności:

Dział I – ubezpieczenia na życie,

Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne),

Dział II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe).

Wskaźniki podane w ankiecie są punktowane, natomiast ostateczna kolejność zostanie ustalona po zsumowaniu punktów z ankiety i głosów Kapituły.

Procedura wyłaniania Ubezpieczeniowego Menedżera Roku zaczyna się od zgłoszenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe dwóch pretendentów do tego tytułu – jednego z wewnątrz organizacji, drugiego z innego podmiotu – następnie z tego grona wyłonieni zostaną nominowani (od 5 do 10 osób). Nad ostateczną kolejnością będzie głosowała Kapituła i to ona wskaże Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2022.

Zapraszamy wszystkie firmy ubezpieczeniowe do udziału w naszym przedsięwzięciu.

Na ankiety od państwa czekamy do 24 listopada. Wyniki konkursu przedstawimy w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

Kapituła konkursów: „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2022” oraz

 „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022” Gazety Bankowej

 

  • dr hab., prof. UW Teresa Czerwińska - Wicieprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
  • prof. dr hab. Irena  Jędrzejczyk - Katedra Zarządzania,  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej;
  • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego;
  • dr Bohdan Zbigniew Pretkiel - Rzecznik Finansowy;          
  • prof. dr hab. Adam Śliwiński  - Dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Społeczno-Ekonomiczny;
  • Andrzej Nużyński - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;        
  • Romuald Orzeł - Prezes zarządu Fratria Sp. z o.o., wydawcy magazynu „Gazeta Bankowa”;
  • Maciej Wośko - redaktor naczelny magazynu „Gazeta Bankowa”;
  • Stanisław Koczot - zastępca redaktora naczelnego magazynu „Gazeta Bankowa”

 

 

ORGANIZATOR:

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła