Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2023

27.11.2023

rozwiń

Na ankiety czekamy do 1 grudnia

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem ubezpieczeniowym „Gazety Bankowej” – Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2023 i Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2023 - przedłużamy termin przysyłania ankiet  do 1 grudnia 2023.

Przypominamy, że konkurs Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa realizowany jest w oparciu o dane pochodzące z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Obejmuje trzy kategorie firm i ich działalności:

Dział I – ubezpieczenia na życie,

Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne),

Dział II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe).

Do konkursu Ubezpieczeniowy Menedżer Roku towarzystwa ubezpieczeniowe zgłaszają dwóch pretendentów – jednego z wewnątrz organizacji, drugiego z innego podmiotu. Z tego grona wyłonieni zostaną nominowani, a nad ostateczną kolejnością będzie głosowała Kapituła i to ona wskaże Ubezpieczeniowego Menedżera Roku.

O wynikach konkursu poinformujemy w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 

 
06.11.2023

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu ubezpieczeniowego „Gazety Bankowej”. Do towarzystw trafiają właśnie ankiety z pytaniami, obejmujące wiele aspektów funkcjonowania firm - od relacji z klientami po wykorzystanie sztucznej w działalności ubezpieczeniowej rozwiń

Konkurs składa się z dwóch części: Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2023 (jest to jego XIV edycja) i Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2023 (XII edycja). W części pierwszej towarzystwa ubezpieczeniowe wypełniają ankietę przygotowaną przez naszego partnera merytorycznego, renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, która koordynuje przebiegu konkursu, analizuje dane, wspiera Kapitułę, przygotowuje i przekazuje oficjalne wynik konkursu. Firmy ubezpieczeniowe są oceniane nie tylko według kryteriów finansowych, ale także wielu innych, związanych np. z obsługą klienta czy bezpieczeństwem gromadzonych przez siebie danych.

 

Nowe kierunki

Parametry służące do oceny od lat są takie same, co roku ulegają jednak pewnym, niewielkim modyfikacjom. Na przykład w 2022 postawiliśmy duży nacisk na ocenie ryzyk związanych z dekoniunkturą (co w praktyce mogło oznaczać zwiększenie roli ubezpieczeń od utraty pracy) czy z cyberbezpieczeństwem. W tym roku kryteria te są nadal istotne, pojawiły się jednak nowe wyzwania, których w ocenie rynku i działających na nich firm nie mogliśmy pominąć. Na przykład te związane z ciągle rosnącymi nowymi zbiorami danych. Towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe regularnie zyskują dostęp do coraz większej liczby informacji, dlatego pytanie o zarządzanie nimi i o ich faktyczne wykorzystanie może pozwolić na identyfikację liderów w tej dziedzinie. Kolejny wątek to odpowiedzialność społeczna i ESG. Jest to temat powracający od lat, jednak rodzi się pytanie o konkretne przełożenie tych zagadnień na ofertę i ich praktyczne zastosowanie.

Temat coraz bardziej nabierający na aktualności to sztuczna inteligencja. Chcemy spojrzeć na to zagadnienie zarówno od strony firm ubezpieczeniowych jak i ich klientów. W pierwszym przypadku interesuje nas zastosowanie sztucznej inteligencji w wypłatach odszkodowań. Zasady rozpatrywania wniosków były w pewnym stopniu uznaniowe, co kwalifikuje je do potencjalnego zastosowania nowych technologii, które znacznie sprawniej przetwarzają skomplikowany, jakościowy wsad danych. Obsługa zgłoszeń generuje duże koszty i często jest podatna na ludzkie błędy, więc zastosowanie tańszych, bardziej powtarzalnych w rezultatach rozwiązań może mieć korzystny wpływ na wydajność firm ubezpieczeniowych.

Z kolei sztuczna inteligencja wykorzystywana w relacjach z klientami jest silnym trendem w branżach konsumenckich, pozwalającym na redukcję kosztów i zwiększenie powtarzalności procesów. Ponieważ sztuczna inteligencja (AI) i Machine Learning (ML) wykazują znacznie lepsze zdolności analizy skomplikowanych danych pochodzących od klientów, niż tradycyjne technologie analityczne, a także pozwalają na samoczynny rozwój rozwiązań, ich wczesna adopcja może w związku z tym pozwolić na istotną poprawę jakości customer experience i obniżenie kosztów.

Wątek, który pojawił się w naszych ankietach już wcześniej, jednak chcemy nadal go pogłębiać, to odpowiedź na starzenie się społeczeństwa. Na zachodnich rynkach jest to silny trend i duże możliwości ekspansji w branżach powiązanych z ubezpieczeniami. Zainteresowanie tą kwestią już teraz przełoży się prawdopodobnie na silną pozycję rynkową w przyszłości, przez co może być warte docenienia w typowaniu liderów rynku. Drugą stroną tego samego medalu jest oferta dla pokolenia Z. Sektor ubezpieczeniowy nie wzbudza zwykle tylu emocji, co inne (choćby bankowy), tym bardziej istotne jest otwarcie na oczekiwania i preferencje nowego pokolenia wchodzącego w dorosłość, co może procentować przez wiele kolejnych lat. W związku z postanowiliśmy zapytać towarzystwa ubezpieczeniowe na ile dostrzegają te potrzeby i na ile wychodzą im naprzeciw.

 

Menedżerów typują firmy

Tytuł Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej Roku 2023 będzie rozpatrywany w sześciu kategoriach: ogólnej, która służy do porównania jakości i efektywności sprzedaży i obsługi klienta w poszczególnych towarzystwach, w nadzorczej, w której porównywane są relacje firm ubezpieczeniowych z organami nadzoru finansowego w zakresie konkurencji, w sposób pośredni świadczące o relacji z klientami. Trzy kategorie - wskaźniki niefinansowe, finansowe oraz wypłacalność, to zestaw KPI (Key Performance Indicators, czyli kluczowych wskaźników efektywności określający skuteczność poszczególnych działań), najczęściej stosowane do oceny rentowności i efektywności towarzystw ubezpieczeniowych. Ostatnia kategoria – Innowacje i trendy - porusza kwestie związane ze świadomością trendów w sektorze ubezpieczeń i zastosowania związanych z nimi rozwiązań.

Konkurs realizowany jest w oparciu o dane pochodzące z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Obejmuje trzy kategorie firm i ich działalności:

Dział I – ubezpieczenia na życie,

Dział II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne),

Dział II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe).

Wskaźniki podane w ankiecie są punktowane, natomiast ostateczna kolejność zostanie ustalona po zsumowaniu punktów z ankiety i głosów Kapituły.

Druga część konkursu ubezpieczeniowego „Gazety Bankowej” - Ubezpieczeniowego Menedżera Roku - zaczyna się od zgłoszenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe biorące udział w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa dwóch pretendentów do tego tytułu – jednego z wewnątrz organizacji, drugiego z innego podmiotu. Następnie z tego grona wyłonieni zostaną nominowani (od 5 do 10 osób). Nad ostateczną kolejnością będzie głosowała Kapituła i to ona wskaże Ubezpieczeniowego Menedżera Roku.

W poprzednich latach tytuł ten otrzymali m.in. Aneta Podyma, prezes Unum, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes Grupy PZU, Andrea Simoncelli, ówczesny prezes Generali Polska, Agnieszka Wrońska, prezes LINK4.

Zapraszamy wszystkie firmy ubezpieczeniowe do udziału w konkursie „Gazety Bankowej”.

Na ankiety od Państwa czekamy do 27 listopada br. O wynikach konkursu poinformujemy w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

Kapituła konkursów: „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2023” oraz

„Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2023” Gazety Bankowej

 

  • Prof. nadzw. dr hab.  Teresa Czerwińska- Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
  • Prof. dr hab. Irena  Jędrzejczyk- Katedra Zarządzania, Uniwersytet Bielsko-Bialski;
  • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak-  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego;        
  • Prof. dr hab. Konrad Raczkowski - Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Społeczno-Ekonomiczny;
  • Prof. dr hab. Adam Śliwiński- Dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • dr Karolina Mendecka- Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Legislacji w Biurze Rzecznika Finansowego;
  • Andrzej Nużyński- Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; 
  • Romuald Orzeł-  Prezes zarządu Fratria Sp. z o.o., wydawcy magazynu „Gazeta Bankowa”;
  • Maciej Wośko- redaktor naczelny magazynu „Gazeta Bankowa”;
  • Stanisław Koczot- zastępca redaktora naczelnego magazynu „Gazeta Bankowa”      


 

 

ORGANIZATOR:

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła