Rekordowe 1 093 mln zł przychodów Alior Bank w I kwartale 2022 r.

opublikowano: 27 kwietnia 2022
Rekordowe 1 093 mln zł przychodów Alior Bank w I kwartale 2022 r.
fot. materiały prasowe

W pierwszym kwartale 2022 r. Alior Bank osiągnął przychody na poziomie 1 093 mln zł, co daje wzrost o 23 proc. r/r. Jest to rekordowy poziom w historii całej Grupy Alior Banku. Zysk netto wyniósł 169 mln i był o 57 proc. wyższy w ujęciu r/r.

Po wyłączeniu jednorazowych zdarzeń – rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, odpisu aktywów niefinansowych związanych z działalnością oddziału w Rumunii oraz na tzw. małe TSUE – wynik netto wyniósł 226 mln zł. Bank odnotował wzrost rentowności ROE do 11,9 proc. oraz wskaźnik C/I na poziomie 45,1 proc. Dzięki wzrostowi transakcyjności klientów, wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 7 proc. w skali roku. Współczynnik TIER1 plasuje się na poziomie 13,06 proc., a TCR 14,56 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 309 p.b., a TCR 259 p.b.

– W pierwszym kwartale 2022 r. sektor bankowy musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, a my osiągnęliśmy w tym czasie rekordowe przychody w historii Grupy Alior Banku. Systematycznie poprawiamy wyniki finansowe i konsekwentnie realizujemy strategię poprawy jakości portfela kredytowego. Pomimo trudnego rynku, Alior Bank zwiększył udział w obszarze kredytów hipotecznych. Jako cyfrowy lider zrealizował również kilka istotnych wdrożeń, ułatwiających klientom codzienne korzystanie z bankowości – mówi Grzegorz Olszewski, wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu Alior Banku.

W odniesieniu do pierwszego kwartału ub. roku, przychody wzrosły o 202 mln zł. Zysk netto wyniósł 169 mln zł i był o 57 proc. wyższy w ujęciu r/r.

Skorygowany wynik netto wyniósł w pierwszym kwartale br. 226 mln zł. Jednorazowe czynniki, które obciążyły wynik końcowy, wyniosły ok. 57 mln zł. Złożyły się na nie rezerwa na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (23 mln zł), odpis aktywów niefinansowych związanych z działalnością oddziału Banku w Rumunii (27 mln zł) oraz 7 mln zł rezerwy na zwroty prowizji wynikające z wcześniejszych spłat kredytów, czyli tzw. małe TSUE.

Dzięki wzrostowi transakcyjności klientów, bank utrzymuje bardzo wysoki poziom wyniku prowizyjnego. Wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 7 proc. w skali roku.

Koszty działania, bez uwzględniania kosztów BFG, wyniosły 396 mln zł i wzrosły 5 proc. w porównaniu z IV kw. ubiegłego roku.

– Pomimo nasilającej się presji na wzrost kosztów działania, Alior Bank poprawia swoją efektywność. W kolejnych kwartałach na poziom kosztów wpływ będą miały dodatkowe wydatki związane z rozwojem biznesu, realizacja projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów – mówi Radomir Gibała, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar finansów.

W I kw. 2022 r. wskaźnik C/I wyniósł 45,1 proc. Z kolei wskaźnik kosztów ryzyka CoR wyniósł 1,33 proc. (-0,25 p.p. r/r) i ukształtował się poniżej średnioterminowego celu strategicznego banku, który wynosi 1,9 proc. Bank konsekwentnie poprawia jakość portfela. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 11,31 proc., natomiast w I kw. 2021 r. wynosił on 13,81 proc.
Stabilną i bezpieczną pozycję Banku potwierdzają poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR. Na koniec I kw. br. znacznie przekraczają ona minima regulacyjne, odpowiednio o: 309 p.b. (1,5 mld zł) oraz 259 p.b. (1,3 mld zł).


Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Alior Banku w I kw. 2022 roku:
• Przychody: 1093 mln zł; zysk netto: 169 mln zł.
• Wskaźnik ROE na poziomie 11,9 proc.
• Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku. Współczynnik TIER1 na poziomie 13,06 proc., a TCR 14,56 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 309 p.b., a TCR 259 p.b.
• CoR w I kw.2022 roku na poziomie 1,33 proc.
• Marża odsetkowa netto (NIM) Banku w analizowanym okresie wyniosła 4,58 proc.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła