Rekordowy kwartał dla PKO BP

opublikowano: 13 sierpnia 2019
Rekordowy kwartał dla PKO BP lupa lupa
fot. Andrzej Wiktor

Drugi kwartał 2019 r., zakończył się bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej PKO BP. Zysk netto wyniósł 1,22 mld zł i był o ponad 30 proc. wyższy niż rok wcześniej. To także zdecydowanie najwyższy zysk w historii banku.

Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biznesowej. Wartość aktywów na koniec kwartału wyniosła 329 mld zł i była o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem. Grupa kontynuowała również poprawę rentowności mierzonej zwrotem z kapitału. Po drugim kwartale wyniosła ona 10,7 proc. i w szybkim tempie zbliża się do przewidywanego na koniec 2019 r. poziomu 11 proc. Bank dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Pomimo tego wciąż poprawia wskaźniki efektywnościowe. Na czwarty kwartał planuje też aktualizację finansowych celów strategicznych.

Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, a wraz z nią rosną zyski PKO Banku Polskiego. W drugim kwartale grupa kapitałowa banku osiągnęła najwyższy w całej swojej historii wynik finansowy. Wyniósł on 1,22 mld zł, był o 30 proc. wyższy niż przed rokiem i ponownie zdecydowanie najlepszy w całym polskim sektorze bankowym. Tak dobry wynik to zasługa sprawnie prowadzonych działań biznesowych, które dodatkowo wspierane są efektami transformacji technologicznej, jaką przechodzi bank. Dzięki temu, wypracowany zysk jest nie tylko rekordowy, ale przede wszystkim jest on powtarzalny – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Wysoki wzrost zysku 

Zysk netto grupy banku w drugim kwartale 2019 r. wyniósł 1,22 mld zł i był o ponad 30 proc. wyższy niż przed rokiem. W całym pierwszym półroczu przekroczył on 2 mld zł. To ponownie zdecydowanie najlepszy wynik w całym polskim sektorze bankowym. Pomimo wysokich kosztów regulacyjnych, grupa wyraźnie poprawiła i tak już wysoką dynamikę zysku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, przyczynił się do tego bardzo dobry wynik na działalności biznesowej. W pierwszej połowie roku wyniósł on ponad 7,2 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 11 proc. r/r do poziomu 5 mld zł).

Dynamiczny wzrost skali biznesu    

PKO Bank Polski dalej rośnie w szybkim tempie. Po raz kolejny pobił swój rekord pod względem wielkości aktywów, których wartość to już 329 mld zł. Do ponad 246 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy, a kwota oszczędności klientów zarządzanych przez grupę wyniosła ponad 290 mld zł. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności.


Inwestorzy doceniają doskonałą kondycję banku   


Rekordowe zyski przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej przełożyły się w pierwszej połowie roku na wzrost rentowności mierzonej zwrotem z kapitału, która wynosi już 10,7 proc. i w szybkim tempie zbliża się do przewidywanego na koniec 2019 r. poziomu 11 proc. Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła na obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 43,1 (42,7 po uwzględnieniu efektów jednorazowych). Jednocześnie, dzięki ostrożnemu zarządzaniu ryzykiem i korzystnemu otoczeniu gospodarczemu bank znacząco, do poziomu 0,55 proc., obniżył koszt ryzyka.

Źródło: materiały prasowe

Zobacz także: Trwa wojna ekonomiczna
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła