Rewolucja światłowodowa ruszyła

opublikowano: 26 sierpnia 2016
Rewolucja światłowodowa ruszyła lupa lupa
fot. Freeimages

Ultraszybkie łącza internetowe w drugiej dekadzie XXI w. to kwestia być albo nie być dla gospodarki każdego kraju. Powszechnie dostępna, szybka i niezawodna sieć podnosi atrakcyjność regionów, miast, decyduje o rozwoju, inwestycjach oraz pracy dla mieszkańców oraz efektywności administracji.

Ultraszybkie łącza internetowe w drugiej dekadzie XXI w. to kwestia być albo nie być dla gospodarki każdego kraju. Powszechnie dostępna, szybka i niezawodna sieć podnosi atrakcyjność regionów, miast, decyduje o rozwoju, inwestycjach oraz pracy dla mieszkańców oraz efektywności administracji.

To warunek, by działały technologie internetu rzeczy, „inteligentnych domów” czy rozwiązania „smart cities”. A internautom zapewnia niespotykany wcześniej komfort korzystania z multimediów, gier, rozrywki.

Im więcej w danym kraju linii internetu szerokopasmowego, tym szybciej może rozwijać się jego gospodarka, bo od jej „usieciowienia” zależy wzrost produktywności. To nie są gołosłowne stwierdzenia, ale zależności, które można oszacować i opisać liczbami. Np. według Banku Światowego, wzrost penetracji szerokopasmowego internetu o 10 pkt. proc. powoduje przyspieszenie potencjalnego tempa wzrostu PKB o 0,3-1,5 pkt. proc.


Nasycenie internetem urasta do kluczowych wyzwań gospodarczo-technologicznych. Nie ma wątpliwości, że dziś tylko internet dostarczany via światłowód jest technologią, która jest w stanie sprostać gwałtownie rosnącym wymaganiom klientów, co do jakości, prędkości i ilości przesyłanych danych. Wyzwanie to, zgodne z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz strategicznymi założeniami programu Polski Cyfrowej, podejmuje Orange Polska. Firma realizuje ambitny plan inwestycji w światłowody, jednocześnie rozwijając usługi mobilnego internetu kolejnych generacji.

Jean-François Fallacher
prezes Orange Polska

„W ciągu trzech lat dotrzemy ze światłowodem do jednej czwartej gospodarstw domowych w Polsce. Internet światłowodowy jest najlepszym jakościowo i najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Nieograniczony dostęp do sieci jest katalizatorem rozwoju gospodarczego, daje też niespotykane wcześniej możliwości osobistego rozwoju, kształcenia, pracy i rozrywki. Dzięki naszej inwestycji znacząco powiększy się rzesza internautów, którzy bez problemu będą mogli korzystać z coraz bardziej zaawansowanych internetowych multimediów – aplikacji, gier sieciowych i filmów HD”

---

Szybki internet, szybkie inwestycje

Już milion gospodarstw domowych w 26 miastach – czyli około 2,5 mln  Polaków – jest w zasięgu internetu światłowodowego Orange. Na koniec 2018 r. będzie to nawet 3,5 mln gospodarstw, czyli jedna czwarta wszystkich gospodarstw domowych

Prędkość internetu podwaja się co 2-3 lata, a pula przesyłanych danych niemal co roku. Oczekiwania co do jakości dostępu do sieci – zarówno firm, jak i internautów – związane z multimediami i rozrywką: aplikacjami, grami, filmami, rosną równie szybko.
Odpowiedzią na te rosnące potrzeby jest doprowadzenie szybkiego łącza światłowodowego bezpośrednio do domu. Odporność na zakłócenia i niezawodność działania światłowodu przekłada się na niedostępne wcześniej komfort i wydajność internetu. To technologia przyszłości – możliwości światłowodu są dużo większe niż te, z których obecnie korzystamy.

Światłowody są więc przyszłością i koniecznością rynku telekomunikacyjnego. Od powszechności wdrożenia tej technologii zależy realizacja jednego z siedmiu głównych celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z 2010 r. Zakłada ona, że do 2020 r. wszyscy Europejczycy powinni mieć dostęp do internetu szerokopasmowego (stacjonarnego i bezprzewodowego), o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych – dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.

Polska ma jeszcze długi dystans do pokonania, szczególnie w technologii światłowodowej. W opublikowanym w lutym 2016 r. rankingu FTTH Council Europe, przedstawiającym stan rynku internetu światłowodowego we wrześniu 2015 r., po raz pierwszy znalazła się Polska. W zestawieniu prezentującym odsetek gospodarstw domowych, do których internet dociera światłowodem, zarówno w części światowej, jak i europejskiej, nasz kraj zajmuje ostatnie miejsce z wynikiem nieco ponad 1 proc. Dystans do pokonania jest ogromny. I nie mówimy o globalnych liderach, Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie 75 proc. gospodarstw domowych ma szerokopasmowy internet via światłowód. Wystarczy powiedzieć, że na Litwie, która jest europejskim liderem, ten odsetek wynosi 35 proc.

W Polsce stale rośnie apetyt na szybki internet osób korzystających profesjonalnie z sieci. Coraz powszechniejsze jest też zainteresowanie możliwością załatwiania przez internet jak największej liczby codziennych spraw – od płacenia rachunków, operacji bankowych, przez zakupy i e-edukację po kwestie urzędowe. Rośnie popularność rozwiązań typu „smart home” – inteligentnych systemów do zarządzania monitoringiem, oświetleniem czy ogrzewaniem domów, coraz więcej sprzętów gospodarstwa domowego będzie się w przyszłości komunikowało między sobą i wymagało połączenia z internetem. Dla wszystkich tych rozwiązań niezbędne będzie błyskawiczne wysyłanie oraz pobieranie danych, a także wysoki stopień bezpieczeństwa, jakie gwarantuje światłowód. Tak więc, by efektywnie korzystać z możliwości, jakie daje cyfryzacja, niezbędna jest szybka i niezawodna sieć internetowa.

Wyzwaniom tym zamierza sprostać Orange Polska, który w latach 2016-2018 planuje największe w historii firmy inwestycje w światłowodową sieć dostępową. W tym czasie będzie ona intensywnie rozbudowywana, dzięki czemu co roku w jej zasięgu przybędzie nawet do miliona gospodarstw domowych. Już teraz klienci światłowodowego internetu w Orange Polska mają do dyspozycji łącza o prędkości do 600 Mb/s. Równie ważna jest wysoka prędkość wysyłania danych – do 60 Mb/s, ułatwiająca pracę małym firmom działającym w internecie. Takie same możliwości uzyskają kolejni klienci, którzy znajdą się w zasięgu światłowodu do końca 2018 r.

Trzeba dodać, że o powodzeniu planów Orange Polska decyduje też jakość zaplecza badawczo-rozwojowego firmy. W laboratoriach Orange Polska trwają testy technologii, które mogą przynieść klientom jeszcze wyższe prędkości. Chodzi tutaj zarówno o rozwiązania oparte wyłącznie o łącza światłowodowe, jak i te, które obok światłowodów wykorzystują również kable miedziane. Przykładowo, test kolejnej generacji technologii światłowodowej XG-PON1 pozwolił na osiągnięcie prędkości około 10 Gb/s. To więcej niż możliwości przyjmowania danych przez większość używanych dziś komputerów. Ograniczeniem stanie się więc nie światłowód i jego osprzęt, lecz procesor i dysk twardy komputera. Ale to już zupełnie inna historia…

---

Światłowód pociągnie gospodarkę

Budowa sieci światłowodowej przez Orange Polska będzie miała istotny wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną kraju – w krótkim okresie poprzez wzrost produkcji, konsumpcji, zatrudnienia i wpływów do budżetu, a w długim okresie – poprzez zwiększenie potencjału rozwojowego Polski

W Polsce na pytanie: „Infrastruktura?” pada odruchowa odpowiedź: „Autostrady!”. Stereotyp – i to nietrafny. Praktyka biznesowa ostatnich lat podpowiada, że odpowiedź powinna brzmieć: „Telekomunikacja!”. Zbyt rzadko posługujemy się przykładem, który aż bije w oczy, a raczej dzwoni w uszach: dokonała się u nas infrastrukturalna rewolucja telekomunikacyjna. Operatorzy bez fanfar, za to skutecznie, zbudowali sieć komórkową działającą wedle najwyższych standardów. To modelowy przykład wdrożenia precyzyjnego planu biznesowego, skutecznego zastosowania najnowszych technologii, bezbłędnej logistyki, efektywnego zaplecza organizacyjnego i udanego zaangażowania krajowego potencjału wykonawczego, czyli tego, czego w rozmaitym stopniu i z rozmaitych przyczyn brakowało i brakuje przy budowie dróg. I co najważniejsze: prywatne firmy telekomunikacyjne, osiągając znakomite zyski, dały zarazem całemu krajowi i społeczeństwu silny i niesłychanie pożyteczny impuls rozwojowy.

Ale to nie koniec. Pod koniec drugiej dekady XXI w. jesteśmy na progu kolejnego etapu, a właściwie infrastrukturalnego skoku w branży telekomunikacyjnej – za sprawą inwestycji światłowodowych. Orange Polska chce w latach 2016-2018 zbudować sieć światłowodową doprowadzającą superszybki internet do jednej czwartej gospodarstw domowych w kraju. Kwota inwestycji jest kolosalna – 2,2 mld zł. Skala tego projektu sprawia, że będzie on miał istotny wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną – w krótkim okresie poprzez wzrost produkcji, konsumpcji, zatrudnienia czy wpływów do budżetu, a w długim okresie – poprzez zwiększenie potencjału rozwojowego naszego kraju.

Z szacunkowych obliczeń, wykonanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, dotyczących tego, jak planowane inwestycje Orange Polska w światłowody wpłyną na rozwój polskiej gospodarki w latach 2016-2030 wynika, że polskie PKB może wzrosnąć w tym okresie aż o 5 mld zł za sprawą skumulowanych rezultatów inwestycji.

Pierwsze w kolejce po profity będą polskie firmy zaangażowane bezpośrednio i pośrednio w realizację inwestycji Orange Polska w rozbudowę sieci światłowodowej. Według obliczeń dzięki ok. 1,6 mld zł nakładów na środki trwałe poniesionych przez Orange Polska, które trafią do polskich firm, ich produkcja w ramach całego łańcucha dostaw wzrośnie o 3,02 mld zł.

Z badań PBiIS „Stocznia” wynika, że najbardziej skorzystają firmy budowlane (wzrost produkcji o 1,18 mld zł) – zarówno te kładące linie światłowodowe, jak też ich poddostawcy i firmy montażowe podłączające gospodarstwa domowe do sieci. Duży wzrost popytu powinny odnotować też firmy produkujące urządzenia elektryczne (424 mln zł), a także przedsiębiorstwa świadczące usługi wsparcia biznesu (obsługa prawna, księgowa czy usługi architektoniczne) (220 mln zł) oraz usługi telekomunikacyjne (216 mln zł). Te miliony przełożą się na wzrost dochodów pracowników i zwiększony popyt na pracę. Szacuje się, że dzięki nakładom inwestycyjnym Orange Polska w związku z rozwojem sieci światłowodowej, w najbliższych latach krajowe firmy mogą zatrudnić nawet blisko 15 tys. dodatkowych pracowników, aby sprostać wzmożonemu popytowi! To tyle miejsc pracy, ile przybyło łącznie w przemyśle i handlu hurtowym w całym 2015 r.

Wzrost nakładów inwestycyjnych w dłuższym okresie przyniesie kolejne impulsy dla gospodarki poprzez tzw. efekty mnożnikowe. Wzrost produkcji i dochodów firm i pracowników napędza konsumpcję, a także skłania do wzmożonej aktywności inwestycyjnej.

---

Mobilna awangarda cyfrowej Polski

Orange intensywnie rozwija mobilną sieć internetową. Firma stale poszerza zasięg internetu 4G i w niedawnych rankingach została krajowym liderem pod względem prędkości. Testuje też rozwiązania, które będą technologią przyszłości

Internet 4G to najnowocześniejsza generacja transmisji danych w sieci mobilnej, znajdująca się w powszechnym użyciu. Zapewnia ona możliwość osiągnięcia kilkukrotnie większych prędkości pobierania w porównaniu z tradycyjną siecią 3G. Gwarantuje płynność i stabilność połączenia przy zachowaniu bardzo dużej szybkości transmisji danych, co oznacza szybsze pobieranie, wymianę plików graficznych i multimedialnych, czyli w praktyce najwyższy komfort oglądania wideo czy płynną grę w sieci.

Pod względem zasięgu 4G Orange jest dostępny dla ponad 95 proc. mieszkańców Polski (w przypadku 3G jest to niemal 100 proc.). W błyskawicznym tempie rośnie liczba użytkowników i intensywność korzystania z tej usługi. W tej chwili więcej niż połowa ruchu mobilnego w sieci Orange (53 proc.) odbywa się poprzez sieć 4G.


Równolegle z ekspansją zasięgu Orange staje się liderem w kwestii prędkości internetu mobilnego. Świadczą o tym wyniki rankingu publikowanego przez Speedtest.pl. Orange został niekwestionowanym zwycięzcą lipcowej edycji 2016 i to zarówno w zakresie 4G jak i pozostałych technologii internetu mobilnego, wyprzedzając zdecydowanie dotychczasowego lidera. W dostawie internetu mobilnego (bez 4G) Orange wygrał w kategorii upload, jak i download: średnia prędkość pobierania wyniosła 17,64 Mb/s, a średnia prędkość wysyłania 7,22 Mb/s. W przypadku internetu 4G, wyniki były jeszcze lepsze: w sieci Orange średnia prędkość pobierania zwiększyła się o 3 proc. do 27,62 Mb/s, a średnia prędkość wysyłania wzrosła o 5 proc. do 11,93 Mb/s.

5G w przedsionku

Ale firma nie ustaje w technologicznym wyścigu i testuje internet mobilny kolejnej generacji, czyli 5G. W laboratoriach Orange Polska testowano nowe rozwiązania w sieci mobilnej. Dzięki agregacji czterech nośnych częstotliwości 4G: 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz osiągnięto prędkość ponad 1 Gb/s. Inżynierowie Orange Polska, razem ze współpracownikami z Huawei, przeprowadzili testy technologii 4G Advance Pro jako pierwsi w Polsce.


Takie testy wydają się czymś bardzo odległym, jednak wbrew pozorom szybko znajdują przełożenie na codzienne życie. Pierwszą wersję standardu 4G wydano w 2008 r., obecnie w sieci Orange może z niej skorzystać 95 proc. Polaków. Podobnie ze światłowodem – do niedawna był on dostępny dla niewielkiej grupy osób, teraz w zasięgu Orange światłowodu jest 1 mln gospodarstw domowych, czyli około 2,5 mln Polaków. A pojęcie szybki transfer również zmienia znaczenie – kiedyś oznaczało to 10 Mb/s, teraz 600 Mb/s.

Materiał powstał przy współpracy z Orange

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła