Rok gołębiej polityki pieniężnej na świecie

opublikowano: 28 grudnia 2019
Rok gołębiej polityki pieniężnej na świecie
Prof. UEP dr hab. Eryk Łon, fot. materiały prasowe NBP

Zbliżający się koniec roku 2019 skłania do pewnego podsumowania. Z mojego punktu widzenia jako członka Rady Polityki Pieniężnej kluczowe znaczenie ma analiza uwarunkowań polityki prowadzonej przez NBP - pisze prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

W ramach powyższych uwarunkowań warto uwzględnić np. ocenę charakteru polityki pieniężnej w różnych krajach. W tym kontekście warto zauważyć, że polityka pieniężna w większości krajów zarówno dojrzałych, jak i wschodzących miała charakter łagodny. Aby pokazać szerzej charakter polityki pieniężnej warto skorzystać ze strony internetowej www.cbrates.com. Na stronie tej publikowane są dane o zmianach stóp procentowych dokonywanych przez różne banki centralne, zarówno pochodzące z krajów dojrzałych, jak również wschodzących.

Coraz więcej banków centralnych obniża stopy procentowe

Z moich obliczeń wynika, że w każdym miesiącu 2019 roku liczba decyzji o obniżeniu stóp procentowych była wyższa od liczby decyzji o podwyższeniu stóp procentowych. Na podstawie zgromadzonych danych można zauważyć, iż najwyższą liczbę obniżek stóp procentowych odnotowano w sierpniu. Było ich 22. Z kolei 18 obniżek stóp procentowych dokonanych zostało we wrześniu, jak również w październiku. 16 obniżek dokonano natomiast w lipcu. Ten przykład pokazuje, że w okresie letnim nasiliły się obawy przedstawicieli banków centralnych dotyczące przyszłego wzrostu gospodarczego.

Przemysł w USA zwalnia

To bowiem dopiero od sierpnia wskaźnik PMI w amerykańskim przemyśle spadł poniżej 50 pkt i wciąż utrzymuje się poniżej tego poziomu. Ma to ważne znaczenie. Oznacza to, że przemysł amerykański przeżywa pewien regres. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że amerykański prezydent Donald Trump postuluje dalsze obniżanie stóp procentowych nawet do 0, a być może nawet do poziomów ujemnych. Prezydent USA dostrzega nawet potrzebę ilościowego luzowania polityki pieniężnej.

Generalnie można powiedzieć, że druga połowa roku w dużo większym stopniu obfitowała w decyzje o obniżce stóp procentowych niż pierwsza połowa. Uważam, że mogło to właśnie wynikać z postawy władz amerykańskiego banku centralnego, które dokonywały obniżek stóp procentowych w lipcu, wrześniu i październiku. Ten przykład pokazuje, że znaczenie polityki prowadzonej przez amerykański bank centralny jest wciąż bardzo duże. Można powiedzieć, że pozycja dolara amerykańskiego jest wciąż bardzo znaczna a wypowiedzi członków kierownictwa amerykańskiego FED-u są bardzo uważnie śledzone.

Psychologiczna bariera 50 pkt nastrojów przemysłowych

Wspomniałem wcześniej o poziomie wskaźnika PMI w przemyśle. Ma on bardzo ważne znaczenie. Z publikowanych danych wynika bowiem, że zarówno w 2017 roku, jak i w 2018 roku w każdym miesiącu wskaźnik PMI w amerykańskim przemyśle przyjmował wartość wyższą od 50 pkt, czasem nawet wyższą od 60 pkt.

Gdy chodzi natomiast o strefę euro oraz Japonię to sytuacja również obecnie może skłaniać przedstawicieli tych banków centralnych do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. O ile w roku 2017 i w pierwszych 11 miesiącach 2018 roku wskaźnik PMI w przemyśle strefy euro był wyższy od 50 pkt, o tyle od grudnia poprzedniego roku znajduje się na poziomie niższym od wspomnianej psychologicznej, ważnej bariery 50 pkt.

Gdy chodzi natomiast o sytuację w Japonii to, o ile w 2017 i 2018 roku a także w dwóch pierwszych miesiącach 2019 roku wskaźnik PMI w przemyśle znajdował się powyżej 50 pkt, o tyle od lutego tego roku spadł poniżej tej granicy. Widzimy więc bardzo wyraźnie, że pojawiały się poważne symptomy pogorszenia nastrojów w przemyśle. Samo to, iż dotyczy ta tendencja tak ogromnie ważnych obszarów światowej gospodarki jak USA, strefa euro czy też Japonia może dawać sporo do myślenia.

Banki centralne dążą do poprawy nastrojów w przemyśle

Wydaje się więc, że banki centralne będą dużą wagę przywiązywać do tego aby doprowadzić swoimi działaniami do poprawy nastrojów w przemyśle i wówczas dopiero pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Oczywiście zawsze mogą zdarzyć się przypadki, iż pojedyncze banki centralne będą dokonywać podwyżek stóp procentowych, ale wydaje się, że dopóki wskaźniki PMI w USA, strefie euro i Japonii nie znajdą się znów powyżej 50 pkt dopóty polityka pieniężna w przypadku większości krajów nadal mieć będzie charakter łagodny.

W ostatnich dniach napłynęły informacje o obniżeniu stóp procentowych w dużych krajach wschodzących: w Rosji, Brazylii i Turcji a także w Meksyku. Te przykłady pokazują, że przedstawiciele banków centralnych z krajów wschodzących obawiają się, iż pogorszenie nastrojów w gospodarkach USA, strefy euro i Japonii może np. pogorszyć perspektywy eksportu do tych największych krajów. Być może przez swoje działania próbują doprowadzić do osłabienia kursów walut krajowych aby poprawić rentowność własnego eksportu i rodzimej turystyki.

Wniosek o obniżkę stóp procentowych w Banku Anglii

Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia w przypadku Banku Anglii. Oto 19 grudnia bank centralny tego kraju znów stopy utrzymał. Podobnie jak w listopadzie dwóch przedstawicieli tego banku głosowało za obniżką stóp procentowych. Głosowali oni więc wbrew większości. Nie jest wykluczone, że ta mniejszość przekona w końcu innych członków gremium decyzyjnego Banku Anglii. Przykład ten zresztą pokazuje, iż spory wokół pożądanego charakteru przyszłej polityki pieniężnej są w banku centralnym czymś normalnym. Z tego powodu za zdrową należy uznać sytuację, w której w Radzie Polityki Pieniężnej NBP pojawiają się różne głosy, zarówno te o nastawieniu bardziej gołębim, jak i bardziej jastrzębim.

Yutaka Harada chwali aktywną politykę pieniężną Banku Japonii

Warto wskazać na to, iż banki centralne po doświadczeniu kryzysu gospodarczego jaki miał miejsce ok. 10 lat temu starają się czynić wszystko co możliwe aby nie dopuścić do powrotu deflacji. Sądzę, że dużą wagę przywiązują one do troski o zatrudnienie. Warto podać pewien przykład. Oto 5 grudnia tego roku członek zarządu Banku Japonii Yutaka Harada spotkał się po raz kolejny z przedstawicielami liderów japońskiego biznesu, tym razem w Oita. W swoim wystąpieniu na tym spotkaniu zdecydowanie bronił japońskiej polityki pieniężnej.

Jednocześnie chwalił jej efekty. Przykładowo wskazał na to, że „jednym z bardzo dobrych skutków prowadzonej przez Bank Japonii polityki pieniężnej było to iż: stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu do od trzech dekad”. Co więcej wskazał on, że podjęta w kwietniu 2013 roku polityka ilościowego i jakościowego łagodzenia polityki pieniężnej była słuszna a jej osiągnięcia są oczywiste. Ta ważna wypowiedź członka zarządu Banku Japonii wyraźnie wskazuje na potrzebę promocji zalet prowadzenia własnej polityki pieniężnej i na zdecydowane podkreślenie możliwości wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę. Jest to bardzo ważne, jeżeli chcemy obronić prawo Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej.

Zalety niskich realnych stóp procentowych dla gospodarki

Przy okazji warto wskazać na to, że Yutaka Harada zdecydowanie wskazał na pozytywne skutki spadku realnych stóp procentowych, gdyż jego zdaniem ów spadek „pobudził inwestycje, zwiększył ceny akcji w Japonii i doprowadził do deprecjacji jena. Rosnące ceny akcji dodatkowo zwiększają inwestycje i powodują, iż gospodarstwa domowe mogą dzięki temu zwiększyć swe wydatki na konsumpcję. To dzięki tym kanałom polityki pieniężnej aktywność gospodarcza zaczęła się poprawiać”.

Jestem głęboko przekonany, że ta ważna wypowiedź członka gremium decyzyjnego Banku Japonii zdecydowanie podkreśla, iż polityka pieniężna może pozytywnie wpływać na gospodarkę także za pomocą spadku realnych stóp procentowych.

Warto wykorzystywać doświadczenia innych banków centralnych w działaniach NBP

Warto wiedzę o funkcjonowaniu innych banków centralnych wykorzystywać w działaniach naszego banku centralnego. Sądzę, że jeśli będzie tego sytuacja wymagać to należy być gotowym wykorzystywać wszystkie metody pobudzania polskiej gospodarki, którym polityka pieniężna może dysponować.

Obecnie bezpośredni cel inflacyjny w przypadku naszego kraju wynosi 2,5 proc.. W listopadzie tego roku poziom inflacji zbliżył się bardzo blisko do tego poziomu, gdyż inflacja wyniosła 2,6 proc.. Cel inflacyjny stawia dużą swobodę decyzyjną, gdyż zakłada możliwość odchylenia o +/- 1 punkt procentowy od celu.
Ponadto mogą zdarzyć się takie sytuację, w których inflacja przejściowo przebywać może powyżej górnej lub poniżej dolnej granicy odchyleń. Jestem zdania, że w przyszłym roku warto będzie przede wszystkim dbać o to, aby polska polityka pieniężna zmierzała do realizacji celu inflacyjnego w taki sposób, aby było to jak najbardziej korzystne dla realnej sfery gospodarki, w tym dla sytuacji na rynku pracy.

Nastroje konsumentów i przedsiębiorców a głosowanie na RPP

Dużą wagę osobiście skłonny jestem przywiązywać do nastrojów, w tym zwłaszcza nastrojów konsumenckich oraz nastrojów PMI w przemyśle i poziom owych nastrojów będzie miał prawdopodobnie istotny wpływ na sposób mojego głosowania w przypadku różnych decyzji dotyczących polityki pieniężnej w 2020 roku.

W tym kontekście warto zauważyć, że nastąpiło ostatnio niewielkie, ale jednak kolejne pogorszenie nastrojów konsumenckich zarówno bieżących, jak i tych dotyczących przyszłości. Warto będzie także i te uwarunkowania brać przy prowadzeniu polityki pieniężnej pod uwagę. A budujące i dynamiczne słowa Yutaki Harady, członka zarządu Banku Japonii niech budują dobre imię banków centralnych jako takich i niech tworzą przekonanie, iż rola banków centralnych także w pobudzaniu aktywności gospodarczej może być znacząca.

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon

Źródło: wGospodarce.pl

 

Komentarze (6)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
zs
0 / 0 zgłoś

Patriotyzm w Kregu.

zs , 29.12.2019, 11:36
Niskie stopy procentowe lagodza Wielki Kryzys ale sa takze jego przyczyna. Bez rozwazania szczegolow mozna rzec, ze wlasnie "niskie stopy procentowe" beda celem Eksplozji Kryzysu ( tak jak dziala pocisk kumulacyjny, ze cala sila wybuchu koncentruje sie tam, gdzie jest najwiekszy opor - pociski sa w ksztalcie kielicha).
skomentuj odpowiedzi (5)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
zs
0 / 0 zgłoś

Nie mozna negowac istnienia Wielkiego Kryzysu

zs , 29.12.2019, 11:47
Aby moc negowac potege kryzysu trzeba w komunikacji poslugiwac sie patriotyzmem, polskoscia, aby zdusic sile zdarzen. Wpierw trzeba oszukiwac siebie samego, swoja rodzine, wspolpracownikow, rzad, sejmitow, inwestorow i wyborcow ale to jest wlasnie wynik Wielkiego Kryzysu i prezentuje to pan Lon a po portalu wgospodarce.pl i bankowym widac, ze ma wielka sile razenia powodujac brak dyskusji w najciekawszym miejscu zycia.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
zs
0 / 0 zgłoś

"I to juz bylo.."

zs , 29.12.2019, 11:52
Przykro mi ale Hitlerowi pieniadze pozyczala nawet Grecja i w takiej Sytuacji Zagrozenia, jaka jest teraz koncentracja majatku ludnosci w 7 % obywateli Polski jest straszna prowokacja, wrecz wspoluczestnictwem - czego? - nie wiemy czego? Ale sie dowiemy tak jak opinia publiczna w 39r.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
zs
0 / 0 zgłoś

Julian Tuwim

zs , 29.12.2019, 11:54
""Szwargocą, wiecznie szwargocą Wymachując długimi rękoma, Opowiadają sobie jakieś trwożne rzeczy I uśmiechają się chytrze, Tajnie posiedli najskrytsze Z miliarda czarnych, pokracznych literek Ci chorzy obłąkańcy,""
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
zs
0 / 0 zgłoś

Jakie beda skutki Kryzysu?

zs , 29.12.2019, 12:04
No i sie zastanawiamy
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
zs
0 / 0 zgłoś

Jakie beda skutki Kryzysu?

zs , 29.12.2019, 12:04
No i sie zastanawiamy
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.