Rusza kolejna edycja konkursów ubezpieczeniowych "Gazety Bankowej"

opublikowano: 6 grudnia 2019
Rusza kolejna edycja konkursów ubezpieczeniowych "Gazety Bankowej"

Po raz 10. wybierzemy „Przyjazną Firmę Ubezpieczeniową”, a po raz 8. „Ubezpieczeniowego Menedżera”. W pierwszym konkursie trwa wypełnianie ankiet (do 31 grudnia powinny one dotrzeć do „Gazety Bankowej”), które zawierają wiele szczegółowych pytań, w zdecydowanej większości opartych na twardych danych dotyczących funkcjonowania firm.

W konkursie chcemy przede wszystkim pokazać, jak bardzo towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarte na swoich klientów i w jaki sposób dokonujące się w nim zmiany uwzględniają ich potrzeby. Wskaźniki zawarte w ankiecie – przygotowane przez renomowaną firmę AT KEARNEY. Wraz z kapitułą konkursu – uwzględniają takie parametry, jak kanały sprzedaży produktów, dodatkowe klauzule, liczbę skarg i kar, wypłacalność, wyniki finansowe itp.

Okres, którego dotyczy ankieta to czas od początku do końca 2018. Konkurs odnosi się do trzech kategorii: Działu I (ubezpieczenia na życie), Działu II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne) oraz Działu II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe). Konkurs „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2019” opiera się o dane przekazywane do towarzystw ubezpieczeniowych, Rzecznika Finansowego, KNF, UOKiK. Wskaźniki podane w ankiecie są punktowane.

Zgłoszenia do konkursu „Ubezpieczeniowy Menedżer 2019” są przyjmowane do 31 grudnia 2019, poprzez przesłanie przez zakład ubezpieczeniowy specjalnej ankiety. Działalność kandydatów jest oceniania przez organizatora konkursu i członków jury za okres od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019. Brane są pod uwagę takie kryteria, jak skuteczność w zarządzaniu, osiąganie ponadprzeciętnych wyników, etyka i stosowanie zasad zdrowej konkurencji, wrażliwość na potrzeby społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw, stosowanie zasad odpowiedzialnego biznesu.

Kandydatów do konkursu wskazują towarzystwa ubezpieczeniowe: jednego z własnej firmy, drugiego z innej firmy ubezpieczeniowej z rynku krajowego. 31 grudnia 2019, po otrzymaniu ankiet, organizator konkursu nominuje z grona wskazanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe od 5 do 10 kandydatów. Laureat zostanie wybrany przez jury podczas styczniowego posiedzenia. Oficjalne wyniki obu konkursów - „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2019” i „Ubezpieczeniowy Menedżer 2019” – zostaną opublikowane w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła