S3DOC - kompletny ekosystem trwałego nośnika nowej generacji

opublikowano: 4 marca 2020
S3DOC - kompletny ekosystem trwałego nośnika nowej generacji lupa lupa
Robert Pardela, BCHAIN PARTNER, fot. materiały prasowe

System S3DOC został wyprodukowany przez polski start-up IT specjalizujący się w rozwiązaniach informatycznych wspieranych przez technologię Blockchain, firmę BCHAIN PARTNER Sp. z o.o.

System informatyczny S3DOC jest nową generacją trwałego nośnika tzw. softWORM, w którym cechy trwałości gwarantowane są poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk i standardów w obszarze algorytmów oraz metod kryptograficznych, zaimplementowanych w oprogramowaniu.

S3DOC jest innowacyjnym w skali UE systemem informatycznym posiadającym cechy trwałego nośnika.

Zgodność cech trwałego nośnika określonych w definicji Unii Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została poddana audytowi wykonanemu przez pracowników naukowych niezależnej instytucji badawczej – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

System S3DOC uzyskał wynik pozytywny audytu, co oznacza, że spełnia on wszystkie cechy trwałego nośnika. Dodatkowo, poza analizą cech trwałego nośnika, bardzo wysoko została oceniona architektura systemu umożliwiająca jego dalszy rozwój.

System S3DOC to kompletny ekosystem usług IT umożliwiający obsługę dokumentów z wykorzystaniem cech trwałego nośnika informacji. Dzięki zastosowaniu wszystkich komponentów zgodność systemu S3DOC z regulacjami prawnymi dotyczącymi trwałego nośnika informacji weszła na najwyższy poziom. Nasi klienci mają teraz do dyspozycji trwały nośnik oraz narzędzia umożliwiające bardzo aktywne powiadamianie konsumentów o nowych ważnych dokumentach. Dostępne jest jednocześnie dla konsumenta jedno miejsce S3DOC Portal, gdzie znajdują się wszystkie przeznaczone dla niego dokumenty. Istotną funkcją jest również możliwość dostępu do dokumentów za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej S3DOC Mobile.

W skład ekosystemu trwałego nośnika S3DOC wchodzą:
S3DOC DHT – główny komponent systemu. Jest to repozytorium dokumentów zapewniające cechy trwałego nośnika.
S3DOC API – to rozbudowane API umożliwiające integrację z systemami zewnętrznymi. Łatwość integracji została potwierdzona w projektach Proof of Concept.
S3DOC BC – komponent wykorzystujący technologię Blockchain do zapewnienia trwałości i niezaprzeczalności informacji na temat aktywności konsumentów w systemie S3DOC. W ramach Blockchain przygotowane zostały trzy inteligentne kontrakty: BCHAINDOC, BCHAINAUTH, BCHAINSTORAGE. W sumie w Blockchain zaimplementowanych jest ponad 60 zaawansowanych funkcji umożliwiających przetwarzanie informacji o milionach dokumentów i takiej samej ilości konsumentów.
S3DOC Server – portal dla wystawcy dokumentów umożliwiający zarządzanie dokumentami oraz odbiorcami dokumentów.
S3DOC Portal – portal dla odbiorców dokumentów. Wszystkie dokumenty dostępne dla konsumenta w jednym miejscu z dostępem do historii zdarzeń.
S3DOC Mobile – dodatkowa możliwość dostępu do dokumentów dla konsumenta. Notyfikacje „push” wspierają aktywne dostarczanie dokumentów konsumentowi. System dostępny jest na platformy Android oraz iOS.

Mimo, iż cechy trwałości zostały zapewnione w inny sposób niż poprzez technologię Blockchain to również ta technologia odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnieniu zgodności trwałego nośnika S3DOC za regulacjami prawnymi. Na platformie Blockchain rejestrowane są w niezaprzeczalny sposób zdarzenia takie jak:

• Logowanie konsumenta do systemu
• Dodanie dokumentu do repozytorium trwałego nośnika
• Przekazanie dokumentu na konto konsumenta w ramach trwałego nośnika
• Otwarcie / pobranie dokumentu przez konsumenta

W ramach w/w zdarzeń rejestrowany jest stempel czasu oraz numer bloku w Blockchain, w ramach którego powstało zdarzenie. Stanowi to niezaprzeczalny log zdarzeń umożliwiający przeprowadzenie audytu zgodności z regulacjami prawnymi.

Główne korzyści wynikające z zastosowania systemu S3DOC:

• znaczna redukcja kosztów w porównaniu do komunikacji papierowej z klientem
• przyśpieszenie procesu obiegu dokumentów z klientem
• zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi trwałego nośnika
• kompleksowa realizacja projektu - wdrożenie, utrzymanie i rozwój rozwiązania dla trwałego nośnika w oparciu o jednego partnera biznesowego
• szeroki model licencyjny i cenowy dostosowany do różnych potrzeb wynikających ze skali działalności

Dzięki swoim unikalnym komponentom system S3DOC to jedyne takie rozwiązanie na rynku, którego koszty TCO dostosowane są również do możliwości mniejszych przedsiębiorstw. Umożliwia to wykorzystanie systemu w branży finansowej jak również e-commerce. System umożliwia obniżenie kosztów obsługi konsumentów poprzez wyeliminowanie dokumentacji przekazywanej w formie papierowej.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie: https://s3doc.com

Robert Pardela, BCHAIN PARTNER Sp. z o.o.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła