Sojusz banku z policją na rzecz bezpieczeństwa klientów

opublikowano: 16 czerwca 2023
Sojusz banku z policją na rzecz bezpieczeństwa klientów
Centrala Banku Pocztowego w Warszawie, fot. materiały prasowe

Bank Pocztowy rozpoczyna współpracę z Komendą Stołeczną Policji w zakresie zwalczania przestępstw z sektora finansowego coraz częściej dotykających obywateli.

Bank Pocztowy rozpoczął współpracę z Komendą Stołeczną Policji. Wspólne działania prewencyjno-edukacyjne będą przebiegały w kilku obszarach, obejmując m.in.: szkolenie pracowników Banku, webinary edukacyjne dla Klientów Banku w mediach społecznościowych Banku Pocztowego, wspólne konferencje i debaty dla mieszkańców Warszawy, a także  opracowanie materiałów informacyjnych poruszających tematykę wyłudzeń, cyberprzestępstw oraz fałszowania dokumentów i środków płatniczych. Zarząd Banku liczy, że dzięki współpracy ze stołeczną Policją umiejętności pracowników będą rozwijane, a także będą oni jeszcze bardziej wyczuleni na coraz nowsze sposoby działania oszustów. Metody rozpoznawania i właściwego reagowania w niebezpiecznych sytuacjach będą systematycznie przekazywane klientom Banku Pocztowego.

Statystycznie, codziennie przestępcy dokonują aż 25 prób wyłudzeń pieniędzy online. Jednym z głównych celów internetowych oszustów jest wyłudzenie, zdobycie naszych poufnych danych, a w konsekwencji kradzież pieniędzy. Zainicjowane przez Zarząd Banku Pocztowego wspólnie z Komendą Stołeczną Policji działania prewencyjno-edukacyjne będą przez pół roku przybliżać najnowsze metody działania oszustów. Dokładnie scharakteryzowane zostaną taktyki działania sprawców dokonujących przestępstw, m.in. metodami „na policjanta”, „na listonosza”, „na inwestycje” oraz „na wnuczka”. Prowadzący webinary skupią się także na cyber bezpieczeństwie w sieci oraz na przestępstwach związanych z krajowymi i zagranicznymi środkami płatniczymi.

- Usługi świadczone przez banki na rynku finansowym są obszarem gospodarki, w którym najczęściej pojawiają się próby działań przestępczych, których celem jest bezprawne pozyskanie pieniędzy klientów. Technika i taktyka rozpoznawania, reagowania i zgłaszania przestępstw, w tym oszustw, jednostkom Policji oraz bezzwłoczność działania w tym zakresie są niezwykle ważne w pracy każdego pracownika banku. Często zdarza się, że to właśnie pracownik banku jest pierwszą osobą, z którą kontaktuje się klient uczestniczący jako ofiara lub potencjalna ofiara w zdarzeniu przestępczym. Zdarza się także, że to pracownik banku jest wystawiany na próbę przez oszusta posługującego się np. sfałszowanym dowodem tożsamości czy kartą płatniczą. Podjęta współpraca z Policją będzie przebiegała wielotorowo. Z jednej strony postawimy na wewnętrzne szkolenia poszerzające zakres wiedzy specjalistycznej pracowników Banku, a z drugiej strony będziemy mieć na uwadze edukację społeczeństwa, zwłaszcza seniorów i dzieci co do uświadomienia ryzyk i zagrożeń związanych z działalnością przestępczą skierowaną przeciwko klientom Banku – mówi Krzysztof Mucha, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego w Banku Pocztowym. 

Liczymy, że osoby uczestniczące we wspólnych inicjatywach edukacyjnych Banku Pocztowego i Komendy Stołecznej Policji będą dzieliły się pozyskaną wiedzą z innymi osobami, w szczególności z członkami rodzin i swoimi znajomymi. Ważne jest, aby uczuliły je na możliwość zaistnienia takich zdarzeń przestępczych z ich udziałem oraz na to jak w takiej sytuacji mają postąpić, aby uniemożliwić finalizację zdarzenia przestępczego. Uzyskane podczas szkoleń, webinariów, debat i konferencji informacje znacząco wpłyną na poziom bezpieczeństwa Banku i obsługi operacyjno-kasowej oraz stan wiedzy naszych klientów - dodaje Krzysztof Mucha.

- Analiza zdarzeń, w których oszuści wykorzystując obniżoną zdolność osób starszych do należytego pojmowania podejmowanych przez siebie działań, stosując silną presję psychiczną próbują wyłudzić pieniądze, jasno wskazuje, że w znakomitej większości przypadków osoby oszukane wiedziały o tego typu zagrożeniach. Źródłem ich wiedzy były kampanie informacyjne, komunikaty w środkach masowego przekazu, bezpośrednie spotkania z funkcjonariuszami Policji. Pomimo tego, że byli świadomi zagrożeń, jednak poddani silnej presji psychicznej, nie zdołali samodzielnie zapobiec przestępstwu, a co za tym idzie utracie oszczędności, bądź zaciągnięciu zobowiązania finansowego. Wspólna inicjatywa kierownictwa Banku Pocztowego i Komendy Stołecznej Policji spowoduje, że pomiędzy oszustem a potencjalnym pokrzywdzonym powstanie silna bariera w postaci przeszkolonego pracownika banku, który będzie potrafił rozpoznać, że osoba „przy okienku” właśnie uczestniczy w procesie, którego finałem może być przestępstwo i utrata często dużej kwoty pieniędzy. Każde udaremnione przestępstwo to zadowolony klient, który w środowisku lokalnym podnosi zaufanie do instytucji finansowych i organów ścigania - komentuje podinspektor Marcin Zimoń, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Szkolenia prewencyjno-edukacyjne są następstwem podjętej współpracy Zarządu Banku Pocztowego z Komendą Stołeczną Policji.

W najbliższym czasie pracowników Banku czekają kolejne spotkania z funkcjonariuszem Policji z Wydziału Prewencji w Komendzie Stołecznej Policji, który będzie przybliżał sposoby rozpoznawania, przeciwdziałania i ścigania przestępstw na rynku finansowym. Dla klientów Banku przygotowano liczne webinary, debaty oraz materiały informacyjne poruszające kwestie bezpieczeństwa. Podsumowanie wspólnie prowadzonych działań nastąpi w listopadzie bieżącego roku, na konferencji z udziałem z udziałem ekspertów Banku Pocztowego oraz funkcjonariuszy Policji z garnizonu stołecznego i mazowieckiego.

Źródło: materiały prasowe BP

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła