Sprawdzony partner na niepewne czasy

opublikowano: 16 lutego 2023
Sprawdzony partner na niepewne czasy lupa lupa
Aleksandra Agatowska PZU Zycie fot. materiały prasowe

PZU Życie w najnowszej edycji konkursu „Gazety Bankowej” wygrał w kategorii zakładów ubezpieczeń na życie i otrzymał tytuł „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2022”, utrzymuje pozycję lidera rynku w swoim segmencie.

Wzrost cen, problemy zdrowotne, utrata pracy, zaostrzenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i jego wpływ na polską gospodarkę – to największe obawy, na jakie Polacy wskazywali w badaniach opinii w końcu 2022 r. Nasze poczucie stabilności zostało poważnie zachwiane. Zjawiska będące źródłem tych obaw są zwykle niezależne od nas, ale nie jesteśmy bezradni. Mamy realny wpływ na możliwość zapewnienia sobie i bliskim bezpieczeństwa zdrowotnego i finansowego – przekonuje PZU Życie.

Kilkunastoprocentowy wzrost prywatnych wydatków Polaków na ochronę zdrowia w 2021 r., w tym na polisy zdrowotne, wskazuje, jakie są postpandemiczne priorytety. Ale potrzeba bezpieczeństwa ma szerszy wymiar, także finansowy. Dla ubezpieczycieli to szansa nie tylko na zaoferowanie klientom poszukiwanych przez nich rozwiązań, ale też budowanie ich świadomości. To szczególnie potrzebne w Polsce, która pod względem wartości rynku ubezpieczeniowego (łączna składka brutto) zajmuje 15. miejsce w Europie (śród państw UE i EFTA), a pod względem penetracji sektora ubezpieczeń (składki w relacji do PKB) jeszcze dalsze. Co więcej, udział ubezpieczeń na życie w całej składce zbieranej w Polsce to blisko jedna trzecia – odwrotnie niż w Europie Zachodniej, gdzie ten segment stanowi główną część rynku. Potencjał do rozwoju jest więc duży.

PZU Życie, który w najnowszej edycji konkursu „Gazety Bankowej” wygrał w kategorii zakładów ubezpieczeń na życie i otrzymał tytuł „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2022”, utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku w swoim segmencie, z ok. 40-procentowym udziałem w całości składki zbieranej przez zakłady ubezpieczeń na życie i równie wysokim udziałem w wyniku technicznym branży. Ubezpieczyciel może być wzorem tego, jak w pełnych wyzwań czasach łączyć działania biznesowe i społeczne, by odpowiadać na nowe potrzeby klientów.

– Ostatnie lata uświadomiły wszystkim, że nie ma niemożliwych scenariuszy i należy poważnie pomyśleć o zabezpieczeniu siebie, rodziny, swojego biznesu i pracowników. Ubezpieczenia są doskonałym sposobem na ochronę przed nieprzewidzianymi wydarzeniami. Oczywiście na każdym etapie życia mamy inne potrzeby, aspiracje i problemy. Dlatego u nas klienci mogą znaleźć cały wachlarz ochrony dostosowanej do ich konkretnej sytuacji i oczekiwań. Jednocześnie bardzo mocno zaangażowaliśmy się w działania promujące zdrowie i aktywność, równowagę w życiu, profilaktykę – mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Ochronić to, co najcenniejsze

PZU Życie stale rozwija ofertę w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zarówno indywidualnymi produktami ochronnymi, jak i grupowymi ubezpieczeniami, dzięki którym poprzez pracodawców dociera do tysięcy pracowników. Pod koniec 2021 r. wprowadził m.in. elastyczną polisę PZU Wsparcie w Życiu i Zdrowiu, dzięki której każdy klient może dopasować zakres ochrony do swoich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej. Ubezpieczenie oparte na modelu grup, łączącym korzystną cenę z minimum formalności, oferuje aż 18 różnych wariantów dla osób w wieku 18-59 lat oraz trzy warianty dla osób w wieku 60-69 lat. Pozwala jedną wspólną polisą chronić siebie i rodzinę na wypadek śmierci, otrzymać świadczenia w przypadku ciężkiej choroby, w tym nowotworu, czy pobytu w szpitalu, zarówno ubezpieczonego, jak i małżonka i dzieci, a także skorzystać z usług medycznych w razie różnych problemów zdrowotnych. Połączenie świadczeń ochronnych i zdrowotnych, jakie proponuje ubezpieczyciel, jest wyjątkowe na polskim rynku.

Dzięki szerokiej ofercie nowych dodatków, można polisą objąć również organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby okazało się, że leczenie w kraju jest niewystarczające lub niemożliwe. Jedna z dostępnych opcji pozwala objąć nią również dzieci. Nowych rozszerzeń ochrony dzieci jest zresztą wiele. Wśród nich są m.in. możliwość ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego dziecka, operacji chirurgicznych, uszczerbku na zdrowiu dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, czy wsparcie w razie jego ciężkiej choroby. Dzięki ubezpieczeniu dodatkowe pieniądze pomogą rodzicom w trudnej sytuacji. Sami mogą też ubezpieczyć się na wypadek utraty sprawności, by w takim przypadku móc np. zatrudnić pomoc domową, opiekunkę dla dziecka, dostosować mieszkanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy po prostu utrzymać rodzinę.

PZU Życie jest też absolutnym numerem jeden na rynku ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które stanowią największą część w strukturze sprzedaży. Ochrona życia i zdrowia zapewniana przez firmę to dla pracowników jeden z najważniejszych dziś benefitów pozapłacowych, a dla pracodawcy ważny element employer branding i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Polisa PZU na Życie Plus zapewnia objętym nią pracownikom wsparcie w wielu trudnych sytuacjach, np. w chorobie, po wypadku czy w razie śmierci osoby bliskiej, a w różnych wariantach może objąć również członków rodziny. Poszerzenie o ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do ponad 2300 placówek własnych oraz partnerskich PZU Zdrowie w blisko 600 miastach w Polsce, ponad 35 rodzajów konsultacji specjalistycznych, a także ponad 400 różnego rodzaju badań i zabiegów. Szybki dostęp do fachowej opieki medycznej to korzyść dla wszystkich: zdrowsi pracownicy krócej przebywają na zwolnieniach i doceniają troskę pracodawcy o ich dobrostan.

Nie tylko zdrowie

Chociaż po pandemii i w obliczu pozostałego po niej „długu zdrowotnego” kwestie zdrowotne są najważniejsze, nie powinniśmy zapominać o bezpieczeństwie finansowym. W czasach wysokiej inflacji i dużej niepewności Polacy szukają także stabilnych form zabezpieczenia swoich oszczędności. Jesienią 2022 r. bardzo dobrze zostało przez klientów przyjęte ubezpieczenie na życie z ochroną kapitału PZU Bezpieczny Zysk przeznaczone dla tych, którzy chcą zwiększyć swój kapitał bez ryzyka. Po zakończeniu umowy otrzymają wpłacone pieniądze razem z gwarantowanym zyskiem, znanym z góry – niezależnie od aktualnej sytuacji na rynkach finansowych. Natomiast w razie śmierci ubezpieczonego pieniądze z polisy otrzymają wskazane przez niego osoby - bez postępowania spadkowego i bez podatku od spadków i darowizn.

Klienci, którzy chcą zabezpieczyć przyszłość dziecka, mogą skorzystać z ubezpieczenia posagowego, które pozwala na zgromadzenie dla niego kapitału na start w dorosłe życie. Zawierając takie ubezpieczenie w PZU, rodzice decydują – w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych – jak długo chcą oszczędzać, jaką kwotę dziecko otrzyma po zakończeniu umowy oraz jak często chcą opłacać składki. Nowym produktem jest natomiast ubezpieczenie rentowe PZU Na Dobry Początek. Dzięki niemu dziecko w przypadku, gdy zabraknie rodzica będzie otrzymywać miesięczną rentę dożywotnio lub do końca trwania umowy.

Moc dobrych doświadczeń

Nagroda „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2022” trafia do tych ubezpieczycieli, których poza jakością oferty wyróżnia również poziom obsługi, jaki zapewniają klientowi. Współcześnie ceny oraz jakość wielu produktów i usług są na wysokim, zbliżonym do siebie poziomie. Dlatego zadbanie o dobre doświadczenia i satysfakcję klienta coraz częściej jest tym czynnikiem, który wyróżnia firmę spośród innych i decyduje o jej sukcesie. Grupa PZU od wielu lat przykłada dużą uwagę do jakości doświadczeń klienta i wokół jego oczekiwań buduje całą kulturę korporacyjną. Najnowsze wyniki badań, obejmujących osiem popularnych branż usługowych, w tym ubezpieczeniową, własne wnioski oraz opinie ekspertów ubezpieczyciel zaprezentował w raporcie „Customer Experience – z klientem na dobre i złe”, który premierę miał 29 września ub.r.

- Wiemy, jak duże znaczenie ma optymalne zarządzanie doświadczeniami klienta i dbanie o jego satysfakcję od pierwszego kontaktu z firmą, przez opiekę posprzedażową, a nawet na etapie rezygnacji z usługi. Od kilku lat konsekwentnie budujemy w organizacji świadomość znaczenia Customer Experience, prowadzimy badania satysfakcji klienta, przyglądamy się jego ścieżkom i analizujemy reklamacje. Na tej podstawie optymalizujemy procesy i wdrażamy inicjatywy proklienckie, odpowiadające ich potrzebom. Zachęcamy inne firmy, aby korzystając z naszych doświadczeń, dbały o jakość obsługi swoich klientów, ponieważ wiemy, że taka postawa procentuje – podkreśla Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Uwagi i wnioski klientów są uwzględnianie nie tylko przy tworzeniu produktów, różnych procedur czy usprawnianiu kanałów kontaktu. Grupa PZU utworzyła też wyjątkowe na rynku stanowiska rzecznika klienta oraz rzecznika zdrowia, którzy skutecznie pomagają bezpośrednio w indywidualnych sprawach. Ogół działań ubezpieczyciela w obszarze CX zdobywał wielokrotnie uznanie rynku. W międzynarodowym konkursie International Customer Experience Awards PZU znalazł się na podium w kategorii „Kultura zorientowana na Klienta” w 2021 r., a w ubiegłym roku ponownie w dwóch kategoriach: „Zespół CX roku – B2C” i „Najlepsza innowacja CX w przedsiębiorstwie powyżej 5000 pracowników”.

Mamy wpływ na nasze życie

Uwagę zwraca to, jak wielką wagę PZU Życie przykłada jednocześnie do działań w sferze odpowiedzialności społecznej biznesu, zwłaszcza promowania profilaktyki zdrowotnej, zachęcania do zmiany trybu życia na zdrowszy, choćby drobnymi krokami, wspierania aktywności ruchowej. Jest to szczególnie ważne po pandemii, która spowodowała spiętrzenie problemów zdrowotnych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.

W tym celu ubezpieczyciel prowadził m.in. szeroką kampanię „Żyj długo i szczęśliwe”, którą poprzedziła publikacja przygotowanego wspólnie przez PZU Życie i PZU Zdrowie pod patronatem Ministerstwa Zdrowia kompendium wiedzy „Masz wpływ na swoje życie”. Kampania promująca zdrowe postawy angażowała influencerów, użytkowników mediów społecznościowych. Jej pokłosiem jest także cykliczny program „Zacznij od zdrowia”, emitowany w TVP2.

Dużą akcją profilaktyczną, którą od początku wspiera Grupa PZU, jest program „Zdrowe Życie” pod patronatem Pary Prezydenckiej. W kilkunastu miastach, które do tej pory odwiedziły mobilne strefy zdrowia, tysiące osób skorzystały z szeregu bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich. Co ważne, w miejscowościach tych NFZ odnotował później wzrost liczby pacjentów korzystających z podstawowych badań w placówkach POZ. Po raz kolejny mobilne strefy zdrowia wyruszą w trasę wiosną 2023 r.

Przykładem niestandardowego, innowacyjnego działania jest ogólnopolski program prewencyjny PZU „Minuta dla skóry”, wspierający wykrywanie niebezpiecznych zmian skórnych, w tym nowotworowych. Wspólnie ze startupem SkinVision PZU oferuje klientom swoich ubezpieczeń grupowych bezpłatny dostęp do aplikacji, która pozwala przy pomocy smartfonu samodzielnie zbadać niepokojące znamiona na ciele i ocenić, czy i jak duże stanowią one zagrożenie. Wykorzystujące sztuczną inteligencję rozwiązanie ma bardzo wysoką, ponad 90-procentową skuteczność w wykrywaniu raka skóry. – W PZU Życie robimy bardzo wiele, by popularyzować profilaktykę zdrowotną wśród Polaków. Jednocześnie tworzymy rozwiązania, które mogą w tym pomóc. Poprawa stanu zdrowia każdej pojedynczej osoby to zarazem korzyść dla całego społeczeństwa, i każdy ma tu swoją rolę w zakresie dbania o zdrowie własne i najbliższej rodziny. Warto mieć świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje dobre samopoczucie oraz jakość i długość życia – przekonuje Aleksandra Agatowska. Program PZU „Minuta dla skóry” zdobył w 2022 r. prestiżową międzynarodową nagrodę EFMA-Accenture Innovation in Insurance.

W działania promujące postawy prozdrowotne wpisuje się także program prewencyjny Dobra Drużyna PZU. W jego ramach ubezpieczyciel wspiera już kilkaset klubów, drużyn, akademii, stowarzyszeń i związków sportowych, w których trenuje najróżniejsze dyscypliny i rozwija swoje pasje w sumie ponad 70 tys. dzieci i nastolatków. Kapitanem Dobrej Drużyny PZU jest najlepsza na świecie tenisistka Iga Świątek, a w gronie ambasadorów programu są też m.in. narciarka alpejska Maryna Gąsienica-Daniel, młodzi lekkoatleci Jakub Bembenek i Patryk Tylus, piłkarze Marcin Pietryka i Leandro Messias Dos Santos czy utytułowany tancerz na wózku inwalidzkim Paweł Karpiński.

(red)

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła