Stabilny wzrost ING Banku Śląskiego w I kwartale 2023 r.

opublikowano: 12 maja 2023
Stabilny wzrost ING Banku Śląskiego w I kwartale 2023 r. lupa lupa
Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, fot. materiały prasowe ING BSK

W I kwartale 2023 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 908,7 mln zł w porównaniu z 792,8 mln zł przed rokiem. Bank kontynuował stabilny rozwój działalności zwiększając liczbę klientów oraz wartość kredytów i depozytów. ING Bank Śląski utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 16,37 proc.. Zwrot z kapitału (ROE), po korekcie o MCFH, wyniósł 10,7 proc.

- W pierwszym kwartale funkcjonowaliśmy w sytuacji zaburzeń oraz niepewności na rynku. To nie oznacza jednak, że realizowanie strategii wspierania klientów w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji finansowych w jakikolwiek sposób jest słabsze lub mniej ważne. W moim przekonaniu w ciągu minionego kwartału bez wątpliwości realizowaliśmy założenia naszej misji, co widzimy we wzroście liczby klientów i w przeprowadzanych przez nich transakcjach - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

W pierwszym kwartale 2023 roku zwiększyliśmy bazę klientów oraz główne wolumeny komercyjne. Osiągnęliśmy wzrost wartości kredytów do 158 mld zł, czyli o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 12 proc. osiągając poziom 190,3 mld zł. Zwiększyliśmy również liczbę klientów w bankowości detalicznej do 4,4 mln (wzrost o 63 tys. r/r), a w bankowości korporacyjnej do 543,2 tys. firm (wzrost o 30 tys. r/r) - dodał prezes ING Banku Śląskiego. 

- W minionych miesiącach obserwowaliśmy dalszy wzrost transakcji w kanałach cyfrowych. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w bankowości detalicznej zanotowaliśmy 9-proc przyrost przelewów w bankowości mobilnej. Z tego kanału dostępu do banku korzysta 1,8 mln klientów, czyli o 16 proc. więcej niż przed rokiem. Na koniec marca udział przelewów zrealizowanych w bankowości mobilnej osiągnął poziom 53 proc.. Jednocześnie zanotowaliśmy dalszy wzrost transakcji kartami debetowymi o 11 proc. r/r oraz transakcji BLIK-iem o 31 proc. r/r. Obserwujemy dalszy spadek liczby transakcji gotówkowych realizowanych poprzez kasy w oddziałach banku, który wyniósł 26 proc.. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów wzrosła o 5 proc., z czego 35-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 12 proc. wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 26 proc. do 7,2 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą. W pierwszym kwartale zaproponowaliśmy również klientom kolejne rozwiązanie cyfrowe ułatwiające kontakt z bankiem - możliwość spotkania wideo ze specjalistami hipotecznymi – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:
• dochody ogółem wzrosły o 7 proc. do 2 460,2 mln zł,
• koszty ogółem wzrosły o 8 proc. do 1004,6 mln zł,
• wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 6 proc. do 1 455,6 mln zł,
• zysk brutto wzrósł o 13 proc. do 1 208,8 mln zł,
• zysk netto wzrósł o 15 proc. do 908,7 mln zł,
• wskaźnik koszty/przychody (z podatkiem bankowym) wyniósł 47,3 proc. w porównaniu z 47,0 proc. w ub. r.,
• łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,37 proc. w porównaniu z 15,42 proc. w ub.r.,
• zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 10,7 proc. w porównaniu z 16,5 proc.
w ub.r.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła