Strategia na rzecz dojrzałości rynku kapitałowego

opublikowano: 5 marca 2019
Strategia na rzecz dojrzałości rynku kapitałowego lupa lupa
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, fot. Fratria / JS

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego to krok w dobra stronę, wyzwaniem pozostaje jej wdrożenie – komentuje Krzysztof Szułdrzyński, ekspert z PwC.

W projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego znalazły się ciekawe propozycje, takie jak zwolnienia czy obniżki podatkowe, rozszerzenie oferty produktowej czy ograniczenie zjawiska goldplatingu (nadmiernie poszerzającej pierwotne intencje implementacji dyrektyw UE w prawie narodowym, częstym efektem jest zwiększenie kosztów dla biznesu). Jednak o atrakcyjności i dojrzałości rynku kapitałowego, poza wymienionymi czynnikami, decyduje również jakość samych emitentów i bezpieczeństwo inwestowania. Z tym bezpośrednio związane są standardy ładu korporacyjnego i poziom ich przestrzegania przez spółki notowane na giełdzie, szczególnie w kontekście ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego proponuje w tym zakresie wiele wartych uwagi rozwiązań.

Szczególnie interesująco brzmi propozycja zróżnicowania przez giełdę opłat dla emitentów, w zależności od podejścia spółek do stosowania zasad ładu korporacyjnego, co pozwoliłoby przełożyć poziom jego przestrzegania na wymierne korzyści finansowe dla emitentów. Równie ciekawe są propozycje publicznego ogłaszania rankingów w zakresie stosowania ładu korporacyjnego, przy obecnym braku jakichkolwiek przekrojowych informacji na ten temat (poza analizami przygotowywanymi i publikowanymi okresowo przez Forum Rad Nadzorczych) oraz nagród w tym obszarze. Pozwoliłyby to inwestorom uwzględniać tego typu informacje w swoich decyzjach inwestycyjnych. Wyzwanie, jakie wiąże się z przyznawaniem nagród czy wyróżnień, to pojawiająca się konieczność stworzenia systemu weryfikacji czy deklaracje spółek zgodne są z rzeczywistością.

Zastanawia postulat wprowadzenia zasad dobrych praktyk dla spółek Skarbu Państwa notowanych na GPW. Wydaje się, że z perspektywy akcjonariuszy mniejszościowych, stosowanie przez te spółki obecnie istniejących zasad ładu korporacyjnego, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, byłoby już świetnym wynikiem.

Same zasady ładu korporacyjnego są już skodyfikowane na naszym rynku zarówno w formie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN), jak i różnych przepisów prawa. Natomiast to czego ewidentnie brakuje to mechanizmów egzekwujących stosowania tych zasad przez spółki. W tym kontekście dalszej analizy wymaga sugestia rozważenia wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie ładu korporacyjnego, co oznaczałoby w praktyce odejście od obecnie przyjętej zasady stosuj lub wyjaśnij, jeśli nie stosujesz. W tym kontekście należy spojrzeć również na debiutantów giełdowych, którzy mają obowiązek w prospekcie emisyjnym złożyć oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad dobrych praktyk – tyle, że znów nikt nie weryfikuje rzetelności tych oświadczeń i nie bierze odpowiedzialności za skuteczność i jakość funkcjonujących w spółce rozwiązań, na przykład w zakresie audytu wewnętrznego, czy zarządzania ryzykiem.

Podsumowując, projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, a w szczególności elementy dotyczące poprawy ładu korporacyjnego i zwiększenia zaufania do rynku kapitałowego, doskonale wpisują się w dyskusje i działania na dojrzałych rynkach kapitałowych, gdzie coraz częściej mówi się o rozszerzeniu tych regulacji także na podmioty niebędące spółkami giełdowymi w związku z ich istotnym wpływem na gospodarkę. Propozycje są dobre i ciekawe, natomiast kluczowe wyzwania będą wiązały się z samym ich wdrożeniem.


Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC, współtwórca Forum Rad Nadzorczych, członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego

 

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła