Światowe Dni Młodzieży - 80 mln więcej na zabezpieczenie spotkania młodych

opublikowano: 5 stycznia 2016
Światowe Dni Młodzieży - 80 mln więcej na zabezpieczenie spotkania młodych lupa lupa
ŚDM

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych chce zwiększenia o 80 mln zł środków, które w projekcie budżetu na 2016 r. przeznaczono na zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży. Honorowym gościem ŚDM, które odbędą się w lipcu w Krakowie i Wieliczce, będzie papież Franciszek.

To jedna z trzech poprawek, którą komisja administracji i spraw wewnętrznych przyjęła do części projektu budżetu na 2016 r., dotyczącej m.in. spraw wewnętrznych. Pieniądze miałyby pochodzić z części dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Posłowie wydzielili też z działu „bezpieczeństwo publiczne” 3 mln złotych na realizację programu Razem Bezpiecznie i zwiększyli o 200 mln złotych środki przeznaczone w 2016 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w dorzeczach Odry i górnej Wisły.

Światowe Dni Młodzieży to zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II spotkanie młodych katolików z całego świata. W tym roku odbędą się one w Krakowie i Wieliczce w dniach 26 - 31 lipca. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania. Poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r., w Częstochowie. W sumie, zgodnie z poprawką komisji, środki na zabezpieczenie ŚDM miałyby wynieść 180 mln zł.

W projekcie budżetu na 2016 zarezerwowanych zostało też ponad 19 mln złotych na zabezpieczenie szczytu NATO, który w lipcu ma się odbyć w Warszawie. Kolejne ponad 25,5 mln zł przeznaczonych ma zostać na zakup, uzupełnienie lub wymianę sprzętu oraz specjalistycznego wyposażenia, w związku z tym wydarzeniem.

Zgodnie z projektem, w 2016 r. na policję ma zostać przeznaczonych 8 mld 985 mln 456 tys. zł (w tym ponad 49,5 mln zł ze środków europejskich); na Straż Graniczną ponad 1 mld 370 mln złotych (823 tys. ze środków europejskich), na Państwową Straż Pożarną - 2 mld 472 mln 718 tys. i na Biuro Ochrony R ządu – 225 mln 646 tys. zł. (w przypadku tej ostatniej formacji jest to największy w porównaniu z 2015 r. wzrost - o 13,3 proc.).

W projekcie zapisano też wzrost przeciętnych miesięcznych uposażeń funkcjonariuszy. W przypadku policjantów o 202 zł, strażaków - 198 zł, strażników granicznych o 204 zł i BOR o 212 zł. Wzrosnąć ma też przeciętne wynagrodzenie pracowników cywilnych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji  - o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2015.

Posłowie pytali m.in. o dysproporcję pomiędzy wynagrodzeniami pracowników cywilnych, a wynagrodzeniami funkcjonariuszy. Podkreślali, że są one nadal duże. Wiceminister Służb Wewnętrznych i Admnistracji Jakub Skiba, który przedstawiał posłom część projektu dotyczącą ministerstwa, zapewniał, że resort "ma pełną świadomość" sytuacji.

"Rząd robi krok w dobrym kierunku" – powiedział, nawiązując do podwyżek dla pracowników cywilnych, zaplanowanych na 2016 r. "W kolejnych latach będziemy tę kwestie racjonalizować" - dodał. Zapowiedział też kolejny program modernizacji służb mundurowych. Podkreślił, że resort chciałby, by zaczął się on w 2017 r. Według Skiby miałby uwzględniać nowe zagrożenia, wynikające z sytuacji międzynarodowej i ewentualnych zagrożeń terrorystycznych.

W projekcie zapisano też m.in. ponad 20 mln zł dla policji na zadania związane z udzielaniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. 2 mln zł na przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.

Posłowie omawiali też część projektu budżetu, dotyczącą wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Poseł Edward Siarka (PiS), jak mówił, na prośbę strony rządowej wniósł o zwiększenie o 17 mln zł środków na Fundusz Kościelny. Pieniądze te przesunięte z rezerwy celowej mają posłużyć do pokrycia składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego zakonników i misjonarzy przebywających za granicą. Jak argumentował Siarka, ma to związek ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia z 1750 do 1850 zł w tym roku.

3,5 mln zł z wyasygnowanej kwoty miałoby posłużyć na remont obiektów sakralnych.

 

(PAP)

GB.pl/nb

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła