Sześciu nowych prezesów banków z akceptem

opublikowano: 30 kwietnia 2021
Sześciu nowych prezesów banków z akceptem lupa lupa
Siedziba KNF w Warszawie, fot. Andrzej Wiktor

30 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Wśród podjętych  decyzji była m.in. akceptacja dla sześciu nowych prezesów banków spółdzielczych.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Alior Banku SA

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
Sławomira Mindy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Radomiu
Barbary Mroczek na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie
Mariusza Jabłońskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim
Andrzeja Masztalewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Biłgoraju
Bartosza Wieczorka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim
Agnieszki Porady na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Tarnowie

Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA

Komisja, na podstawie art. 131 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jednogłośnie zdecydowała o skreśleniu z listy doradcy inwestycyjnego, w związku z prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2020 roku.

Komisja zapoznała się:
z informacją na temat sytuacji sektora bankowego w 2020 r.
z informacją o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2020 r.
z raportem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 r.
z informacją na temat kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych oraz kredytów konsumpcyjnych według stanu na koniec 2020 r.
z informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów walutowych według stanu na koniec lutego 2021 r.
ze sprawozdaniem z działalności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w 2020 r.

Źródło: materiały prasowe KNF

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła