Techno Biznes 2020

29.06.2020

Technologiczni zwycięzcy! Kolejna edycja konkursów technologicznych właśnie dobiegła końca. Tak jak już od kilkunastu lat, „Gazeta Bankowa” wybrała technologiczne hity i technologicznych liderów w bankowości, ubezpieczeniach i w przemyśle. rozwiń

Wybór - jak co roku - nie był łatwy. Do rywalizacji stanęły najbardziej śmiałe pomysły, wyjątkowe przedsięwzięcia i niezwykle ambitne zespoły, które je stworzyły i zrealizowały. Technologia nabiera rozpędu, coraz mocniej wchodzi w życie nie tylko Polaków, ale również firm. Celem konkursów technologicznych „Gazety Bankowej” jest wskazanie tych koncepcji i tych realizacji, które zmieniają naszą rzeczywistość biznesową w praktyce. Nie są to pomysły funkcjonujące poza naszym światem rzeczywistym, ale albo realnie już go formujące, albo posiadające taki potencjał.

Gościem honorowym tegorocznej gali wręczenia nagród był Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Podczas swojego wystąpienia zachęcał zgromadzonych gości - przedstawicieli sektorów bankowego, ubezpieczeniowego i przemysłu 4.0 do dalszego rozwoju. 

"Żeby rozwijać biznes potrzebna jest dobra infrastruktura i regulacje. Ale przede wszystkim potrzebni są konsumenci. Bez nich trudniej będzie się rozwijać. Z tego punktu widzenia czas pandemii jest bardzo dużą szansą. Mówiliśmy, że 86 proc. Polaków korzysta z Internetu. Jestem pewny, że korzystanie z sieci jest dużo intensywniejsze" - podsumował.

Konkurs Techno Biznes posiada dwie płaszczyzny: pierwsza to „Lider” (w tym roku odbyła się jego XVIII edycja), którego celem jest wskazanie przez Kapitułę konkursu najciekawszych i najbardziej innowacyjnych, już wprowadzonych w życie rozwiązań (w całości lub w części, choć nawet ta część musi być rozwiązaniem funkcjonującym w realiach rynkowych) w 2019 r.
Innymi kryteriami kieruje się kategoria „Hit Roku” (tegoroczna edycja była XIII z kolei). W tym przypadku Kapituła konkursu promuje najlepsze rozwiązania technologiczne, które w roku 2020 dopiero będą dostępne dla uczestników rynku. Zgłoszenia w kategorii „Hit Roku 2020” dokonuje firma, która oferuje określone urządzenie, rozwiązania informatyczne lub usługi, realizowane w trzech sektorach: bankowość, ubezpieczenia i inne usługi finansowe oraz Przemysł 4.0.


Tegoroczny konkurs Techno Biznes odbywał się w nieco odmiennych warunkach, ukształtowanych przez pandemię, stąd nieco późniejsze niż zwykle ogłoszenie jego wyników. Nie przeszkodziło to jednak w pracach Kapituły (w tym roku realizowanych zdalnie),która wyłoniła zwycięzców, nagrodziła najbardziej innowacyjne pomysły i ich rynkowe realizacje.

Nowatorskie Hity…

W konkursie HIT 2020, w kategorii Bankowość, Kapituła przyznała pięć rekomendacji: Hitachi (wraz z KIR i Operatorem Chmury Krajowej) za ponadsektorowy trwały nośnik w chmurze łączący technologie blockchain, WORM i cloud, spółce HEUTHES Sp. z o.o. za Multicentaur Payment Hub BS-API wer. 14 dla bankowości spółdzielczej, Biuru Informacji Kredytowej SA za Early Warning System BIK. Talex SA otrzymał rekomendację za Platformę Usług Chmurowych dla Sektora Finansowego, a SoftNet Sp. z o.o. – za Rozwiązanie CPDNet dla sektora banków spółdzielczych.
Z tego grona Kapituła wybrała trzech zwycięzców: Hitachi (wraz z KIR i Operatorem Chmury Krajowej) został nagrodzony za trwały nośnik. Dzięki połączeniu sił technologii blockchain, macierzy WORM oraz chmury obliczeniowej na rynek wprowadzone zostaną innowacyjne usługi wspierające digitalizację przedsiębiorstw i zgodność z regulacjami, takimi jak trwały nośnik czy dyrektywa MIFID2. Odbiorcami tych usług będą m.in. podmioty z sektora medycznego, telekomunikacyjnego, bankowego i ubezpieczeniowego.


Laureatem został również HEUTHES Sp. z o.o. (system Multicentaur Payment Hub BS-API umożliwia konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w poszczególnych bankach danego zrzeszenia w jednolity, ustandaryzowany i skoordynowany proces), a także  BIK SA (Early Warning System BIK jest rozwiązaniem o charakterze alertowym, pozwalającym na monitorowanie wybranej grupy puli klientów z opóźnieniem w spłacie ).
W kategorii Ubezpieczenia, Kapituła przyznała trzy rekomendacje, które zarazem uhonorowała tytułami laureatów. W tym gronie znalazła się aplikacja iPPK, zgłoszona przez PKO BP Finat Sp. z o.o. Aplikacja pozwala na pełną obsługę programu PPK na styku instytucja finansowa - pracodawca. Jest to przyjazne i uniwersalne narzędzie umożliwiające sprostanie wymogom nowo wprowadzonego programu emerytalnego. Kapituła zwróciła uwagę na jego prostą architekturę, pozwalającą na zminimalizowanie nakładów pracy przy obsłudze PPK.


Laureatem w konkursie HIT 2020 – Ubezpieczenia została również  Platforma SPACE Life, oferowana przez Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA. Do jej zalet należy m.in.: dostęp klienta do pełnej puli produktów i usług towarzystwa ubezpieczeń, krótszy czas przygotowania produktu, cyfrowe polisy, obniżenie kosztów dzięki przekazaniu klientowi możliwości wykonania dowolnej operacji samoobsługowej na polisie –zarówno w ubezpieczeniach grupowych jak i indywidualnych, 3-krotnie krótszy czas obsługi roszczeń i podejmowania decyzji, zwiększający przepustowość i możliwości obsługi.
Kolejne miejsce w tej kategorii przyznano systemowi informatycznemu S3DOC - trwały nośnik nowej generacji, zgłoszonemu przez BCHAIN PARTNER Sp. z o.o. W nośniku  cechy trwałości gwarantowane są poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk i standardów w obszarze algorytmów oraz metod kryptograficznych, zaimplementowanych w oprogramowaniu. S3DOC jest innowacyjnym w skali UE systemem informatycznym posiadającym cechy trwałego nośnika.…i technologiczni Liderzy

Bardzo interesująca była rywalizacja w kategorii Lider 2019. Ubiegły rok okazał się niezwykle bogaty w technologiczne rozwiązania, które – jak można przypuszczać – procentowały w okresie pandemii, gdy przymusowa izolacja skłoniła wiele instytucji, a także ich klientów, do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi.
W kategorii Bankowość, Kapituła wyróżniła pięć rozwiązań: bankowość elektroniczną nowej generacji Banku Millennium, usługę Dodaj konta z innych banków - ING Banku Śląskiego SA, GOonline - wdrożenie nowej platformy bankowości on-line (    BNP Paribas Bank Polska), Jeszcze bardziej wygodna bankowość elektroniczna w Santander Bank Polska, i aplikację CA24 Otwórz Konto (Credit Agricole Bank Polska).


Nagrody otrzymały trzy duże banki: pierwsze miejsce przyznano kompleksowemu, cyfrowemu, ekosystemowi usług dodanych dla przedsiębiorców z sektora MSP, zintegrowanemu z ofertą usług bankowych PKO Banku Polskiego. Kapituła zwróciła uwagę m.in. na oferowanie wszystkie usług dla firm pod jednym dachem. Ekosystem pomaga np. w założeniu firmy całkowicie on-line, w kontroli finansów, w założeniu własnego sklepu internetowego czy w odzyskiwaniu należności.
Drugie miejsce zdobyła usługa zakładania konta „na selfie” w aplikacji PeoPay Banku Pekao. Do weryfikacji tożsamości wykorzystywana jest biometria (zdjęcie twarzy i dowodu osobistego), algorytmy sprawdzające autentyczność przesyłanych danych w czasie rzeczywistym z zachowaniem obowiązujących procesów bankowych. Proces umożliwia założenie nie tylko konta osobistego, ale również rachunku oszczędnościowego, konta walutowego czy karty debetowej
Trzecie miejsce przypadło usłudze zakładania firmy poprzez Moje ING     (ING Bank Śląski). Wniosek o założenie firmy w Moim ING jest jednocześnie wnioskiem o wpis do rejestru REGON, zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego  oraz wnioskiem o nadanie nr NIP, zgłoszeniem użytkownika, jako płatnika składek do ZUS lub KRUS. W procesie zakładania firmy otwierany jest również firmowy rachunek bankowy.

Wyróżnienia w konkursie Lider 2019 w kategorii Ubezpieczenia przyznano sześciu rozwiązaniom: Elektroniczny podpis: e-platforma z e-podpisem     (Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group), Allianz Asystent Szkody    Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji (Allianz Polska), aplikacji mobilnej xStation (X-Trade Brokers Dom Maklerski), VoiceBot na infolinii Warty (TUiR Warta SA), rozwiązaniu pod nazwą CUI.Ubezpieczenia, czyli AXA i Asseco podnoszą konkurencyjność banków spółdzielczych (AXA Ubezpieczenia TUiR SA) oraz ERIF to the power of Nethone (    ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA; rozwiązanie bazuje na zaawansowanej technologii opartej na uczeniu maszynowym i dogłębnej wiedzy na temat kondycji finansowej oraz zachowań płatniczych konsumentów).
Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła Opaska życia PZU. Ten pionierski projekt powstał we współpracy Grupy PZU z Ministerstwem Zdrowia. Jest to  zakładane na rękę elektroniczne urządzenie, które monitoruje podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmuje personel medyczny o sytuacjach zagrożenia. To niezwykle zaawansowane technologicznie urządzenie ma szansę być wykorzystywane na masową skalę w ratownictwie medycznym i w służbie zdrowia.
Drugie miejsce przypadło aplikacji iPPK (PKO BP Finat sp. z o.o.) – tej samej, która zdobyła nagrodę w kategorii Ubezpieczenia jako Hit 2020.
Trzecie miejsce zajęła Cyfrowa likwidacja szkód (Transformers) dla klientów Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kapituła zwróciła m.in. uwagę na szeroki zakres zautomatyzowanych narzędzi, które klient może wykorzystać w procesie likwidacji szkód i na prosty, szybki i wygodny sposób rozpatrzenia roszczeń odszkodowawczych.


Wyróżnienia w konkursie Lider 2019 w kategorii Przemysł 4.0. otrzymały trzy rozwiązania: Wdrożenie technologii VR w szkoleniach w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku (PKN Orlen), oraz sygnowane przez PGE Polska Grupa Energetyczna System informatyczny do monitoringu instalacji PV i Projekt Energy Lab w PGE Energia Ciepła Oddział w Krakowie.
Pierwsze miejsce w tej kategorii przyznano rozwiązaniu pod nazwą Mobilny kasjer, zgłoszonemu przez PKN Orlen. Mobilny Kasjer to pracownik stacji paliw wyposażony w tablet z aplikacją kasową, mobilną drukarkę fiskalną, oraz PinPad. Rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie obsługi klienta bezpośrednio przy dystrybutorze lub w budynku stacji paliw.
Drugie miejsce zajęła Transformacja cyfrowa Totalizatora Sportowego. Kapituła zwróciła uwagę na skalę tego przedsięwzięcia. Transformacja objęła takie obszary działalności firmy, jak sprzedaż produktów w Internecie, uruchomienie pierwszego polskiego kasyna online, wdrożenie usługi płatności bezgotówkowych do sieci kolektur LOTTO wraz z usługą wypłat wygranych na kartę. Zmiany, jakich się podjął Totalizator Sportowy, był największe w ponad 60-letniej jego historii.
Trzecie miejsce zajął KGHM Polska Miedź SA z rozwiązaniem pod nazwą eRaport – platforma wymiany informacji o produkcji. Zapewnia ono komunikację biznesową pomiędzy oddziałowymi strukturami kopalni. System dostarcza interfejsy dostosowane do specjalizacji danego obszaru oraz zapewnia dystrybucję wprowadzanych danych w strukturze pionowej i poziomej. Kopalnie są wyposażona pod ziemią w sieć teleinformatyczną z wydzieloną siecią biznesową.


W konkursie Lider 2019 w kategorii Przemysł 4.0 „Gazeta Bankowa” przyznała również nagrodę specjalną. Otrzymała ją Takeda Pharma za aplikację myPKfiT. Nagrodzone rozwiązanie ma niezwykle istotne znaczenie w leczeniu hemofilii, gdyż umożliwia autoryzowanym użytkownikom ustalenie schematów dawkowania na podstawie indywidualnych profili farmakokinetycznych pacjentów. myPKFiT pomaga lekarzowi ustalić należne dawki leku oraz częstość infuzji.
Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym, a także biorącym udział w konkursach technologicznych „Gazety Bankowej” dziękujemy za przesłane rozwiązania, pomysły i realizacje. Gratulujemy zwycięzcom, życząc jednocześnie, by dokonane przez nich przedsięwzięcia technologiczne przynosiły coraz więcej korzyści zarówno im, jak i ich biznesowym partnerom.


 
13.01.2020

Rusza nabór zgłoszeń od instytucji i firm chętnych do udziału w konkursach technologicznych „Gazety Bankowej”. Jak co roku, „Gazeta Bankowa” organizuje dwa konkursy technologiczne, czyli XVIII edycja konkursu „Lider” oraz XIII edycja konkursu „Hit Roku”. W ramach pierwszej rywalizacji będziemy wybierać instytucję czy firmę, która w minionym roku dokonała najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech branżach. Konkurs „Hit Roku” ma nieco krótszą tradycję, jako że obecna edycja jest XIII. Tym razem spróbujemy wybrać najciekawszą innowację technologiczną, którą będzie można wdrażać w roku 2020, a która jest już dostępna na rynku. Oczywiście, w tym przypadku również chodzi o trzy kategorie. rozwiń

„Lider 2019” to konkurs, którego ambicją jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wdrożone (w całości lub w części, choć ta część musi stanowić jednocześnie funkcjonujące rozwiązanie) w 2019 r. Będziemy wybierać liderów w trzech kategoriach: 1. Bankowość 2. Ubezpieczenia i inne usługi finansowe 3. Przemysł 4.0 

Oczywiście, kategorie Bankowość oraz Ubezpieczenia i inne usługi finansowe są doskonale zdefiniowane. Pod pojęciem Przemysł 4.0 redakcja „Gazety Bankowej” rozumie wszelkie firmy produkcyjne, które wdrażają rozwiązania informatyczne służące do poprawy ich efektywności wytwórczej i sprzedażowej, usprawniające swoje procesy wewnętrzne oraz służące do unowocześnienia produkcji, ewentualnie działające korzystnie na środowisko dzięki oszczędności w wykorzystaniu surowców i energii lub ograniczeniu emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zastrzegamy także, że w kategorii Przemysł 4.0 będziemy rozpatrywać wyłącznie zgłoszenia firm zajmujących się produkcją lub przetwórstwem przemysłowym, których ambicją jest innowacyjność i rozwój. Zgodnie z ustalonymi od lat zasadami, w konkursie „Lider” udział biorą firmy, które wdrożeń dokonały.

Drugą stroną tego konkursu jest nasza druga konkurencja, a więc „Hit 2020”. W tym przypadku chcemy wskazać najlepsze rozwiązania technologiczne, które w roku 2020 będą dostępne dla uczestników rynku z tych samych trzech branż. W tym wypadku chodzi o aplikacje, urządzenia lub inne rozwiązania, mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2020” dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej branż: bankowości, ubezpieczeń i innych usług finansowych oraz Przemysł 4.0.

Naszą ambicją jest wskazywanie rozwiązań, dzięki którym instytucja czy firma wdrażająca je w kolejnym roku zostanie „Liderem” „Gazety Bankowej” i liderem rynku.

Termin przyjmowania zgłoszeń to 9 marca 2020.

Zgłoszenie można przesłać przez specjalne formularze poświęcone każdemu z konkursów, umieszczone na stronie www.gb.pl. Tam także można znaleźć regulaminy obu konkursów.

Zapraszamy do udziału!

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła