Techno Biznes: MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API

opublikowano: 9 maja 2020
Techno Biznes: MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API lupa lupa
fot. materiały prasowe

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API umożliwia konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w poszczególnych bankach danego Zrzeszenia w jednolity, ustandaryzowany i skoordynowany proces - charakteryzuje firma Heutches swój system zgłoszony do Konkursów Technologicznych "Gazety Bankowej" w kategorii Hit Roku 2020

MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API wer. 14 dla Bankowości Spółdzielczej


Od czasu obowiązywania unijnej dyrektywy PSD2 następuje proces otwierania usług i systemów bankowych. Klienci banków uzyskują możliwość dostępu i zarządzania swoimi pieniędzmi nie tylko z poziomu systemów bankowości internetowej czy mobilnej własnego banku, lecz również z zewnętrznych systemów informatycznych zarządzanych przez TPP. 

W celu umożliwienia implementacji tego zagadnienia w bankach spółdzielczych powstał System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, który pozwala Zrzeszeniom Banków Spółdzielczych na łatwe wejście w ten nowy obszar działalności.

Znany na rynku i pracujący od roku 2001 w bankach system MULTICENTAUR PAYMENT HUB jest obecnie dostępny w wersji dedykowanej dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych (BS-ów), obejmującej obsługę nowego standardu BS API.

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API umożliwia centralizację usług płatniczych. Pozwala on na konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w poszczególnych bankach danego zrzeszenia w jednolity, ustandaryzowany i skoordynowany proces. Tym samym umożliwia globalne zarządzanie wszystkimi typami płatności, a to z kolei redukuje koszty zakupu i utrzymania oprogramowania oraz infrastruktury bankowej.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak i w grupie bankowej. W praktyce system wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku (KIR, SWIFT itd.) oraz jego klientami poprzez systemy funkcjonujące w banku (system kartowy, bankowość internetowa itp.), tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych oraz zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT – SEPA), BLIK, SORBNET2, SWIFT i TARGET2. Poza obsługą operacji system zapewnia również obsługę CFT i anti-fraud, a także integruje wiele systemów informatycznych banku, takich jak system księgowy i kartowy, bankowość internetowa (BI), bankowość korporacyjna, bankowość mobilna (BM), ERP dla zaplecza i wiele innych.

Całość rozwiązania systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API została zaprojektowana tak, aby zminimalizować potrzebę zmian systemowych po stronie Banku Zrzeszającego i BS-ów oraz maksymalnie wykorzystać funkcjonujące w Zrzeszeniach BS rozwiązania sieciowe i systemowe.

Przy tworzeniu systemu dużo pracy i uwagi włożono w stworzenie narzędzi przyśpieszających pracę operatora przy równoczesnym zapewnieniu pełnej intuicyjności systemu oraz bezpieczeństwa pracy. Standardy te zostały zweryfikowane przez banki w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Elastyczna integracja z innymi technologiami informatycznymi w bankach

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API został przystosowany do obsługi różnych typów interfejsów, zarówno w trybie asynchronicznym, jak i synchronicznym. Komunikacja z systemami informatycznymi banków możliwa jest m.in. poprzez pliki, WebServices, MQ, JMS oraz przy zastosowaniu dedykowanych formatów zapisu. W systemie funkcjonuje również mechanizm wykorzystywania redundancji interfejsów dla pojedynczego kanału, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i ciągłość komunikacji z innymi systemami (np. użycie komunikacji plikowej podczas awarii interfejsu MQ).

Nie wpływa to na zaimplementowaną w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API pełną walidację formalną i funkcjonalną przetwarzanych komunikatów.

Nowe funkcje systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API

Aktualnie dostępne nowe funkcjonalności to:
• integracja z systemami dostawców BI/BM w zakresie:
a) uwierzytelnienia klienta banku,
b) udzielenia przez klienta zgody na dostęp TPP do konkretnej usługi,
c) realizacja usług: transakcji płatniczych (PIS), informacyjnych (AIS), zapytania o kwotę dostępną (CAF).
• zabezpieczanie komunikacji usług PSD2 w serwerze OAuth2,
• raportowanie, wspieranie procesów reklamacyjnych, komunikacja z systemami antyfraudowymi,
• obsługa transakcji BLIK we współpracy z PSP (oprócz kilkunastu już obsługiwanych innych kanałów),
• obsługa „Super Zgody”, dzięki której możliwe jest uwierzytelnienie klienta ze Zrzeszenia BS na potrzeby wielu kanałów (np. BM),
• standaryzacja API BLIK oraz API KARTY dla wszystkich BM i BI w Zrzeszeniach BS,
• obsługa Fallback PSD2 dla wszystkich BS-ów Zrzeszenia,
• wprowadzenie API dla usługi KIR elektronicznego potwierdzania tożsamości „Moje ID”,
• kontrola ciągłości dostępności usług on-line.

Kluczowe własności MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API jako systemu rozliczeniowego

• Centralizacja międzynarodowych i krajowych płatności (optymalizacja kosztów współpracy z otoczeniem bankowym dzięki efektowi skali).
• Zrzeszone BS-y uzyskują dostęp do nowoczesnego rozwiązania dostępnego wcześniej tylko dla banków komercyjnych.
• Pełne zarządzanie cyklem życia płatności.
• Pełna historia przetwarzanych komunikatów (w tym archiwizacja).
• Zaawansowane mechanizmy STP.
• Bardzo duża wydajność przetwarzania operacji bankowych na masową skalę.
• Automatyczny routing transakcji (np. dla otrzymanych komunikatów SWIFT generowanie komunikatów do SORBNET/SORBNET2).
• Mechanizmy kontroli CFT i Anti-Fraud.
• Mechanizmy automatycznego uzgadniania dokumentów źródłowych (kluczowe dla zagadnień projekcji).
• Kontrola rozrachunków międzyoddziałowych i międzybankowych na poziomie sald oraz pojedynczych transakcji, a także tworzenie raportów dla jednostek organizacyjnych i banków spółdzielczych.
• Zarządzanie rachunkami LORO/NOSTRO (płynność rozliczeń walutowych).
• Rozbudowany mechanizm naliczania prowizji.
• Prowadzenie wzorcowej tabeli banków krajowych i zagranicznych.
• Krótki czas dostosowywania systemu do nowych funkcjonalności.

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła