Technologiczna przyszłość ubezpieczeń na życie

opublikowano: 15 maja 2023
Technologiczna przyszłość ubezpieczeń na życie lupa lupa
fot. Fratria / AS

Oferta ubezpieczeniowa, która odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów na różnych etapach życia, agent ubezpieczeniowy, który pomaga w zrozumieniu skomplikowanego świata produktów ubezpieczeniowych i oszczędnościowych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań produktowych – to jedne z wielu obszarów, które będą wpływały na ubezpieczenia na życie, wskazanych w raporcie KPMG pt. „Future of insurance: Life and annuities”.

Ewolucja preferencji konsumenckich

Ubezpieczenia na życie muszą odpowiadać na potrzeby kolejnych generacji klientów rozpoczynających dorosłe życie, tak aby mogły odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Jednocześnie muszą umiejętnie wkomponować się w zmieniające się preferencje zakupowe w społeczeństwie. Ubezpieczenia wbudowane kontekstowo w ekosystem produktów i usług niepowiązanych (jeszcze) z ubezpieczeniami są jednym z trendów odpowiadających na to wyzwanie. Przykłady tego typu oferty można już znaleźć wśród ubezpieczycieli majątkowych. W przypadku ubezpieczeń na życie obszarami interesującymi z punktu widzenia rozwiązań „wbudowanych” są m.in. powiązanie oferty ubezpieczeniowej z ofertą związaną ze zdrowiem, stylem życia oraz konkretnymi wydarzeniami i aspektami życiowymi (ślub, posiadanie dzieci, wyjazd z rodzinnych stron).

Klienci coraz częściej oczekują oferty komplementarnej – złożonej z dopasowanej ochrony życia, zdrowia oraz z możliwości pomnażania kapitału, gdzie wzrasta znaczenie funduszy cyklu życia wskutek zmian demograficznych. Z drugiej strony firmy ubezpieczeniowe dostrzegają potencjał w populacji niedoubezpieczonej, oferując coraz więcej mikro-ubezpieczeń – przykładem może być region Azji i Pacyfiku oraz Indie – mówi Michał Herbich, Partner, Lider doradztwa dla sektora ubezpieczeniowego w KPMG w Polsce.

Dane i technologia

W budowaniu ekosystemu danych krytyczną rolę odgrywa technologia. Trzy czwarte respondentów badania KPMG zamierza inwestować w architekturę integrującą dane z wielu źródeł w czasie rzeczywistym. Ważnymi celami gromadzenia danych oraz wykorzystania technik sztucznej inteligencji są m.in.: przyspieszenie automatyzacji underwritingu oraz poprawa personalizacji ofert.

Cyfryzacja powoduje, że konkurencja na globalnym rynku ubezpieczeń na życie wzrasta obejmując nowe obszary ryzyk związanych ze stylem życia oraz aktywnością ekonomiczną ludzi (np. sharing economy). Szukając zarówno dotarcia do obecnych klientów oraz nowych grup klientów w komunikacji, firmy ubezpieczeniowe deklarują inwestycje w inteligentną automatykę oraz dane pozwalające na personalizację komunikacji dzięki sztucznej inteligencji. Jednocześnie coraz bardziej atrakcyjnym kanałem komunikacji stają się media społecznościowe – mówi Michał Herbich, Partner, Lider doradztwa dla sektora ubezpieczeniowego w KPMG w Polsce.

Klienci są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka związanego z innowacyjną ofertą produktową, jeżeli ufają marce. Zaufanie do marki może zwiększyć gotowość klienta do podjęcia ryzyka, co wpłynie na poziom akceptacji oferty produktowej. Zdaniem respondentów badania powiązanie to jest jeszcze silniejsze w przypadku branży ubezpieczeń w regionie Azji i Pacyfiku niż w Europie.
Branża ubezpieczeń na życie ugruntowała swoją istotną pozycję w czasie globalnego zagrożenia związanego z pandemią COVID-19 – w latach 2020 i 2021 poziom świadczeń zwiększył się o ponad 15 proc. w stosunku do 2019 r. Zjawiskiem towarzyszącym było i nadal pozostaje zwiększone zainteresowanie produktami ubezpieczeń na życie wśród klientów.

Regulacje i ryzyka

Regulacje zaliczają się do istotnych zmiennych, kształtujących przyszłość ubezpieczeń. Kluczową rolę odgrywa ESG. Zarówno działania firm, jak i oferta dla klientów muszą obejmować kwestie środowiskowe oraz społeczne. Respondenci wskazują także na ryzyka związane z wdrażaniem elementów ESG, stawiając na pierwszych dwóch miejscach: koszty „inflacji społecznej” (na pierwszym miejscu także w USA oraz w Azji) i ochronę danych osobowych (na pierwszym miejscu wśród ryzyk ESG w Europie).

Stosunkowo powolne tempo wdrażania innowacji wśród tradycyjnych firm ubezpieczeniowych jest pokusą dla nietradycyjnych podmiotów wykorzystujących zaawansowane technologie i zwinną metodykę pracy, które stanowią magnes dla talentów. W odpowiedzi globalne, tradycyjne firmy ubezpieczeniowe rozważają lub już wdrażają idee obejmujące: wprowadzanie prostych i lekkich kapitałowo produktów, specjalizację geograficzną z dostosowaniem oferty do konkretnych wzorców zakupowych i zamożności klientów oraz zmiany modelu dystrybucji na rzecz kanałów online (sprzedaż ubezpieczeń na życie przez pośredników stanowi obecnie 99 proc. globalnej sprzedaży) – mówi Michał Herbich z KPMG w Polsce.

Zidentyfikowane przez KPMG trendy na rynku ubezpieczeń na życie:

1. Ubezpieczenia wbudowane
Ubezpieczenia, które korzystają z szerszej gamy kanałów i rynków, zapewniając elastyczną, szybką i wygodną obsługę, zwłaszcza dla nowych podmiotów i mniej zamożnych konsumentów. Obecnie stanowią one mniejszość – z badań wynika, że tylko 17% decydentów z firm ubezpieczeń na życie inwestuje w sieci dystrybucyjne nowych partnerów. Jednak prawie połowa respondentów ma plany inwestowania w tego typu rozwiązania.

2. Model ciągłej produkcji
Zdaniem respondentów badania KPMG postawienie na ciągłe udoskonalanie oferty z wykorzystaniem danych oraz technologii stanowi klucz do nowego modelu biznesowego. Przykładowo, dwa najbardziej obiecujące przypadki wykorzystania to: zautomatyzowany i ciągły underwriting (31 proc. respondentów) oraz budowanie skalowalnej, modułowej architektury IT.

3. Czytelna i prosta propozycja wartości
Propozycja sprowadzająca się do oferowania ochrony z odpowiednią oprawą informacyjną, czytelnie nawiązującą do kontekstu życiowego i korzyści związanych z ubezpieczeniem (ochroną, budowaniem kapitału) oraz przy użyciu nowych kanałów (np. mediów społecznościowych).

4. Efektywne korzystanie z kapitału
Niektóre firmy pozbywają się „ciężkich” kapitałowo części biznesu i inwestują w linie o wysokim potencjale zwrotu ze względu na zmiany we wzorcach zachowań klientów. Jedną z tych linii jest zarządzanie aktywami (w tym zrównoważone inwestowanie) o szerokiej skali różnorodności, masy i dopasowania do profilu klientów.

Dodatkowym trendem, potencjalnie zmieniającym krajobraz konkurencji w dłuższej perspektywie, jest globalny wzrost udziału firm Private Equity w sektorze ubezpieczeń na życie.

Źródło: materiały prasowe KPMG

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła