Transformacja cyfrowa jednym z priorytetów firm prywatnych

opublikowano: 6 sierpnia 2021
Transformacja cyfrowa jednym z priorytetów firm prywatnych lupa lupa
fot. Pixabay

Liderzy firm prywatnych wskazują, że mijający kryzys wywołany pandemią miał największy wpływ na przyspieszenie transformacji cyfrowej w ich organizacjach. W badaniu przeprowadzonym przez firmę doradczą Deloitte „Kryzys katalizatorem zmian: przyspieszenie transformacji” odpowiedziało tak aż 69 proc. ankietowanych. Ponad jedna trzecia respondentów przyznała, że w ich przedsiębiorstwach transformacja cyfrowa była reakcją na kryzys, a zaledwie jedna czwarta badanych organizacji rozpoczęła ją przed wybuchem pandemii. Bezpieczeństwo informacji obszarem wymagającym największych nakładów finansowych

Najnowsze globalne badanie przeprowadzone przez Deloitte Private pokazuje, że firmy prywatne na całym świecie w wyniku pandemii przyspieszyły cyfrową transformację poprzez zwiększenie inwestycji w technologie i ich wdrożenie. Technologia jest obok wzrostu produktywności (ukierunkowanie na klienta, innowacje produktowe, wzrost przychodów) jednym z dwóch obszarów, w których ankietowani robili największe postępy w zakresie budowania odporności przedsiębiorstwa. 18 proc. zapytanych deklaruje, że kwestie przyspieszenia transformacji cyfrowej ma w pełni opracowane, 45 proc. jest w połowie drogi, a jedna czwarta rozpoczęła wdrażanie zmian.

Strategia wzrostu

Transformacja cyfrowa jest drugą, tuż za wzrostem produktywności, strategią rozwoju dla badanych firm na najbliższy rok – odpowiedziało tak 43 proc. respondentów – i trzecią na najbliższe trzy lata (42 proc.).

Nasi respondenci mają duże oczekiwania co do korzyści, jakie inwestycje technologiczne przyniosą ich organizacjom. Wierzą, że transformacja cyfrowa przyczyni się między innymi do zwiększenia zaangażowania klientów, wzrostu sprzedaży, wzmocnienia zdolności zarządzania oraz minimalizacji kosztów – mówi Jan Michalski, partner w dziale konsultingu Deloitte, lider Deloitte Digital CE.

Warto odnotować, że dziś wiele firm jest znacznie bliżej realizacji tych ambicji niż przed pandemią. Prawie siedmiu na dziesięciu zapytanych stwierdziło, że transformacja cyfrowa w ich przedsiębiorstwach znacznie przyspieszyła w czasie kryzysu. Podczas gdy ponad jedna czwarta firm na świecie rozpoczęła transformację przed wybuchem epidemii COVID-19, 36 proc. respondentów stwierdziło, że rozpoczęło ją dopiero w odpowiedzi na kryzys. Tak samo kształtują się odpowiedzi firm z Europy Środkowej. Co istotne, organizacje o wysokiej odporności znacznie częściej niż te o niskiej odporności (odpowiednio 80 proc. do 43 proc.) odpowiadały, że ich proces transformacji cyfrowej został przeprowadzony przed kryzysem lub jest w trakcie.

Pilna potrzeba zmian

COVID-19 w ciągu kilku tygodni wymusił radykalne zmiany w zachowaniach i potrzebach klientów, przeniósł znaczną część gospodarki do Internetu, a w obliczu zagrożenia konsumenci zaczęli częściej i chętniej korzystać z możliwości cyfrowych. Jedna czwarta ankietowanych przewiduje, że jednym z trzech największych zagrożeń dla rozwoju firmy w ciągu najbliższego roku będą potencjalne ataki cybernetyczne. Te obawy nieco wzrastają w perspektywie trzech najbliższych lat. Stąd też specjaliści z Deloitte przewidują, że bezpieczeństwo informacji będzie największym obszarem wydatków na technologie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Takie inwestycje w najbliższym roku planuje 39 proc. badanych. Na drugim miejscu jest chmura obliczeniowa (38 proc.), a za nią analityka danych (37 proc.). Znaczna część respondentów przewiduje również, że ich firmy będą inwestować w technologie wschodzące, takie jak robotyka (20 proc.), autonomiczne pojazdy (13 proc.) i drony (11 proc.).

Firmy mogą dodatkowo zmaksymalizować inwestycje w obszary technologiczne. Jednym z trendów jest udoskonalanie procesów planowania za pomocą zaawansowanych technologicznie platform strategicznych. Pomogą one liderom firm prywatnych wykorzystywać analitykę danych do rozważenia przyszłych scenariuszy w szerszym i bardziej precyzyjnym zakresie – podsumowuje Wiesław Kotecki, partner w dziale konsultingu Deloitte, lider Customer Strategy & Applied Design w Deloitte Digital CE.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła