Ubezpieczyciele i banki pracują nad dobrymi praktykami w bancassurance

opublikowano: 10 maja 2023
Ubezpieczyciele i banki pracują nad dobrymi praktykami w bancassurance lupa lupa
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU, fot. materiały prasowe

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) wraz ze Związkiem Banków Polskich (ZBP), w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), opracowują dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI). Mapę drogową porozumienia ogłoszono podczas X Kongresu PIU w Sopocie.

Samoregulacja uzupełni znowelizowaną Rekomendację U, nad którą pracuje UKNF. Celem dobrych praktyk jest podniesienie wartości produktów CPI dla klientów, co oznacza w szczególności nacisk na elementy jakościowe produktów oraz zapewnienie odpowiedniej dystrybucji tych produktów przez banki.

Nowelizacja Rekomendacji U zapoczątkowała prace nad wspólnym rynkowym standardem opracowanym przez ubezpieczycieli i banki. Dobre praktyki stanowią również odpowiedź na oczekiwania EIOPA przedstawione w raporcie „Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks” z 4 października 2022 r., dotyczącym ubezpieczeń spłaty kredytu (CPI – Credit Protection Insurance) sprzedawanych przez banki oraz w ostrzeżeniu EIOPA skierowanym do ubezpieczycieli i banków z 30 września 2022 r. 

Celem dobrych praktyk jest podniesienie wartości produktów CPI dla klientów oraz zapewnienie właściwej jakości procesów tworzenia, dystrybucji oraz obsługi tych produktów. 

Oznacza to, że ubezpieczyciele i dystrybutorzy ubezpieczeń ustalą zestaw parametrów, mających wpływ na wartość produktu dla klienta. Te parametry będą stale monitorowane w trakcie życia produktu, co pozwoli na podejmowanie odpowiednich działań, by zagwarantować odpowiednią wartość produktu dla klienta – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Samoregulacja obejmie kilka istotnych obszarów, od tworzenia produktu CPI, wprowadzania go do obrotu, po obsługę i monitorowanie. Istotnym obszarem, który chcemy uregulować jest też metoda kształtowania wynagrodzenia dystrybutora – mówi Tadeusz Białek, prezes zarządu ZBP.

Dobre praktyki będą zawierały ponadto rozwiązania zapewniające odpowiednią wymianę informacji pomiędzy ubezpieczycielami i dystrybutorami ubezpieczeń oraz weryfikację materiałów informacyjnych i marketingowych kierowanych do klienta. 

Samoregulacja jest ogromnym przedsięwzięciem. Pracuje nad nią kilkaset osób po stronie ubezpieczycieli i banków. Chcemy zamknąć ten dokument w październiku. To nowa jakość w kształtowaniu praktyki rynkowej i cenne doświadczenie, które przełoży się na dalszą współpracę między sektorami i nadzorem – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

– Jako nadzór bardzo doceniamy wartość tej współpracy. Uzupełnienie Rekomendacji U o dobre praktyki pozwoli wypracować trwałe i korzystne rozwiązania dla klientów, ale też uwzględnić istotne doświadczenia rynkowe. Dialog między sektorem ubezpieczeniowym, bankowym i Urzędem KNF prowadzony podczas prac nad zmianami w Rekomendacji U wzmacnia zaufanie do rynku finansowego w Polsce, świadczy też o dojrzałości tego rynku – mówi Krystian Wiercioch, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, który odpowiada w Urzędzie KNF za nadzór nad sektorem ubezpieczeń. Dodaje, że prace nad dobrymi praktykami wpisują się w oczekiwania UKNF odnośnie do rozwoju samoregulacji sektorów branży finansowej w Polsce jako instrumentu ustanawiającego standardy funkcjonowania rynku, co leży przede wszystkim w istotnym interesie klientów tego rynku.

Rośnie rola współpracy i dialogu między sektorami rynku finansowego. Klienci chcą kupować ubezpieczenia w bankach. Chcą też, by ten zakup był jak najprostszy, a produkty jak najlepiej spełniały ich oczekiwania – dodaje Tadeusz Białek. 

Rekomendacja U weszła w życie w 2015 r., w celu poprawy jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń w zakresie oferowania ubezpieczeń przez banki. Nakładała m.in. na banki obowiązki informacyjne oraz określała ich rolę i sposób działania jako ubezpieczającego przy oferowaniu ubezpieczeń w formie grupowej. Uregulowała też kwestię korzystania przez klientów z umów ubezpieczenia, oferowanych przez różnych dostawców, bez konieczności skorzystania z oferty w danym banku. Rekomendacja U wprowadziła również szereg dodatkowych elementów proklienckich do procesów dystrybucji ubezpieczeń przez banki. 

Od 2015 r. wiele przepisów, regulujących w szczególności dystrybucję ubezpieczeń, uległo zmianie, stąd konieczna była nowelizacja rekomendacji. Opracowywana obecnie przez UKNF nowelizacja wynika też z doświadczeń z nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, bankami i SKOK – dodaje Krystian Wiercioch.

Źródło: materiały prasowe KNF

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła