W maju spadła aktywność inwestorów na GPW

opublikowano: 3 czerwca 2022
W maju spadła aktywność inwestorów na GPW lupa lupa
fot. Andrzej Wiktor

W maju 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,5 mld zł, czyli o 24,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 14,0 proc. rdr do poziomu 24,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 154,9 mln zł, o 18,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Wartość indeksu WIG na koniec maja wyniosła 57 432,29 pkt i była o 13,4 proc. niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 56,8 proc. rdr do poziomu 176,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 58,0 proc. rdr i wyniosła 167,5 mln zł.
Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju wyniósł 1 049,1 tys. szt., czyli o 31,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 34,5 proc. rdr do poziomu 643,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 28,4 proc. rdr do 132,6  tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 130,5 proc. rdr do 241,6 tys. szt.

W maju odnotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 8,4 proc. rdr do poziomu 273,0 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 47,5 proc. rdr do 89,0 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 96,9 mld zł, wobec 99,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 213,7 proc. rdr do poziomu 843,1 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 33,3 mld zł wobec 37,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 12,0 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju br. 11,5 TWh, co oznacza spadek o 50,9 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 0,1 proc. rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 57,7 proc. rdr do poziomu 8,7 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 16,1 proc. rdr do 12,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 35,0 proc. do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 13,4 proc. rdr do poziomu  11,0 TWh.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 3,2 TWh, co oznacza wzrost o 15,9 proc. rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 6,3 proc. rdr do poziomu 13,3  ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 44,2 proc. rdr, do wolumenu 3,1 TWh.
Kapitalizacja 376 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w maju 2022 r. wyniosła 585,8 mld zł (128,0 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 421 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 165,2 mld zł (254,6 mld EUR).

Źródlo: materiały prasowe

Zobacz także: Rynkowy zwrot
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła