Ważne decyzje NWZ ING Banku Śląskiego

opublikowano: 29 listopada 2021
Ważne decyzje NWZ ING Banku Śląskiego lupa lupa
fot. Fratria / JS

29 listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 5,10 zł brutto na jedną akcję. Akcjonariusze zdecydowali również o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

NWZ ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o przeznaczeniu na dywidendę 663,51 mln zł, co stanowi 50% jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto Banku za 2020 rok. Akcjonariusze otrzymają tym samym 5,10 zł brutto na jedną akcję. Termin nabycia praw do dywidendy przypada na 4 grudnia, a jej wypłata nastąpi 10 grudnia 2021 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również decyzje dotyczące składu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego.

W związku z długotrwałą nieobecnością uniemożliwiającą aktywny udział w pracach Rady Nadzorczej z jej składu odwołało Antoniego F. Reczka.

Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Antoniemu F. Reczkowi za zaangażowanie w prowadzenie prac Rady, której przewodniczył od 10 kwietnia 2014 roku. W tym okresie był także przewodniczącym Komitetu Audytu, a od stycznia 2016 roku również członkiem Komitetu Ryzyka.

- W imieniu Rady Nadzorczej pragniemy podziękować Panu Antoniemu Reczkowi za niezwykle cenny wkład w jego pracę w Radzie. Za profesjonalizm, otwartość, jak również bogate doświadczenie i wiedzę, z których przez lata wszyscy mogliśmy korzystać – powiedziała Małgorzata Kołakowska, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego.

Bardzo żałuję, że Pan Antoni Reczek nie może już przewodniczyć Radzie Nadzorczej naszego Banku. W imieniu Zarządu chciałbym mu podziękować za ogromne zaangażowanie w działalność i rozwój naszego Banku. Jego kompetencje z zakresu sprawozdawczości, rewizji finansowej czy audytu wewnętrznego są nie do przecenienia. Podobnie jak świadomość ryzyka związanego z działalnością Banku oraz umiejętność podejmowania strategicznych decyzji w stale zmieniającym się otoczeniu – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Jednocześnie, z dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku, z przyczyn osobistych, zrezygnował Aleksander Kutela.

Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Aleksandrowi Kuteli za jego aktywność i zaangażowanie w pracach Rady, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować Panu Aleksandrowi Kuteli za jego nowoczesne podejście biznesowe i wkład w rozwój banku. Wspierał nas ogromną wiedzą i doświadczeniem w obszarze digitalizacji oraz w zwiększeniu poziomu cyfryzacji banku - powiedział Brunon Bartkiewicz.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało także nowych członków Rady Nadzorczej, którymi zostali: Dorota Dobija, Monika Marcinkowska oraz Stephen Creese. Nowo powołane osoby posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Dorota Dobija oraz Monika Marcinkowska spełniają kryteria niezbędne do uznania ich za członków niezależnych Rady Nadzorczej Banku. 

Po zakończeniu obrad NWZ, Rada Nadzorcza powołała Aleksandra Galosa na nowego Przewodniczącego Rady. Dotychczas pełnił on funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu Ryzyka, Członka Komitetu Audytu oraz Członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji. Funkcję Sekretarza powierzono Michałowi Szczurkowi.

Źródło: materiały prasowe

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła