Wzrost zysku netto GK GPW w I półroczu 2021 r.

opublikowano: 17 września 2021
Wzrost zysku netto GK GPW w I półroczu 2021 r. lupa lupa
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, fot. Fratria / JS

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w I półroczu 2021 r. osiągnęła 209,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 111,4 mln zł, zysk operacyjny 94,0 mln zł, a zysk netto 83,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody w I półroczu 2021 r. wzrosły o 5,4 proc. w ujęciu rdr – jest to efekt wzrostu przychodów z rynku finansowego oraz pogorszenia przychodów z rynku towarowego. Wzrost zysku netto o 15,3 proc. rdr jest rezultatem ww. wzrostu przychodów z rynku finansowego, znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych oraz wyższego udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (poprawa wyników finansowych KDPW).

W samym II kw. 2021 r. GK GPW wypracowała 98,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 57,8 mln zł, zysk operacyjny 49,2 mln zł, a zysk netto 45,2 mln zł. Skonsolidowane przychody spadły o 3,0 proc. wobec II kw. 2020 r. i o 11,8 proc. wobec I kw. 2021 r. Spadek przychodów w ujęciu rocznym to efekt wzrostu przychodów z rynku finansowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku towarowego.

Większe o 0,3 mln zł (+0,6 proc. rdr) przychody z rynku finansowego w II kw. 2021 r. w ujęciu rocznym wynikają, w głównej mierze z wyższych o 0,3 mln zł (+10,6 proc. rdr) przychodów z obrotu instrumentami dłużnymi, wyższych o 1,5 mln zł przychodów z obsługi emitentów (+37,8 proc. rdr), jak również wyższych o 1,1 mln zł (+8,4 proc. rdr) przychodów w obszarze sprzedaży informacji. Przychody Grupy z rynku towarowego w II kw. 2021 r. były niższe o 4,0 mln zł (-10,1 proc. rdr). Zanotowano spadek przychodów z obrotu energią elektryczną o 0,2 mln zł (-4,6 proc. rdr) oraz spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 1,2 mln zł (-14,2 proc. rdr). W II kw. Grupa zanotowała wzrost przychodów z obrotu gazem o 0,1 mln zł (+2,7 proc. rdr) oraz wzrost przychodów z tytułu innych opłat od uczestników rynku o 0,1 mln zł (+1,8 proc. rdr).

W II kw. 2021 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW kontynuowały prace związane z wdrażaniem strategii #GPW2022 oraz przede wszystkim rozwojem technologicznym.

W Grupie Kapitałowej GPW cały czas intensywnie pracujemy nad realizacją inicjatyw w ramach naszej strategii na lata 2018-2022, w której postawiliśmy na mocniejszym rozwój warszawskiego parkietu, a także dywersyfikację świadczonych przez GPW usług. Wśród naszych priorytetów znalazły się nowe technologie, bez dwóch zdań - przyszłość rynków kapitałowych. Spółka GPW Tech mimo, że jest naszą najmłodszą spółką, już teraz może pochwalić się komercjalizacją pierwszych autorskich produktów technologicznych – mówi Marek Dietl, prezes Zarządu GPW.

- Pierwszym klientem GPW Tech jest giełda w Kuwejcie, której spółka z GK GPW świadczy usługi w oparciu o system TCA Tool – narzędzie umożliwiające analizę mierników statystycznych i szczegółowych danych dotyczących makro i mikrostruktury rynku. Kolejny produkt, nowoczesne narzędzie GRC GPW Tech (Governance, Risk & Compliance) najpierw zostanie wdrożone na GPW, a następnie w kolejnych dwóch spółkach GK GPW. Trzeci produkt GPW Tech, służący do analizy wykrywania manipulacji kursem akcji, jest już wykorzystywany przez GPW. Liczymy, że wzbudzi duże zainteresowanie wdrażaniem go w biurach maklerskich w Polsce – dodaje.

Źródło: materiały prasowe GPW

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła