Zaskakujący ruch RPP – stopy mocno w dół!

opublikowano: 6 września 2023
Zaskakujący ruch RPP – stopy mocno w dół! lupa lupa
fot. Fratria / KK

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5-6 września postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o -0,75 pkt. proc. Tymczasem rynkowy konsensus zakładał obniżkę o 0,25 punktu proc.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 7 września 2023 r. i od jutra poziom stóp procentowych NBP wynosić będzie:

• stopa referencyjna 6,00 proc. w skali rocznej;
• stopa lombardowa 6,50 proc. w skali rocznej;
• stopa depozytowa 5,50 proc. w skali rocznej;
• stopa redyskontowa weksli 6,05 proc. w skali rocznej;
• stopa dyskontowa weksli 6,10 proc. w skali rocznej.

Jest to pierwsza zmiana poziomu stóp procentowych NBP od września 2022 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 września 2023 r.

Koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach. W strefie euro roczna dynamika PKB w II kw. 2023 r. ponownie spowolniła, przy czym w Niemczech była ujemna. Dane napływające w III kw. wskazują na dalsze pogorszenie koniunktury w strefie euro.

Towarzyszy temu dalszy spadek inflacji w wielu gospodarkach, przy czym w większości krajów roczna dynamika cen jest nadal podwyższona. Niższe ceny surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ograniczają presję cenową, co jest widoczne w spadku cen produkcji w wielu gospodarkach. Jednocześnie inflacja bazowa w większości gospodarek pozostaje podwyższona, choć stopniowo się obniża.

W warunkach osłabionej koniunktury na świecie, również w Polsce nastąpiło obniżenie dynamiki aktywności. Według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w II kw. 2023 r. wyniosła -0,6 proc., przy dalszym ograniczeniu popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie nadal rosły inwestycje. Sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa w lipcu 2023 r. obniżyły się w ujęciu rocznym. Mimo spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to wyhamowuje roczny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w sierpniu 2023 r. ponownie wyraźnie się obniżył i wyniósł 10,1 proc. (wobec 10,8 proc. w lipcu br.). Jednocześnie w ujęciu miesięcznym ogólny poziom cen konsumpcyjnych – po spadku o 0,2 proc. w lipcu br. – w sierpniu nie zmienił się. Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się głównie spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych. Uwzględniając dane GUS, można szacować, że w sierpniu ponownie obniżyła się także inflacja bazowa. W lipcu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach. Wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej.

W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.


 
Źródło: komunikat prasowy NBP

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła