Zielone listy zastawne PKO Banku Hipotecznego

opublikowano: 7 czerwca 2019
Zielone listy zastawne PKO Banku Hipotecznego lupa lupa

Wartość pierwszej w Polsce emisji tego typu instrumentów wyniesie 250 mln zł, a termin zapadalności listów ustalono na 30 września 2024 roku.

Emisja Zielonych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego to pionierska na polskim rynku oferta, skierowana do wymagających inwestorów. Zaliczają się do nich przede wszystkim te instytucje finansowe, które oczekują bezpieczeństwa, satysfakcjonującej stopy zwrotu oraz pewności, że z ich środków finansowane są ekologiczne inwestycje

Zielone Listy Zastawne to rodzaj zielonych obligacji, z których wpływy wykorzystywane są wyłącznie do finansowania nowych bądź refinansowania istniejących długoterminowych kredytów hipotecznych na nieruchomości mieszkaniowe o wysokiej efektywności energetycznej. Zielone Listy Zastawne są praktycznie identyczne, pod względem struktury transakcji i ryzyka, jak tradycyjne listy zastawne. Zasadnicza różnica polega na tym, że kapitał pozyskany z emisji zielonych listów zastawnych przeznaczony jest na finansowanie energooszczędnych hipotek. Listy emitowane przez PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w Polsce otrzymały certyfikację międzynarodowej organizacji Climate Bonds Initiative, potwierdzającą spełnienie najwyższych standardów zieloności określonych w porozumieniu paryskim.

Przygotowując emisję Zielonych Listów Zastawnych, PKO Bank Hipoteczny opracował Green Covered Bond Framework („GCBF”) https://www.pkobh.pl/relacje-inwestorskie/zielone-listy-zastawne/  – dokument określający standardy emisji Zielonych Listów Zastawnych, który powstał zgodnie z wytycznymi Green Bond Principles 2018 („GBP”)

Zasady te opracowane przez International Capital Market Association to zbiór wytycznych w zakresie przejrzystości, jawności i sprawozdawczości, które służą promowaniu spójności rynku zielonych obligacji. Zaleca się, aby emitenci korzystali z oceny zewnętrznej w celu potwierdzenia zgodności zielonych obligacji z kluczowymi elementami GBP w formie opinii zewnętrznej (tzw. second party opinion). PKO Bank Hipoteczny uzyskał potwierdzenie zgodności GCBF od certyfikowanej międzynarodowej firmy Sustainalytics https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2019/06/PKO-Bank-Hipoteczny-SA-Green-Covered-Bond-Framework-Second-Party-Opinion.pdf 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w GCBF, PKO Bank Hipoteczny w ciągu roku od daty emisji Zielonych Listów Zastawnych zobowiązał się do opublikowania, na stronie internetowej Banku, raportu z alokacji środków pozyskanych w ramach emisji.

Paulina Strugała, prezes zarządu PKO Banku Hipotecznego, tłumaczy powody zaangażowania się Banku w rosnący rynek zielonych listów zastawnych: PKO Bank Hipoteczny jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce i oczywistym liderem tego rynku. To zobowiązuje nas do wprowadzania na polski rynek innowacyjnych produktów finansowych i wyznaczania nowych standardów. Najlepszym tego przykładem jest nasz Green Covered Bond Framework oraz wypracowane kryteria oceny efektywnych energetycznie nieruchomości mieszkalnych w Polsce, które stworzyliśmy w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy. Wraz z emisją Zielonych Listów Zastawnych zrównoważony rozwój staje się integralną częścią naszej działalności.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła