Źródła porażek technologicznych firm

opublikowano: 19 maja 2023
Źródła porażek technologicznych firm lupa lupa
fot. Pixabay

Wiele transformacji technologicznych nie przynosi spodziewanego sukcesu. Widać to w wynikach przeprowadzonego przez Strategy& Polska badania “Inwestycje w technologie: jak osiągnąć maksymalne zwroty?”.

Eksperci z firmy doradztwa strategicznego wchodzącej w skład PwC uważają, że jest to m.in. efekt złej komunikacji pomiędzy decydentami w firmach - w relacjach działu IT z biznesem. Ograniczone wykorzystanie potencjału technologii jest jedną z głównych bolączek nie tylko polskiej, ale i światowej drogi do koniecznej transformacji. Co więcej, jedynie tylko 10 proc. przedstawicieli biznesu i 33 proc. osób z działów IT twierdzi, że współpraca między nimi w trakcie zmiany była efektywna, z kolei aż 84 proc. ankietowanych uważa, że ustalenie wymagań biznesowych i wypracowywanie rozwiązań zajęło za dużo czasu. Nieefektywna współpraca często prowadzi do realizacji projektu w niepełnym zakresie oraz do przekroczenia terminów i budżetów - wynika z raportu Strategy& Polska.

W przeprowadzonym badaniu Strategy& aż 43 proc. ankietowanych przedstawicieli polskich firm przyznało, że w projektach transformacji technologicznych w ich organizacjach maksymalny zwrot z inwestycji w technologię nie został osiągnięty. Jednym z kluczowych problemów, na które wskazują wyniki raportu jest także brak wspólnej wizji transformacji technologicznej wśród liderów. Ponad 50 proc. ankietowanych firm, które nie osiągnęły maksymalnych zwrotów z inwestycji w technologię przyznało, że komunikacja w ich projektach pomijała kluczowych interesariuszy. Tego rodzaju problem utrudnia zrozumienie nadchodzących zmian i znacząco ogranicza możliwość osiągania zwrotów z inwestycji w technologię. Co więcej, 56 proc. respondentów z firm, które nie osiągnęły maksymalnych zwrotów z inwestycji w technologię przyznało, że brakowało wspólnej wizji wśród liderów, co prowadzi do chaosu komunikacyjnego i utrudnia osiągnięcie wyznaczonych celów. Jednocześnie większość transformacji technologicznych charakteryzuje problem braku zasobów ludzkich - 54 proc. ankietowanych jako główne wyzwanie transformacji technologicznej wskazała niewystarczające zasoby ludzkie. W obliczu ograniczonych zasobów ludzkich, odpowiednie zarządzanie zmianą jest kluczowe dla osiągania maksymalnych wyników.

Firmy planują przeznaczyć około 4500 miliardów dolarów na inwestycje w technologię tylko w 2023 roku. Wykorzystanie narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją (AI), metaverse, chmurą obliczeniową (cloud), automatyzacją i robotyzacją nabiera przyspieszenia. Rosną też nakłady na cyberbezpieczeństwo. Wszystko to wymaga od biznesu nieustannego rozwoju technologicznego i praktycznie ciągłej transformacji, która wymaga równoczesnych zmian procesowych i organizacyjnych. Sposób, w jaki prowadzone są projekty transformacji technologicznej i organizacyjnej, buduje przewagę rynkową firm, daje możliwość sprawniejszej realizacji strategii i poprawy wyników finansowych, a także może ułatwić zarządzaniem wpływu firmy na środowisko” - mówi Krzysztof Badowski, partner zarządzający Strategy& Polska.

Ankietowani dość spójnie wskazali na główne wyzwania w ich projektach transformacji technologicznych. Ponad połowa wszystkich respondentów uważa, że brak zasobów ludzkich to największy problem transformacji technologicznych. Jednak pomimo problemów związanych z brakiem zasobów ludzkich część organizacji deklaruje, że osiąga maksymalny zwrot z inwestycji w technologię. Praktyka oraz wyniki badania wskazują, że ustrukturyzowane zarządzanie zmianą pozwala zminimalizować nieefektywności projektów transformacji technologicznych i w konsekwencji umożliwia maksymalizację zwrotu z inwestycji w technologię. 33 proc. przedstawicieli firm, które nie osiągnęły maksymalnego zwrotu uważa, że niewystarczające wsparcie liderów było głównym problemem transformacji technologicznej. Podczas, gdy w drugiej grupie niewystarczające wsparcie liderów jako wyzwanie wskazywano najrzadziej (8 proc.). Taki wynik wskazuje, że odpowiednie zaangażowanie liderów jest bardzo ważne dla osiągnięcia zakładanych celów transformacji technologicznej i maksymalizacji zwrotów z inwestycji w technologię.

Dlatego tak ważne są dziś pytania takie jak: czy środki zainwestowane w technologię dają maksymalne możliwe zwroty? Z jakimi wyzwaniami mierzą się organizacje w zarządzaniu transformacjami technologicznymi? Na co kładą nacisk organizacje, które osiągają sukces mierzony zwrotem z inwestycji? Praktyka rynkowa oraz wyniki badania wskazują, że największe wyzwania transformacji technologicznych pojawią się w obszarze zarządzania zmianą i przekładają się finalnie na niski poziom adopcji technologii w organizacjach oraz uzyskiwanych zwrotów z inwestycji. Kluczowy czynnik sukcesu to efektywna współpraca na linii biznesu i technologii, która bezpośrednio wpływa na sukces lub porażkę przeprowadzonej transformacji. Odpowiednie proporcje biznesu i technologii uzyskiwane poprzez właściwe podejście do zarządzania zmianą pozwalają zminimalizować nieefektywności projektów transformacji technologicznych i w konsekwencji umożliwiają maksymalizację zwrotu inwestycji w technologię” - mówi Agata Katyl, wicedyrektor Strategy& Polska.

Z naszych obserwacji wynika, iż dużym wyzwaniem w projektach transformacji technologicznych jest właściwe definiowanie wymagań biznesowych. Spotykamy się z sytuacjami, w których pojawia się tendencja do przenoszenia istniejących rozwiązań do systemów bądź aplikacji, co powoduje z jednej strony wydłużenie czasu realizacji oraz wzrost kosztów. W praktyce często okazuje się, że część rozwiązań nie jest wykorzystywana. Dlatego w transformacjach tak ważne jest zważenie kosztów i korzyści dla rozwiązań typowo “customowych” oraz otwartość na zmiany w procesach i stosowanie standardu tam, gdzie jest to możliwe. Niekończące się spotkania dotyczące potrzeb oraz możliwości to zjawisko, które wydłuża znacznie proces decyzyjny, a w efekcie implementację oraz odsuwa w czasie moment, w którym w pełni możemy wykorzystać możliwości wdrażanych rozwiązań. Równie niebezpieczne może być jednak pominięcie kluczowych uczestników procesu decyzyjnego, dlatego właściwy dialog biznesu z technologią to podstawa udanych transformacji technologicznych.

“Wdrażaniu technologii w organizacjach powinien przyświecać jeden cel - uzyskanie w wyniku takich projektów zwiększonej wartości biznesowej. Prawdziwy sukces wdrożenia rozwiązań chmurowych czy innych działań IT w firmach cechuje się mierzalnym efektem biznesowym - to wniosek z naszej wieloletniej praktyki i podejścia strategicznego do transformacji cyfrowej. Wyzwaniem jest komunikacja - tylko ona, jeśli jest dobrze prowadzona, jest w stanie zapewnić efektywność wdrażania technologii, ale także "rozładowywać" naturalne napięcia, które powstają na etapie realizacji transformacji cyfrowej, która przy tak szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym jest po prostu konieczna” - mówi Mariusz Chudy, partner PwC Polska, CEE Cloud & Digital Leader.

Kolejnym wyzwaniem, które ciężko pominąć, jest aspekt rozwoju niezbędnych kompetencji użytkowników, który przekłada się wprost na poziom adopcji zmiany. Na rynku wciąż dominuje model szkoleń “train the trainers”, oparty na kluczowych użytkownikach (tzw. Key Users), którzy mają przekazywać wiedzę pozostałym członkom zespołów. Dla kluczowych użytkowników jest to dodatkowe zadanie, obok codziennej pracy. Często borykają się z wyzwaniem dotyczącym priorytetyzacji zadań, w konsekwencji zazwyczaj nie mogą poświęcić wystarczającego czasu na działania w projekcie transformacji technologicznej. Brakuje również zrównoważonej strategii szkoleniowej z narzędzi technologicznych, w związku z czym kompetencje uzyskane w czasie wdrożenia transformacji technologicznej z czasem ulegają erozji choćby w wyniku rotacji i zmian organizacyjnych w organizacjach. Relatywnie rzadko ma miejsce analiza kompetencji, na które zapotrzebowanie wynika ze zmian w procesach, zakresach obowiązków czy strukturze zespołów w związku z transformacją IT.

Źródło: materiały prasowe

 

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła