Zwycięzcy Konkursów Ubezpieczeniowych „Gazety Bankowej”

opublikowano: 26 stycznia 2023
Zwycięzcy Konkursów Ubezpieczeniowych „Gazety Bankowej” lupa lupa
Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła z nagrodą specjalną konkursu Ubezpieczeniowy Menedżer Roku, fot. Andrzej Wiktor

Aneta Podyma, prezes Unum, została Ubezpieczeniowym Menedżerem Roku 2022 w konkursie „Gazety Bankowej”, Janusz Władyczak, prezes KUKE, otrzymał wyróżnienie. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU – nagrodę specjalną tegorocznego konkursy Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022. Prezes Grupy PZU odebrała też statuetki w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2022, w którym tryumfowały PZU SA i PZU Życie. Na podium znaleźli się także: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Generali, Link4 i PKO Ubezpieczenia.

„Gazeta Bankowa” zakończyła kolejną edycję konkursów ubezpieczeniowych. Nagrody przyznano w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa (tegoroczna edycja była 13. z kolei) i Ubezpieczeniowy Menedżer Roku (edycja 11.). W tegorocznej edycji redakcja „Bankowej” przyznała menedżerom dwie dodatkowe nagrody – nagrodę specjalną i wyróżnienie.

W konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2022 – nagrodzono firmy, sumując punkty przyznane w ankiecie i przez Kapitułę. W ankietach opracowanych przez renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney, partnera merytorycznego konkursu, spółki prezentowały zarówno o wyniki finansowe, jak i podjęte w ub. roku działania usprawniające relacje z klientem, cyberbezpieczeństwo i ESG.

Zwycięzcą konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa w Dziale I – ubezpieczenia na życie – zostało PZU Życie, drugie miejsce zajęło Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, a trzecie – Generali Życie. W Dziale II (ubezpieczenia z Grupy 3. i 10.) – ubezpieczenia komunikacyjne – pierwsze miejsce zajęło PZU SA, drugie – Link4, trzecie – Generali. Najwyższe miejsce na podium w Dziale II (ubezpieczenia poza Grupą 3. i 10.) – ubezpieczenia osobowe i majątkowe – zajęło PZU, drugie – Generali, a trzecie – PKO Ubezpieczenia.

Lista nominowanych do konkursu Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022 – którą „Bankowa” opublikowała w styczniowym wydaniu miesięcznika, powstała wspólnie z przedstawicielami rynku – była efektem zgłoszeń dokonanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wyboru Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2022 dokonała Kapituła.

Statuetkę Ubezpieczeniowego Menedżera Roku odebrała Aneta Podyma, prezes Unum.

- Laureatkę cechują wybitne zdolności menedżerskie, na które zwracali uwagę zarówno przedstawiciele rynku, jak i członkowie Kapituły – mówił Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, podczas uroczystości wręczania nagród i wyróżnień. Podkreślił znaczenie doświadczenia zawodowego laureatki, które zaowocowało systematycznym wzrostem kierowanych przez nią spółek, dobrymi wynikami i konsekwentnym poszerzaniem bazy klientów, a także dbałość o wysokie standardy nie tylko w Unum, lecz na całym rynku ubezpieczeniowym.

- Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzono, nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu wszystkich naszych pracowników - powiedziała Aneta Podyma odbierając nagrodę Ubezpieczeniowego Menedżera. - Naszym największym aktywem są ludzie. Dzięki nim możemy budować mosty; tak było nie tylko w czasie pandemii, ale również teraz, w okresie trudności makroekonomicznych. Bardziej potrzebujemy jako branża ubezpieczeniowa, coraz mocniejszego przedstawiania naszej działalności szeroko rozumianemu rynkowi.

W tegorocznej edycji „Gazeta Bankowa” postanowiła przyznać w konkursie Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022 dodatkowe nagrody. Nagrodę specjalną otrzymała Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

- Postanowiliśmy docenić przygotowanie nowej, ambitnej strategii Grupy PZU, w tym po raz pierwszy w historii tej firmy także strategii ESG – mówił Maciej Wośko. - To także nagroda za konsekwentne osiąganie deklarowanych w strategii celów, pomimo niesprzyjających warunków w otoczeniu gospodarczym, a także za ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii, produktów finansowych, obsługi klienta, za zaangażowanie społeczne oraz udane wprowadzenie Grupy PZU do ekstraklasy sponsorów sportu zawodowego i amatorskiego.

- Ostatnie lata były okresem ogromnych wyzwań dla wszystkich organizacji biznesowych, zarówno w Polsce jak i na całym świecie - powiedziała Beata Kozłowska-Chyła odbierając nagrodę. – Przyszło nam podejmować w tym czasie niełatwe decyzje. Wyzwanie polegało na tym, że nie mieliśmy pełnej wiedzy ani o wszystkich okolicznościach, w jakich je podejmowaliśmy, ani o ich możliwych skutkach. Grupa PZU nigdy nie była zainteresowana tylko przetrwaniem pandemii czy potem kryzysu wojennego. Pomimo wyjątkowych trudności, konsekwentnie rozwijamy nasz biznes ubezpieczeniowy i budujemy wartość dodaną dla wszystkich naszych interesariuszy. Mogę dziś śmiało powiedzieć, że decyzje, jakie podjęliśmy w obliczu kolejnych wyzwań, były trafne, a kierunki, które wyznaczyliśmy – słuszne. Satysfakcja jest tym większa, że jest to dostrzegane przez rynek. Nagrodę, którą dzisiaj odbieram, traktuję jak docenienie profesjonalizmu, zaangażowania i pasji wszystkich pracowników Grupy PZU. Dziękuję także milionom naszych klientów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem. Stworzyliśmy biznes o wielkości i wynikach w skali europejskiej, nie zapominając o polskich korzeniach marki PZU – mówiła Beata Kozłowska-Chyła. – Bardzo przybliżyliśmy się do osiągnięcia jednego z głównych celów naszych strategii ESG, jaką jest neutralność klimatyczna Grupy PZU. Zmieniliśmy kulturę organizacyjną, wprowadziliśmy na stałe model pracy hybrydowej, regularnie osiągamy bardzo dobre wyniki sprzedażowe i finansowe. Realizujemy swoje cele biznesowe w sposób zrównoważony dla środowiska, angażując się społecznie. Uczestniczmy w ważnych z punktu widzenia gospodarki narodowej projektach, związanych np. z transformacją energetyczną, propagujemy zdrowy tryb życia wspierając sport zawodowy, a także amatorski, szczególnie w małych miejscowościach – podsumowała prezes Grupy PZU.

Redakcja „Gazety Bankowej” przyznała też wyróżnienie w konkursie Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022. Otrzymał je Janusz Władyczak, prezes KUKE, którego doceniono – jak mówił Maciej Wośko - nie tylko za dobre wyniki kierowanej przez niego Korporacji, lecz również za jej rolę w zapewnieniu płynności i środków na rozwój tysiącom przedsiębiorstw.

- Na szczególne wyróżnienie zasługuje także zaangażowanie KUKE we wsparcie przedsiębiorstw na rynku ukraińskim - od 13 czerwca 2022 r. Korporacja przywróciła możliwość ubezpieczania sprzedaży przez polskie firmy w ramach Polisy bez Granic – na rynek ukraiński dóbr i usług, które nie są objęte moratorium płatniczym – mówił redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

- Jestem bardzo wdzięczny za wyróżnienie, zwłaszcza, że działamy w dosyć specyficznej części branży ubezpieczeniowej - powiedział Janusz Władyczak. – Poza narzędziami, które już oferujemy, będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania, pomagające naszym przedsiębiorcom w rozwijaniu swojego biznesu, także w takich krajach, jak Ukraina.

Ze szczegółowymi wynikami konkursów ubezpieczeniowych, wraz z analizą dotyczącą rynku ubezpieczeń przygotowaną przez ekspertów Kearney, można się zapoznać w najnowszym, lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”, dostępnym w kioskach i w aplikacji gb.pl od 26 stycznia.

(red)

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła