Zysk netto Pekao w 2021 wyżej niż przed pandemią

opublikowano: 3 marca 2022
Zysk netto Pekao w 2021 wyżej niż przed pandemią lupa lupa
Centrala Pekao SA w Warszawie, fot. Fratria / KK

Bank Pekao efektywnie wykorzystał ożywienie gospodarcze i większą aktywność klientów do wyraźnej poprawy wyników finansowych w 2021. Zysk netto był niemal dwa razy wyższy niż rok wcześniej i przebił rezultat z 2019 r.

Trzymane w ryzach koszty, skuteczna sprzedaż produktów bankowych przy rosnących stopach procentowych dają nadzieję na dobre wyniki również w 2022 r., jednak wiele zależy od nieznanych jeszcze konsekwencji gospodarczych wojny w Ukrainie.

– Rok 2021 był dla Banku Pekao bardzo dobry pod wieloma względami. Suchą stopą wyszliśmy z okresu pandemii, dobrze przygotowaliśmy się na czas po pandemii i potrafiliśmy wykorzystać dynamiczne ożywienie gospodarki do skokowej poprawy wyników. Lepsze rezultaty odnotowaliśmy we wszystkich strategicznych segmentach. Na szczególną uwagę zasługują doskonałe wyniki bankowości przedsiębiorstw i wyraźniejsze ożywienie w segmencie dużych korporacji. Teraz staje przed nami nowe wyzwanie związane z gospodarczymi reperkusjami agresji Rosji i wojny w Ukrainie – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

WZROST zysków skokowy, sprzedaż kredytów mocno w górę

• Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2021 r. wyniósł 2,175 mld zł wobec 1,102 mld zł rok wcześniej, a więc prawie się podwoił. Był również wyższy niż w 2019 roku, kiedy wynik netto zamknął się kwotą 2,165 mld zł.
• W samym czwartym kwartale 2021 roku zysk netto Pekao urósł do 694 mln zł z 185 mln zł rok wcześniej, a kwartał do kwartału zwiększył się o 10 proc. pomimo zawiązania dodatkowych rezerw na kredyty w CHF.
• Wzrost zysków bank osiągnął dzięki progresowi we wszystkich strategicznych segmentach. Bankowość przedsiębiorstw notowała dynamiczne wzrosty w każdym kolejnym kwartale 2021 roku. Wolumen kredytów w segmencie przedsiębiorstw zwiększył się na koniec IV kw. 2021 roku o ponad 24 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z III kw. urósł o 6 proc.
• Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku o 62 proc. w ujęciu rocznym i była o 9 proc. wyższa niż kwartał wcześniej.
• Bank Pekao znacząco zwiększył wynik odsetkowy i prowizyjny. Wynik z opłat i prowizji urósł w zeszłym roku o 10 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Wynik odsetkowy zwiększył się o 9 proc. do 5,66 mld zł.

EFEKTYWNOŚĆ na fali wznoszącej, koszty pod ścisłym nadzorem

• Wskaźnik ROE w całym 2021 r. wyniósł blisko 9 proc. wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 roku i wobec 4,5 proc. w 2020 roku.
• Koszty operacyjne w IV kw. były 2 proc. niższe niż kwartał wcześniej, a relacja koszty/dochody (uwzględniając koszty BFG) spadła w 2021 roku do 47 proc. z 49 proc. rok wcześniej, pomimo presji inflacyjnej i kosztów integracji z przejętym Idea Bankiem. Strategiczny cel Banku Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc.

KLIENCI bankowości cyfrowej coraz liczniejsi, mocny wzrost wskaźnika digitalizacji

• Nacisk na rozwój bankowości cyfrowej przekłada się w wymierny sposób na wygodę klientów, efektywność i wyniki sprzedaży.
• Z bankowości mobilnej Pekao aktywnie korzystało na koniec 2021 roku 2,4 miliona klientów w porównaniu do 2 milionów na koniec 2020. Cel strategiczny na 2024 rok to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.
• Paleta usług oferowanych w aplikacji PeoPay i bankowości elektronicznej jest sukcesywnie poszerzana, a aplikacja staje się dla klientów banków centrum zarządzania finansami i inwestycjami, a także usług dodanych, takich jak zakup biletów czy opłaty za parking.
• W konsekwencji rośnie wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych. Pekao zakłada, że w 2024 roku – na koniec okresu obecnej strategii – zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne. Od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Pekao wiosną 2021 urósł on aż o 7 punktów procentowych do 57 proc.
• Cyfrowo sprzedanych zostało w zeszłym roku 61 proc. pożyczek gotówkowych, podczas gdy rok wcześniej było to 50 proc.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ w działaniu

• Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem, zdywersyfikowany i bezpieczny portfel kredytów oraz konserwatywne podejście do ryzyka pozwalają bankowi utrzymywać koszty ryzyka na niskim poziomie. Pomimo dodatkowych rezerw ostrożnościowych na portfel kredytów we frankach szwajcarskich w 2021 roku wyniosły one 45 pb, czyli lepiej niż założony w strategii na 2024 rok poziom 50-60 pb.
• Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec grudnia łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,9 proc., a Tier1 15,1 proc. Przekłada się to na wysoką zdolność bilansową Pekao do wypłaty dywidend, na zgodnym ze strategią poziomie od 50 do 75 proc. zysku netto.
• Zgodnie z planem przebiega realizacja strategii ESG Banku Pekao. Warto odnotować, że tylko w 2021 roku Pekao wsparło emisje obligacji ESG klientów na kwotę 5,9 mld zł wobec 22 mld zł zapisanych w strategii na okres 2021-2024.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

• Bank Pekao rozpoczął już pierwsze działania by pomóc ofiarom wojny w Ukrainie. Fundacja Banku Pekao przekaże 0,5 mln zł na dedykowane konto Polskiego Czerwonego Krzyża. Środki będą przeznaczone m. in. na zakup opatrunków, apteczek, łóżek polowych, żywności i sprzętu do przygotowania tymczasowego pobytu uchodźców w Polsce.
• Bank przygotował również specjalną ofertę dla Ukraińców, obejmującą darmowe konta dla klientów indywidualnych i firmowych z Ukrainy, aplikację mobilną i bankowość elektroniczną oraz obsługę infolinii w języku ukraińskim, a także zniesienie opłat za przelewy do banków w Ukrainie.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła