Bardzo dobre wyniki Grupy PZU w wymagającym roku 2022

opublikowano: 31 marca 2023
Bardzo dobre wyniki Grupy PZU w wymagającym roku 2022 lupa lupa
fot. Fratria / KK

W 2022 r. Grupa PZU zwiększyła przypis składki brutto do 26,7 mld zł, osiągając poziom najwyższy w historii i przekraczając cel strategiczny. Grupa osiągnęła dynamikę sprzedaży ubezpieczeń wyższą niż rok wcześniej i lepszą od całego rynku.

W ubiegłym roku gospodarka polska znalazła się pod ogromną presją. Wywołany napaścią Rosji na Ukrainę kryzys energetyczny i żywnościowy oraz problemy w łańcuchach dostaw przyczyniły się do skokowego wzrostu inflacji.

Wiedząc z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się nasi klienci, zrobiliśmy wiele, by jak najlepiej dopasować naszą ofertę do ich potrzeb i oczekiwań, zapewniając im przy tym wysoki poziom tak pożądanego dziś bezpieczeństwa. Dzięki temu w 2022 r. wypracowaliśmy rekordowy przypis składki na poziomie 26,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. 6,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a także przekroczenie celu strategicznego. W samym IV kwartale ub.r. sprzedaż ubezpieczeń osiągnęła niemal 7,7 mld zł, rosnąc o 12,3 proc. rok do roku, co także jest historycznie najlepszym wynikiem. Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, gdzie sprzedaż w ub.r. wzrosła o 10 proc., a w samym IV kw. o 13,6 proc., przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności. Pokazuje to, że nawet z pozycji lidera z największym udziałem w bardzo konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowym potrafimy ciągle rozwijać nasz podstawowy biznes – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej w roku 2022 wyniósł 3,374 mld zł, był nieco powyżej wyniku z roku poprzedniego i tylko o 1 proc. poniżej celu strategicznego zaplanowanego na rok 2024. To najlepszy rezultat od 13 lat. W IV kw. zysk wyniósł 1,234 mld zł, co oznacza wzrost o 28,1 proc. r/r. Zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 19,5 proc., o 0,9 punktu procentowego wyższy niż rok wcześniej i o 2,1 p.p. powyżej ambicji strategicznych. Ten rezultat został osiągnięty przy regularnych wypłatach dywidendy. W ub.r. na ten cel PZU przeznaczył 1,675 mld zł (1,94 zł na akcję), a łącznie od czasu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom już 27,2 mld zł. Pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje mocna – wskaźnik Wypłacalność II przekracza znacznie wskazany w strategii poziom 200 proc. oraz średnią dla europejskich ubezpieczycieli, a w ratingu S&P Grupa PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym.

Do solidnego zysku Grupy PZU przyczynił się także dobry wynik działalności lokacyjnej. Zwrot na portfelu głównym w całym ub.r. wyniósł 5,2 proc., a w IV kw. 6,8 proc., głównie dzięki dużemu wzrostowi wyniku odsetkowego (instrumenty dłużne stanowią 77 proc. portfela, w tym dług skarbowy 59 proc.) oraz dobremu wynikowi w portfelu nieruchomości. Środowisko wysokich stóp procentowych pozwoliło Grupie PZU na optymalizację portfela inwestycyjnego przez odnawianie zapadających obligacji skarbowych po wyższych rentownościach. Wpłynęło jednak też na spadek sprzedaży kredytów hipotecznych i pogorszenie wyników Banku Pekao i Alior Banku z Grupy PZU. Pomimo redukcji popytu kredytowego i wzrostu kosztów funkcjonowania sektora bankowego, w 2022 r. kontrybucja działalności bankowej do wyniku Grupy PZU wyniosła 580 mln zł, a więc tylko o 4 proc. mniej niż rok wcześniej.

– W ubiegłym roku działaliśmy w  dynamicznym otoczeniu, które było trudnym testem także dla naszego biznesu. Zdaliśmy go bardzo dobrze, ponownie wykazując wysoką odporność, elastyczność i efektywność naszego modelu budowania wartości. Świadczą o tym zarówno wypracowane wyniki finansowe, jak i rozwój działalności Grupy PZU na wszystkich kluczowych rynkach, pewność i jakość ochrony zapewnionej naszym klientom oraz korzyści wypracowane dla naszych akcjonariuszy. Wzmocniliśmy przewagi konkurencyjne PZU i wkroczyliśmy w rok 2023 dobrze przygotowani do wypełnienia naszych strategicznych zamierzeń – podkreśla prezes PZU.
 
Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła