Makroekonomicznie dobry październik

opublikowano: 23 listopada 2018
Makroekonomicznie dobry październik

Październikowe odczyty makroekonomiczne, w przeciwieństwie do tych z września, można uznać za dobre - ocenia Piotr Ludwiczak, zarządzający funduszem, Michael/Ström Dom Maklerski.

Największym zaskoczeniem dla nas był bardzo dobry odczyt produkcji przemysłowej oraz pozytywne dane z rynku mieszkaniowego. Również sprzedaż detaliczna solidnie wzrosła. Co więcej, oprócz comiesięcznych odczytów poznaliśmy także szybki szacunek PKB za 3. kwartał 2018 r., który dalej wskazuje na wzrost o ponad 5 proc. w skali roku.

Produkcja przemysłowa (w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w październiku 2018 r. wzrosła o 7,4 proc. r/r, pobijając tym samym oczekiwania rynkowe o 0,7 pkt. proc. Wzrost odnotowano w 28 z 34 działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w produkcji urządzeń elektrycznych (19,5 proc. r/r). Z kolei największy spadek ponownie miał miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych (-24,0 proc. w skali roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa wzrosła o 5,0 proc. w skali roku. Październikowy odczyt odbieramy jako bardzo dobry, zważywszy na wysoki efekt bazy z końca poprzedniego roku.

W październiku produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 22,4 proc. r/r w porównaniu z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 19,5 proc. Dane po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym były także bardzo dobre, bowiem wskazują one na wzrost rzędu 19,6 proc. w skali roku. Porównując dane październikowe w skali roku, największy wzrost odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków (26,0 proc. r/r). Z kolei produkcja przedsiębiorstw specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robotach specjalistycznych wzrosła odpowiednio o 25,2 i 12,6 proc. w skali roku.

W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie. Tegoroczne dane charakteryzują się dużą nieprzewidywalnością. Na ich tle październikowe odczyty można uznać za pozytywne. Wszystkie wskaźniki zanotowały wzrosty, z czego największy dotyczył rozpoczętych budów. W październiku 2018 r. ich liczba wzrosła o 24 proc. r/r, a od początku roku tempo wynosi 10 proc w skali roku. Jeśli mowa o mieszkaniach, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym, to w październiku zanotowano 9 proc. wzrost r/r, a w okresie styczeń-październik wzrost rzędu 3 proc. w skali roku. Dane dotyczące liczby mieszkań oddanych wskazują na 5 proc. wzrost r/r zarówno w październiku, jak i w pierwszych 10 miesiącach 2018 r.

Za sprawą niższych oczekiwań rynkowych dane z rynku pracy można uznać za dobre. Konsensus rynkowy co do wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, wyniósł 6,7 proc. r/r (tyle też wyniósł odczyt miesiąc wcześniej), a październikowy odczyt był równy 7,6 proc. r/r, co oznacza, że przeciętne wynagrodzenie ogółem wyniosło 4 921,39 zł brutto w skali miesiąca. Jednak gorsze dane dotyczyły zatrudnienia, które wzrosło o 3,2 proc. r/r (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi i odczytem z poprzedniego miesiąca) do 6 227,3 tys. pracowników.

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że inflacja CPI w październiku 2018 r. wyniosła 1,8 proc. w skali roku. Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami dotyczącymi wstępnego odczytu i zarazem o 0,1 pkt. proc. powyżej wstępnego odczytu. Ponownie najszybszy wzrost cen zanotowany został w transporcie (+7,5 proc. r/r), a największy spadek miał miejsce w łączności (-3,6 proc. r/r). Z kolei inflacja bez cen żywności i energii utrzymuje tempo wzrostu poniżej 1 proc. w skali roku (0,9 proc. w październiku).

Sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 7,8 proc. r/r w cenach stałych oraz o 9,7 proc. w cenach bieżących, tj. o 1,6 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Po bardzo słabej dynamice sprzedaży we wrześniu pojazdów samochodowych, motocykli i części nie ma śladu w październikowych danych, bowiem sprzedaż tych dóbr wzrosła o 9,7 proc. w skali roku (ceny stałe).

GUS podał także szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto za 3. kwartał 2018 r. Dane w cenach stałych i niewyrównane sezonowo sugerują wzrost PKB rzędu 5,1 proc. r/r, co podtrzymuje bardzo dobrą passę z początku roku (5,3 i 5,1 proc. r/r odpowiednio w 1. i 2. kwartale br.). Dane te są zaskakująco pozytywne, bowiem rynek oczekiwał wzrostu o 0,4 pkt. proc. niższego, natomiast na wyjaśnienie przyczyn tak szybkiego wzrostu będzie trzeba poczekać do finalnego odczytu kiedy podane zostaną składowe PKB. Co więcej, dane wyrównane sezonowo wskazują na wzrost aż o 5,7 proc. r/r.

Piotr Ludwiczak, zarządzający funduszem, Michael/Ström Dom Maklerski

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła