MFW chwali działania polskiego banku centralnego

opublikowano: 8 lutego 2021
MFW chwali działania polskiego banku centralnego lupa lupa
MFW: Narodowy Bank Polski szybko i w adekwatnym stopniu poluzował kurs polityki pieniężnej, fot. Fratria / AS

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd gospodarki Polski, oceniając, że reakcja NBP na pandemię COVID-19 była „szybka i właściwa”

3 lutego 2021 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) przyjęła coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski w ramach artykułu IV Umowy o MFW.

Zdaniem MFW, odporność sektora przedsiębiorstw i rynku pracy przy mocnym wsparciu działań antykryzysowych rządu i NBP powinny wzmocnić silne odbicie gospodarcze w Polsce. Fundusz szacuje, że w 2020 r. Polska doświadczyła jednej z najlżejszych recesji wśród państw Unii Europejskiej, ze spadkiem Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4 proc. w 2020 r. Fundusz przewiduje, że od II kw. 2021 r. nastąpi odbicie gospodarki wraz z poprawą dostępności szczepionki przeciwko COVID-19. Wolniejsze tempo wzrostu w I kw. 2021 r. ograniczy wzrost PKB w 2021 r. do 2,7 proc.. Dalsze przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego nastąpi w 2022 r.

Fundusz ocenia, że Narodowy Bank Polski szybko i w adekwatnym stopniu poluzował kurs polityki pieniężnej, skutecznie dopełniając działania w sferze fiskalnej, co zmniejszyło negatywny wpływ pandemii na gospodarkę i sektor bankowy. Prowadzony przez NBP program skupu aktywów (PSA) był właściwie komunikowany i spełnił zadeklarowane cele zaopatrzenia rynków obligacji skarbowych w płynność oraz wzmocnienia transmisji polityki pieniężnej. Przejrzystość PSA jest wysoka, a pełna informacja o zakupie papierów wartościowych przez NBP i stanie ich posiadania jest publicznie dostępna.

MFW przewiduje, że inflacja bazowa, która pod koniec 2020 r. znajdowała się powyżej zakresu referencyjnego i wyniosła 3,6 proc., spadnie na koniec 2021 r. do 1,9 proc. (średniorocznie do 2,5 proc.). Fundusz ocenia, że podwyższona inflacja na koniec 2020 r. była częściowo spowodowana jednorazowymi czynnikami, takimi jak wyższe ceny usług bliskiego kontaktu i opłat bankowych.

Akomodacyjny kurs polityki pieniężnej NBP jest właściwy i MFW rekomenduje NBP jego utrzymanie do czasu, gdy utrwali się ożywienie gospodarcze, biorąc pod uwagę wysoką niepewność dotyczącą przewidywanego wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji. Wsparciem dla skuteczności programu skupu aktywów będzie kontynuacja jasno sformułowanych komunikatów.

Źródło: komunikat NBP

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła