Najlepszy Bank 2020

29.06.2020

Banki i bankierzy na podium! Ten rok nie będzie łatwy dla banków. Liderzy jednak na pewno sobie poradzą. Konkurs bankowy „Gazety Bankowej” – jak co roku – wskazuje zwycięzców, którzy osiągnęli sukces na coraz trudniejszym rynku. rozwiń

Od liderów zawsze można się czegoś nauczyć. Ich dobre wyniki finansowe nie wzięły się znikąd, rynkowe sukcesy też nie pojawiły się same z siebie. Stoją za nimi przemyślane strategie, konsekwentne dążenie do celu, praca ambitnych zespołów, rozsądek i odwaga menedżerów. Takie cechy będą z pewnością procentowały w takich czasach jak teraz, w których pandemia odcisnęła mocne piętno na całej gospodarce.
Nasz konkurs, a właściwie dwa konkursy odbywające się równocześnie, czyli Najlepszy bank 2020 i Bankowy menedżer roku 2019, właśnie dobiegły końca. Procedura wyboru zwycięzców była szczegółowo opisywana, więc tylko gwoli przypomnienia: w konkursie Najlepszy bank, banki komercyjne i spółdzielcze zostały poproszone o wypełnienie szczegółowych ankiet (uwzględniały one takie wskaźniki, jak: finansowy, sprzedażowy, obsługowy, innowacyjności i bezpieczeństwa), które następnie były punktowane i oceniane. Swoją pulą punktów dysponowała również Kapituła konkursu. Nieco inaczej wyglądała procedura wyboru Bankowego menedżera roku: redakcja „Gazety Bankowej” wytypowała pięciu kandydatów, następnie głosowały nad nimi banki, a na końcu Kapituła.
W konkursie wspierała redakcję i Kapitułę (po raz pierwszy w historii naszego przedsięwzięcia) renomowana firma doradztwa strategicznego – Kearney. Było to niezwykle ważne i konstruktywne wsparcie merytoryczne, polegające m.in. na przygotowaniu, ocenie i analizie ankiet.

W kategorii Najlepszy bank komercyjny 2020 – bank duży, zwyciężył Bank Pekao SA, drugie miejsce zajął ING Bank Śląski SA, a trzecie PKO Bank Polski SA. Najlepszym bankiem komercyjnym w kategorii Bank mały i średni został Bank Ochrony Środowiska SA.

Tytuł Najlepszego Banku Spółdzielczego 2020 zdobył Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli, drugie miejsce zajął Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, a trzecie - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.


Bankowym menedżerem roku 2019 został Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP SA. Grupa Kapitałowa PKO BP w 2019 r. wypracowała najwyższy zysk w swojej historii. Bank dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016–2020 i w zeszłym roku dokonał ich aktualizacji. W kwietniu 2019 r. rozpoczęła działalność operacyjną spółka PKO Banku Polskiego i PFR – Operator Chmury Krajowej (OChK), a we wrześniu OChK zawarł strategiczne partnerstwo z Google.

Tytuł Bankowego menedżera roku w grupie banków spółdzielczych został Dariusz Konofalski, prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku. Bank, którym kieruje Dariusz Konofalski, osiąga dobre wyniki ekonomiczno-finansowe, znajduje się w gronie najlepszych i najefektywniejszych banków spółdzielczych w Polsce. Cieszy się dobrą reputacją w lokalnych środowiskach.

„Gazeta Bankowa” przyznała również Nagrodę Specjalną Konkursu Najlepszy Bank 2020. Otrzymał ją Bank Gospodarstwa Krajowego, kierowany przez Beatę Daszyńską-Muzyczka. „Gazeta Bankowa” uhonorowała BGK za wsparcie udzielone błyskawicznie w czasie kryzysu COVID-19, za rzetelne wypełnianie roli państwowego banku rozwoju. Bank jest tą instytucja, która jako jedna z pierwszych włączyła się w plan wsparcia przedsiębiorców w czasie epidemii. BGK, działający w ramach grupy PFR, szybko wypełnił swoją rolę w trudnej sytuacji gospodarczego lockdownu – wsparł przedsiębiorców poszukujących pilnie kapitału.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

TABELE WYNIKÓW


 
17.05.2020

rozwiń

Nominowani do tytułu „Bankowy Menedżer Roku 2019”

„Gazety Bankowej” w kategorii banki komercyjne

 

Zbigniew Jagiełło

prezes PKO BP

 

Kieruje bankiem od października 2009 r. Przez prawie dziewięć lat pełnił funkcję prezesa Pioneer Pekao TFI SA, a w globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA. Umacnia rynkową pozycję PKO Banku Polskiego, buduje jego rangę jako instytucji odpowiedzialnej społecznie. W zeszłym roku bank obchodził 100-lecie swojego istnienia. Grupa Kapitałowa PKO BP w 2019 r. wypracowała najwyższy zysk w swojej historii. Wyniósł on 4,03 mld zł i był o prawie 8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Bank pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności. Dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016–2020 i w zeszłym roku dokonał ich aktualizacji. IKO – aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego – na koniec 2019 r. miała już 4,2 mln aktywnych aplikacji. W kwietniu 2019 r. rozpoczęła działalność operacyjna spółka PKO Banku Polskiego i PFR – Operator Chmury Krajowej (OChK). We wrześniu OChK zawarł strategiczne partnerstwo z Google. Współpraca ma pomóc polskim firmom wykorzystać potencjał, który oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej. OChK uruchomił dla PKO platformę wspierającą procesy transformacji. Bank prowadzi także wirtualizację i migrację do chmury stanowisk pracy dla niemal 11 tys. doradców.

 

Sławomir S. Sikora

prezes Banku Handlowego

 

Został powołany na stanowisko prezesa Banku Handlowego w Warszawie SA w 2003 r. W latach 2005–2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku. W latach 2001–2003 był prezesem Banku Amerykańskiego w Polsce SA. W latach 1994–2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym SA na stanowisku szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989–1994 pełnił wiele funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych). Jest członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (II F) w Waszyngtonie.

Konsekwentnie buduje mocną pozycję banku w segmencie private bankingu (25 lat temu bank jako pierwszy zaoferował usługi private banking klientom w Polsce). W zeszłym roku bank utrzymał stabilną dynamikę wzrostu przychodów. Przyjął nową strategię, która zakłada m.in. zwiększenie rentowności, 50-procentowy przyrost klientów bankowości detalicznej, a także stworzenie nowej kultury organizacyjnej. W banku powstaje People Board, którego celem jest m.in. wprowadzenie zmian na rzecz zwiększenia elastyczności godzin i miejsca pracy, wzmocnienia dialogu międzypokoleniowego oraz stworzenia nowych ścieżek rozwoju, m.in. poprzez zwiększenie mobilności pracowników w ramach struktur Banku i Citi. W zeszłym roku jako pierwszy bank w Polsce Citi Handlowy uruchomił całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces aplikowania o kartę kredytową, oparty na rozwiązaniach biometrycznych. Dzięki temu czas przyznania klientowi decyzji kredytowej może się skrócić nawet do 30 minut.

 

Joao Bras Jorge

prezes Banku Millennium

 

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych dziesięciu lat był związany z bankowością inwestycyjną, zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej. Przed przyjazdem do Polski przez pięć lat zajmował stanowisko Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej Millennium bcp.

W Zarządzie Banku Millennium SA zasiada od 19 lipca 2006 r., a od 24 października 2013 r. jest jego prezesem.

W listopadzie 2019 r. przeprowadził udaną fuzję operacyjną z Euro Bankiem (był to ostatni po fuzji prawnej etap integracji), która skokowo zwiększyła potencjał banku. Po połączeniu, na koniec 2019 r., Grupa Banku Millennium posiada aktywa w wysokości 98,1 mld zł, kapitały własne w wysokości 9 mld zł i obsługiwała 2,6 mln aktywnych klientów detalicznych. Mimo fuzji Grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86 proc.) i mocną pozycją kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy 20,1 proc.). Chociaż bank był bardzo mocno zaangażowany organizacyjnie w proces łączenia z Euro Bankiem, uruchomił w zeszłym roku m.in. bankowość nowej generacji – spersonalizowany dla każdego klienta, nowy serwis bankowości internetowej i mobilnej. Jako pierwszy bank w Polsce udostępnił w aplikacji mobilnej Autopay automatyczną płatność za autostrady. Jako jeden z pierwszych banków Millennium wprowadził możliwość sprawdzenia rachunku na białej liście podatników VAT bezpośrednio w formularzu przelewu w bankowości elektronicznej.

 

 

Michał Gajewski

prezes Santander Bank Polska SA

 

Z sektorem bankowym związany od 1992 r. W latach 2008–2011 pełnił funkcję wiceprezesa w Banku BGŻ, w 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millennium, w roku 2015 został członkiem jego zarządu. W 2016 r. objął funkcję prezesa Banku Zachodniego WBK SA (obecnie Santander Bank Polska SA). Pod jego kierownictwem bank konsekwentnie wprowadza rozwiązania wspierające polski handel  zagraniczny.

W zeszłym roku Santander Bank Polska zaoferował nową jego odsłonę w ramach Trade Club Alliance – wspólnego projektu 14 różnych światowych banków, tworzących cyfrową platformę pomagającą przedsiębiorstwom handlującym z zagranicą.

Do 2022 r. platforma ma objąć ponad 90 proc. globalnych korytarzy handlowych i będzie wspierać działalność ponad miliona firm na całym świecie. Jako pierwsi w Polsce dostęp do rozwiązań i wydarzeń Trade Club Alliance – jako członkowie Grupy Santander – zyskają klienci Santander Bank Polska. Wartość Trade Club Alliance polega na połączeniu potencjału technologicznego z globalnym zasięgiem i wiarygodnymi relacjami opartymi na zaufaniu. Poza funkcjonalnościami Trade Club Alliance i Santander Trade, w ramach wsparcia ekspansji zagranicznej, Santander Bank Polska oferuje swoim klientom również pomoc International Desk – specjalnego zespołu lokalnych doradców, którzy pomagają prowadzić firmie działalność na docelowym nowym rynku. Bank koordynuje też Program Rozwoju Eksportu (PRE), który umożliwia przedsiębiorcom zdobycie praktycznych informacji

od ekspertów i nawiązanie kontaktów biznesowych podczas konferencji, warsztatów oraz misji zagranicznych i spotkań B2B.

Pod kierownictwem Michała Gajewskiego bank aktywnie uczestniczy w realizacji zobowiązań wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu, dotyczących m.in. finansowania zielonych inwestycji, rozwiązań ekologicznych czy edukacji finansowej. Przykładem realizacji tych zadań było zaaranżowanie we wrześniu zeszłego roku przez Santander Bank Polska pierwszej w naszym kraju umowy kredytowej typu ESG-linked (Environmental, Social and Governance), opartej na ocenie zaangażowania kredytobiorcy, w tym wypadku firmy Energa, w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Santander Bank Polska pełni w tej transakcji funkcję koordynatora, agenta i agenta ESG.

 

Brunon Bartkiewicz

prezes ING Banku Śląskiego

 

Bankiem kieruje od 1995 r. (kiedy bank funkcjonował jeszcze jako Bank Śląski SA), z przerwami w latach 2000–2004 i 2010–2016, kiedy albo pełnił funkcję dyrektora generalnego w IN G Direct, albo piastował wysokie stanowiska w ING Bank N.V. – zarządzał np. Pionem Międzynarodowej Bankowości Detalicznej, był Chief Innovation Officer. Obecne, cyfrowe i innowacyjne oblicze banku to przede wszystkim jego dzieło.

W 2019 r. skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego osiągnął rekordowy poziom 1 658,7 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z rokiem 2018. Jako pierwszy na rynku bank odpowiedział na dyrektywę PSD2 i zaoferował w zeszłym roku w systemie bankowości internetowej podgląd kont oraz kart z różnych banków. Wprowadził aplikację Moje Usługi do opłacania rachunków, nowe rozwiązania w ING Księgowość i platformie Aleo, wniosek o przekazanie danych (eID) oraz uproszczony proces pożyczkowy dla klientów indywidualnych. Swoim klientom firmowym bank pomaga w przechodzeniu na obsługę bezgotówkową, oferując terminale płatnicze oraz bramkę płatniczą do przeprowadzania transakcji w internecie.

ING BŚ ma duże sukcesy we wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw. Współpracuje z BGK w zakresie finansowania wdrożeń nowych technologii z dofinansowaniem z funduszu premii technologicznej. We wszystkich dotychczasowych naborach najwięcej wniosków o dotacje składano z promesami kredytu technologicznego IN G Banku Śląskiego. Bank udzielił najwięcej kredytów technologicznych, dzięki czemu klienci pozyskali najwyższą kwotę dotacji.

 

Nominowani do tytułu „Bankowy Menedżer Roku 2019”

„Gazety Bankowej” w kategorii banki spółdzielcze

 

Dariusz Konofalski

prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku

 

Absolwent Wydziału Menedżerskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Bankiem Spółdzielczym w Płońsku od stycznia 2018 r. Wcześniej przez 13 lat pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych. Bank Spółdzielczy w Płońsku, którym kieruje Dariusz Konofalski, osiąga dobre wyniki ekonomiczno-finansowe, znajduje się w gronie najlepszych i najefektywniejszych banków spółdzielczych w Polsce. Wzrostowi sumy bilansowej, kapitałów, depozytów i kredytów towarzyszą zmiany w innych obszarach. Bank dysponuje zmodernizowanymi, dobrze wyposażonymi i nowoczesnymi placówkami bankowymi. Cieszy się dobrą reputacją w lokalnych środowiskach.

 

Michał Król

prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego

 

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności bankowość. Z sektorem spółdzielczym związany od 2000 r., a od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. Współautor opracowania i wdrożenia nowego modelu biznesowego banku, polegającego m.in. na całkowitej zmianie zasad zarządzania ryzykiem, wprowadzeniu nowych, zorientowanych na klienta standardów sprzedaży, skupieniu się na potrzebach lokalnych społeczności i wartościach spółdzielczych.

Wskutek tych przedsięwzięć bank w pierwszej kolejności z powodzeniem zakończył działania sanacyjne, a obecnie kontynuuje proces zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania. Dzięki wdrożonym zmianom biznesowym MBS przekształcił się w instytucję finansową, która wzmacnia sektor spółdzielczy m.in. poprzez działania łączeniowe z mniejszymi jednostkami. Michał Król był również przewodniczącym komitetu opracowującego Strategię zrzeszenia BPS SA na lata 2018–2026, a obecnie szefuje Komitetowi Sterującemu, który zajmuje się analizą realizacji Strategii. Autor licznych publikacji z obszaru bankowości, w tym publikacji naukowych.

 

Sławomir Flissikowski

prezes Banku Spółdzielczego w Skórczu

 

Ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1994–1997 pełnił funkcję prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Skaryszewach. Zasiadał również w Zarządach Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego SA w Bydgoszczy oraz Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

W grudniu 2002 r. objął stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu. Od czerwca 2016 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej SGB-Banku SA w Poznaniu. Kierując BS w Skórczu, prowadzi politykę nowych rozwiązań systemowych, wdraża nowoczesne formy bankowości elektronicznej i mobilnej oraz poszerza ofertę produktową.

 

Krzysztof Zawadzki

prezes Lubelskiego Banku Spółdzielczego w Końskowoli

 

Był inicjatorem i realizatorem dokonanej pod koniec 2019 r. udanej fuzji z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym. Połączone banki, działające pod szyldem Lubelskiego Banku Spółdzielczego w Końskowoli, dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Bank aktywnie wspiera społeczność lokalną, pomaga rozwijać działalność przedsiębiorcom prowadzącym gospodarstwa rolne oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Bank jest mocno związany z gminą i jej mieszkańcami.

 

Waldemar Zieliński

prezes Banku Spółdzielczego w Toruniu

 

Kieruje bankiem od 2011 r., z którym jest związany od 2003 r., kiedy objął stanowisko wiceprezesa zarządu. Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Bank Spółdzielczy w Toruniu pielęgnuje swój lokalny charakter, wspiera działalność sportową i kulturalną na terenie swojego działania. Należy do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie banków spółdzielczych, jest m.in. współtwórcą – razem z firmą Atende – projektu pod nazwą eDokumenty, wykorzystującego blockchain. Wprowadzenie automatycznej digitalizacji dokumentów z wykorzystaniem tej technologii jest jednym z kluczowych elementów strategii banku.

 
26.03.2020

Sprawne, dobrze działające banki są gwarancją stabilności całej gospodarki. To, że biznes w Polsce ma się dobrze, jest w dużym stopniu zasługą sektora finansowego. rozwiń

Po raz kolejny „Gazeta Bankowa” rusza ze swoimi konkursami bankowymi „Najlepszy Bank” i „Bankowy Menedżer Roku”. Nasze przedsięwzięcia mogą się pochwalić długą historią – konkurs „Najlepszy Bank” będzie w tym roku miał już 28. edycję, a „Bankowy Menedżer Roku” – 22.

Tak jak w poprzednich latach spodziewamy się, że nie będzie łatwo wyłonić liderów w obu konkurencjach. Rynek się skomplikował, w ciągu ostatnich kilku lat spadła liczba banków komercyjnych, instytucje finansowe mają przed sobą wiele wyzwań, ich sytuacje często są trudne do porównania. Dziś funkcjonuje mocna grupa pierwszoligowych graczy, którzy utrzymują wysokie parametry finansowe, mają dobre wyniki, nieźle zarabiają. To grono pięciu największych banków, do których należy połowa aktywów sektora i ponad 80 proc. zysku netto. Reszta instytucji, których skala działania jest znacznie mniejsza, musi działać w warunkach obniżonej rentowności. Najwięksi są coraz silniejsi, reszta zaczyna funkcjonować w klimacie nasilających się spekulacji o konsolidacji branży.

Sektor jednak trzyma się mocno, choć już nie jest – tak jak jeszcze kilka lat temu – wzorem czy to dla innych branż, czy dla ościennych rynków finansowych: jego atrakcyjność inwestycja jest niższa, nie ma też tak dużej siły przyciągającej dla rynku pracy. Sektor musi się zmierzyć z coraz większą aktywnością unijnych regulatorów, często niedostosowaną do polskich realiów (przykładem mogą być emisje MREL [ang. minimum requirement for own funds and eligible liabilities], które są de facto lekarstwem na nadużycia zachodnich, a nie polskich, banków), decyzją TSUE w sprawie kredytów frankowych lub z konkurencją wielkich firm technologicznych (Google czy Facebook). Sytuacja w polskim sektorze bankowym jest z pewnością bardziej złożona niż jeszcze kilka lat temu, choć wyniki ciągle są dobre (14,64 mld zł zysku w 2019 r., o 12,2 proc. więcej niż rok wcześniej). Poruszać się w tych realiach, i do tego osiągać dobre wyniki, wcale nie jest łatwo.

Konkurs na najlepszy bank wyłoni zwycięzców zarówno z grona banków komercyjnych, jak i spółdzielczych, dzieląc pierwszą grupę jeszcze na dwie kategorie: banki duże oraz banki małe i średnie (kryterium podziału jest wysokość kapitałów własnych). W analizie zebranych danych redakcję „Gazety Bankowej” wspiera renomowana firma doradztwa strategicznego – Kearney. Po dokonaniu przez nią wyliczeń (rodzaj wskaźników branych pod uwagę oraz ich wagi są dokładnie opisane w regulaminie dostępnym na stronie www. b.pl) punkty przydzieli Kapituła konkursu. Przyzna ona statuetkę dla najlepszego banku w każdej kategorii oraz dyplomy za 2. i 3. miejsce. W ramach konkursu „Najlepszy Bank 2020” zostanie wybrany „Bankowy Menedżer Roku 2019”. Spośród wytypowanych przez „Gazetę Bankową” po pięciu wybitnych menedżerów banków komercyjnych i spółdzielczych, banki – każdy dla swojej grupy, komercyjnej lub spółdzielczej – przyznają im punktację w skali od 1 do 5, następnie do wyborów włączą się członkowie Kapituły. Lider wśród menedżerów bankowości – w bankach komercyjnych i spółdzielczych – zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu procedury wyboru, w której będą uczestniczyć zarówno banki, jak i redakcja „Gazety Bankowej” oraz Kapituła konkursu.

Początek konkursu: 26 marca. Do 8 maja będziemy przyjmować ankiety od banków. Wyniki konkursu opublikujemy w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Szczegóły konkursu, regulamin i najważniejsze informacje są dostępne na stronie: www.gb.pl.

Partner Merytoryczny

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła