Najlepszy Bank 2022

10.05.2022

Przedłużamy termin wysyłania ankiet do konkursu Najlepszy Bank 2022 i Bankowy Menedżer Roku 2021 rozwiń

Zgłoszenia można przesyłać do 13 maja. Na wyraźne życzenie banków, które pracują jeszcze nad ankietami, termin wydłużyliśmy o trzy dni.

Tegoroczna edycja konkursu Najlepszy Bank 2022 jest 30. z kolei, natomiast Bankowy Menedżer Roku 2021 ma już swoją 24. odsłonę. Konkurs bankowy ma za zadanie wyróżnić najlepsze instytucje finansowe działające w naszym kraju oraz zarządzających nimi menedżerów. Obejmuje zarówno banki komercyjne jak i spółdzielcze.

Wyniki konkursu opublikujemy w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 
28.04.2022

Nominowani w kategorii: Banki Komercyjne rozwiń


Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

Związany z ING Bankiem Śląskim i z ING od początku lat 90. W 1995 roku został prezesem Banku Śląskiego. Od 2000 roku przez kolejne cztery lata sprawował funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct. Od 2012 do 2014 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Od 2014 roku, jako Chief Innovation Officer w Grupie ING, zajmował się wdrażaniem innowacji w ING. W 2016 roku ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego.

W 2021 roku ING Bank Śląski zwiększył wartość kredytów, zanotował dalszy wzrost liczby transakcji i sprzedaży w kanałach cyfrowych, a jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2 308,3 mln zł w porównaniu z 1 337,6 mln zł w 2020 roku. Liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do 4,3 mln, a w bankowości korporacyjnej – do 503 tys. firm. Bank umocnił swoją pozycję na rynku: jego udział w kredytach segmentu korporacyjnego wzrósł do 12,62 proc., a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych - do 8,86 proc.

 

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska

Z sektorem bankowym związany od 1992 r. W latach 1992-2008 pracował w Grupie Kapitałowej WBK, a następnie BZ WBK. Pełnił szereg funkcji: pracował w oddziale banku, realizował obowiązki zarządcze średniego i wyższego szczebla, był członkiem zarządu Banku Zachodniego WBK. W latach 2008–2011 był wiceprezesem w Banku BGŻ, w 2012 rozpoczął pracę w Banku Millenium, w którym w roku 2015 został powołany na funkcję członka zarządu. W 2016 Michał Gajewski został prezesem Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska).

W 2021 roku bank zwiększył liczbę zdalnych procesów i produktów, ułatwiających codzienne bankowanie. Wyraźnie wzrosła zarówno liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej, jak i liczba realizowanych w ten sposób transakcji. Na przykład, w segmencie detalicznym, liczącym 4,9 mln klientów, 2,7 mln było aktywnych cyfrowo (wzrost o 9 proc. w relacji rok do roku), a 2 mln to użytkownicy mobilni (wzrost o 18 proc.). Liczba transakcji mobilnych zwiększyła się w tej grupie o 42 proc., do 160,3 mln. W zeszłym roku bank wdrożył EKO Kredyt gotówkowy, polegający na zwrocie prowizji, jeżeli klient dostarczył fakturę za zakup lub montaż eko produktu. We współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie Santander Bank Polska zrealizował projekt pod nazwą „Akademia Santander Universidades 2021 online”, w ramach którego przeprowadzono cykl webinariów z liderami Santander Bank Polska dla studentów oraz absolwentów polskich uczelni wyższych. W zeszłym roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wyniósł 1,11 mld zł (wzrósł o 7 proc.).

 

 

Piotr Kwiatkowski, prezes Crédit Agricole Bank Polska

Kieruje bankiem od 2017 r. Z Crédit Agricole związany jest od 2007 r. investment Bank Oddział w Od 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa, odpowiadając m.in. za bankowość korporacyjną, inwestycyjną, rynki kapitałowe oraz analizy makroekonomiczne. Wcześniej, jako dyrektor generalny, zarządzał Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce. Był również członkiem rady nadzorczej Crédit Agricole Bank Polska. W branży bankowej Piotr Kwiatkowski pracuje od ponad 20 lat; był dyrektorem biura kredytów w Banku Handlowym (obecnie City Bank Handlowy), kierował m.in. Departamentem Finansowania Strukturalnego i Handlu oraz segmentem strategicznych klientów korporacyjnych w Pekao SA. Piotr Kwiatkowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, a także doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bank kierowany przez Piotra Kwiatkowskiego podjął wiele spektakularnych działań proekologicznych, takich jak kampania edukacyjna „Wyzwanie oszczędzanie”, obejmująca zagadnienia związane z oszczędzaniem pieniędzy i środowiska, a także przedsięwzięcie pod hasłem #mniejplastiku, zachęcające klientów i pracowników do walki z nadmiarem syntetycznych śmieci.

Bank ma na swoim koncie realizację nowatorskich projektów. Wdraża dla swoich klientów biznesowych – jako pierwszy bank na polskim rynku – nowoczesny system akceptacji płatności zbliżeniowych SoftPos. Aplikacja Elavon SoftPos zainstalowana na smartfonie czy tablecie z systemem Android 8.0 lub nowszym umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych za usługi lub towary bez konieczności używania terminali płatniczych lub PiN-padów.

 

 

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao

Kieruje bankiem od kwietnia 2020 roku. Od 2015 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz nad legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 do kwietnia 2020 roku był przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2021 r. wyniósł 2,175 mld zł wobec 1,102 mld zł rok wcześniej, a więc prawie się podwoił. Był również wyższy niż w 2019 roku, kiedy wynik netto zamknął się kwotą 2,165 mld zł. Z bankowości mobilnej Pekao aktywnie korzystało na koniec 2021 roku 2,4 mln klientów w porównaniu do 2 mln na koniec 2020. Wzrósł wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych. Od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Pekao wiosną 2021 urósł on o 7 punktów procentowych do 57 proc. Cyfrowo sprzedanych zostało w zeszłym roku 61 proc. pożyczek gotówkowych, podczas gdy rok wcześniej było to 50 proc.

W związku z wojną na Wschodzie, bank przygotował specjalną ofertę dla Ukraińców, obejmującą darmowe konta dla klientów indywidualnych i firmowych z Ukrainy, aplikację mobilną i bankowość elektroniczną oraz obsługę infolinii w języku ukraińskim, a także zniósł opłaty za przelewy do banków na Ukrainie.

 

 

Jacek Szugajew, prezes Kredobanku (Ukraina)

Od 2018 roku w zarządzie Kredobank SA, na początku jako pierwszy zastępca prezesa, a obecnie jako prezes zarządu. Z rynkiem finansowym związany jest od początku lat 90. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim, Citibanku, Rabobanku Polska, ABN AMRO Bank, PKO Banku Polskim i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jacek Szugajew jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Ukończył również studia z zakresu bankowości i finansów na Uniwersytecie Sztokholmskim. Uczestniczył ponadto w programie doskonalenia zawodowego dla wyższej kadry kierowniczej w Harvard Business School i London Business School. Odbył także szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, bankowości międzynarodowej i ewidencji papierów wartościowych.

Właścicielem Kredobanku jest PKO Bank Polski. Centrala Kredobanku mieści się we Lwowie. W 2021 roku zysk Kredobanku wyniósł 796,3 mln hrywien i wzrósł o prawie 50 proc. w porównaniu z 2020 rokiem. Bank w ubiegłym roku wyraźnie wzmocnił swoją pozycję rynkową, awansował o 15. miejsc w sektorze bankowym pod względem aktywów netto.

W wojennych warunkach panujących na Ukrainie, Kredobank pracował sprawnie mimo bardzo trudnych okoliczności. Błyskawicznie reagował na zmiany i zagrożenia, z inicjatywy i w porozumieniu z PKO BP przeprowadził ewakuację pracowników z terenów najbardziej zagrożonych. Oddziały banku - w zachodniej Ukrainie, Kijowie, Kropywnyckim, Dnieprze, Odessie, Czerkasach, Połtawie, Zaporożu i Winnicy - funkcjonowały zgodnie z przyjętymi procedurami wojennymi, były otwarte dla klientów, zapewniały maksymalny dostęp do usług bankowych.

 

Nominowani w kategorii: Banki Spółdzielcze


Kamil Jałocha, prezes Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie

Funkcję prezesa banku pełni od 1 stycznia 2020 r. Jest absolwentem studiów na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności: zarządzanie finansami. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Bankiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z sektorem bankowości spółdzielczej. Od 31 grudnia 2007 r. do 30 września 2017 pracował w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, w którym przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej: był analitykiem kredytowym, kierownikiem sekcji kredytów, członkiem zarządu, wiceprezesem ds. handlowych. Ze Świętokrzyskim Bankiem Spółdzielczym w Jędrzejowie związany jest od października 2017 r., kiedy został powołany na członka zarządu ds. handlowych.

Jako prezes zarządu, wprowadza nowoczesne formy komunikacji, dąży do rozwoju i poprawy jakości obsługi klientów. Efektem tych działań jest znacząca poprawa wyników banku i wzrost sumy bilansowej, która na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o 186 proc. Pod jego kierownictwem bank zmienił się z banku obsługującego głównie klientów rolniczych w instytucję uniwersalną, ukierunkowaną również na klienta firmowego i osoby fizyczne. W wyniku tych działań kredyty detaliczne (gotówkowe) na koniec zeszłego roku stanowiły ponad 10 proc. portfela kredytowego osiągając dynamikę 262 proc. w 2020 r. oraz 398 proc. w 2021. Kredyty dla firm stanowiły ponad 20 proc. portfela kredytowego osiągając dynamikę 128 proc. w 2020 roku oraz 205 proc. w 2021. Przychody prowizyjne pochodzące ze sprzedaży ubezpieczeń na koniec 2021 r. stanowiły 2 proc. przychodów ogółem. Bank świadczy usługi nie odbiegające od standardów usług świadczonych przez banki komercyjne, w pełni wykorzystując cyfrowe kanały dostępu do bankowości oraz kreując wśród klientów kulturę tradycyjnej bankowości zawierającej elementy nowoczesnych rozwiązań. Ważnym osiągnięciem było połącznie się z Bankiem Spółdzielczym w Sędziszowie oraz zmiana systemu operacyjno-księgowego.

 

Tomasz Klimecki, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ukończył liczne studia podyplomowe w zakresie bankowości oraz matematyki. W ciągu ostatnich dziesięciu lat odbył ponad 130 szkoleń w zakresie zagadnień dotyczących bankowości.

Prace w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie rozpoczął we wrześniu 2005 r. jako stażysta. Przez kolejne sześć lat zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowisku doradcy klienta, doradcy kredytowego. Od 2011 r. pełnił przez trzy lata obowiązki dyrektora oddziału w Wieluniu. W wrześniu 2014 r. został powołany na stanowisko członka zarządu ds. handlu. Od grudnia 2017 r. pełni funkcję wiceprezesa ds. handlu, a od stycznia 2021 – wiceprezesa zarządu ds. handlu pełniącego obowiązki prezesa zarządu. 10 czerwca 2021 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

W minionym roku podjął działania zmierzające do zmiany wizerunku banku, co przełożyło się na zdobycie prestiżowych nagród, m.in. w dziedzinie ekologii. Bank jest liderem wśród banków spółdzielczych jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe. Oprócz dobrych wyników (suma bilansowa wzrosła w ciągu roku o 185 mln zł, tj. o 18 proc.), bank kierowany przez Tomasza Klimeckiego prowadzi szereg działań prospołecznych, np. zorganizował zbiórki na rzecz dzieci zmagające się z chorobami rzadkimi, zorganizował pierwszy raz w historii Lututowa „Lututowski Bieg Powstańczy” w celu upamiętnienia bitwy pod Lututowem w, której zginęli powstańcy styczniowi.

Tomasz Klimecki zasiada w Radzie Fundacji na Rzecz Rozwoju powiatu wieluńskiego, która oprócz pomocy dla uzdolnionej młodzieży, pomaga także osobom niepełnosprawnym.

 

Edward Tybor, prezes Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA

W latach 1987-1994 był dyrektorem Banku Spółdzielczego w Bukowinie Tatrzańskiej. Od 1994 roku jest prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego - obecnie Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA. Zgodę na dobrowolne połączenie trzech banków (Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój), wydała Komisja Nadzoru Finansowego w czerwcu 2020 r. Połączenie, pod wspólną nazwą Bank Spółdzielczy Ziem Górskich „KARPATIA”, było określane jako pionierskie przedsięwzięcie w sektorze bankowości spółdzielczej. Swoim zasięgiem bank obejmuje tereny m.in. Beskidu Żywieckiego, Orawy, Podhala, Spisza i Beskidu Sądeckiego.

Edward Tybor jest samorządowcem, od pięciu kadencji przewodniczącym Rady Powiatu Tatrzańskiego, a od trzech - przewodniczącym Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

 

Dariusz Wojciechowski, prezes Łódzkiego Banku Spółdzielczego

Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych w zakresie Bankowości i Finansów oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Finansów i Zarządzania (zarządzania ryzykiem w banku).

Pracę w banku rozpoczął w 1993 r. Przez kolejne lata zdobywał doświadczenie zawodowe najpierw w Wydziale Kredytowym, a następnie w Zespole Windykacji i Restrukturyzacji. W latach 2010-2012 pełnił obowiązki kierownika Zespołu RiW. Od 2013 do 2015 r. był dyrektorem oddziału. W 2016 r. został powołany do zarządu banku na stanowisko wiceprezesa, a 30 maja 2016 - prezesa.

Dariusz Wojciechowski podjął wiele działań zmierzających do zmiany wizerunku banku. W 2017r. bank zmienił siedzibę na bardziej funkcjonalną i przyjazną dla klienta. W 2019 r. została zmieniona nazwa banku z Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi na Łódzki Bank Spółdzielczy. 30 kwietnia 2021 r., po niespełna rocznych rozmowach z przedstawicielami trzech banków spółdzielczych, doszło do połączenia Banku Spółdzielczego w Bełchatowie, Banku Spółdzielczego w Strykowie i Banku Spółdzielczego  w Krośniewicach z Łódzkim Bankiem Spółdzielczym. Dzięki tej operacji, działając razem, jako jeden silny bank spółdzielczy, znacząco został podniesiony poziom bezpieczeństwa banku. Decyzja o połączeniu banków pozwoliła wypracować nowy model biznesowy w oparciu o doświadczenia banków łączących się, przy jednoczesnym wsparciu nowoczesnych technologii.

 

Urszula Zalewska, prezes Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (w zakresie zarządzania w bankowości i finansach). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (bankowość) oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (zarządzania bankiem spółdzielczym). Posiada Certyfikat Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Pracę w Banku Spółdzielczym w Wąsewie rozpoczęła w 1997 r., w 2005 została powołana do zarządu, a w 2018 - na stanowisko prezesa zarządu.

Urszula Zalewska podjęła szereg działań zmierzających do budowy efektywnej i nowoczesnej instytucji finansowej. W minionym roku wdrożono w banku aplikację mobilną BS w Wąsewie - Nasz Bank, usługę Ekspress Elixir, moje ID, płatności BLIK, autoryzację biometryczną, zainwestowano w recykling gotówki. Bank udostępnia klientom nowoczesne płatności mobilne, tj. Google Pay czy Apple Pay, usługę Garmin Pay i Fitbit Pay.

W ostatnim roku bank znacząco rozszerzył zakres swojej działalności, mierzony sumą bilansową (wzrost w ciągu roku o 7 495 tys. zł, tj. o 6,07 proc.), poziomem portfela kredytowego (wzrost o 12 441 tys. zł, tj. o 16,08 proc.), stanem depozytów (wzrost o 6 339 tys. zł, o 5,82 proc..) oraz wielkością funduszy własnych (wzrost o 4,93 proc.). Za rok 2021 bank wypracował wynik finansowy wyższy o 40 proc. niż w roku poprzednim.

Bank wspiera cyklicznie działalność lokalnych instytucji kultury, szkół i stowarzyszeń. Jest sponsorem lokalnego „Klubu Sportowego Wąsewo”. Bank jest nie tylko instytucją finansową, ale także żywą częścią społeczności, czego wyrazem jest działalność Urszuli Zalewskiej w zarządzie Stowarzyszenia „Ziemia Wąsewska”.

 

ORGANIZATOR:

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 
30.03.2022

Kolejną edycję konkursów bankowych rozpoczynamy w momencie, gdy świat wokół nas staje się mało przewidywalny. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała gwałtowne zmiany na wszystkich rynkach, od surowcowych po finansowe. Banki muszą się odnaleźć w tych niecodziennych okolicznościach. rozwiń

Polski sektor finansowy ma już za sobą do świadczenia wynikające z funkcjonowania w czasach pandemii, które nauczyły go jak sobie radzić wyjątkowo skomplikowanych realiach rynkowych. Trudno wprawdzie porównywać tamte sytuacje z obecnym kryzysem, ich źródła są całkowicie odmienne, ale siła rażenia i globalny charakter niepewności są w przybliżeniu podobne.

Polski sektor bankowy poradził sobie wówczas bardzo dobrze. Jak będzie teraz? W dzisiejsze okoliczności – geopolityczne, ekonomiczne i społeczne – wchodzi nie tylko bogatszy o nowe doświadczenia, lecz również wzmocniony finansowo. Ta silna pozycja wyjściowa ma niebagatelne znaczenie w każdej sytuacji, jest jednak szczególne ważna w ekstremalnie skomplikowanych warunkach. Co do tego, że będą one trudne, nie ma wątpliwości. Kondycja banków i całego sektora finansowego jest jednak na tyle mocna i stabilna, że w przyszłość należy patrzeć optymistycznie.

Zadaniem konkursu Najlepszy Bank 2022, którego 30. edycję właśnie rozpoczynamy, jest wyróżnienie najlepszych instytucji finansowych działających na naszym rynku, pokazanie ich potencjału, elastyczności, siły i umiejętności wykorzystania swoich osiągnięć w każdych okolicznościach. Finansowe zaplecze to jeden z elementów budujących potencjał banków, kolejne to zdolności organizacyjne, skuteczne procedury adekwatne do zmieniającej się sytuacji, umiejętność tworzenia scenariuszy najbardziej prawdopodobnych wyzwań.

Ankieta, którą otrzymają banki biorące udział w konkursie, zawiera pytania dotyczące m.in. sprzedaży, obsługi klientów, marketingu, technologii i bezpieczeństwa. Już w zeszłym roku pytaliśmy banki o mechanizmy niezbędne do funkcjonowania w trudnych czasach, o usługi zdalne i mobilne. W tym roku doszły jeszcze dwie kwestie: pierwsza dotycząca działalności okołobankowej, druga – wspierania przez banki zagranicznej ekspansji polskich firm.

Kategoria Najlepszy Bank 2022 wyłoni zwycięzców zarówno z grona banków komercyjnych, jak i spółdzielczych. Pierwsza grupa została podzielona dodatkowo na dwie kategorie: banki duże oraz banki małe i średnie (kryterium podziału to wysokość kapitałów własnych).

Partnerem merytorycznym konkursu jest renomowana firma doradztwa strategicznego – Kearney, która wspiera redakcję w przygotowaniu ankiet, analizuje je i dokonuje szczegółowych ocen. Po dokonaniu przez nią wyliczeń punkty przydzieli Kapituła konkursu, która przyzna statuetkę dla najlepszego banku w każdej kategorii oraz dyplomy za drugie i trzecie miejsce.

W ramach konkursu Najlepszy Bank 2022 zostanie wybrany Bankowy Menedżer Roku 2021 (tegoroczna edycja jest 24. z kolei). Wytypowanym przez „Gazetę Bankową” wybitnym menedżerom banków komercyjnych i spółdzielczych, których sylwetki publikujemy w kolejnym numerze „GB”, banki – każdy dla swojej grupy: komercyjnej lub spółdzielczej – przyznają punktację w skali od 1 do 5, następnie do wyborów włączą się członkowie Kapituły. Liderzy bankowości 2022 r. zostaną wyłonieni po zsumowaniu głosów banków i Kapituły.

Z regulaminem konkursu Najlepszy Bank 2022 i Bankowy Menedżer Roku 2021 można się zapoznać na stronie www.gb.pl.

Wyniki konkursu bankowego opublikujemy w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

 

ORGANIZATOR:

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła