Najlepszy Bank 2023

29.06.2023

Podczas uroczystej gali , która odbyła się 28 czerwca w Villi Foksal wręczono nagrody w konkursach „Gazety Bankowej”: Najlepszy Bank 2023 i Bankowy Menedżer Roku 2022   Uczestniczące w konkursie banki (stanowiły one ponad 70 proc. aktywów sektora bankowego w Polsce) wypełniały ankietę przygotowaną przez partnera merytorycznego konkursu – renomowaną firmę doradztwa strategicznego Kearney . Była ona analizowana i oceniana przez ekspertów Kearneya, następnie jej wyniki trafiały pod obrady Kapituły. Zwycięzców wyłoniono po zsumowaniu punktów wynikających z ankiety i z głosowania Kapituły. rozwiń

W konkursie Najlepszy Bank 2023, wśród banków komercyjnych pierwsze miejsce zajął Bank Pekao SA, drugi był BNP Paribas Bank Polska, a trzeci – Alior Bank. W gronie banków spółdzielczych zwycięzcą został Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, drugie miejsce zajął Bank Spółdzielczy w Brodnicy, a trzecie – Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Z kolei Bankowym Menedżerem Roku 2022 (zwycięzcy wyłaniani są po zsumowaniu głosów banków biorących udział w konkursie oraz Kapituły) w grupie banków komercyjnych został Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku.

W ramach konkursu, „Gazeta Bankowa” wyróżnia również menedżerów banków spółdzielczych. W tym roku taką samą najwyższą liczbę punktów (zarówno w głosowaniu banków, jak i Kapituły) otrzymało dwoje menedżerów, stąd decyzja o przyznaniu równorzędnych nagród. Bankowymi Menedżerami Roku 2022 banków spółdzielczych zostali: Beata Hamkało, prezes Banku Spółdzielczego w Jaworze, i Tomasz Styczyński, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Redakcja „Gazety Bankowej” zdecydowała też o przyznaniu wyróżnienia Jolancie Nowakowskiej, prezes Banku Spółdzielczego w Lubrańcu, która otrzymała wysokie noty w obu głosowaniach.

 

Konkurs „Gazety Bankowej” pokazuje – jak co roku, obecna edycja była 31.z kolei – kondycję finansową sektora oraz jego zdolność odpowiadania na nowe wyzwania rynkowe. - W obliczu agresji Rosji na Ukrainę, szoków podażowo-popytowych w wielu sektorach na świecie, rosnącej inflacji oraz innych wyzwań polski sektor bankowy wykazał się odpornością, a w otoczeniu wysokich stóp procentowych odnotował rentowność kapitału powyżej unijnej średniej – napisali eksperci Kearneya podsumowując wyniki konkursu. - Jednocześnie rok 2023 i kolejne lata będą stawiać przed polskimi bankami wyzwania o charakterze ekonomicznym i regulacyjnym, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłą rentowność sektora.

WIDEORELACJA Z GALI - KLIKNIJ TUTAJORGANIZATOR:


PARTNER MERYTORYCZNY:


 
27.04.2023

Banki są kluczowym elementem gospodarki. Tak jest w Polsce i w większości krajów europejskich. Bez sprawnych, dobrze zarządzanych i rentownych banków gospodarka nie byłaby w stanie płynnie funkcjonować rozwiń

Kryzys, jaki w połowie marca pojawił się najpierw w USA, a potem w Europie, pokazał, jak łatwo rozbujać finansową łódkę. Szybka reakcja administracji, nadzoru i amerykańskiego regulatora pozwoliła opanować sytuację, niepokój jednak pozostał. Będziemy się z nim zmagać jeszcze przez wiele miesięcy, ponieważ jeden z kluczowych elementów napięć, czyli niezrealizowane straty na obligacjach znajdujących się w portfelach banków, wcale nie stracił na wadze. W przypadku Silicon Valley Bank wystarczyła iskra, by papierowe straty stały się stratami realnymi.

Olbrzymi udział w upadku SVB miało fatalne zarządzanie, lekceważenie procedur ostrożnościowych, brak zabezpieczeń chroniących przed ryzykiem strat. Gdyby takie istniały, do bankructwa by nie doszło. Dlaczego ich nie było? Zabezpieczenia kosztują, żeby więc realizować wysokie zyski, bank postanowił z nich zrezygnować.

Kryzysowa fala przetoczyła się przez amerykański sektor średnich banków, dotarła też do Europy, gdzie zatopiła Credit Suisse. Europejskie banki muszą utrzymywać więcej płynnych aktywów (w USA taki obowiązek dotyczy tylko największych), więc pod tym względem Stary Kontynent jest mniej narażony na zawirowania. Nie znaczy to jednak, że jest całkowicie bezpieczny. Gwałtowny run na bank, jaki pojawił się w przypadku SVB, jest znakiem ostrzegawczym dla całego sektora.

Polskie banki są dobrze zabezpieczone przed tego rodzaju kryzysami, mają solidne zaplecze kapitałowe, powinny jednak poprawić rentowność. To od niej zależy, czy będą w stanie finansować gospodarkę, udzielać kredytów dla firm i gospodarstw domowych, uczestniczyć w transformacji energetycznej, a także w wyścigu technologicznym. Konkurs Najlepszy Bank 2023 nie tylko wskaże bankowych zwycięzców, lecz pokaże również, jak radzą sobie one z tymi wyzwaniami. Jego integralną częścią jest wybór Bankowego Menedżera Roku, zarówno w kategorii banków komercyjnych, jak i spółdzielczych. Na kolejnych stronach „Gazety Bankowej” publikujemy sylwetki bankowców nominowanych w tym konkursie. Procedura wyboru zwycięzców wygląda następująco: wyróżniającym się menedżerom wytypowanym przez „Gazetę Bankową”, banki biorące udział w konkursie – każdy dla swojej grupy: komercyjnej lub spółdzielczej – przyznają punktację w skali od 1 do 5. Nad zgłoszonymi kandydaturami będą następnie głosować członkowie Kapituły. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zsumowaniu głosów banków i Kapituły.

Jakimi kryteriami kierowaliśmy się, tworząc listę pięciu nominowanych menedżerów bankowości spółdzielczej i komercyjnej? Bankowiec powinien się wykazać skutecznością w zarządzaniu bankiem, zwracając oczywiście uwagę na efektywność swoich działań. Nie może tracić z pola widzenia swojego kluczowego obowiązku – dbania o bezpieczeństwo powierzonych mu środków. Poczucie bezpieczeństwa to w obecnych czasach jedno z najważniejszych kryteriów solidnej bankowości.

Kolejne kryterium to dobre, a nawet bardzo dobre, wyniki. Równie ważne w naszej ocenie były wskaźniki pozafinansowe, pozwalające ocenić, jak menedżer i kierowany przez niego bank radził sobie w rzeczywistości rynkowej, kiedy istotne okazują się takie cechy jak umiejętność kierowania zespołem, elastyczność i promowanie talentów. Z punktu widzenia „Gazety Bankowej” do takich wyznaczników wybitnego menedżera należy m.in. jego autorytet, uznanie lokalnego środowiska biznesowego, poszanowanie zasad etyki, przestrzeganie reguł zdrowej konkurencji, wrażliwość na potrzeby społeczne.

Wyniki konkursu opublikujemy w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

Sylwetki nominowanych do tytułu Bankowy Menedżer Roku 2022 „Gazety Bankowej”

kategoria: Banki komercyjne

 

Michał Gajewski - prezes Santander Bank Polska

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School. Od 1992 r. związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 rokiem pracował w Grupie Kapitałowej WBK SA, a następnie BZ WBK SA, zajmując wiele funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do stanowiska członka zarządu Banku Zachodniego WBK SA, odpowiedzialnego za bankowość detaliczną. W latach 2008–2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Banku BGŻ SA, gdzie był odpowiedzialny za biznes detaliczny, bankowość dla małych firm, SME oraz corporate.

W 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millenium SA, gdzie w latach 2012–2015 był dyrektorem makroregionalnym w pionie bankowości detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję członka zarządu kierującego bankowością detaliczną. Na stanowisko prezesa Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska) został powołany w 2016 r.

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za rok 2022 wyniósł 2 799 mln zł. W zeszłym roku bank aktywnie cyfryzował swoje usługi, przenosząc do kanałów zdalnych kolejne rozwiązania. Wszystkie parametry zapewniały bankowi bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost: współczynnik kapitałowy wyniósł 19,27 proc., a Tier1 17,54 proc. W 2022 r. bank zapłacił 1,3 mld zł podatku CIT i 781 mln zł podatku bankowego, a łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 895 mln zł i był o 20 proc. niższy w ujęciu rocznym.

 

Piotr Kwiatkowski - prezes Credit Agricole Bank Polska

Kieruje bankiem od 2017 r. Z Crédit Agricole związany jest od 2007 r. Od 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa, odpowiadając m.in. za bankowość korporacyjną, inwestycyjną, rynki kapitałowe oraz analizy makroekonomiczne. Wcześniej, jako dyrektor generalny, zarządzał Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce. Był również członkiem rady nadzorczej Credit Agricole Bank Polska. W branży bankowej Piotr Kwiatkowski pracuje od ponad 20 lat; był dyrektorem biura kredytów w Banku Handlowym (obecnie Citi Handlowy), kierował m.in. departamentem finansowania strukturalnego i handlu oraz segmentem strategicznych klientów korporacyjnych w Pekao SA. Piotr Kwiatkowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, a także doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bank kierowany przez Piotra Kwiatkowskiego należy do liderów działań proekologicznych w Polsce i za granicą. Bank został partnerem międzynarodowego projektu „Plastic Odyssey”, którego misją jest walka z nadmiarem plastikowych odpadów w morzach i oceanach. W czasie trzyletniego rejsu „Plastic Odyssey” odwiedzi ponad 30 portów w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie. W zeszłym roku bank przystąpił do partnerstwa przy programie Climate Positive, który realizuje cele proklimatyczne wynikające z 10 Zasad United Nations Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W 2022 r. Crédit Agricole dołączył także do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz został nowym członkiem trzeciej edycji ogólnopolskiego programu Climate Leadership.

 

Grzegorz Olszewski - prezes Alior Banku

W latach 2019–2020 pracował w Banku Pekao SA, gdzie pełnił funkcję członka zarządu, a następnie wiceprezesa zarządu, odpowiadając m.in. za obszar IT. W 2017 r. rozpoczął pracę w Grupie PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA oraz doradcy prezesa zarządu PZU SA. W 2010 r. dołączył do Alior Banku, gdzie wspierał wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu m.in. funduszy inwestycyjnych. W 2012 r. objął stanowisko dyrektora Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w Biurze Maklerskim Alior Banku, gdzie realizował m.in. IPO

Alior Banku. W latach 2007–2010 pracował w Banku Millennium w obszarze bankowości detalicznej. Grzegorz Olszewski jest ekonomistą (ukończył kilka uczelni), wykładowcą akademickim. Prezesem Alior Banku został w listopadzie 2021 r.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto banku wyniósł w 2022 r. 1,371 mld zł. W 2022 r. współczynnik ROE uplasował się na poziomie 11,3 proc. (wzrósł o 3,6 p.p. rok do roku). Bank posiada bezpieczną pozycję kapitałową oraz płynnościową: w IV kwartale 2022 współczynnik Tier1 wyniósł 13 proc., a TCR 14,19 proc. W marcu 2023 r. Alior Bank ponownie wszedł w skład indeksu WIG20 (wcześniej był tam od marca 2014 r. do marca 2021 r.).

Alior należy do liderów cyfrowej bankowości w Polsce, w zeszłym roku wprowadził m.in. usługę na rynku odroczonych płatności Alior Pay, a także Moje Rachunki. Bank kładzie duży nacisk na odpowiedzialność społeczną, m.in. za pracowników, ich rodziny oraz klientów, promuje zdrowy i aktywny tryb życia. W rankingu dziennika „Financial Times” europejskich instytucji, które wyróżniają się różnorodnością w środowisku pracy, Alior Bank znalazł się na 22. miejscu w kategorii „Banking and Financial Services” i tym samym uplasował się na najwyższej pozycji spośród firm z Polski uwzględnionych na liście. Ranking opierał się o analizę ponad 100 tys. ankiet w całej Europie.

 

Leszek Skiba - prezes Banku Pekao SA

Kieruje bankiem od kwietnia 2020 r. Od 2015 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz nad legislacją podatkową. Wspierał prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Przygotował również koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 do kwietnia 2020 r. był przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009–2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym. Od 2009 r. prowadzi działalność publiczną non-profit jako przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. Leszek Skiba ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest autorem licznych publikacji.

W 2022 r. skonsolidowany zysk netto banku wyniósł 1,718 mld zł. Bank ma bardzo dobrą pozycję kapitałową. Na koniec grudnia łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,4 proc., a Tier1 15,6 proc. W obu przypadkach znajdowały się one wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów.

Zarówno ostatni kwartał zeszłego roku, jak i cały miniony rok przyniosły wzrosty w segmentach bankowości dla biznesu. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł w 2022 r. 8 proc., a firm z segmentu MŚP i MID 16 proc. w ujęciu rok do roku. Wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych, urósł o 19 punktów procentowych, do 69 proc., licząc od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Banku Pekao wiosną 2021 r.

 

 

Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska - prezes banku Citi Handlowy

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w bankowości na sześciu rynkach Europy oraz obu Ameryk. Do Grupy Citi dołączyła w lipcu 1994 r. w Ekwadorze jako doradca w bankowości korporacyjnej. W latach 1999–2003 pracowała w Republice Dominikańskiej jako szef sektora bankowości transakcyjnej, finansowania opartego na aktywach oraz segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie spędziła rok w Stanach Zjednoczonych, pracując w obszarze audytu, który nadzorował kredyty korporacyjne w Ameryce Łacińskiej. W 2004 r. Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska dołączyła do Banku Handlowego w Warszawie w obszarze zarządzania ryzykiem. W 2005 r. została mianowana starszym decydentem kredytowym (Senior Credit Officer).

Po trzech latach przejęła odpowiedzialność za zarządzanie Regionem Centralno-Wschodnim w Polsce. W październiku 2009 r. została szefem pionu bankowości przedsiębiorstw i pełniła tę funkcję do 2013 r., kiedy przeniosła się do Kolumbii. W 2015 r. przeniosła się do Ekwadoru, a w 2019 została kierującą spółkami Citi w Szwajcarii, Monako i Liechtensteinie. Prezesem banku Citi Handlowy została w maju 2021 r.

W 2022 r. Citi Handlowy odnotował rekordowy zysk netto w wysokości 1,5 mld zł. W bankowości przedsiębiorstw, strategicznym segmencie banku, dynamika wzrostu aktywów wyniosła 18 proc. W roku 2022, pierwszym roku obowiązywania strategii ESG, bank udzielił prawie 400 mln zł finansowania z zadeklarowanego na trzy lata poziomu 1 mld zł zielonych aktywów. Citi Handlowy posiada solidne fundamenty finansowe: łączny współczynnik kapitałowy TCR w zeszłym roku to 17,6 proc., wskaźnik rentowności ROE wyniósł 24 proc., a wskaźnik koszty do dochodów 37 proc.

 

Sylwetki nominowanych do tytułu Bankowy Menedżer Roku 2022 „Gazety Bankowej”

kategoria: Banki spółdzielcze

 

Joachim Greger - prezes Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

Funkcję prezesa banku pełni od grudnia 2007 r. Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem bankowości. Pracę zaczynał jako inspektor w Wydziale Kredytów Banku Przemysłowo-Handlowego, Oddział w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie pełnił funkcję kierownika Centrum Windykacji Detalicznej, odpowiadając za region Polski południo-zachodniej.

Joachim Greger uczestniczył w pracach powołanego przez prezesa Banku BPS zespołu  przygotowującego proces powstania Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, a także był członkiem rady nadzorczej pierwszej kadencji.

Od początku pracy w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Joachim Greger dążył do budowy zdywersyfikowanego, bezpiecznego portfela kredytowego i zmiany jego struktury, czego efektem jest dominujący dziś w nim udział kredytów udzielonych osobom fizycznym.

Konsekwentnie buduje zespół zaangażowanych i oddanych współpracowników. Dba o rozwój banku jako lokalnej instytucji finansowej nastawionej w pierwszej kolejności na zaspokajanie potrzeb finansowych lokalnej społeczności.

 

Beata Hamkało - prezes Banku Spółdzielczego w Jaworze

Prezesem Banku Spółdzielczego w Jaworze została 18 sierpnia 2021 r. Z bankiem związana jest od maja 2019 r., kiedy objęła stanowisko p.o. prezesa zarządu. W 1998 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Finansów i Bankowości, a w 2021 r. – studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w banku” na tej samej uczelni.

Pracowała w kilku bankach komercyjnych i firmach finansowych, m.in. jako kierownik zmiany w Banku Przemysłowo-Handlowym, dyrektor placówek bankowych Crédit Agricole Bank Polska w Środzie Śląskiej oraz w Legnicy, dyrektor jednostki agencyjnej PZU Życie, Oddział w Legnicy.

W Banku Spółdzielczym w Jaworze za cel postawiła sobie utrzymanie jego spółdzielczego charakteru z jednoczesnym wykorzystaniem wybranych elementów zarządczych z sektora komercyjnego. Dąży do postrzegania Banku Spółdzielczego w Jaworze jako lokalnego banku uniwersalnego, posiadającego nowoczesne rozwiązania, takie jak Express Elixir, bankowość mobilna, BLIK czy Profil Zaufany.

Od maja 2019 r. w stosunku do grudnia 2022 r. bank podwoił swoją sumę bilansową z 126 mln do ponad 260 mln, stał się strategicznym partnerem dla wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu jaworskiego, zwiększył swoje obligo kredytowe o 65 proc., bez znaczącego pogorszenia wskaźnika jakości kredytów, wskaźniki ROE i ROA ukształtowały się odpowiednio na poziomie 45,87 proc. i 2,40 proc. Rok 2022 był również pierwszym rokiem, w którym bank zwiększył o 60 osób bazę swoich członków. Na koniec 2022 r. Bank Spółdzielczy w Jaworze osiągnął wynik finansowy powyżej 6 mln zł.

 

 

Adam Nowakowski - prezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie

Funkcję prezesa Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie pełni od 1 kwietnia 2021 r. W 2002 r. ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Urzędzie Skarbowym, w którym przez pięć lat zajmował się różnymi rodzajami rozliczeń podatkowych. Następnie w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie przez 12 lat pełnił funkcję głównego księgowego, wdrażając m.in. zmiany związane z ryzykami bankowymi. Zarządzał także projektami informatycznymi.

We wrześniu 2019 r. został członkiem zarządu odpowiedzialnego za rozwój, kontynuując działania związane z informatyzacją.

Od dwóch lat, jako prezes zarządu, wprowadza nowe rozwiązania organizacyjne oraz informatyczne. Przywiązuje dużą wagę do kompetencji pracowników. Efektem tych działań jest o połowę lepsza efektywność pod względem sumy bilansowej, obliga kredytowego, depozytów oraz wyniku finansowego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze średnią banków zrzeszenia SGB. Dążenie do poprawy efektywności nie przysłania działalności na rzecz lokalnego środowiska. Bank systematycznie wspiera m.in. lokalne organizacje, osoby potrzebujące, dzieci czy kluby sportowe.

BS w Dzierżoniowie jako uczestnik Systemu Usług SGB aktywnie bierze udział w ponad dziesięciu projektach rozwojowych prowadzonych przez bank zrzeszający, budując wspólnie rozwiązania dla całej grupy w zakresie digitalizacji, optymalizacji i automatyzacji procesów obsługi klienta. Dodatkowo wewnętrznie prowadzone jest około 20 projektów. Strategia działania banku zaktualizowana została o wpieranie inicjatyw związanych z celami zrównoważonego rozwoju ESG.

 

 

Jolanta Nowakowska - prezes Banku Spółdzielczego w Lubrańcu

Funkcję prezesa banku pełni od 2013 r. Jest absolwentką studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie studium menedżerskie dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej oraz skutecznego zarządzania.

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z sektorem bankowości spółdzielczej. Od 21 czerwca 1986 r. pracuje w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu, w którym przeszła przez wszystkie stopnie kariery zawodowej: zajmowała stanowisko ds. oszczędności i rozliczeń, ds. księgowości, była główną księgową i dyrektorem w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu Oddział Boniewo, wiceprezesem Banku Spółdzielczego w Lubrańcu.

Jako prezes banku systematycznie wprowadza nowe rozwiązania, nowoczesne formy komunikacji, rozwija i poprawia jakość obsługi klienta, wdraża nowoczesne formy bankowości elektronicznej i mobilnej oraz stale poszerza ofertę produktową. Efektem tych działań jest znacząca poprawa wyników banku i wzrost sumy bilansowej, która w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła się o ponad 28 proc. Jolanta Nowakowska dba o systematyczny oraz efektywny wzrost kompetencji współpracowników i dobre relacje w zespole.

Bank pracuje obecnie nad automatyzacją procesów handlowych, aby w jak największym stopniu uprościć i przyśpieszyć proces zakładania rachunków bankowych oraz udzielania kredytów. Klienci banku mogą zawierać transakcje zdalnie, a w najbliższym czasie będzie udostępniona usługa składania wniosków kredytowych on-line.

 

Tomasz Styczyński - prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Od roku 2021 pełnił funkcję p.o. prezesa KBS, a od września 2022 r., po uzyskaniu zgody KNF, został prezesem KBS.

Wcześniej nadzorował i transformował Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao, stworzył też wówczas – jako wiceprezes Banku Pekao – Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Był przewodniczącym Rady ds. MMŚP Związku Banków Polskich. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Pionie Bankowości Korporacyjnej Banku Handlowego w Warszawie. Był dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą sprzedażową, dyrektorem ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, dyrektorem Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw oraz szefem Centrum Korporacyjnego. Pracował także w europejskich strukturach Citigroup jako dyrektor w Programie Rozwoju Kadry Zarządzającej w Citibank NA London.

Krakowski Bank Spółdzielczy jest liderem we wprowadzaniu innowacji w bankowości spółdzielczej. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostępnił klientom usługę płatniczą Visa Mobile. KBS posiada kilkadziesiąt oddziałów i zatrudnia ponad 600 osób. Znajduje się w momencie transformacji, zrealizował kilkaset zaleceń pokontrolnych KNF. Krakowski Bank Spółdzielczy posiada 35 tys. udziałowców – spółdzielców będących jego właścicielami. Jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce w maju 2002 r. uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego stał się bankiem samodzielnym.

W zeszłym roku Krakowski Bank Spółdzielczy wypracował zysk brutto w wysokości około 88 mln zł. Był to jeden z najlepszych wyników w jego ponad 120-letniej historii.

 

 

ORGANIZATOR:

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 
30.03.2023

Kiedy rozpoczynamy kolejną, 31. edycję konkursu bankowego, przez rynki finansowe całego świata przetacza się fala niepokoju, wywołana zamieszaniem po upadku Silicon Valley Bank i kłopotami Credit Suisse. O ile problemy spowodowane pandemią i wojną na Ukrainie uderzały w banki rykoszetem, o tyle obecne perturbacje dotyczą ich bezpośrednio rozwiń

Po doświadczeniach pandemicznych i wojnie – która wciąż trwa – na horyzoncie pojawiła się perspektywa groźnego kryzysu finansowego, którego skutki są obecnie trudne do przewidzenia. Można powiedzieć, że jest on w dużym stopniu wynikiem dwóch wcześniejszych kataklizmów – pandemii i wojny – i wynikającej m.in. z nich kreacji taniego pieniądza, kryzysu energetycznego, wysokiej inflacji oraz polityki walczących z nią banków centralnych. Wszystkie te zjawiska tworzą pewien ciąg, którego logikę zaczynamy dostrzegać w realnym świecie właśnie teraz. Czy w tym łańcuchu pojawią się kolejne ogniwa, czy będziemy świadkami następnych niespodzianek? Całkiem możliwe, bo czasy są tak niespokojne, że każdy miesiąc przynosi jakiegoś rodzaju zaskoczenie.

W konkursie Najlepszy Bank 2023 poznamy kondycję naszego sektora akurat w tym okresie, w którym skończyła się pandemia i zaczęła się wojna, kiedy mieliśmy do czynienia z kumulacją zjawisk szczególnie istotnych z punktu widzenia polskich finansów. Gospodarka nabierała impetu po pandemicznej zapaści, jednak wojna, kryzys energetyczny i wysoka inflacja nie dały jej w pełni rozwinąć skrzydeł. Banki funkcjonowały w tym otoczeniu całkiem nieźle – czego wyrazem były ich dobre wyniki finansowe – musiały jednak zawiązywać spore rezerwy, m.in. na ryzyko związane z kredytami frankowymi i tzw. wakacjami kredytowymi. Jednocześnie trwał wyścig technologiczny, nabierały kształtu wymogi związane z ESG, w bankach coraz więcej pracy miała sztuczna inteligencja.

Zarówno kluczowe finansowe parametry za 2022 rok, jak i te związane m.in. z analityką danych i modelami uczenia maszynowego znalazły się w ankiecie, którą otrzymają banki biorące udział w naszym konkursie. Ankieta zawiera pytania dotyczące m.in. kanałów sprzedaży, siły i rozpoznawalności marki, praktyki data governance, działalności społecznej i charytatywnej, strategii ESG w funkcjonowaniu banków.

Konkurs Najlepszy Bank 2023 wyłoni zwycięzców zarówno z grona banków komercyjnych, jak i spółdzielczych. Partnerem merytorycznym konkursu Najlepszy Bank jest już od kilku lat renomowana agencja doradztwa strategicznego – Kearney, która wspiera redakcję w przygotowaniu ankiet, analizuje je i dokonuje szczegółowych ocen. Po dokonaniu przez nią wyliczeń punkty przydzieli Kapituła konkursu. Suma punktów z ankiet i głosowania Kapituły pozwoli na wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach i przyznanie statuetki dla najlepszego banku oraz dyplomów za drugie i trzecie miejsce.

W ramach konkursu Najlepszy Bank 2023 zostanie wybrany Bankowy Menedżer Roku 2022 (tegoroczna edycja jest już 25. z kolei). Wytypowanym przez „Gazetę Bankową” wyróżniającym się menedżerom banków komercyjnych i spółdzielczych, których sylwetki opublikujemy w kolejnym numerze „Gazety Bankowej”, banki biorące udział w konkursie – każdy dla swojej grupy: komercyjnej lub spółdzielczej – przyznają punktację w skali od 1 do 5. Nad zgłoszonymi kandydaturami będą następnie głosować członkowie Kapituły. Liderzy bankowości 2023 r. – zwycięzcy spośród banków komercyjnych i spółdzielczych – zostaną wyłonieni po zsumowaniu głosów banków i Kapituły.

Z regulaminem konkursu Najlepszy Bank 2023 i Bankowy Menedżer Roku 2022 można się zapoznać na stronie www.gb.pl.

Wyniki konkursu opublikujemy w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła