Podwyżki stóp w USA. Jastrzębi zwrot Fedu

opublikowano: 26 stycznia 2022
 Podwyżki stóp w USA. Jastrzębi zwrot Fedu lupa lupa
fot. Pixabay

Analitycy Ebury: W komunikatach Rezerwy Federalnej spodziewamy się jasnych wskazówek, że podwyżka stóp procentowych jest zaplanowana na marzec, a w dalszej części roku prawdopodobne są kolejne. Trudno powiedzieć, czy optymistyczny ton, który sugeruje raczej agresywne tempo podwyżek w 2022 r., wystarczy, by spowodować aprecjację dolara w tym tygodniu.

Zmiana nastawienia w polityce pieniężnej FOMC była w ostatnich miesiącach znacząca. Podczas wrześniowego zebrania Fed zasygnalizował, że planuje jedną podwyżkę stóp w 2022 r. Od tamtej pory decydenci stawali się jednak coraz bardziej jastrzębi, inflacja w USA osiągała najwyższe od dekad poziomy, a presja cenowa nie wykazuje oznak słabnięcia. Na grudniowym zebraniu Fed – który długo zaprzeczał, jakoby inflacja miała się utrwalić – przyznał, że nie widzi już gwałtownego wzrostu cen jako „przejściowego”.

Bank co kwartał publikuje dot plot, czyli wykres obrazujący oczekiwania członków FOMC w zakresie kształtowania się stóp procentowych w kolejnych latach. Ostatni dot plot pokazał wyraźny wzrost oczekiwań w zakresie podwyżek, a ich mediana sugeruje, że Fed zmierza w kierunku podniesienia stóp w 2022 r. co najmniej trzykrotnie. Jastrzębi zwrot Fedu dodatkowo wspierają ostatnie informacje dotyczące inflacji, rynku pracy i sytuacji pandemicznej w kontekście nowego wariantu koronawirusa (Omikron). Inflacja CPI w USA wzrosła w grudniu do 7 proc., czyli najwyższego poziomu od 1982 r., zaś bazowa do 5,5 proc., co jest 30-letnim rekordem.

Uważamy także, że rynek pracy w USA osiągnął poziom, który spełnia rozsądną definicję pełnego zatrudnienia, lub jest tego bliski. Podczas gdy dane o zmianie zatrudnienia w sektorach pozarolniczych w grudniu rozczarowały, inne dane w ramach raportu były znacznie bardziej pozytywne: bezrobocie gwałtownie spadło, a płace kontynuowały wzrost. W danych widać, że firmy starają się zachęcić pracowników. Co więcej, powrót do ścisłych lockdownów, które były powszechne na wcześniejszych etapach pandemii, również wydaje się mało prawdopodobny dzięki niskiej zjadliwości Omikrona i wystarczającej ochronie przed nim zapewnianej przez szczepienia przypominające.

Rynki finansowe gwałtownie zareagowały na splot powyższych informacji, choć póki co w tym roku efekt ten nie przełożył się istotniejsze umocnienie amerykańskiej waluty. Kontrakty fed fund futures, na podstawie których można określić to, jakiego scenariusza w zakresie przyszłego kształtowania się stóp procentowych spodziewa się rynek, obecnie w pełni wyceniają podwyżkę w marcu i w sumie cztery podwyżki o 25 pb. w 2022 r.

Przyczyniło się to do wyprzedaży dłużnych papierów skarbowych, przez co znacznie wzrosły ich rentowności, np. rentowności papierów dwuletnich przekroczyły 1 proc., co jest najwyższym poziomem od ponad dwóch lat.

Podwyżki stóp od marca

Podczas gdy wszystko wskazuje na to, że nadchodzi podwyżka stóp procentowych, uważamy, że styczniowe zebranie jest zbyt wczesne na takie ogłoszenie – Fed już zapowiedział, że nie rozpocznie podwyżek stóp przed zakończeniem programu luzowania ilościowego (QE), który zgodnie z obecnym harmonogramem ma zakończyć się w marcu. W komunikatach w tym tygodniu spodziewamy się jasnych wskazówek, że planowana jest podwyżka na kolejnym posiedzeniu (15–16 marca), a w dalszej części roku prawdopodobne są kolejne.

Część rynku jest zdania, że Fed może rozpocząć cykl nieproporcjonalnie dużą podwyżką o 50 pb. w marcu. Uważamy, że to mało prawdopodobne, a bardziej realny jest scenariusz podwyżki o 25 pb. W obecnej sytuacji przewidujemy dalsze podwyżki w czerwcu, wrześniu i grudniu, chociaż nasza opinia w tym zakresie w dużej mierze zależy od przyszłych odczytów inflacji.

Dolarowi może być trudno się umocnić

Trudno powiedzieć, czy optymistyczny ton, który sugeruje raczej agresywne tempo podwyżek w 2022 r. wystarczy, by spowodować aprecjację dolara w tym tygodniu. Uważamy, że Fed musiałby zrobić coś specjalnego, by doprowadzić do umocnienia waluty, ponieważ rynek wycenia obecnie w pełni podwyżkę w marcu i zaczął wyceniać podwyżki co kwartał. Jednym z takich ogłoszeń byłaby deklaracja Fedu, że zakończy program QE jeszcze wcześniej (natychmiast lub w lutym).

Naszym zdaniem bardziej prawdopodobne jest wygaszenie programu zgodnie z planem, jednak ze względu na skalę wzrostu cen, który znacznie przekracza cel banku, uważamy obie opcje za potencjalnie możliwe. W naszej ocenie, jeśli scenariusz szybszego wygaszania QE wszedłby w życie, doszłoby do zwiększenia rynkowych zakładów na podwyżkę o 50 pb. w marcu (my wciąż jednak spodziewalibyśmy się podwyżki o 25 pb.). Wówczas amerykańska waluta mogłaby się umocnić w najbliższą środę.

Jakiekolwiek komentarze dotyczące redukcji bilansu banku centralnego, inaczej ilościowego zacieśniania (quantitative tightening, QT), w dalszej części roku również skupią na sobie uwagę. Oczekujemy, że w tym tygodniu Fed będzie w dalszym ciągu przygotowywał grunt pod QT, choć formalne ogłoszenie w tym zakresie nastąpi naszym zdaniem za co najmniej kilka miesięcy. Wyższe stopy pozostają głównym narzędziem Fedu pozwalającym na kontrolowanie inflacji, dlatego przed rozpoczęciem redukcji bilansu banku możemy spodziewać się kilku podwyżek.

FOMC ogłosi decyzję w sprawie polityki pieniężnej o 20:00 w środę 26.01, konferencja prasowa przewodniczącego Powella rozpocznie się 30 minut później.

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, Itsaso Apezteguia – analitycy Ebury

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła