Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2019

28.02.2020

Ubezpieczeniowi liderzy rozwiń

Sukces rynkowy jest efektem pracy zespołowej. Każdy zespół musi mieć jednak lidera. Nagrodzone przez nas firmy ubezpieczeniowe świetnie sobie radzą także dzięki temu, że potrafią wykorzystać potencjał ludzki swoich teamów.

W każdej firmie zespół jest ważny, jednak w towarzystwach ubezpieczeniowych jego rola jest wyjątkowo duża. Profesjonalny team to w coraz większym stopniu nie tylko specjaliści od szacowania ryzyka, lecz również wysoko kwalifikowane zespoły programistów, którzy tworzą narzędzia informatyczne pozwalające skracać czas obsługi klientów, upraszczać procedury, realizować zdalnie i szybko te czynności, które jeszcze kilka lat temu zajmowały tygodnie, a nawet miesiące. Czas oczekiwania na zwrot środków coraz bardziej się liczy, o czym pisali na łamach „Gazety Bankowej” Przemysław Żur i Maciej Fabrycki z Kearney – firmy doradztwa strategicznego, partnera merytorycznego Konkursu ubezpieczeniowego. „Obserwujemy na rynku swego rodzaju wyścig zbrojeń, w którym celem jest szybka i efektywna ścieżka likwidacyjna. Wiele firm stawia na robotyzację roszczeń, dzięki czemu proste roszczenia z ubezpieczeń grupowych wypłacane są nawet w ciągu kilku godzin, natomiast świadczenia z racji prostych uszczerbków na zdrowiu, takich jak zwichnięcia czy złamania, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia”.

Mimo coraz większej obecności informatyki w firmach ubezpieczeniowych ciągle niezastąpiony jest agent, o którym Andrea Simoncelli, prezes Generali Polska i laureat nagrody Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2019, mówi w wywiadzie zamieszczonym w marcowym numerze „Gazety Bankowej”: „Agent zapewnia bezpośredni kontakt z klientem, działa jako doradca. Czasami impuls do poprawienia produktu, wdrożenia nowej technologii przychodzi właśnie od agenta, dlatego że zna on dobrze rynek i wie, jakie są potrzeby klientów”.

Przy wszechobecnej dzisiaj fascynacji nowymi technologiami i innowacjami warto pamiętać o tym, jak ważne w biznesie pozostają relacje międzyludzkie. I dotyczy to nie tylko pracy agentów ubezpieczeniowych, którzy bardzo często pełnią tak naprawdę funkcję konsultantów, zwłaszcza wtedy, gdy mają do zaproponowania produkty bardziej skomplikowane, adresowane do całej rodziny, zabezpieczające przyszłość klientów na wiele lat. To także ludzie z front office, którzy muszą być kompetentni i rzeczowi, znać odpowiedzi na wszystkie pytania i w razie potrzeby pomóc szybko oraz sprawnie.

O wynikach konkursu ubezpieczeniowego informowaliśmy naszych Czytelników w styczniowym numerze „Gazety Bankowej”. Tak jak pisaliśmy, zostały nagrodzone te firmy, które w kategorii Przyjazna firma ubezpieczeniowa zdobyły najwięcej punktów, a także zostały wysoko ocenione przez Kapitułę konkursu. Z kolei wybór Ubezpieczeniowego Menedżera Roku był efektem wspólnych decyzji firm ubezpieczeniowych, redakcji „Gazety Bankowej” oraz Kapituły. 17 lutego laureatom wręczyliśmy nagrody podczas uroczystego przyjęcia.

W imieniu nagrodzonych wyróżnienia odebrali: Robert Gowin – członek zarządu Unum Życie TUiR SA, Artur Maliszewski – prezes Grupy AXA Polska, Magdalena Macko-Gizińska – członek zarządu ds. relacji z klientem Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Lidia Fido – członek zarządu Wiener TU SA Vienna Insurance Group, Krzysztof Lipski – członek zarządu Santander Aviva, Edyta Konarzewska- Skubis – dyrektor Działu Administracji Sprzedaży PKO Ubezpieczenia, Marat Nevretdinov – prezes Europa Ubezpieczenia. Statuetkę Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2019 odebrał Andrea Simoncelli, prezes Generali Polska. W spotkaniu uczestniczył Marek Niechciał, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a także Przemysław Żur, przedstawiciel Kearney.

Wyróżnienia wręczali: Henryk Uzdrowski – członek zarządu Fratrii, oraz Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życzmy kolejnych rynkowych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnej, przyszłorocznej edycji Konkursu ubezpieczeniowego „Gazety Bankowej”.

Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”

Partner Merytoryczny Konkursu

 
30.01.2020

Polisy ze znakiem jakości! rozwiń

Różnice w czołówce są niewielkie, o zwycięstwie decydują pojedyncze punkty. Taki jest teraz rynek: konkurencję pokonuje się nie o jedną czy dwie długości, ale o włos.

Tegoroczna edycja konkursów ubezpieczeniowych „Gazety Bankowej” – „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2019” oraz „Ubezpieczeniowy Menedżer 2019” – wyłoniła liderów naszego rynku, którzy – jak się okazuje – idą mniej więcej w tym samym kierunku i co najwyżej różnią się tempem, w jakim mają zamiar osiągnąć wyznaczone cele. Po podliczeniu wszystkich interesujących nas parametrów okazało się, że w ścisłym gronie rynkowych graczy różnica punktowa jest niewielka. Jednym słowem: tak jak w zawodach sportowych, dobry wynik końcowy kilku najważniejszych zawodników świadczy o tym, że poziom wyścigu był wysoki.

Oczywiście jako organizatorów konkursu bardzo nas to cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy fakt, że taki właśnie jest poziom naszego rynku ubezpieczeniowego. Oba konkursy opierają się przecież głównie na twardych danych i precyzyjnie sformułowanych pytaniach, które muszą dać jasną odpowiedź, czy firma jest przyjazna czy nie, w jaki sposób działa i jak reaguje na wyzwania rynkowe.

Dzięki współpracy z renomowaną firmą doradztwa strategicznego Kearney, która zapewniła solidne wsparcie merytoryczne konkursu, a także doprecyzowała jego założenia, które siłą rzeczy należy modyfikować zgodnie ze zmieniającym się rynkiem, udało się wyłonić zwycięzców oraz przedstawić taki obraz naszej rzeczywistości ubezpieczeniowej, jaki wynika z danych finansowych i przedstawionych przez firmy odpowiedzi na pytania ankiety. Obraz jest niezwykle interesujący, o czym eksperci Kearney piszą na stronach tego wydania „Gazety Bankowej”. „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku” wyłoniła kapituła konkursu, opierając się na kandydatach zgłoszonych przez ubezpieczycieli. Nie było to proste, gdyż każdy z nich miał na koncie liczące się osiągnięcia, doceniane i zauważone przez rynek.  W tegorocznej edycji promowano to, co – jak się wydaje – będzie w najbliższych latach cechą charakterystyczną nie tylko rynku ubezpieczeniowego, lecz całego rynku finansowego: umiejętności akwizycji i efektywnej konsolidacji.

Głosami Kapituły Konkursu miano „Ubezpieczeniowego Menedżera 2019” otrzymał Andrea Simoncelli, prezes Generali Polska.

Za najbardziej „Przyjazną Firmę Ubezpieczeniową 2019” w Dziale I (ubezpieczenia na życie) uznano firmę Unum Życie TUiR S.A., druga była Grupa AXA, trzecie miejsce przypadło Nationale-Nederlanden.

 
W dziale ubezpieczeń komunikacyjnych (Dział II grupa 3 i 10) zwycięstwo odniosła firma Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, przed Grupą AXA i Avivą Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Natomiast w Dziale II (ubezpieczenia poza Grupą 3 i 10) – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych – pierwsze było PKO Ubezpieczenia, drugie – Santander Aviva Ubezpieczenia, a trzecia – Europa Ubezpieczenia.

Zwycięzcom obu konkursów serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy całej branży ubezpieczeniowej za udział w konkursie, za czas poświęcony na zebranie i przesłanie nam danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Dzięki nim rynek mógł sam przyjrzeć się sobie, a jego klienci lepiej poznać jego specyfikę i uwarunkowania. Siła rynku ubezpieczeniowego jest coraz bardziej widoczna, nie tylko w produktach, które firmy mają do zaoferowania, lecz również w działaniach prospołecznych, promujących zdrowie, bezpieczeństwo, umiejętność zarządzania własnymi finansami. Ubezpieczyciele mają coraz więcej do zaoferowania Polakom, potrafią i chcą zdobywać ich zaufanie.

Wszystkim nagrodzonym życzymy kolejnych sukcesów rynkowych, coraz ciekawszych pomysłów na biznes oraz licznej i wiernej rzeszy klientów.

Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”, Gazeta Bankowa 2/2020

Partner Merytoryczny


 
15.01.2020

Jak co roku kolegium redakcyjne "Gazety Bankowej" nominowało 5 menedżerów spośród sylwetek zgłoszonych przez uczestników konkursu. rozwiń

  Agnieszka Wrońska, prezes Link4

Sprawnie wprowadziła telematyczne rozwiązania w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W ostatnich dniach 2019 roku kierowcy jeżdżący w programie telematycznym LINK4 „Kasa Wraca” przekroczyli poziom 2 mln zł premii za bezpieczną i przepisową jazdę. Jest ich już 46 tys. Dla kierowców przeznaczony jest również alert pogodowy, ostrzegający przed niebezpiecznymi zdarzeniami atmosferycznymi. Wcześniej takie komunikaty sms otrzymywali klienci, którzy w LINK4 ubezpieczyli swoje mieszkanie.

  Paweł Surówka, prezes Grupy PZU

Firma pobiła kolejne rekordy sprzedaży (III kw. 2019 był pod tym względem historyczny -  17,5 mld zł to wartość sprzedaży), pod kierownictwem Pawła Surówki zrealizowała  wszystkie wytyczone cele.

Na uwagę zasługuje m.in. przejęcie ogólnopolskiej sieci placówek diagnostycznych Tomma.  PZU Zdrowie ma sieć liczącą już 100 własnych i 2200 partnerskich placówek w niemal 600 miastach w Polsce. W sierpniu PZU Zdrowie otworzyło pierwsze gabinety stomatologiczne pod własną marką. Na szczególną uwagę zasługują działania Grupy   w dziedzinie zdrowia, a przede wszystkim profilaktyki.

Grupa PZU we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła pionierski projekt „Opaska życia”, który jest elementem ambitnej, ogłoszonej w czerwcu 2019 r.,  społecznej strategii PZU #10latdluzej. W czerwcu powstał pierwszy kiosk telemedyczny, czyli mobilny gabinet, w którym pacjent ma możliwość wykonania diagnostyki za pomocą aparatury telemedycznej, a następnie wideokonsultacji z lekarzem.

  Andrea Simoncelli, prezes zarządu Generali Polska

Zasługuje na wyróżnienie za skuteczne akwizycje i konsolidację rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Pod jego kierownictwem 31 października 2019 nastąpiło połączenie Concordia Capital SA i Generali Życie TU SA.

Generali sfinalizowało też przejęcie Union Investment TFI S.A. w Polsce. Union Investment TFI zmienia nazwę na Generali Investments TFI.

  Artur Maliszewski, prezes Grupy AXA w Polsce

W ciągu niespełna trzech lat za sterami Grupy AXA w Polsce dokonał transformacji i zmian, które dały AXA pozycję silnej grupy ubezpieczeniowej z wysoką dynamiką wzrostu zyskowności. AXA wspiera rozwój firm rodzinnych – jest partnerem strategicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

  Jarosław Matusiewicz, prezes zarządu UNIQA

Systematycznie poprawia pozycję konkurencyjną firmy, jest osobiście zaangażowany w działalność społeczną i obecność Uniqa na tym polu. Z branżą ubezpieczeniową związany jest od ponad 25. lat, od 2016 roku był wiceprezesem zarządu polskich spółek UNIQA, a od 2017 roku prezesem zarządu.

W nowej strukturze (zmiany nastąpiły w 2019 r.), odpowiada za tematy związane m.in. z pracownikami, komunikacją i rozwojem biznesu. 
03.01.2020

Po raz 10. wybierzemy „Przyjazną Firmę Ubezpieczeniową”, a po raz 8. „Ubezpieczeniowego Menedżera”. W pierwszym konkursie trwa wypełnianie ankiet (do 3 stycznia powinny one dotrzeć do „Gazety Bankowej”), które zawierają wiele szczegółowych pytań, w zdecydowanej większości opartych na twardych danych dotyczących funkcjonowania firm. rozwiń

W konkursie chcemy przede wszystkim pokazać, jak bardzo towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarte na swoich klientów i w jaki sposób dokonujące się w nim zmiany uwzględniają ich potrzeby. Wskaźniki zawarte w ankiecie – przygotowane przez renomowaną firmę AT KEARNEY. Wraz z kapitułą konkursu – uwzględniają takie parametry, jak kanały sprzedaży produktów, dodatkowe klauzule, liczbę skarg i kar, wypłacalność, wyniki finansowe itp.

Okres, którego dotyczy ankieta to czas od początku do końca 2018. Konkurs odnosi się do trzech kategorii: Działu I (ubezpieczenia na życie), Działu II – wyłącznie ubezpieczenia z Grupy 3 oraz 10 (ubezpieczenia komunikacyjne) oraz Działu II – pozostałe ubezpieczenia (osobowe i majątkowe). Konkurs „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2019” opiera się o dane przekazywane do towarzystw ubezpieczeniowych, Rzecznika Finansowego, KNF, UOKiK. Wskaźniki podane w ankiecie są punktowane.

Zgłoszenia do konkursu „Ubezpieczeniowy Menedżer 2019” są przyjmowane do 3 stycznia 2020 r., poprzez przesłanie przez zakład ubezpieczeniowy specjalnej ankiety. Działalność kandydatów jest oceniania przez organizatora konkursu i członków jury za okres od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019. Brane są pod uwagę takie kryteria, jak skuteczność w zarządzaniu, osiąganie ponadprzeciętnych wyników, etyka i stosowanie zasad zdrowej konkurencji, wrażliwość na potrzeby społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw, stosowanie zasad odpowiedzialnego biznesu.

Kandydatów do konkursu wskazują towarzystwa ubezpieczeniowe: jednego z własnej firmy, drugiego z innej firmy ubezpieczeniowej z rynku krajowego. 3 stycznia 2020 r. , po otrzymaniu ankiet, organizator konkursu nominuje z grona wskazanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe od 5 do 10 kandydatów. Laureat zostanie wybrany przez jury podczas styczniowego posiedzenia. Oficjalne wyniki obu konkursów - „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2019” i „Ubezpieczeniowy Menedżer 2019” – zostaną opublikowane w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Partner Merytoryczny

 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła