Techno Biznes 2019

24.04.2019

Konkursy technologiczne rozstrzygnięte!  Redakcja „Gazety Bankowej” już po raz 17. wyłoniła technologicznego „Lidera 2018” i wskazała „Hity Roku 2019” za najciekawsze innowacje technologiczne. rozwiń

W Warszawie w środę, 24 kwietnia odbyła się uroczysta Gala Technobiznesu, podczas której przydzielono nagrody w Konkursach Technologicznych "Gazety Bankowej" edycja 2019 .

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele całej branży IT, reprezentanci największych firm technologicznych działających w Polsce oraz ministrowie resortów związanych z rozwojem technologii cyfrowej: minister Jadwiga Emilewicz (MPiT), minister Marek Zagórski (MC), minister Jerzy Kwieciński (MIiR).

Konkurs Technologiczny „Lider 2018” to przedsięwzięcie redakcji „Gazety Bankowej”, którego ambicją jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wdrożone (w całości lub w części, choć ta część musi stanowić jednocześnie funkcjonujące rozwiązanie) w 2018 r. Wdrożenia wybierane były w trzech kategoriach:

1. Bankowość

2. Ubezpieczenia i inne usługi finansowe

3. Przemysł 4.0.

Drugą odsłoną konkursów technologicznych „Gazety Bankowej” jest „Hit Roku 2019” – tu Kapituła wskazała najlepsze rozwiązania technologiczne, które w roku 2019 będą dostępne dla uczestników rynku z tych samych trzech branżach. W tym wypadku chodzi o aplikacje, urządzenia lub inne rozwiązania mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji.

Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2019” dokonali producenci urządzenia, firmy oferujące rozwiązania informatyczne lub usługodawcy, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej branż: bankowości, ubezpieczeń i innych usług finansowych oraz Przemysłu 4.0.

W tym roku w Kapitule Konkursów Technologicznych „Gazety Bankowej” – Technobiznes 2019 zasiadali:

• Minister Jadwiga Emilewicz - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

• prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

• Prof. Alojzy Z. Nowak - dziekan Wydziału Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej UW

• Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH - kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH

• Prezes Patrycja Sass-Staniszewska - prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

• Dr hab. Zbigniew Krysiak, prof. SGH - ekspert ekonomiczny, doradca wiceministra finansów

• Wojciech Fedko – reprezentujący PAIH

• prof. Maciej Chorowski - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

• Romuald Orzeł – prezes Grupy Medialnej Fratria

• Henryk Uzdrowski – wiceprezes Grupy Medialnej Fratria

• Stanisław Koczot – zastępca red. naczelnego „Gazeta Bankowa”

• Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazeta Bankowa”

 Oto tegoroczny werdykt Kapituły Konkursów Technologicznych:

LIDER 2018:

Bankowość:

1. PKO Bank Polski - Wdrożenie Blockchain w PKO Banku Polskim
2. Bank Pekao S.A. - Zdalne zakładanie rachunku „na selfie”
3. Alior Bank - Fabryka Robotów

Wyróżnienia:

Credit Agricole Bank Polska - Logowanie biometryczne do aplikacji mobilnej banku Credit Agricole
Bank Millenium - Chatbot Milla w aplikacji mobilnej Banku Millenium
Santander Bank Polska – Dynamiczna Lista Produktów

 UBEZPIECZENIA:

1. PZU SA - PZU GO
2. LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Kalkulatory LINK4 Mama
3. PZU SA - Sztuczna inteligencja w obsłudze szkody

Wyróżnienia:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - e-Składka
Centralny Dom Maklerski Pekao SA - Wdrożenie platformy inwestycyjnej eTrader Pekao
Nationale Nederlanden - Wdrożenie platformy RIFE Direct w Nationale-Nederlanden 
Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A. - AutoClaims

 PRZEMYSŁ 4.0: (dwa miejsca pierwsze ex-equo)

1. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. - Aplikacja mobilna mBOK PGNiG
1. PKN Orlen - Aplikacja ORLEN Mobile z modułem ORLEN Pay

2. OKNOPLAST Sp. z o.o. - Voice OKNOPLAST

Nie przyznano miejsca 3.

Wyróżnienia:

HIT 2019:

BANKOWOŚĆ:

Rekomendacje:

Biuro Informacji Kredytowej - Platforma Antyfraudowa BIK w segmencie MŚP
Basement Systems Poland - Platforma Publikator v.1.0
Sygnity Spółka Akcyjna - DiMon D4 v4.1.0.0.
COMARCH SA - Comarch Anti-Money Laundering
Hitachi Europe Ltd - HCP w odpowiedzi na problem trwałego nośnika

Hity:

Hitachi Europe Ltd - HCP w odpowiedzi na problem trwałego nośnika
COMARCH SA - Comarch Anti-Money Laundering
Biuro Informacji Kredytowej - Platforma Antyfraudowa BIK w segmencie MŚP

 UBEZPIECZENIA:

Rekomendacje:

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA - SPACE. Modeler Produktowy

PRZEMYSŁ 4.0:

Rekomendacje:

HEUTHES sp. z o.o. - Blockchain w ISOF-ERP wersja 19.0.4

 Redakcja „Gazety Bankowej” postanowiła przyznać w tym roku wyróżnienie specjalne, poza konkursami głównymi dla: 

- Totalizator Sportowy – za udany debiut na rynku e-commerce


Konkursy Technologiczne „Gazety Bankowej” od siedemnastu lat pozwalają nam zajrzeć do biur zespołów projektujących najbardziej nowoczesne rozwiązania dla banków, instytucji finansowych, a od niedawna także dla przemysłu. Najbardziej cieszy nas fakt, że projekty, które jeszcze kilka lat temu wymieniane były jako ultranowoczesne technologie przyszłości – dziś są zgłaszane do nagród za udane wdrożenia. Dotyczy to choćby technologii AI, IoT, wykorzystania blockchainu czy chmur, Big Data i telematyki – skomentował wyniki tegorocznej edycji Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

Miałam przyjemność przewodniczyć jury i trakcie tych obrad mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję. Nie tylko o tym, jakie rozwiązania powinny zostać nagrodzona, ale także o tym, jak powinna wyglądać polityka innowacyjności w Polsce i co należy zmienić, aby takich przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce było jak najwięcej. (...) stworzyliśmy podwaliny pod kulturę innowacyjności w Polsce. A to jest bardzo ważne, bez inwestycji w innowacje, będzie nam trudno utrzyma ten znakomity wynik naszej gospodarki – powiedziała w wystąpieniu do gości Gali minister przedsiębiorczości i innowacji Jadwiga Emilewicz.

Cieszę się, że jesteśmy mocni w innowacjach w sektorze bankowym, ale boleję, że te innowacje zostają u nas, a nie wychodzą na zewnątrz. Te rozwiązania powinniśmy kapitalizować na zewnątrz – powiedział w trakcie gali Technobiznesu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Mam nadzieję, że wśród laureatów znajdą się firmy, które wykorzystają projekt, który jest dla nas bardzo ważny a który niedawno został wdrożony. Po 11 latach zakończyliśmy wreszcie projekt e-dowodu z warstwą elektroniczną. Mam nadzieję, że firmy wykorzystają to, że za kilka lat kilkanaście milionów Polaków będzie miało w portfelu dowód z warstwą elektronicznąpowiedział gratulując nagrodzonym firmom Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

 
27.02.2019

Trwa nabór zgłoszeń od instytucji i firm chętnych do udziału w konkursach technologicznych „Gazety Bankowej”. Jak zwykle konkursy te cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego wydłużamy okres przyjmowania zgłoszeń do 7 marca. rozwiń

Jak co roku, „Gazeta Bankowa” organizuje dwa konkursy technologiczne, czyli XVII edycja konkursu „Lider” oraz XII edycja konkursu „Hit Roku”. W ramach pierwszej rywalizacji będziemy wybierać instytucję czy firmę, która w minionym roku dokonała najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech branżach. Konkurs „Hit Roku” ma nieco krótszą tradycję, jako że obecna edycja jest XII. Tym razem wiece spróbujemy wybrać najciekawszą innowację technologiczną, którą będzie można wdrażać w roku 2019 a która jest już dostępna na rynku. Oczywiście, w tym przypadku również chodzi o trzy kategorie.

„Lider 2018” to konkurs, którego ambicją jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wdrożone (w całości lub w części, choć ta część musi stanowić jednocześnie funkcjonujące rozwiązanie) w 2018 r. Kategorie będą takie same jak w roku ubiegłym, a więc będziemy wybierać liderów w trzech kategoriach: 1. Bankowość 2. Ubezpieczenia i inne usługi finansowe 3. Przemysł 4.0 

Oczywiście, kategorie Bankowość oraz Ubezpieczenia i inne usługi finansowe są doskonale zdefiniowane. Pod pojęciem Przemysł 4.0 redakcja „Gazety Bankowej” rozumie wszelkie firmy produkcyjne, które wdrażają rozwiązania informatyczne służące do poprawy ich efektywności wytwórczej i sprzedażowej, usprawniające swoje procesy wewnętrzne oraz służące do unowocześnienia produkcji, ewentualnie działające korzystnie na środowisko dzięki oszczędności w wykorzystaniu surowców i energii lub ograniczeniu emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zastrzegamy także, że w kategorii Przemysł 4.0 będziemy rozpatrywać wyłącznie zgłoszenia firm zajmujących się produkcją lub przetwórstwem przemysłowym, których ambicją jest innowacyjność i rozwój. Zgodnie z ustalonymi od lat zasadami, w konkursie „Lider” udział biorą firmy, które wdrożeń dokonały.

Drugą stroną tego konkursu jest nasza druga konkurencja, a więc „Hit 2019”. W tym przypadku chcemy wskazać najlepsze rozwiązania technologiczne, które w roku 2019 będą dostępne dla uczestników rynku z tych samych trzech branż. W tym wypadku chodzi o aplikacje, urządzenia lub inne rozwiązania, mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2019” dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej branż: bankowości, ubezpieczeń i innych usług finansowych oraz Przemysł 4.0.

Naszą ambicją jest wskazywanie rozwiązań, dzięki którym instytucja czy firma wdrażająca je w kolejnym roku zostanie „Liderem” „Gazety Bankowej” i liderem rynku.

Jako że co roku zainteresowanie konkursami jest ogromne, instytucje finansowe i firmy starają się jak najlepiej przygotować swoje zgłoszenia. Jak co roku, jesteśmy proszeni o to, aby dać im więcej czasu. I jak co roku – tę prośbę spełniamy. Dlatego nowy termin przyjmowania zgłoszeń to 7 marca.

Zgłoszenie można przesłać przez specjalne formularze poświęcone każdemu z konkursów, umieszczone na stronie www.gb.pl. Tam także można znaleźć regulaminy obu konkursów.

Zapraszamy do udziału!

 
02.01.2019

Skończył się kolejny rok, a to oznacza, że czas na konkursy technologiczne „Gazety Bankowej”. rozwiń

Będzie to już XVII konkurs, w ramach którego będziemy wybierać „Lidera 2018”, a więc instytucję czy firmę, która w minionym roku dokonała najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech branżach. Z kolei w konkursie „Hit Roku 2019” spróbujemy wybrać najciekawszą innowację technologiczną, którą będzie można wdrażać w roku 2019, a która jest już dostępna na rynku. Oczywiście w tym przypadku również chodzi o trzy kategorie.

„Lider 2018” to konkurs, którego ambicją jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wdrożone (w całości lub w części, choć ta część musi stanowić jednocześnie funkcjonujące rozwiązanie) w 2018 r. Kategorie będą takie same jak w roku ubiegłym, a więc będziemy wybierać liderów w trzech kategoriach:

1. Bankowość

2. Ubezpieczenia i inne usługi finansowe

3. Przemysł 4.0.

Kategorie Bankowość oraz Ubezpieczenia i inne usługi finansowe są precyzyjnie zdefiniowane. Pod pojęciem Przemysł 4.0 redakcja „Gazety Bankowej” rozumie wszelkie firmy produkcyjne, które wdrażają rozwiązania informatyczne służące do poprawy ich efektywności wytwórczej i sprzedażowej, usprawniające swoje procesy wewnętrzne oraz służące do unowocześnienia produkcji, ewentualnie działające korzystnie na środowisko dzięki oszczędności w wykorzystaniu surowców i energii lub ograniczeniu emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zastrzegamy także, że w kategorii Przemysł 4.0 będziemy rozpatrywać wyłącznie zgłoszenia firm zajmujących się produkcją lub przetwórstwem przemysłowym, których ambicją jest innowacyjność i rozwój.

Zgodnie z ustalonymi od lat zasadami w konkursie „Lider” udział biorą firmy, które wdrożeń dokonały.

Drugą odsłoną konkursu jest „Hit Roku 2019” – tu chcemy wskazać najlepsze rozwiązania technologiczne, które w roku 2019 będą dostępne dla uczestników rynku z tych samych trzech branż. W tym wypadku chodzi o aplikacje, urządzenia lub inne rozwiązania mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2019” dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej branż: bankowości, ubezpieczeń i innych usług finansowych oraz Przemysłu 4.0. Naszą ambicją jest wskazywanie rozwiązań, dzięki którym instytucja czy firma wdrażająca je w kolejnym roku zostanie „Liderem” „Gazety Bankowej” i liderem rynku.

Zgłoszenia do obu konkursów przyjmujemy w terminie od 7 stycznia do 28 lutego 2019 r. na stronie www.gb.pl, na specjalnych formularzach dedykowanych każdemu z nich. Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem, również dostępnym na stronach „Gazety Bankowej”.

Zapraszamy do udziału!

 
19.04.2019

Już w środę poznamy zwycięzców konkursów Lider 2018 i HIT 2019 w ramach Techno Biznes 2019.   rozwiń

Gala ogłoszenia oficjalnych wyników odbędzie się 24 kwietnia 2019 o godzinie 19.00. Udział zapowiedzieli reprezentanci czołowych resortów: Minister Cyfryzacji – Marek Zagórski, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz oraz Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński.

Zapraszamy do oglądania transmisji z wydarzenia na facebookowym profilu portalu wGospodarce.pl  

Zapowiedź TB 2019

Partnerzy

 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła