Złoty mocniejszy przed Jackson Hole

opublikowano: 24 sierpnia 2018
Złoty mocniejszy przed Jackson Hole lupa lupa

Wydarzeniem czwartku w kraju była publikacja uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok. Z globalnego punktu widzenia liczyły się wstępne indeksy PMI za sierpień. Następne godziny będą zdominowane przez wypowiedzi bankierów centralnych z Jackson Hole.

Z opublikowanego wczoraj uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej wynika, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wynieść ma 28,5 mld PLN przy wydatkach na poziomie 415,4 mld PLN oraz dochodach 386,9 mld PLN. Warto dodać, że to podatek VAT ma stanowić największy udział w ogólnym wzroście dochodów podatkowych w przyszłym roku, który wynieść ma 19,1 mld PLN. Taka sytuacja ma być możliwa głównie dzięki wciąż solidnemu wzrostowi gospodarczemu, gdyż efekt krańcowy z tytułu poprawy ściągalności podatku VAT z roku na rok słabnie.

Co istotne, główne założenia do budżetu wydają się realistyczne, żeby nie powiedzieć konserwatywne w niektórych punktach. Wzrost gospodarczy w przyszłym roku wynieść ma 3,8%, inflacja ma ustabilizować się na poziomie 2,3%, a przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ma wzrosnąć o 6,1%. Biorąc pod uwagę, że wzrost gospodarczy w tym roku wciąż ma spore szanse wynieść 5% wydaje się, że założenie MF pod tym względem jest dość konserwatywne, a to oznacza prawdopodobieństwo niższego deficytu. Interesujące jest to, że przy ścieżce stopy inflacji nieprzekraczającej w horyzoncie prognozy (2022) górnego pasma akceptowalnego przez RPP (2,5%), MF zakłada główną stopę procentową na poziomie 2,9% w 2022 oraz 2,1% w roku 2020. Na koniec warto nadmienić, że szacowany deficyt budżetowy w tym roku według najnowszych szacunków MF wynieść ma 23,8 mld PLN wobec przyjętego w ustawie poziomu 41,5 mld PLN. Jeśli chodzi i koniunkturę konsumencką w sierpniu warto odnotować, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 1 punkt, do poziomu 6,2 balansując wciąż przy rekordowo wysokich pułapach. Z kolei minutki RPP nie wniosły wiele nowego w świetle perspektywy polityki pieniężnej w kraju. Podaż pieniądza M3 wzrosła w lipcu o 7,3%.


Z globalnego punktu widzenia wczoraj liczyły się przede wszystkim wstępne odczyty indeksów PMI. Ogólnie rzecz biorąc, sierpniowe indeksy niewiele zmieniły się, jeśli chodzi o same publikowane wartości (nieco lepsze wskaźniki dla usług). Niemniej jednak szczegóły publikacji nie były już tak optymistyczne. Przyglądając się wskaźnikom dla strefy euro, należy odnotować solidny spadek zamówień eksportowych w przemyśle, który przyczynił się do redukcji backlogu do najniższego poziomu od 19 miesięcy. Taka sytuacja również sprzyjała osłabieniu dynamiki wzrostu zatrudnienia w przemyśle do najniższego pułapu od 17 miesięcy. Z tego punktu widzenia w najbliższym czasie możemy doświadczyć ograniczenia presji na wzrost płac w sektorze przemysłowym, który nękany jest również przez gwałtowny wzrost cen półproduktów i surowców, których jak na razie przedsiębiorstwa przemysłowe nie zdołały w tożsamej skali przerzucać na odbiorców finalnych.

Warto również wspomnieć, że o ile we Francji oraz Niemczech indeksy nowych zamówień i produkcji lekko wzrosły, o tyle dla całej strefy euro odnotowaliśmy spadek tych kategorii, implikując potencjalne osłabienie trendów również za naszą zachodnią granicą. Nad ranem poznaliśmy finalny odczyt PKB za drugi kwartał z Niemiec, który pokazał utrzymanie rocznej dynamiki na poziomie 2,3% (0,5% kwartalnie). Niemniej jednak szczegóły publikacji nie były już tak optymistyczne. Osłabienie dynamik doświadczyliśmy zarówno w przypadku konsumpcji prywatnej, jak i nakładów brutto na środki trwałe (przede wszystkim w budownictwie).


W dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym nie mamy zbyt wielu publikacji, a to oznacza, że większa uwaga w godzinach popołudniowych będzie skupiona na Jackson Hole, gdzie spotykają się bankierzy centralni z całego świata. 


Arkadiusz Balcerowski, Analityk Rynków Finansowych XTB

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła