Lider 2016 - Szczegóły

 

Do tej pory „Gazeta Bankowa” wybierała 14. razy liderów wdrożeń informatycznych – najpierw wyłącznie z branży finansowej, ostatnio zaś także z kilku innych sektorów. Mamy nowy rok, więc przyszedł czas, by po raz 15. ogłosić konkurs „Lider 2016”.

Konkurs „Lider 2016” ma na celu wyłonić najlepsze wdrożenia, dokonane w 2016 r. w pięciu branżach. Chodzi o firmy z następujących sektorów:

1. Bankowość i finanse

2. Transport i logistyka

3. Medycyna i farmacja

4. FMCG

5. Energetyka, paliwa i chemia

„Gazeta Bankowa” chce promować te firmy i instytucje, które w ubiegłym roku wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Chodzi o takie zastosowanie produktu, usługi czy rozwiązania IT, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie firmy czy instytucji, ale także na ich otoczenie zewnętrzne, a więc postrzeganie przez partnerów i społeczeństwo.

Aby wziąć udział w konkursie „Lider 2016”, trzeba się do niego zgłosić w terminie do 5 marca 2017 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie dedykowanego formularza. Zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, która została opisana w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Zgłoszenia są przyjmowane w podziale branżowym, co oznacza, że jedna firma, działająca w określonym sektorze, może dokonać wielu zgłoszeń, ale wyłącznie w ramach swojej branży. A więc instytucja finansowa może zgłosić wiele wdrożeń, ale tylko w kategorii „Bankowość i finanse”, a firma z branży „Medycyna i farmacja” – również dowolnie wielu, lecz wyłącznie w tej kategorii.

Będziemy promować rozwiązania informatyczne, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną firmy, ale wyłącznie te zakończone w 2016 r. Jeśli jakaś firma czy instytucja dokonała takiego wdrożenia w kilka miesięcy roku 2016, to może się zgłosić do udziału w konkursie, podobnie jak przedsiębiorstwo, które takie rozwiązanie wprowadzało sukcesywnie przez kilka lat, ale w roku 2016 ostatecznie zakończyło prace, ewentualnie skończyło pracować nad jedną z jego samodzielnych części (podsystemem) w roku ubiegłym.

Laureaci nagród w poszczególnych kategoriach zostaną wybrani przez Kapitułę konkursu, złożoną z ekspertów z poszczególnych branż konkursowych. Werdykt Kapituły zostanie ogłoszony na Gali Technologicznej, która odbędzie się w kwietniu 2017 r.

Gala Technologiczna daje wyjątkową możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami, które oferują wartościowe rozwiązania informatyczne, a tymi, które je wdrażają. W spotkaniu co roku biorą udział przedstawiciele instytucji państwowych, niezależni eksperci rynku IT, dyrektorzy działów IT oraz menedżerowie projektów technologicznych firm z następujących branż: bankowość i finanse, transport i logistyka, medycyna i farmacja, FMCG oraz energetyka, paliwa i chemia. W gali biorą udział również przedstawiciele firm IT (dyrektorzy IT oraz zarządy) firm technologicznych mających swoje rozwiązania dla powyższych branż, a także członkowie kapituły oraz przedstawiciele partnerów projektu.

Nagrody w konkursie „Lider 2016” zostaną przyznane w każdej kategorii. Przy czym tytuł Lidera oraz statuetkę otrzyma tylko jedna z firm czy instytucji z danej branży i za jedno z wdrożeń, bez względu na to, ile z nich dokonała i ile zgłosiła do konkursu. Przyznawane są także nagrody za 2. i 3. miejsce.

Kategorie zostały tak dobrane, aby w trakcie uzyskać przegląd dokonań informatycznych firm z najszybciej rozwijających się branż w polskiej gospodarce. Jednocześnie Konkurs „Lider 2016” stanowi uzupełnienie drugiego z naszych technologicznych konkursów – czyli „Hitu Roku 2017”.

Zapraszamy do udziału w konkursie Lider 2016”. Warunki uczestnictwa są zawarte w regulaminie konkursu.

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła