Lider informatyki 2014 - Regulamin

 

 

Aneks nr 1

 

do Regulaminu konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014”

 

 

 

Z dniem 28 stycznia 2015 r. r. w Regulaminie konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014”  wprowadza się następujące zmiany:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider Informatyki Instytucji Finansowych , aby wyłonić firmy, które w dniach:  3.12.2014r. od godz.: 00.01  -  06.02.2015 r. do godziny: 17.00 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach.

 

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 

A – Systemy transakcyjne,

 

B – Systemy back office,

 

C – Bankowość elektroniczna i e-finanse,

 

D – Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda firma, bank które spełniają następujące warunki:

 

a) zgłoszenia dokonuje instytucja finansowa, ubezpieczeniowa lub firma będąca producentem systemu informatycznego lub która zajmowała się jego wdrożeniem w instytucji finansowej;

 

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji;

 

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

 

d) Termin nadsyłania zgłoszeń:  3.12.2014r. -  00.01 do 06.02.2015r. godz.: 17.00

 

e) Zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją , która stanowi  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu

 

 

 

Pozostałe zapisy w Regulaminie nie ulegają zmianie.

 

 

 

 


Regulamin konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014”

 

DEFINICJE:

Organizator - Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429681, NIP: 113-285-77-90 o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000 zł, będąca wydawcą „Gazety Bankowej”.

Konkurs- doroczny konkurs  Lider Informatyki Instytucji Finansowych, w którym przyznawana jest nagroda w postaci statuetki Lider Informatyki, dalej zwana Nagrodą.

Uczestnik- każdy bank oraz firma działające i zarejestrowane na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie Lider Informatyki Instytucji Finansowych popartych wysłanymi zgłoszeniami w celu uzyskania danego poziomu.

Firma-  instytucja finansowa, ubezpieczeniowa lub firma będąca producentem systemu informatycznego lub która zajmowała się jego wdrożeniem w instytucji finansowej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider Informatyki Instytucji Finansowych , aby wyłonić firmy, które w dniach: 3.12.2014r. od godz.: 00.01 - 31.01.2015 r. do godziny: 23.59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej kategoriach.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

A – Systemy transakcyjne,

B – Systemy back office,

C – Bankowość elektroniczna i e-finanse,

D – Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej.

 2. Ocenie podlegają:

a) w kategorii A – rozwiązania dotyczące centralnego systemu informatycznego umożliwiającego obsługę klientów i realizację transakcji niezależnie od placówki i kanału dystrybucji;

b) w kategorii B – projekty informatyczne, których celem jest usprawnienie działania zaplecza instytucji, tj. wdrożenie systemów gospodarki własnej, zarządzanie personelem, zarządzanie gotówką lub organizację szkoleń na odległość;

c) w kategorii C – projekty informatyczne umożliwiające prowadzenie operacji finansowych z pomocą środków porozumiewania się na odległość;

d) w kategorii D – rozwiązania pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa danych w bankowości mobilnej przy wykorzystaniu łączy telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych.

3. Nagrodę Bankowy Lider Informatyki otrzyma bank wybrany spośród wszystkich zgłoszeń banków w kategoriach A, B, C i D.

4. Nagrodę Ubezpieczeniowy Lider Informatyki otrzyma instytucja ubezpieczeniowa wybrana spośród wszystkich zgłoszeń instytucji ubezpieczeniowych w kategoriach A, B, C.

5. Nagrodami w Konkursie są:  statuetki Gazety Bankowej : Lider Informatyki Instytucji Finansowych w danych kategoriach oraz statuetki Ubezpieczeniowy Lider Informatyki oraz Bankowy Lider Informatyki. Gazeta Bankowa jest fundatorem nagród.

6. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami może przenieść dane zgłoszenie do innej kategorii, jeśli w jej ocenie spełnia ono cechy i warunki dla innej kategorii, niż to do której zostało zgłoszone. Firma zgłaszająca zostanie poinformowana o tej zmianie przez Organizatora.

7. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu ma prawo nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach.

8. Nagrodę w Konkursie mogą otrzymać tylko i wyłącznie firmy z branży finansowej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda firma, bank które spełniają następujące warunki:

a) zgłoszenia dokonuje instytucja finansowa, ubezpieczeniowa lub firma będąca producentem systemu informatycznego lub która zajmowała się jego wdrożeniem w instytucji finansowej;

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji;

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie www.gb.pl;

d) Termin nadsyłania zgłoszeń:  3.12.2014r. -  00.01 do 31.01.2015r. godz.:23.59

e) Zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją , która stanowi  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu

2. Laureata Nagrody Bankowy Lider Informatyki oraz Ubezpieczeniowy Lider Informatyki a także Nagrody w poszczególnych kategoriach (wskazanych w pkt 2 lit. A-D) wybiera Kapituła Konkursu, którą tworzą eksperci z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów oraz informatyki. Przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach odbywa podczas obrad Kapituły.

3. Nagrodę Bankowy Lider Informatyki, Nagrodę Ubezpieczeniowy Lider Informatyki oraz Nagrodę w danej kategorii (wskazanych w pkt 2 lit. A-D) otrzymuje instytucja, która w głosowaniu uzyskała najwyższą ocenę członków Kapituły. W głosowaniu nad wyborem laureatów Nagrody każdemu z członków Kapituły przysługuje jeden głos. W sytuacji równowagi głosów głos Przewodniczącego Kapituły ma decydujące znaczenie. Bankowego Lidera informatyki oraz Ubezpieczeniowego Lidera Informatyki Kapituła wskazuje w odrębnym głosowaniu. Kapituła ogłasza decyzję o przyznaniu Nagrody Bankowy Lider Informatyki, Ubezpieczeniowy Lider Informatyki oraz Nagrody w poszczególnych kategoriach w formie komunikatu. Z obrad Kapituły Konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Kapituły.

4. Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród zostaną podane do wiadomości w majowym wydaniu miesięcznika Gazeta Bankowa  GB 5/1169)oraz na stronie konkursowej pod adresem: gb.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: gb.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu zgłoszenia oraz zmian specyfikacji nagród.

3. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie, ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Specyfikacja Techniczna Zgłoszenia do Konkursu: Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014

1. Waga przesyłanego materiału nie może przekroczyć w sumie: 20MB,  a waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 MB

2. Zgłoszenie musi zawierać:

- Logo Firmy w formacie: JPG , EPS lub TIFF

- Skrócony opis produktu  zapisany w pliku Word ( max. 300 znaków)

- Pełny opis produktu ( jeśli jest to czysty tekst to do 10000 znaków)

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.