Hit roku 2015 - Szczegóły

 

Konkurs  na hit informatyczny dla instytucji finansowych  – rozpoczynamy nabór!

 

Technologiczny konkurs „Hit Roku dla Instytucji Finansowych” obejmuje oferty informatyczne dla instytucji finansowych. „Gazeta Bankowa” organizuje go już po raz ósmy.

Konkursowa kapituła wytypuje rynkowe hity w czterech kategoriach. Jednej z nich, „Start up”, dotychczas nie było. Dlatego zachęcamy gorąco do udziału także niewielkie, niedawno powstałe firmy, mające do zaoferowania coś, co ich zdaniem może stać się rynkowym hitem.

Zgłoszenia do konkursu „Hit Rynkowy dla Instytucji Finansowych 2015” przyjmujemy od 3 grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.  W następujących kategoriach:

1. Produkt – ułatwiający obsługę klientów lub umożliwiający samoobsługę oraz realizację transakcji, niezależnie od placówki i kanału dystrybucji.
2. Rozwiązanie – informatyczne lub telekomunikacyjne służące do usprawnienia działalności instytucji finansowej.
3. Usługa – świadczona instytucji finansowej lub jej klientom, umożliwiająca prowadzenie operacji finansowych za pomocą różnych środków komunikacji.
4. Start up – oferty firm, które dopiero budują swój biznes, w sferze rozwiązań informatycznych lub telekomunikacyjnych dla instytucji finansowych.

Oprócz wytypowania zwycięzców w poszczególnych kategoriach Kapituła konkursu przyzna też wyróżnienia, w postaci „Rekomendacji” w każdej z kategorii. W tym miejscu należy przypomnieć, że konkurs „Hit Roku dla Instytucji Finansowych” organizujemy jako komplementarny wobec drugiego z naszych technologicznych konkursów: „Lider Informatyki Instytucji Finansowych”. Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że oba te konkursy rzeczywiście dobrze się uzupełniają, poszerzając obraz najlepszych w kraju rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego.

Jest to konkurs promocyjny, więc promując zgłoszone do niego oferty produktów, rozwiązań i usług, zwracamy na nie uwagę instytucji finansowych. Siedem dotychczasowych edycji konkursu „Hit Roku dla Instytucji Finansowych” dowiodło, że wypełnia on dobrze swoje marketingowe zadanie, dając satysfakcję nie tylko jego zwycięzcom, ale również firmom, których oferty rekomendujemy instytucjom finansowym.  Nasze dotychczasowe „Hity” dobrze poradziły sobie na rynku, znalazły uznanie w oczach klientów i w większości przypadków są rozwijane, rozbudowywane i modyfikowane (również z zgodnie z indywidualnymi potrzebami swych użytkowników).

Werdykt Kapituły konkursowej ogłosimy w połowie marca 2015 r. podczas Gali Technologicznej „Gazety Bankowej”, na której można spotkać wielu prezesów i menedżerów najwyższego szczebla odpowiadających za wdrożenia informatyczne w instytucjach finansowych i formach informatycznych

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz na stronie www.gb.pl. Są one odpłatne, jako że jest to konkurs promocyjny (mówi o tym wyraźnie regulamin konkursu, dostępny na stronie www.gb.pl, w zakładce „Regulamin konkursu) i zgłoszenie się do niego wiąże się z uczestnictwem w promocyjnej prezentacji oferty  w konkursie firm na łamach „Gazety Bankowej”.

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła