Kapitał zaufania

opublikowano: 28 sierpnia 2016
Kapitał zaufania
fot. materiały prasowe

Rekordowo niskie stopy procentowe to dla przedsiębiorstw okazja, żeby tanio pozyskać kapitał. Coraz częściej firmy decydują się na emisje obligacji, kierując swoją ofertę do inwestorów detalicznych, poszukujących alternatywy dla coraz niżej oprocentowanych depozytów

Jeszcze trzy lata temu średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych sięgało 4 proc., ale w maju tego roku spadło do zaledwie 1,6 proc. w skali roku. Niewiele więcej zarobić można na obligacjach skarbu państwa, których oprocentowanie – w przypadku sprzedawanych ostatnio papierów 2- i 3-letnich – wynosi 2-2,1 proc. Naturalną alternatywą dla posiadaczy nadwyżek finansowych, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, są obligacje przedsiębiorstw i banków. Z jednej strony pozwalają osiągnąć 4-5 proc. zysku w skali roku, z drugiej uchodzą za prawie pewną inwestycję. Prawie – bo nie wszyscy emitenci papierów dłużnych wykupują swoje obligacje.

Wzrost w dwucyfrowym tempie

Na koniec pierwszego kwartału wartość długoterminowych obligacji (o zapadalności powyżej roku), wyemitowanych przez przedsiębiorstwa, wyniosła 65 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 21 proc. Zobowiązania banków z tytułu emisji papierów dłużnych sięgnęły 51 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 4,4 proc. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku te dwie grupy emitentów sprzedały inwestorom papiery za 6,4 mld zł.

Niskie stopy procentowe sprawiają, że koszty finansowania poprzez emisję obligacji są relatywnie niskie. Po globalnym kryzysie związanym z upadkiem Lehman Brothers firmy zrozumiały również, że powinny zdywersyfikować źródła pozyskania kapitału, żeby przynajmniej w pewnym stopniu uniezależnić się od finansowania bankowego– mówi Sławomir Dudziński, dyrektor regionalny w firmie Fitch Ratings.

Banki mogą domagać się wcześniejszej spłaty kredytu, jeśli same znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą też zażądać zwiększenia zabezpieczeń. W przypadku obligacji takiego zagrożenia nie ma, a ich emitent do dnia wykupu papierów spłaca tylko odsetki. Kredyt wiąże się z koniecznością regularnych spłat oprocentowania i kapitału.

Mimo szybkiego wzrostu polski rynek obligacji korporacyjnych wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju – wartość wyemitowanych przez polskie przedsiębiorstwa obligacji to równowartość 3 proc. PKB, w Stanach Zjednoczonych ta relacja przekracza 50 proc. W USA przedsiębiorstwa 70-80 proc. swoich potrzeb pożyczkowych zaspokajają poprzez emisje obligacji, w Polsce jedynie około 20 proc., resztę pożyczając w bankach. To zarazem pokazuje, jak duży potencjał wzrostu ma nasz rynek, i w najbliższych latach emisji obligacji będzie jeszcze więcej, także tych skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Indywidualny inwestor na celowniku

W ostatnich miesiącach to właśnie ta grupa inwestorów jest głównym celem emitentów obligacji. Jedną z przyczyn jest ograniczenie popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych, bo coraz mniej pieniędzy płynie do funduszy lokujących kapitał w korporacyjne obligacje, od kupowania papierów dłużnych przedsiębiorstw powstrzymują się też otwarte fundusze emerytalne. Inwestorzy instytucjonalni czekają, aż emitenci zaoferują nabywcom lepsze warunki. Można przypuszczać, że niebawem tak się stanie, bo banki, po wprowadzeniu podatku od aktywów, zaczęły zaostrzać politykę kredytową dla przedsiębiorstw. A rynek kredytowy jest dla obligacji punktem odniesienia – jeśli rośnie koszt pożyczania pieniędzy w bankach, to po pewnym czasie przekłada się to także na wyższe oprocentowanie papierów dłużnych. Zaś inwestorzy indywidualni są w stanie zaakceptować niższe zyski z obligacji, zależy im przede wszystkim na tym, żeby zarobić więcej, niż na bankowej lokacie.

Inwestorzy indywidualni nie potrafią znaleźć właściwego punktu odniesienia do oceny atrakcyjności obligacji. Porównują obligacje z lokatami, a należałoby brać pod uwagę stopę wolną od ryzyka– mówi Emil Szweda z serwisu Obligacje.pl

Za stopę wolną od ryzyka najczęściej uznaje się rentowność papierów dłużnych, emitowanych przez skarb państwa. Kłopoty z oceną ryzyka i związanej z nim premii przez inwestorów indywidualnych, którą powinien zaoferować emitent obligacji, dobrze obrazuje emisja 10-letnich papierów Banku Pocztowego. Bank realizuje program emisji obligacji o wartości 1 mld zł i w jego ramach zaoferował inwestorom detalicznym 10-letnie papiery, które w pierwszym roku oprocentowane są na 4,5 proc. Dla porównania, w tym samym czasie można było kupić na rynku obligacje skarbu państwa dające 3 proc. dochodu rocznie. Premia za ryzyko oferowana przez bank była niezbyt duża, biorąc pod uwagę, że emitentem jest średniej wielkości instytucja finansowa, a dodatkowo sprzedawane obligacje miały charakter podporządkowany (nabywcy tego rodzaju papierów dłużnych zaspokajani są w ostatniej kolejności w razie upadłości emitenta). Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że inwestorzy instytucjonalni nie kupiliby papierów na takich warunkach.

Warto też pamiętać, że obligacje emitowane przez banki nie są tym samym, co lokata bankowa – nie obejmuje ich system gwarantowania depozytów.

Kto nie wykupuje obligacji

O tym, że rynek obligacji nie jest pozbawiony ryzyka związanego z niewykupieniem przez emitenta papierów dłużnych, co dla ich posiadaczy najczęściej oznacza utratę całości kapitału, pokazują statystyki rynku Catalyst. To powołany do życia w 2009 r. przez GPW parkiet, na którym inwestorzy mogą obracać obligacjami, jeśli emitent zdecyduje się wprowadzić je na rynek. Na początku lipca na Catalyst notowanych było 386 serii obligacji, wyemitowanych przez 140 różnych firm. Między innymi wspomniane także papiery Banku Pocztowego – to rozwiązanie dla inwestorów bardzo wygodne, bo nie muszą trzymać ich w portfelach przez 10 lat, ale mogą sprzedać na rynku.

Okazuje się, że każdego roku emitenci nie wykupują około 4 proc. (biorąc pod uwagę wartość emisji) zapadających w danym roku papierów. W grupie emisji nie większych niż 10 mln zł, których nabywcami są przede wszystkim inwestorzy detaliczni, wskaźnik niewypłacalności jest dużo wyższy i sięga 20 proc. Dla inwestorów szczególnie niekorzystne były lata 2014-2015, kiedy swoich papierów nie wykupiły takie firmy jak PCZ czy e-Kancelaria. Pierwsza ze spółek, prowadząca sieć prywatnych placówek medycznych, jak wynikało z oficjalnych informacji przekazywanych inwestorom jeszcze w I kwartale zeszłego roku, była dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Jednak w lipcu PCZ ogłosiła bankructwo, zostawiła po sobie niespłacone obligacje za ponad 60 mln zł. Działająca na rynku windykacyjnym e-Kancelaria nie wykupiła papierów o łącznej wartości 30 mln zł.

W pierwszym kwartale 2016 r. sytuacja wyglądała już znacznie lepiej – obligacji o wartości 3 mln zł nie wykupiła tylko jedna spółka, co było najlepszym wynikiem od trzech lat.

Rynek Catalyst oczyścił się już z najmniej wiarygodnych emitentów. Ale nawet w okresach bardzo dobrej gospodarczej koniunktury znajdą się firmy, które nie wykupią swoich obligacji – ostrzega Emil Szweda.

Większość obligacji sprzedawanych jest w emisjach prywatnych, czyli ofertach kierowanych do mniej niż 150 inwestorów. Żeby wziąć w nich udział, trzeba figurować w bazach danych biur maklerskich lub firm inwestycyjnych, które takie oferty organizują. Większość papierów nie trafia do obrotu na rynku Catalyst, nie są nigdzie rejestrowane i tym samym trudno oszacować, jaka ich część nie jest wykupywana.

Z fragmentarycznych informacji, które do nas docierają, można wnioskować, że w grupie papierów, które są poza obrotem na Catalyst, odsetek niespłacanych obligacji jest wyższy – ocenia Szweda.

Bez ratingów

Bezpieczeństwo na rynku obligacji byłoby na wyższym poziomie, gdyby spółki – przynajmniej te, które kierują swoją ofertę do inwestorów indywidualnych – zobowiązane były poddać emitowane papiery ocenie agencji ratingowej. Ale przepisy tego nie wymagają, a ocena agencji kosztuje – w przypadku Fitch, Moody’s i S&P, a więc trzech największych tego typu instytucji na świecie, chodzi o koszt rzędu 100 tys. euro rocznie za wydanie ratingu i jego monitoring. Działająca od dziewięciu lat lokalna, polska agencja EuroRating pobiera opłaty rzędu 15-30 tys.złotych rocznie. Przed dwoma laty swoją agencję ratingową, która po „wysoce konkurencyjnych cenach” miała oceniać wiarygodność kredytową małych i średnich spółek, powołała do życia Giełda Papierów Wartościowych, ale na razie nie rozpoczęła ona działalności.

Nie chodzi tylko o wysokość opłat. Skoro inwestorzy nie pytają o rating, a obligacje i tak się sprzedają, to firmy nie widzą potrzeby, żeby starać się o ocenę wiarygodności kredytowej – tłumaczy Emil Szweda.

Efekt jest taki, że na rynkach rozwiniętych 90 proc. emitentów posiada ocenę wiarygodności kredytowej, w Polsce jedynie około 10 proc. Jak udowodnił kryzys z lat 2008-2009, agencje ratingowe nie zawsze potrafią dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków, ale ich ocena mimo wszystko stanowiłaby dla inwestorów ułatwienie w wyborze właściwych obligacji. A tak działają na nim po omacku.


Autor: Tomasz Jóźwik

Komentarze (10)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
SERGEY YAKUBOVA
0 / 0 zgłoś

OFERTA NIERUCHOMOŚCI KREDYTOWA BEZ USŁUGI BEZPŁATNEJ

SERGEY YAKUBOVA , 27.07.2017, 09:55
Cześć, Jakie są Twoje potrzeby finansowe? Dajemy pożyczki od minimum 2,000 USD do maksymalnej kwoty 100 000 000 USD z wygodnym czasem, który wynosi od 1 do 30 lat po bardzo obniżonej stopie procentowej 3%. Skontaktuj się z nami przez e-mail: constantloanfirm1@gmail.com Czy potrzebujesz pożyczki biznesowej? Czy potrzebujesz osobistego kredytu? Czy chcesz kupić samochód? Chcesz refinansować? Czy potrzebujesz kredytu hipotecznego? Czy potrzebujesz ogromnej kapitału, aby rozpocząć swoją propozycję biznesową lub rozszerzenie? Czy straciłaś nadzieję i myślisz, że nie ma wyjścia, a twoje ciężary finansowe nadal trwa? Prosimy o kontakt z nami w sprawie ewentualnej współpracy gospodarczej Skontaktuj się z nami przez e-mail: constantloanfirm1@gmail.com                                     Constantloanfirm@yahoo.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
bdsfn.com@gmail.com
0 / 0 zgłoś

Mrs. sanders Michelle

bdsfn.com@gmail.com , 28.07.2017, 20:22
Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country :...
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
James Cole
0 / 0 zgłoś

Czy potrzebujesz 24-godzinnej pożyczki?

James Cole , 31.07.2017, 01:22
Szukasz tanich dostępnych niedrogich Kredytów Finanse firm, finansów osobistych, kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych, studentów gotówki, konsolidacji zadłużenia gotówki, niezabezpieczonej gotówki, kapitału podwyższonego ryzyka, kapitału zakładowego itp. ... Jesteś w dobrym miejscu, Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji. E-mail: unitycredit111@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
s.branton.loans.us.net@aol.com
0 / 0 zgłoś

NJ Business Loan Finance Fund Inc

s.branton.loans.us.net@aol.com , 1.08.2017, 15:40
Czy szukałeś pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub spłatę długów? Oto szansa, na którą czekasz NaNJ Business Loan Finance Fund oferuje szeroką gamę Usług Finansowych, takich jak pożyczka na nieruchomości, pożyczka długoterminowa, pożyczki firmowe, pożyczki szkolne, pożyczki hipoteczne i indywidualne dla wygodnego kredytu na okres 5-30 lat Oraz znaczną stopę procentową 2%. Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt jak najszybciej i otrzymaj Kredyt, którego szukasz w ciągu 72 godzin. Z poważaniem, Nazwa firmy: NJ Business Loan Finance Fund Inc Kredytodawca / CEO: Nagan Jefferson Adres: 100, Austin, TX 78759 Adres e-mail: Njbusinessloanfunds@gmail.com Https://web.facebook.com/NJBLFF/ Http://njbusinessloanfinancefunds.webs.com/
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
ehisworldpersonal@gmail.com
0 / 0 zgłoś

NJ Business Loan Finance Fund Inc

ehisworldpersonal@gmail.com , 1.08.2017, 15:48
Czy szukałeś pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub spłatę długów? Oto szansa, na którą czekasz NaNJ Business Loan Finance Fund oferuje szeroką gamę Usług Finansowych, takich jak pożyczka na nieruchomości, pożyczka długoterminowa, pożyczki firmowe, pożyczki szkolne, pożyczki hipoteczne i indywidualne dla wygodnego kredytu na okres 5-30 lat Oraz znaczną stopę procentową 2%. Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt jak najszybciej i otrzymaj Kredyt, którego szukasz w ciągu 72 godzin. Z poważaniem, Nazwa firmy: NJ Business Loan Finance Fund Inc Kredytodawca / CEO: Nagan Jefferson Adres: 100, Austin, TX 78759 Adres e-mail: Njbusinessloanfunds@gmail.com Https://web.facebook.com/NJBLFF/ Http://njbusinessloanfinancefunds.webs.com/
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
howardhalden
0 / 0 zgłoś

Howard3loan@gmail.com

howardhalden , 2.08.2017, 17:06
APEX FINANCE, LLC Czy potrzebujesz pożyczki lub finansowania z jakiegokolwiek powodu takiego tak jak: A) pożyczka indywidualna, rozbudowa firmy, B) Rozpoczęcie działalności gospodarczej, edukacja, C) Konsolidacja zadłużenia, D) pożyczki na twarde pożyczki lub wszelkiego rodzaju pomoc finansową. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pożyczki, której szukasz, możesz teraz skontaktuj się z nami pod adresem (megaloan@apexfinancellc.com), ponieważ jesteśmy gotowi lepiej służyć. Dobrą wiadomością jest to, że nie otrzymamy dodatkowej opłaty (np. Opłata rejestracyjna, opłata za udzielenie pożyczki, opłaty prawne itp.), Które należy zapłacić przed udzieleniem pożyczki, gdy trzymamy się międzynarodowych przepisów o pieniądzu (Unia Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy) . Ciepłe pozdrowienie, Howard Bruce. CEO
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Brabra
0 / 0 zgłoś

Czy potrzebujesz pożyczki ??

Brabra , 2.08.2017, 22:56
Jestem nazwiskiem pani Brabra. Mieszkam na Polska, chcę korzystać z tego medium, aby ostrzec wszystkich poszukiwaczy pożyczki, aby być bardzo ostrożnym, ponieważ istnieją oszustwa wszędzie Kilka miesięcy temu byłem napięty finansowo, a dzięki mojej rozpaczy zostałem oszukany przez kilku online kredytodawców prawie straciłam nadzieję Aż przyjaciel zwrócił się do bardzo wiarygodnego pożyczkodawcy zwanego pani Stella Rene, która pożyczy mi niezabezpieczoną pożyczkę w wysokości 85.000.000 bez żadnych stresów Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek kredytu, skontaktuj się z nim teraz: {mrsstellareneloanfirm1@gmail.com} Używam tego środka, aby ostrzec wszystkich poszukiwaczy pożyczki z powodu piekła, którą przeszedłem przez ręce tych nieuczciwych pożyczkodawców i nie chcę nawet mojego wroga, aby przechodził przez takie piekło, że przeszedłem przez ręce tych oszustw Kredytodawcy online, będę także chciał, abyś pomógł mi przekazywać te informacje innym osobom, które potrzebują pożyczki po otrzymaniu pożyczki od pani Stelli Rene, módl się, aby Bóg dał jej długie życie. Boże błogosław ją na zawsze. Brabra
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
SARAH WILLIAMS
0 / 0 zgłoś

Firma Sky World Loan, udzielamy pożyczek po stopie...

SARAH WILLIAMS , 4.08.2017, 00:16
  Dobry dzień sir / ma. Jesteśmy firmą prywatną i oferujemy pożyczki o niskim oprocentowaniu przy ustalaniu kwoty kredytu od 100 milionów pożyczki do pożyczki na kwotę 1 000 USD pożyczki na rozwój biznesu: konkurencyjność na rynku krawędziowym / ekspansja biznesowa. Oferujemy różne kredyty * Pożyczki osobiste (zabezpieczone i niezabezpieczone) * Pożyczki dla firm (zabezpieczone i niezabezpieczone) * Pożyczka konsolidacyjna    Bez opłat wstępnych. Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tej reklamy. Aby uzyskać więcej informacji i zapytań, wyślij e-mail do nas dzisiaj Skyworldloanfirm@gmail.com Skyworldloanfirms@yahoo.com Sarah Williams.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
ŚWIADECTWO NA JAK OTRZYMAŁEM MÓJ KREDYT Z PRAWDZIWYM POŻYCZKI POŻYCZKODAWCY 2017
0 / 0 zgłoś

jenniferzion15@gmail.com

ŚWIADECTWO NA JAK OTRZYMAŁEM MÓJ KREDYT Z PRAWDZIWYM POŻYCZKI... , 4.08.2017, 00:30
ŚWIADECTWO NA JAK OTRZYMAŁEM MÓJ KREDYT Z PRAWDZIWYM POŻYCZKI POŻYCZKODAWCY 2017 Witam wszystkich To jest jak ja dosta³ mój kredyt od kredytodawcy pożyczki geniusz doskonałe doświadczenie z Agencja ta pożyczka online, ale czuję, że jego Dobry do wynajęcia ty znać gdzie i jak ja dostał mój finansowy przełom Jestem pani Jennifer, na początku tego roku, ja był okładzina kryzys finansowy, mój biznes było że musiałem sprzedać mój samochód, więc mogłem zapłacić moich pracowników i wyłączania moje rachunki, aż pewnego dnia, byłem zajęty, sprawdzanie reklamy online i założyć firmę i postanowiłem spróbować, postanowiłem wziąć śmiały krok i został poinformowany przez firmę że będę otrzymywać mój kredyt w 24 godzin z 2% niskie oprocentowanie, to było jak sen mi jak w ciągu 12-24 godzin, otrzymałem mój kredyt od Mr PATRICK dziś jestem szczęśliwą kobietą, bo moje marzenie w końcu przyszedł, zapłaciłem moje rachunki, wzrosła moja Farma i było utrzymywane w mojej głowie nad wodą więc się cieszę i będę rad, każdy z was, którzy są finansowo utopić kontakt z Mr Patrick na ten e-mail (PATRICKLOANS15@GMAIL.COM) ponieważ Pan Patrick jest dobry i zaufany człowiek Każdy tam szuka pożyczki teraz jest dobra okazja zastosować i odnieść sukces. szybko zastosować z nich dziś i dostać kredytu bez wszelkich lose Patrick pożyczek Ltd, jest firmą certyfikowanych i zaufanych kredytu i będzie zeznawać o nim Wszystko dzięki Mr Patrick po raz kolejny kontakt poprzez e-mail (patrickloans15@gmail.com)
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
jenniferzion15@gmail.com
0 / 0 zgłoś

ŚWIADECTWO NA JAK OTRZYMAŁEM MÓJ KREDYT Z PRAWDZIWYM POŻYCZKI...

jenniferzion15@gmail.com , 4.08.2017, 00:37
ŚWIADECTWO NA JAK OTRZYMAŁEM MÓJ KREDYT Z PRAWDZIWYM POŻYCZKI POŻYCZKODAWCY 2017 Witam wszystkich To jest jak ja dosta³ mój kredyt od kredytodawcy pożyczki geniusz doskonałe doświadczenie z Agencja ta pożyczka online, ale czuję, że jego Dobry do wynajęcia ty znać gdzie i jak ja dostał mój finansowy przełom Jestem pani Jennifer, na początku tego roku, ja był okładzina kryzys finansowy, mój biznes było że musiałem sprzedać mój samochód, więc mogłem zapłacić moich pracowników i wyłączania moje rachunki, aż pewnego dnia, byłem zajęty, sprawdzanie reklamy online i założyć firmę i postanowiłem spróbować, postanowiłem wziąć śmiały krok i został poinformowany przez firmę że będę otrzymywać mój kredyt w 24 godzin z 2% niskie oprocentowanie, to było jak sen mi jak w ciągu 12-24 godzin, otrzymałem mój kredyt od Mr PATRICK dziś jestem szczęśliwą kobietą, bo moje marzenie w końcu przyszedł, zapłaciłem moje rachunki, wzrosła moja Farma i było utrzymywane w mojej głowie nad wodą więc się cieszę i będę rad, każdy z was, którzy są finansowo utopić kontakt z Mr Patrick na ten e-mail (PATRICKLOANS15@GMAIL.COM) ponieważ Pan Patrick jest dobry i zaufany człowiek Każdy tam szuka pożyczki teraz jest dobra okazja zastosować i odnieść sukces. szybko zastosować z nich dziś i dostać kredytu bez wszelkich lose Patrick pożyczek Ltd, jest firmą certyfikowanych i zaufanych kredytu i będzie zeznawać o nim Wszystko dzięki Mr Patrick po raz kolejny kontakt poprzez e-mail (patrickloans15@gmail.com)
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła