Kapitał zaufania

opublikowano: 28 sierpnia 2016
Kapitał zaufania
fot. materiały prasowe

Rekordowo niskie stopy procentowe to dla przedsiębiorstw okazja, żeby tanio pozyskać kapitał. Coraz częściej firmy decydują się na emisje obligacji, kierując swoją ofertę do inwestorów detalicznych, poszukujących alternatywy dla coraz niżej oprocentowanych depozytów

Jeszcze trzy lata temu średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych sięgało 4 proc., ale w maju tego roku spadło do zaledwie 1,6 proc. w skali roku. Niewiele więcej zarobić można na obligacjach skarbu państwa, których oprocentowanie – w przypadku sprzedawanych ostatnio papierów 2- i 3-letnich – wynosi 2-2,1 proc. Naturalną alternatywą dla posiadaczy nadwyżek finansowych, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, są obligacje przedsiębiorstw i banków. Z jednej strony pozwalają osiągnąć 4-5 proc. zysku w skali roku, z drugiej uchodzą za prawie pewną inwestycję. Prawie – bo nie wszyscy emitenci papierów dłużnych wykupują swoje obligacje.

Wzrost w dwucyfrowym tempie

Na koniec pierwszego kwartału wartość długoterminowych obligacji (o zapadalności powyżej roku), wyemitowanych przez przedsiębiorstwa, wyniosła 65 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 21 proc. Zobowiązania banków z tytułu emisji papierów dłużnych sięgnęły 51 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 4,4 proc. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku te dwie grupy emitentów sprzedały inwestorom papiery za 6,4 mld zł.

Niskie stopy procentowe sprawiają, że koszty finansowania poprzez emisję obligacji są relatywnie niskie. Po globalnym kryzysie związanym z upadkiem Lehman Brothers firmy zrozumiały również, że powinny zdywersyfikować źródła pozyskania kapitału, żeby przynajmniej w pewnym stopniu uniezależnić się od finansowania bankowego– mówi Sławomir Dudziński, dyrektor regionalny w firmie Fitch Ratings.

Banki mogą domagać się wcześniejszej spłaty kredytu, jeśli same znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą też zażądać zwiększenia zabezpieczeń. W przypadku obligacji takiego zagrożenia nie ma, a ich emitent do dnia wykupu papierów spłaca tylko odsetki. Kredyt wiąże się z koniecznością regularnych spłat oprocentowania i kapitału.

Mimo szybkiego wzrostu polski rynek obligacji korporacyjnych wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju – wartość wyemitowanych przez polskie przedsiębiorstwa obligacji to równowartość 3 proc. PKB, w Stanach Zjednoczonych ta relacja przekracza 50 proc. W USA przedsiębiorstwa 70-80 proc. swoich potrzeb pożyczkowych zaspokajają poprzez emisje obligacji, w Polsce jedynie około 20 proc., resztę pożyczając w bankach. To zarazem pokazuje, jak duży potencjał wzrostu ma nasz rynek, i w najbliższych latach emisji obligacji będzie jeszcze więcej, także tych skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Indywidualny inwestor na celowniku

W ostatnich miesiącach to właśnie ta grupa inwestorów jest głównym celem emitentów obligacji. Jedną z przyczyn jest ograniczenie popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych, bo coraz mniej pieniędzy płynie do funduszy lokujących kapitał w korporacyjne obligacje, od kupowania papierów dłużnych przedsiębiorstw powstrzymują się też otwarte fundusze emerytalne. Inwestorzy instytucjonalni czekają, aż emitenci zaoferują nabywcom lepsze warunki. Można przypuszczać, że niebawem tak się stanie, bo banki, po wprowadzeniu podatku od aktywów, zaczęły zaostrzać politykę kredytową dla przedsiębiorstw. A rynek kredytowy jest dla obligacji punktem odniesienia – jeśli rośnie koszt pożyczania pieniędzy w bankach, to po pewnym czasie przekłada się to także na wyższe oprocentowanie papierów dłużnych. Zaś inwestorzy indywidualni są w stanie zaakceptować niższe zyski z obligacji, zależy im przede wszystkim na tym, żeby zarobić więcej, niż na bankowej lokacie.

Inwestorzy indywidualni nie potrafią znaleźć właściwego punktu odniesienia do oceny atrakcyjności obligacji. Porównują obligacje z lokatami, a należałoby brać pod uwagę stopę wolną od ryzyka– mówi Emil Szweda z serwisu Obligacje.pl

Za stopę wolną od ryzyka najczęściej uznaje się rentowność papierów dłużnych, emitowanych przez skarb państwa. Kłopoty z oceną ryzyka i związanej z nim premii przez inwestorów indywidualnych, którą powinien zaoferować emitent obligacji, dobrze obrazuje emisja 10-letnich papierów Banku Pocztowego. Bank realizuje program emisji obligacji o wartości 1 mld zł i w jego ramach zaoferował inwestorom detalicznym 10-letnie papiery, które w pierwszym roku oprocentowane są na 4,5 proc. Dla porównania, w tym samym czasie można było kupić na rynku obligacje skarbu państwa dające 3 proc. dochodu rocznie. Premia za ryzyko oferowana przez bank była niezbyt duża, biorąc pod uwagę, że emitentem jest średniej wielkości instytucja finansowa, a dodatkowo sprzedawane obligacje miały charakter podporządkowany (nabywcy tego rodzaju papierów dłużnych zaspokajani są w ostatniej kolejności w razie upadłości emitenta). Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że inwestorzy instytucjonalni nie kupiliby papierów na takich warunkach.

Warto też pamiętać, że obligacje emitowane przez banki nie są tym samym, co lokata bankowa – nie obejmuje ich system gwarantowania depozytów.

Kto nie wykupuje obligacji

O tym, że rynek obligacji nie jest pozbawiony ryzyka związanego z niewykupieniem przez emitenta papierów dłużnych, co dla ich posiadaczy najczęściej oznacza utratę całości kapitału, pokazują statystyki rynku Catalyst. To powołany do życia w 2009 r. przez GPW parkiet, na którym inwestorzy mogą obracać obligacjami, jeśli emitent zdecyduje się wprowadzić je na rynek. Na początku lipca na Catalyst notowanych było 386 serii obligacji, wyemitowanych przez 140 różnych firm. Między innymi wspomniane także papiery Banku Pocztowego – to rozwiązanie dla inwestorów bardzo wygodne, bo nie muszą trzymać ich w portfelach przez 10 lat, ale mogą sprzedać na rynku.

Okazuje się, że każdego roku emitenci nie wykupują około 4 proc. (biorąc pod uwagę wartość emisji) zapadających w danym roku papierów. W grupie emisji nie większych niż 10 mln zł, których nabywcami są przede wszystkim inwestorzy detaliczni, wskaźnik niewypłacalności jest dużo wyższy i sięga 20 proc. Dla inwestorów szczególnie niekorzystne były lata 2014-2015, kiedy swoich papierów nie wykupiły takie firmy jak PCZ czy e-Kancelaria. Pierwsza ze spółek, prowadząca sieć prywatnych placówek medycznych, jak wynikało z oficjalnych informacji przekazywanych inwestorom jeszcze w I kwartale zeszłego roku, była dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Jednak w lipcu PCZ ogłosiła bankructwo, zostawiła po sobie niespłacone obligacje za ponad 60 mln zł. Działająca na rynku windykacyjnym e-Kancelaria nie wykupiła papierów o łącznej wartości 30 mln zł.

W pierwszym kwartale 2016 r. sytuacja wyglądała już znacznie lepiej – obligacji o wartości 3 mln zł nie wykupiła tylko jedna spółka, co było najlepszym wynikiem od trzech lat.

Rynek Catalyst oczyścił się już z najmniej wiarygodnych emitentów. Ale nawet w okresach bardzo dobrej gospodarczej koniunktury znajdą się firmy, które nie wykupią swoich obligacji – ostrzega Emil Szweda.

Większość obligacji sprzedawanych jest w emisjach prywatnych, czyli ofertach kierowanych do mniej niż 150 inwestorów. Żeby wziąć w nich udział, trzeba figurować w bazach danych biur maklerskich lub firm inwestycyjnych, które takie oferty organizują. Większość papierów nie trafia do obrotu na rynku Catalyst, nie są nigdzie rejestrowane i tym samym trudno oszacować, jaka ich część nie jest wykupywana.

Z fragmentarycznych informacji, które do nas docierają, można wnioskować, że w grupie papierów, które są poza obrotem na Catalyst, odsetek niespłacanych obligacji jest wyższy – ocenia Szweda.

Bez ratingów

Bezpieczeństwo na rynku obligacji byłoby na wyższym poziomie, gdyby spółki – przynajmniej te, które kierują swoją ofertę do inwestorów indywidualnych – zobowiązane były poddać emitowane papiery ocenie agencji ratingowej. Ale przepisy tego nie wymagają, a ocena agencji kosztuje – w przypadku Fitch, Moody’s i S&P, a więc trzech największych tego typu instytucji na świecie, chodzi o koszt rzędu 100 tys. euro rocznie za wydanie ratingu i jego monitoring. Działająca od dziewięciu lat lokalna, polska agencja EuroRating pobiera opłaty rzędu 15-30 tys.złotych rocznie. Przed dwoma laty swoją agencję ratingową, która po „wysoce konkurencyjnych cenach” miała oceniać wiarygodność kredytową małych i średnich spółek, powołała do życia Giełda Papierów Wartościowych, ale na razie nie rozpoczęła ona działalności.

Nie chodzi tylko o wysokość opłat. Skoro inwestorzy nie pytają o rating, a obligacje i tak się sprzedają, to firmy nie widzą potrzeby, żeby starać się o ocenę wiarygodności kredytowej – tłumaczy Emil Szweda.

Efekt jest taki, że na rynkach rozwiniętych 90 proc. emitentów posiada ocenę wiarygodności kredytowej, w Polsce jedynie około 10 proc. Jak udowodnił kryzys z lat 2008-2009, agencje ratingowe nie zawsze potrafią dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków, ale ich ocena mimo wszystko stanowiłaby dla inwestorów ułatwienie w wyborze właściwych obligacji. A tak działają na nim po omacku.


Autor: Tomasz Jóźwik

Komentarze (11)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Oceanfinance459@gmail.com
0 / 0 zgłoś

Garantirano kredita Ponuda ...... Prijavite se sada

Oceanfinance459@gmail.com , 15.02.2017, 23:31
Merhaba kaya mühürdaroğlu, Postanız alındı. İstediğiniz gerekli bilgi ve belgeye sahip olduğunuz anda krediyi finanse edebileceğimizi size bildirmek isterim. Ayrıca, 2 yılda% 25 oranında 20 Bin Doları (25.000.00 ABD Doları) tutarında kredi geri ödeme planında dikkatle incelenir. Kredi Bakiyesi: 25.000,00 $ Kredi Faiz Oranı:% 2 Kredi Vade: 2 yıl Aylık Kredi Ödemesi: $ 1,063.51 Ödeme Sayısı: 24 Birikimli Ödemeler: 25.524.16 dolar Ödenen Toplam Faiz: $ 524.16 Yukarıdaki ödeme planını ve hesaplamayı kabul ederseniz, bu kredinin onaylanması için gerekli belgeleri ve bilgileri hazırlayabilmemiz için mümkün olan en kısa sürede bir e-posta gönderiniz. İçtenlikle, Bay Max
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Adams
0 / 0 zgłoś

Loan

Adams , 16.02.2017, 22:07
Cześć, Jeśli jesteś zmęczony znalezienia pożyczek i kredytów hipotecznych, to spadły Poprzez swoje banki i inne instytucje finansowe, zapewniamy każdą formę Pożyczki dla osób fizycznych i firm z niskim oprocentowaniem 3% .Jeśli jesteś zainteresowany kredytem, prosimy o kontakt z nami, obiecujemy Aby dać Ci najlepsze usługi kiedykolwiek. Dajcie nam wmawiają powodu testu ciebie. Jakie są twoje wymagania finansowe? Potrzebujesz Biznesu kredytu? Czy potrzebujesz pożyczki osobiste? Chcesz kupić samochód? Czy chcesz refinansować? Czy trzeba zainwestować kredyt? Potrzebujesz kredytu hipotecznego? Potrzebujesz ogromny kapitał na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Rozbudowa? Stracili nadzieję i uważasz, że nie ma wyjścia, a finansowy Ładunki jeszcze istnieje? Nie wahaj się z nami skontaktować pod kątem ewentualnej współpracy gospodarczej Proszę o kontakt e-mail: (adamsrubenloanfirm01@gmail.com) Pan Adams Reuben.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
happinessloan120@gmail.com
0 / 0 zgłoś

Loan Offer

happinessloan120@gmail.com , 18.02.2017, 04:48
Pan James Caver Cześć wszystkim, Czy szukał finansowania opcje dla nowego zakupu domu, budowy, pożyczki nieruchomości, refinansowanie, konsolidacja długu, osobistych lub biznesowych celów? Witamy w przyszłości! Finansowanie prosta z nami. Skontaktuj się z nami, jak oferujemy naszą usługę finansową przy niskim i niedrogie oprocentowaniem 3% dla długiej i krótkiej pożyczki term.Interested Wnioskodawca powinien kontakt w celu ustalenia procedury pozyskania kredytu poprzez: happinessloan120@gmail.com E-mail: happinessloan120@gmail.com Z poważaniem
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
williams
0 / 0 zgłoś

Oferta pożyczki 2017

williams , 18.02.2017, 09:29
Cześć, Szukasz wolności finansowej? jesteś w długu, potrzebny jest kredyt, aby rozpocząć nowy biznes? lub zwinąć finansowo, trzeba kredyt kupno samochodu lub domu? Czy Twój bank w coraz Finansów odmówić? Chcesz poprawić swoją finansową? potrzebują pożyczki rachunki są opłacalne? nie patrząc więcej, zapraszamy na okazję do wszystkich rodzajów kredytów dostać w bardzo przystępnych oprocentowania 3% dla innych uzyskać informacje, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: (betterwaycompany234@gmail.com) Czy potrzebujesz pożyczki biznesu? Czy potrzebujesz pożyczki osobiste? Chcesz kupić samochód? Czy chcesz refinansować? Czy potrzebujesz kredytu hipotecznego? Czy potrzebny jest ogromny kapitał, aby rozpocząć swoją propozycję biznesu lub ekspansji? Czy stracił nadzieję i uważasz, że nie ma wyjścia, a twoje obciążenia finansowe nadal występuje? Nie wahaj się z nami skontaktować pod kątem ewentualnej współpracy biznesowej kontakt mailowy: (betterwaycompany234@gamil.com) porządku
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Elina Johnson
0 / 0 zgłoś

kredit

Elina Johnson , 20.02.2017, 17:12
Szukasz kredytu? Potrzebujesz kredytu biznesowe, pożyczki osobiste, kredyt mieszkaniowy, Albo ty odmówił kredytu przez bank lub instytucję finansową dla jednego lub więcej powodów? Masz odpowiednie miejsce dla swoich rozwiązań kredytowych tutaj! Firma pożyczki Elina Johnson jesteśmy ograniczeni w rozdawać pożyczek dla firm i osób prywatnych na niskim i niedrogie oprocentowaniem 2%. Proszę skontaktować się z nami poprzez e-mail dzisiaj poprzez elinajohnson22@gmail.com Dajemy pożyczki w przedziale od minimalnej kwoty 5,000 do 500.000.000,00 w następującej walucie: Wielka State dolarów, Europie i Wielkiej funtów brytyjskich (GBP). DANE WNIOSKODAWCY:   1) Imię i nazwisko:   2) Państwo:   3) Adres: a   4) Stan:   5) Płeć:   6) Stan cywilny:   7) Miejsce pracy:   8) Numer telefonu:   9) Pozycja Obecnie w miejscu pracy:   10) Miesięczny dochód:   11) Kwota kredytu potrzebne:   12) Kredyt Czas trwania:   13) Cel pożyczki:   14) Religia:   15) Czy zastosowane wcześniej;   16) data urodzenia;   dzięki, Pani Johnson Elina
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
IRENE FERNANDEZ
0 / 0 zgłoś

Niedrogie i SZYBKI KREDYT OFERTA @ 2%

IRENE FERNANDEZ , 26.02.2017, 07:52
Cześć, Ma to na celu informowanie opinii publicznej, że pani Irene Fernandez, renomowane prywatne pożyczki pożyczkodawcy otworzyła się możliwość finansowego dla wszystkich potrzebujących jakiejkolwiek pomocy finansowej. Czy potrzebujesz pilnej pożyczki wyczyścić swoje długi lub potrzebujesz kredytu obrotowego w celu poprawy Twojego biznesu? Czy zostały odrzucone przez banki i inne agencje finansowych? Nie szukaj dalej, bo jesteśmy tu dla wszystkich swoich problemów finansowych. Dajemy pożyczki z oprocentowaniem 2% do ludzi, firm i społeczeństw w sposób jasny i zrozumiały sposób i warunki. Brak kontroli kredytowej wymagane, 100% gwarancją. Powiadom nas na: (irenegironfernandez@gmail.com), aby zastosować
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
alenxanderwalkerusacompany@gmail.com
0 / 0 zgłoś

ads

alenxanderwalkerusacompany@gmail.com , 28.02.2017, 11:27
Czy potrzebujesz pożyczki na rzecz START A przystało Nowy rok !!!!!! Komplementy dnia, Czy jesteś człowiekiem biznesu czy kobieta? Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Czy potrzebujesz pożyczki na osiedlenie swój dług lub opłacać rachunki? Czy potrzebujemy środków na finansowanie projektu? Oferujemy usługi pożyczki gwarantowanej dowolnej ilości proszę o kontakt w celu bezpiecznej i niezabezpieczonej pożyczki z oprocentowaniem w wysokości 2%, Zainteresowani kandydaci powinni skontaktować się z nami poprzez e-mail: (alenxanderwalkerusacompany@gmail.com) lub (alenxanderwalkerusacompany@gmail.com) Czy jesteś firma mężczyzna czy kobieta? Czy jesteś w jakikolwiek bałagan finansowy czy też potrzebujemy funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie piękny małą skalę i średnich przedsiębiorstw? Czy masz niską ocenę kredytową i jesteś trudno jest uzyskać kredyt kapitału z lokalnych banków i innych instytucji finansowych ?. Rozwiązaniem problemu finansowego jest dr Powell Garcia Nasz program jest najszybszym sposobem, aby dostać to, czego potrzebujesz w mgnieniu oka. Zmniejszenie płatności złagodzić obciążenie miesięczne wydatki. ** Czy jesteś finansowo wyciska? ** Czy szukać środków na spłatę kredytów i długów? ** Czy szukacie finansowe na utworzenie własnej firmy? ** Czy jesteś w potrzebie pożyczek prywatnych lub biznesowych dla różnych celów? ** Czy szukasz pożyczki do realizacji dużych projektów? Oferujemy szeroki wachlarz usług finansowych, które obejmuje: planowanie biznesowe, handlowe i Development Finance, kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe Właściwości, pożyczek biznesowych, złych kredytowej kredytów, kredyty komercyjne, uruchomienie górę kredyty obrotowe, kredyty budowlane, kredyty samochodowe, Hotel kredyty, kredyty studenckie, kredyty, długi kredytów konsolidacyjnych o niskim oprocentowaniu w wysokości 2% z poważaniem, dr Powell Garcia...
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Arnold Wills
0 / 0 zgłoś

Czy potrzebny jest szybki, bezpieczny i pilną pożyczkę?

Arnold Wills , 3.03.2017, 11:18
Czy potrzebny jest szybki, bezpieczny i pilną pożyczkę? Kontakt z financialdepartment.online@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
mr william smith
0 / 0 zgłoś

oferta pożyczki

mr william smith , 4.03.2017, 00:13
Cześć, jestem Pan William Smith, prywatne pożyczki pożyczkodawcy, który daje możliwość pożyczek dożywotnią. To pilne pożyczki, aby wyczyścić swoje długi, trzeba mieć kapitał kredytu dla swojej firmy, to zostały odrzucone przez banki i inne instytucje finansowe potrzebują kredyt konsolidacyjny lub kredyt hipoteczny, kredyt studencki, kredyt samochodowy, z umowy kredytowej.? Szukaj nie więcej, bo jesteśmy tutaj, aby wszystkie twoje problemy finansowe się skończyły. Mamy fundusze pożyczkowe dla osób potrzebujących pomocy finansowej, ludzie, którzy mają złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki. Dajemy ludziom na niskim poziomie 2%. Chcę używać tego medium poinformować, że świadczymy niezawodny i beneficjent pomocy, a my oferujemy Ci kredytu. Dziękuję, prosimy o kontakt na Decoinvesmentloancompany@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Mr wisdom
0 / 0 zgłoś

oferta pożyczki

Mr wisdom , 4.03.2017, 07:37
Cześć, jestem Pan wisdom, prywatne pożyczki pożyczkodawcy, który daje możliwość pożyczek dożywotnią. To pilne pożyczki, aby wyczyścić swoje długi, trzeba mieć kapitał kredytu dla swojej firmy, to zostały odrzucone przez banki i inne instytucje finansowe potrzebują kredyt konsolidacyjny lub kredyt hipoteczny, kredyt studencki, kredyt samochodowy, z umowy kredytowej.? Szukaj nie więcej, bo jesteśmy tutaj, aby wszystkie twoje problemy finansowe się skończyły. Mamy fundusze pożyczkowe dla osób potrzebujących pomocy finansowej, ludzie, którzy mają złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki. Dajemy ludziom na niskim poziomie 2%. Chcę używać tego medium poinformować, że świadczymy niezawodny i beneficjent pomocy, a my oferujemy Ci kredytu. Dziękuję, prosimy o kontakt na jonhbeenloancompany@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (1)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
oceanfinance459@gmail.com
0 / 0 zgłoś

Ocean Finance i hipoteczne Ograniczona

oceanfinance459@gmail.com , 17.03.2017, 23:12
Czy potrzebujesz kredytu? Jeśli tak! Kontakt Ocean Finance i hipoteczne Ograniczona ®for ilości małych i dużych kredytów. Dajemy pożyczki w 2% stopy procentowej. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na oceanfinance459@gmail.com .My ook rozdawać z. £ 5000 funtów do 100 mln funtów dla osób i firm, kredyt jest otwarta dla wszystkich zakresie mniejszym od narodowości.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła