Kapitał zaufania

opublikowano: 28 sierpnia 2016
Kapitał zaufania
fot. materiały prasowe

Rekordowo niskie stopy procentowe to dla przedsiębiorstw okazja, żeby tanio pozyskać kapitał. Coraz częściej firmy decydują się na emisje obligacji, kierując swoją ofertę do inwestorów detalicznych, poszukujących alternatywy dla coraz niżej oprocentowanych depozytów

Jeszcze trzy lata temu średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych sięgało 4 proc., ale w maju tego roku spadło do zaledwie 1,6 proc. w skali roku. Niewiele więcej zarobić można na obligacjach skarbu państwa, których oprocentowanie – w przypadku sprzedawanych ostatnio papierów 2- i 3-letnich – wynosi 2-2,1 proc. Naturalną alternatywą dla posiadaczy nadwyżek finansowych, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, są obligacje przedsiębiorstw i banków. Z jednej strony pozwalają osiągnąć 4-5 proc. zysku w skali roku, z drugiej uchodzą za prawie pewną inwestycję. Prawie – bo nie wszyscy emitenci papierów dłużnych wykupują swoje obligacje.

Wzrost w dwucyfrowym tempie

Na koniec pierwszego kwartału wartość długoterminowych obligacji (o zapadalności powyżej roku), wyemitowanych przez przedsiębiorstwa, wyniosła 65 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 21 proc. Zobowiązania banków z tytułu emisji papierów dłużnych sięgnęły 51 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 4,4 proc. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku te dwie grupy emitentów sprzedały inwestorom papiery za 6,4 mld zł.

Niskie stopy procentowe sprawiają, że koszty finansowania poprzez emisję obligacji są relatywnie niskie. Po globalnym kryzysie związanym z upadkiem Lehman Brothers firmy zrozumiały również, że powinny zdywersyfikować źródła pozyskania kapitału, żeby przynajmniej w pewnym stopniu uniezależnić się od finansowania bankowego– mówi Sławomir Dudziński, dyrektor regionalny w firmie Fitch Ratings.

Banki mogą domagać się wcześniejszej spłaty kredytu, jeśli same znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą też zażądać zwiększenia zabezpieczeń. W przypadku obligacji takiego zagrożenia nie ma, a ich emitent do dnia wykupu papierów spłaca tylko odsetki. Kredyt wiąże się z koniecznością regularnych spłat oprocentowania i kapitału.

Mimo szybkiego wzrostu polski rynek obligacji korporacyjnych wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju – wartość wyemitowanych przez polskie przedsiębiorstwa obligacji to równowartość 3 proc. PKB, w Stanach Zjednoczonych ta relacja przekracza 50 proc. W USA przedsiębiorstwa 70-80 proc. swoich potrzeb pożyczkowych zaspokajają poprzez emisje obligacji, w Polsce jedynie około 20 proc., resztę pożyczając w bankach. To zarazem pokazuje, jak duży potencjał wzrostu ma nasz rynek, i w najbliższych latach emisji obligacji będzie jeszcze więcej, także tych skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Indywidualny inwestor na celowniku

W ostatnich miesiącach to właśnie ta grupa inwestorów jest głównym celem emitentów obligacji. Jedną z przyczyn jest ograniczenie popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych, bo coraz mniej pieniędzy płynie do funduszy lokujących kapitał w korporacyjne obligacje, od kupowania papierów dłużnych przedsiębiorstw powstrzymują się też otwarte fundusze emerytalne. Inwestorzy instytucjonalni czekają, aż emitenci zaoferują nabywcom lepsze warunki. Można przypuszczać, że niebawem tak się stanie, bo banki, po wprowadzeniu podatku od aktywów, zaczęły zaostrzać politykę kredytową dla przedsiębiorstw. A rynek kredytowy jest dla obligacji punktem odniesienia – jeśli rośnie koszt pożyczania pieniędzy w bankach, to po pewnym czasie przekłada się to także na wyższe oprocentowanie papierów dłużnych. Zaś inwestorzy indywidualni są w stanie zaakceptować niższe zyski z obligacji, zależy im przede wszystkim na tym, żeby zarobić więcej, niż na bankowej lokacie.

Inwestorzy indywidualni nie potrafią znaleźć właściwego punktu odniesienia do oceny atrakcyjności obligacji. Porównują obligacje z lokatami, a należałoby brać pod uwagę stopę wolną od ryzyka– mówi Emil Szweda z serwisu Obligacje.pl

Za stopę wolną od ryzyka najczęściej uznaje się rentowność papierów dłużnych, emitowanych przez skarb państwa. Kłopoty z oceną ryzyka i związanej z nim premii przez inwestorów indywidualnych, którą powinien zaoferować emitent obligacji, dobrze obrazuje emisja 10-letnich papierów Banku Pocztowego. Bank realizuje program emisji obligacji o wartości 1 mld zł i w jego ramach zaoferował inwestorom detalicznym 10-letnie papiery, które w pierwszym roku oprocentowane są na 4,5 proc. Dla porównania, w tym samym czasie można było kupić na rynku obligacje skarbu państwa dające 3 proc. dochodu rocznie. Premia za ryzyko oferowana przez bank była niezbyt duża, biorąc pod uwagę, że emitentem jest średniej wielkości instytucja finansowa, a dodatkowo sprzedawane obligacje miały charakter podporządkowany (nabywcy tego rodzaju papierów dłużnych zaspokajani są w ostatniej kolejności w razie upadłości emitenta). Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że inwestorzy instytucjonalni nie kupiliby papierów na takich warunkach.

Warto też pamiętać, że obligacje emitowane przez banki nie są tym samym, co lokata bankowa – nie obejmuje ich system gwarantowania depozytów.

Kto nie wykupuje obligacji

O tym, że rynek obligacji nie jest pozbawiony ryzyka związanego z niewykupieniem przez emitenta papierów dłużnych, co dla ich posiadaczy najczęściej oznacza utratę całości kapitału, pokazują statystyki rynku Catalyst. To powołany do życia w 2009 r. przez GPW parkiet, na którym inwestorzy mogą obracać obligacjami, jeśli emitent zdecyduje się wprowadzić je na rynek. Na początku lipca na Catalyst notowanych było 386 serii obligacji, wyemitowanych przez 140 różnych firm. Między innymi wspomniane także papiery Banku Pocztowego – to rozwiązanie dla inwestorów bardzo wygodne, bo nie muszą trzymać ich w portfelach przez 10 lat, ale mogą sprzedać na rynku.

Okazuje się, że każdego roku emitenci nie wykupują około 4 proc. (biorąc pod uwagę wartość emisji) zapadających w danym roku papierów. W grupie emisji nie większych niż 10 mln zł, których nabywcami są przede wszystkim inwestorzy detaliczni, wskaźnik niewypłacalności jest dużo wyższy i sięga 20 proc. Dla inwestorów szczególnie niekorzystne były lata 2014-2015, kiedy swoich papierów nie wykupiły takie firmy jak PCZ czy e-Kancelaria. Pierwsza ze spółek, prowadząca sieć prywatnych placówek medycznych, jak wynikało z oficjalnych informacji przekazywanych inwestorom jeszcze w I kwartale zeszłego roku, była dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Jednak w lipcu PCZ ogłosiła bankructwo, zostawiła po sobie niespłacone obligacje za ponad 60 mln zł. Działająca na rynku windykacyjnym e-Kancelaria nie wykupiła papierów o łącznej wartości 30 mln zł.

W pierwszym kwartale 2016 r. sytuacja wyglądała już znacznie lepiej – obligacji o wartości 3 mln zł nie wykupiła tylko jedna spółka, co było najlepszym wynikiem od trzech lat.

Rynek Catalyst oczyścił się już z najmniej wiarygodnych emitentów. Ale nawet w okresach bardzo dobrej gospodarczej koniunktury znajdą się firmy, które nie wykupią swoich obligacji – ostrzega Emil Szweda.

Większość obligacji sprzedawanych jest w emisjach prywatnych, czyli ofertach kierowanych do mniej niż 150 inwestorów. Żeby wziąć w nich udział, trzeba figurować w bazach danych biur maklerskich lub firm inwestycyjnych, które takie oferty organizują. Większość papierów nie trafia do obrotu na rynku Catalyst, nie są nigdzie rejestrowane i tym samym trudno oszacować, jaka ich część nie jest wykupywana.

Z fragmentarycznych informacji, które do nas docierają, można wnioskować, że w grupie papierów, które są poza obrotem na Catalyst, odsetek niespłacanych obligacji jest wyższy – ocenia Szweda.

Bez ratingów

Bezpieczeństwo na rynku obligacji byłoby na wyższym poziomie, gdyby spółki – przynajmniej te, które kierują swoją ofertę do inwestorów indywidualnych – zobowiązane były poddać emitowane papiery ocenie agencji ratingowej. Ale przepisy tego nie wymagają, a ocena agencji kosztuje – w przypadku Fitch, Moody’s i S&P, a więc trzech największych tego typu instytucji na świecie, chodzi o koszt rzędu 100 tys. euro rocznie za wydanie ratingu i jego monitoring. Działająca od dziewięciu lat lokalna, polska agencja EuroRating pobiera opłaty rzędu 15-30 tys.złotych rocznie. Przed dwoma laty swoją agencję ratingową, która po „wysoce konkurencyjnych cenach” miała oceniać wiarygodność kredytową małych i średnich spółek, powołała do życia Giełda Papierów Wartościowych, ale na razie nie rozpoczęła ona działalności.

Nie chodzi tylko o wysokość opłat. Skoro inwestorzy nie pytają o rating, a obligacje i tak się sprzedają, to firmy nie widzą potrzeby, żeby starać się o ocenę wiarygodności kredytowej – tłumaczy Emil Szweda.

Efekt jest taki, że na rynkach rozwiniętych 90 proc. emitentów posiada ocenę wiarygodności kredytowej, w Polsce jedynie około 10 proc. Jak udowodnił kryzys z lat 2008-2009, agencje ratingowe nie zawsze potrafią dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków, ale ich ocena mimo wszystko stanowiłaby dla inwestorów ułatwienie w wyborze właściwych obligacji. A tak działają na nim po omacku.


Autor: Tomasz Jóźwik

Komentarze (10)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Ryan
0 / 0 zgłoś

Czy potrzebujesz legalnej i szybkiej obsługi pożyczki?

Ryan , 21.06.2018, 14:53
Witaj ! Czy potrzebujesz legalnej i szybkiej obsługi pożyczki? Obecnie oferujemy 3% Pożyczki wszystkich rodzajów, Pożyczki dla firm, Pożyczki osobiste, Pożyczki samochodowe, Pożyczki rolnicze lub Finansowanie projektu? Oferujemy pożyczki dla firm i osób prywatnych na całym świecie, konsolidację zadłużenia, nawet jeśli masz niskie wyniki kredytowe i trudno jest uzyskać pożyczki od lokalnych banków lub instytucji finansowych? , a teraz trudno sobie poradzić z bankiem lub innymi instytucjami finansowymi? Czy potrzebujesz pilnej pożyczki, jeśli tak, napisz do nas ponownie (ryanloaninvestment001@outlook.com) Podajemy wszystkie rodzaje pożyczek. Złóż wniosek teraz i szybko zdobądź gotówkę! * Pożyczaj od 5 000 do 50 000 000 USD * Wybierz od 1 do 30 lat, aby spłacić. * Elastyczne warunki kredytu. Wszystkie te plany i więcej, skontaktuj się z nami teraz. skontaktuj się z nami poprzez e-mail: dla firmy pożyczkowej, która mi pomogła, są ich dane kontaktowe (ryanloaninvestment001@outlook.com) pozdrowienia Zarządzanie.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
0 / 0 zgłoś

WE OFFER LEASE AND PURCHASE BG,SBLC AND MTN

SIVAJOTHI GNANATHEEVAM , 21.06.2018, 15:48
Dear, Sir/Ma. We offer Legitimately FC and SS Bank Guarantee (BG) and Standby Letter of Credit (SBLC) alongside a number of other Bank Instruments specifically for Lease with the option of sale optionally available from a certified financial group. We deliver cautious of the time line required for the completion of transactions and other intermediaries are welcome to deal. Other financial instruments such as MTN, CD, DLC, PB are also available. For genuine and Serious inquiry of any form please kindly contact me via the details below. Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM Email: leasingmandate@gmail.com Regards SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
josesim2222@gmail.com
0 / 0 zgłoś

Attention! Attention!! Attention!!!Loan Offer

josesim2222@gmail.com , 21.06.2018, 17:00
Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
tekstructuredfinanceltd@gmail.com
0 / 0 zgłoś

We provide genuine BG/SBLC for Lease and Purchase

tekstructuredfinanceltd@gmail.com , 22.06.2018, 00:26
We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact. We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding. We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry Email: tekstructuredfinanceltd@gmail.com Skype: tekstructuredfinanceltd Regards David Thomas TEK STRUCTURED FINANCE LTD BROKERS ARE WELCOME
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
paulloanfundshelp1@gmail.com
0 / 0 zgłoś

Quick Loan Offer Apply Immediately

paulloanfundshelp1@gmail.com , 22.06.2018, 13:05
Czy potrzebujesz pilnej pożyczki, aby rozwiązać swój problem finansowy? Rozdajemy pożyczki biznesowe, pożyczki osobiste, kredyty mieszkaniowe, pożyczki do wypłaty, kredyty na małżeństwo, kredyty studenckie, kredyty samochodowe, kredyty bankowe i pożyczki, aby spłacić rachunki. Dowiedz się, jak zły jest Twój wynik kredytowy. wciąż możemy zaoferować ci wymaganą kwotę pożyczki. Akceptujemy również pożyczki dla klientów z czarnej listy. Jeśli jesteś zainteresowany uprzejmie Skontaktuj się z nami: ( paulloanfundshelp1@gmail.com ) Numer Whatsapp: +919066210641 Z poważaniem Pan Paul Green
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Betty Anderson
0 / 0 zgłoś

Dziękuję Ci.

Betty Anderson , 22.06.2018, 15:02
Poszukuję pożyczki w kwocie 30 000,00 EUR w celu konsolidacji całego zaległego długu w jedną płatność. Próbuję oczyścić istniejący dług, pomagając w ten sposób zwiększyć moją zdolność kredytową. Przeżyłem wiele trudności finansowych i nie musiałem mieć możliwości naprawienia pewnych sytuacji z własnej woli. Mój ojciec i babcia oboje umierają niespodziewanie, oboje nieubezpieczeni, co stanowiło ogromny finansowy problem. Ostatnio jestem również rozwiedziony i niestety mam dużo długów, które zostały uzyskane w wyniku tego związku. Szukałem organizacji, która da mi drugą szansę na naprawienie tych błędów, co pozwoli mi ruszyć w dobrym kierunku, zanim natknę się na zeznania kobiety, która również została oszukana i ostatecznie została powiązana z firmą pożyczkową o nazwie Info Cash. Firma i e-mail (info.cashcraft84@gmail.com), gdzie w końcu dostała pożyczkę, więc postanowiłem skontaktować się z tą samą firmą pożyczkową, a następnie opowiedziałem im moją historię o tym, jak zostałem oszukany przez dwóch różnych pożyczkodawców, którzy nie robili nic poza więcej bólu. Tłumaczę firmie pocztą i wszystko, co mi powiedzieli, to nie płakać, ponieważ otrzymam pożyczkę w ich firmie, a także dokonałem właściwego wyboru, aby się z nimi skontaktować. Wypełniłem formularz wniosku o pożyczkę i kontynuowałem wszystko, o co mnie prosiłem, i na mój szok, otrzymałem pożyczkę w wysokości 30 000 dolarów. Dolarów od tej wspaniałej firmy (Info Cash Craft) zarządzanej przez My Thomasa Andersona. Bóg bojąc się Człowieka i oto jestem dzisiaj szczęśliwy, ponieważ ta firma udzieliła mi pożyczki, więc złożyłem ślub, że będę nadal zeznawał w Internecie, w jaki sposób otrzymałem pożyczkę, czy potrzebujesz pilnie pożyczki ?, życzliwy i szybki kontakt Ta wspaniała firma teraz dla twojej pożyczki przez e-mail: info.cashcraft84@gmail.com Dziękuję Ci. Betty
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
JACK
0 / 0 zgłoś

dhackerj7@gmail.com

JACK , 24.06.2018, 11:14
If you need to hack into any database, -YOU SUSPECT THAT YOUR PARTNER IS CHEATING, Erase criminal records hack , delete record, improve credit score, spy on whatsapp,-Facebook ,hack text, phone, emails, as long as it's hack contact jack @Via Email :: ( dhackerj7@gmail.com ) Whats-App :: +14132133375 he is great, you won't be disappointed, cheap and fast, he saved my relationship Tell him Loya
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
info.iqfinanceplc@gmail.com
0 / 0 zgłoś

We Offer Secured Verifiable BG/SBLC Instruments

info.iqfinanceplc@gmail.com , 24.06.2018, 11:43
​We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,hsbc bank etc We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for client all over the world. Equally,we are ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. We are equally ready to pay commission to those Brokers and financial consultants/consulting firms. Awaiting a favourable response from you. Best regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Debaets Balsiger
0 / 0 zgłoś

lening

Debaets Balsiger , 24.06.2018, 12:54
Cześć, Czy potrzebujesz pomocy od zaufanej, prywatnej firmy pożyczkowej, aby oczyścić swój dział bez żadnych dodatkowych kosztów? Lub masz problem z przeszłymi kredytodawcami i chcesz być prawdziwy pożyczki. W tym momencie zapraszamy do firmy pożyczkowej Balsiger Finance. Jestem zaufanym pożyczkodawcą prywatnym i mogę ci pomóc z pożyczką, o którą prosiłeś o 3% odsetki oceniać. Podaję pożyczkę w ciągu kilku godzin po przetworzeniu dokumentów. Po zakończeniu procesu otrzymasz pożyczkę na przesyłkę ekspresową. Czekam na twoją odpowiedź po więcej informacji. Skontaktuj się teraz: Email: debaetsbalsiger6@gmail.com, Via Whatsapp: +1(909)316-0632. Po więcej informacji. Pozdrowienia.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Debaets Balsiger
0 / 0 zgłoś

lening

Debaets Balsiger , 24.06.2018, 12:55
Cześć, Czy potrzebujesz pomocy od zaufanej, prywatnej firmy pożyczkowej, aby oczyścić swój dział bez żadnych dodatkowych kosztów? Lub masz problem z przeszłymi kredytodawcami i chcesz być prawdziwy pożyczki. W tym momencie zapraszamy do firmy pożyczkowej Balsiger Finance. Jestem zaufanym pożyczkodawcą prywatnym i mogę ci pomóc z pożyczką, o którą prosiłeś o 3% odsetki oceniać. Podaję pożyczkę w ciągu kilku godzin po przetworzeniu dokumentów. Po zakończeniu procesu otrzymasz pożyczkę na przesyłkę ekspresową. Czekam na twoją odpowiedź po więcej informacji. Skontaktuj się teraz: Email: debaetsbalsiger6@gmail.com, Via Whatsapp: +1(909)316-0632. Po więcej informacji. Pozdrowienia.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła