Kapitał zaufania

opublikowano: 28 sierpnia 2016
Kapitał zaufania
fot. materiały prasowe

Rekordowo niskie stopy procentowe to dla przedsiębiorstw okazja, żeby tanio pozyskać kapitał. Coraz częściej firmy decydują się na emisje obligacji, kierując swoją ofertę do inwestorów detalicznych, poszukujących alternatywy dla coraz niżej oprocentowanych depozytów

Jeszcze trzy lata temu średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych sięgało 4 proc., ale w maju tego roku spadło do zaledwie 1,6 proc. w skali roku. Niewiele więcej zarobić można na obligacjach skarbu państwa, których oprocentowanie – w przypadku sprzedawanych ostatnio papierów 2- i 3-letnich – wynosi 2-2,1 proc. Naturalną alternatywą dla posiadaczy nadwyżek finansowych, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, są obligacje przedsiębiorstw i banków. Z jednej strony pozwalają osiągnąć 4-5 proc. zysku w skali roku, z drugiej uchodzą za prawie pewną inwestycję. Prawie – bo nie wszyscy emitenci papierów dłużnych wykupują swoje obligacje.

Wzrost w dwucyfrowym tempie

Na koniec pierwszego kwartału wartość długoterminowych obligacji (o zapadalności powyżej roku), wyemitowanych przez przedsiębiorstwa, wyniosła 65 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 21 proc. Zobowiązania banków z tytułu emisji papierów dłużnych sięgnęły 51 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 4,4 proc. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku te dwie grupy emitentów sprzedały inwestorom papiery za 6,4 mld zł.

Niskie stopy procentowe sprawiają, że koszty finansowania poprzez emisję obligacji są relatywnie niskie. Po globalnym kryzysie związanym z upadkiem Lehman Brothers firmy zrozumiały również, że powinny zdywersyfikować źródła pozyskania kapitału, żeby przynajmniej w pewnym stopniu uniezależnić się od finansowania bankowego– mówi Sławomir Dudziński, dyrektor regionalny w firmie Fitch Ratings.

Banki mogą domagać się wcześniejszej spłaty kredytu, jeśli same znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą też zażądać zwiększenia zabezpieczeń. W przypadku obligacji takiego zagrożenia nie ma, a ich emitent do dnia wykupu papierów spłaca tylko odsetki. Kredyt wiąże się z koniecznością regularnych spłat oprocentowania i kapitału.

Mimo szybkiego wzrostu polski rynek obligacji korporacyjnych wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju – wartość wyemitowanych przez polskie przedsiębiorstwa obligacji to równowartość 3 proc. PKB, w Stanach Zjednoczonych ta relacja przekracza 50 proc. W USA przedsiębiorstwa 70-80 proc. swoich potrzeb pożyczkowych zaspokajają poprzez emisje obligacji, w Polsce jedynie około 20 proc., resztę pożyczając w bankach. To zarazem pokazuje, jak duży potencjał wzrostu ma nasz rynek, i w najbliższych latach emisji obligacji będzie jeszcze więcej, także tych skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Indywidualny inwestor na celowniku

W ostatnich miesiącach to właśnie ta grupa inwestorów jest głównym celem emitentów obligacji. Jedną z przyczyn jest ograniczenie popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych, bo coraz mniej pieniędzy płynie do funduszy lokujących kapitał w korporacyjne obligacje, od kupowania papierów dłużnych przedsiębiorstw powstrzymują się też otwarte fundusze emerytalne. Inwestorzy instytucjonalni czekają, aż emitenci zaoferują nabywcom lepsze warunki. Można przypuszczać, że niebawem tak się stanie, bo banki, po wprowadzeniu podatku od aktywów, zaczęły zaostrzać politykę kredytową dla przedsiębiorstw. A rynek kredytowy jest dla obligacji punktem odniesienia – jeśli rośnie koszt pożyczania pieniędzy w bankach, to po pewnym czasie przekłada się to także na wyższe oprocentowanie papierów dłużnych. Zaś inwestorzy indywidualni są w stanie zaakceptować niższe zyski z obligacji, zależy im przede wszystkim na tym, żeby zarobić więcej, niż na bankowej lokacie.

Inwestorzy indywidualni nie potrafią znaleźć właściwego punktu odniesienia do oceny atrakcyjności obligacji. Porównują obligacje z lokatami, a należałoby brać pod uwagę stopę wolną od ryzyka– mówi Emil Szweda z serwisu Obligacje.pl

Za stopę wolną od ryzyka najczęściej uznaje się rentowność papierów dłużnych, emitowanych przez skarb państwa. Kłopoty z oceną ryzyka i związanej z nim premii przez inwestorów indywidualnych, którą powinien zaoferować emitent obligacji, dobrze obrazuje emisja 10-letnich papierów Banku Pocztowego. Bank realizuje program emisji obligacji o wartości 1 mld zł i w jego ramach zaoferował inwestorom detalicznym 10-letnie papiery, które w pierwszym roku oprocentowane są na 4,5 proc. Dla porównania, w tym samym czasie można było kupić na rynku obligacje skarbu państwa dające 3 proc. dochodu rocznie. Premia za ryzyko oferowana przez bank była niezbyt duża, biorąc pod uwagę, że emitentem jest średniej wielkości instytucja finansowa, a dodatkowo sprzedawane obligacje miały charakter podporządkowany (nabywcy tego rodzaju papierów dłużnych zaspokajani są w ostatniej kolejności w razie upadłości emitenta). Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że inwestorzy instytucjonalni nie kupiliby papierów na takich warunkach.

Warto też pamiętać, że obligacje emitowane przez banki nie są tym samym, co lokata bankowa – nie obejmuje ich system gwarantowania depozytów.

Kto nie wykupuje obligacji

O tym, że rynek obligacji nie jest pozbawiony ryzyka związanego z niewykupieniem przez emitenta papierów dłużnych, co dla ich posiadaczy najczęściej oznacza utratę całości kapitału, pokazują statystyki rynku Catalyst. To powołany do życia w 2009 r. przez GPW parkiet, na którym inwestorzy mogą obracać obligacjami, jeśli emitent zdecyduje się wprowadzić je na rynek. Na początku lipca na Catalyst notowanych było 386 serii obligacji, wyemitowanych przez 140 różnych firm. Między innymi wspomniane także papiery Banku Pocztowego – to rozwiązanie dla inwestorów bardzo wygodne, bo nie muszą trzymać ich w portfelach przez 10 lat, ale mogą sprzedać na rynku.

Okazuje się, że każdego roku emitenci nie wykupują około 4 proc. (biorąc pod uwagę wartość emisji) zapadających w danym roku papierów. W grupie emisji nie większych niż 10 mln zł, których nabywcami są przede wszystkim inwestorzy detaliczni, wskaźnik niewypłacalności jest dużo wyższy i sięga 20 proc. Dla inwestorów szczególnie niekorzystne były lata 2014-2015, kiedy swoich papierów nie wykupiły takie firmy jak PCZ czy e-Kancelaria. Pierwsza ze spółek, prowadząca sieć prywatnych placówek medycznych, jak wynikało z oficjalnych informacji przekazywanych inwestorom jeszcze w I kwartale zeszłego roku, była dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Jednak w lipcu PCZ ogłosiła bankructwo, zostawiła po sobie niespłacone obligacje za ponad 60 mln zł. Działająca na rynku windykacyjnym e-Kancelaria nie wykupiła papierów o łącznej wartości 30 mln zł.

W pierwszym kwartale 2016 r. sytuacja wyglądała już znacznie lepiej – obligacji o wartości 3 mln zł nie wykupiła tylko jedna spółka, co było najlepszym wynikiem od trzech lat.

Rynek Catalyst oczyścił się już z najmniej wiarygodnych emitentów. Ale nawet w okresach bardzo dobrej gospodarczej koniunktury znajdą się firmy, które nie wykupią swoich obligacji – ostrzega Emil Szweda.

Większość obligacji sprzedawanych jest w emisjach prywatnych, czyli ofertach kierowanych do mniej niż 150 inwestorów. Żeby wziąć w nich udział, trzeba figurować w bazach danych biur maklerskich lub firm inwestycyjnych, które takie oferty organizują. Większość papierów nie trafia do obrotu na rynku Catalyst, nie są nigdzie rejestrowane i tym samym trudno oszacować, jaka ich część nie jest wykupywana.

Z fragmentarycznych informacji, które do nas docierają, można wnioskować, że w grupie papierów, które są poza obrotem na Catalyst, odsetek niespłacanych obligacji jest wyższy – ocenia Szweda.

Bez ratingów

Bezpieczeństwo na rynku obligacji byłoby na wyższym poziomie, gdyby spółki – przynajmniej te, które kierują swoją ofertę do inwestorów indywidualnych – zobowiązane były poddać emitowane papiery ocenie agencji ratingowej. Ale przepisy tego nie wymagają, a ocena agencji kosztuje – w przypadku Fitch, Moody’s i S&P, a więc trzech największych tego typu instytucji na świecie, chodzi o koszt rzędu 100 tys. euro rocznie za wydanie ratingu i jego monitoring. Działająca od dziewięciu lat lokalna, polska agencja EuroRating pobiera opłaty rzędu 15-30 tys.złotych rocznie. Przed dwoma laty swoją agencję ratingową, która po „wysoce konkurencyjnych cenach” miała oceniać wiarygodność kredytową małych i średnich spółek, powołała do życia Giełda Papierów Wartościowych, ale na razie nie rozpoczęła ona działalności.

Nie chodzi tylko o wysokość opłat. Skoro inwestorzy nie pytają o rating, a obligacje i tak się sprzedają, to firmy nie widzą potrzeby, żeby starać się o ocenę wiarygodności kredytowej – tłumaczy Emil Szweda.

Efekt jest taki, że na rynkach rozwiniętych 90 proc. emitentów posiada ocenę wiarygodności kredytowej, w Polsce jedynie około 10 proc. Jak udowodnił kryzys z lat 2008-2009, agencje ratingowe nie zawsze potrafią dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków, ale ich ocena mimo wszystko stanowiłaby dla inwestorów ułatwienie w wyborze właściwych obligacji. A tak działają na nim po omacku.


Autor: Tomasz Jóźwik

Komentarze (10)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Annisa Ahmad
0 / 0 zgłoś

pinjaman

Annisa Ahmad , 4.03.2018, 21:21
Halo, saya adalah Ibu Annisa Ahmad, pinjaman pribadi bagi kreditur untuk meminjamkan uang Waktu kemungkinan Anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar pinjaman Anda atau pinjaman yang Anda butuhkan untuk memperbaiki bisnis Anda lakukan? Anda telah ditolak oleh bank Apakah Anda seorang investor, Pemilik Bisnis, Pengusaha, Kontraktor, Petani, Awal lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda memiliki pinjaman konsolidasi atau hipotek? Mencari lebih, karena di sinilah kita melakukan segalanya untuk menjaga agar masalah keuangan kita tetap rendah ke masa lalu Kami meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan dukungan finansial, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan untuk diinvestasikan Bisnis di level 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu Anda Kami memberikan bantuan dan penerimaan yang andal, dan siap menawarkan pinjaman. tidak peduli jumlah yang Anda butuhkan kami di sini untuk menawarkan Anda ketika Anda datang, Anda akan mendapatkan pinjaman Anda Jadi hubungi kami hari ini via email: (annisaahmadlaoncompany@gmail.com) También puede contactarnos por BBM pin: (DB5121C1) Anda bisa menghubungi kami di FACE BOOK: (Annisa Ahmad) Saya WhatsApp: (+393511318582)
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Podpis:
0 / 0 zgłoś

James Willies

Podpis: , 5.03.2018, 03:00
Szanowni Państwo. Czy potrzebujesz pożyczki, aby skonsolidować swój dług? Potrzebujesz pożyczki? sfinansować lub rozwinąć firmę? lub do zakupu samochodu, kupowania domu i innych pożyczek osobistych ETC udzielamy długoterminowej pożyczki od maksymalnie 1 do 50 lat z 2% odsetkami. Jesteś w 100% gwarantowany. skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: jameswillies58@gmail.com Z niecierpliwością czekamy na szybką odpowiedź. Wzgląd Pan James Willies. .
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
oferta pożyczki
0 / 0 zgłoś

James Willies

oferta pożyczki , 5.03.2018, 03:02
Szanowni Państwo. Czy potrzebujesz pożyczki, aby skonsolidować swój dług? Potrzebujesz pożyczki? sfinansować lub rozwinąć firmę? lub do zakupu samochodu, kupowania domu i innych pożyczek osobistych ETC udzielamy długoterminowej pożyczki od maksymalnie 1 do 50 lat z 2% odsetkami. Jesteś w 100% gwarantowany. skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: jameswillies58@gmail.com Z niecierpliwością czekamy na szybką odpowiedź. Wzgląd Pan James Willies. .
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Leon Tourish
0 / 0 zgłoś

GENUINE BG/SBLC FOR LEASE OR SALE

Leon Tourish , 6.03.2018, 08:53
We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
charmfinanceplc@gmail.com
0 / 0 zgłoś

BG/SBLC/MT799/MT760/MT103/MTN

charmfinanceplc@gmail.com , 7.03.2018, 17:28
We offer certifIed and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 34%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Contact Name: Alex James charmfinanceplc@gmail.com Skype ID:charmfinanceplc11 Contact Information Name Mr. Alex James
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Roland Maxwell
0 / 0 zgłoś

WHAT A GREAT LOAN COMPANY

Roland Maxwell , 8.03.2018, 13:42
a reputable, legitimate & an accredited company money Lender. we loan money out to the individuals at the rate of 3%, in need of financial assistance. Do you have a bad credit or you are in need of money to pay bills? We want to use this medium to inform you that i render Reliable beneficiary assistance as we will be glad to offer you a loan. No credit check, 100% Guaranteed.(email: {Rolandaccessloanlender@gmail.com) the applicant will start the repayment of loan 7 months after the loan has been transferred to him/her. Failure to pay back the loan at this expected date/period, legal actions will be taken against the applicant by our attorney immediately. Applicant who is unable to meet with the repayment will be given 2 weeks more as a grace period before legal actions will be taken. Particulars: The borrower must provide either one of the following:-A Driver’s License, An International passport, Or a valid Identity Card bearing his/ her name. You are required to fill the form below before we can proceed with your loan. LOAN APPLICATION FORM: Name Of Applicant:…………… Address:……………. City:………………….. State:…………………… Country:……………….. Gender:…………………. Marital Status:……………. Age:……………………. Occupation:………………. Income Rate:………………. Tell:……………………… Office Number :……………. Mobile Number :………………….. Amount Requested:…………… Loan Duration:……………… Loan Purpose………………… NOTE: A copy of your ID anyone of this driving license/national identity card................: After submitting the Loan Application, you can expect a preliminary answer less than 24 hours and funding within 72-96 hours of receiving the information we need from you contact our company email Rolandaccessloanlender@gmail.com or company website https://rolandaccessloanle.wixsite.com/website Regards Mr Roland Barry
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
lunamoraesther
0 / 0 zgłoś

BEST DEAL FOR FRESH CUT BG/SBLC/MTN

lunamoraesther , 11.03.2018, 23:27
Finding a genuine provider of financial instrument is very challenging but we are certified Financial Instrument providers in Ireland. Presently, we only focus on BG/SBLC for Lease and Sale transactions. However, our Lease BG/SBLC is 4+1% and Sale at 32+1%. Should you find this interesting and acceptable? Kindly, contact us and we shall review and respond with draft Contract/MOU within 48hrs maximum. Please request for full procedure details if interested. For further inquiry contact: Name : Luna Mora Esther E-mail : financial.wizards.luna@gmail.com Skype id : financial.wizards.luna@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Muhammed Emir Harun
0 / 0 zgłoś

We Offer Lease and Purchase BG,SBLC AND MTN

Muhammed Emir Harun , 14.03.2018, 08:42
We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
lisa
0 / 0 zgłoś

jak dostałem moją pożyczkę

lisa , 14.03.2018, 17:01
chcę podziękować za zachód od apeksloans za udzielenie mi pożyczki. Kilka razy próbowałem uzyskać pożyczkę, dopóki nie spotkam się z panem na zachód od apeksloan i udzielił mi pożyczki. jeśli potrzebujesz dzisiaj pożyczki, zrób to za pośrednictwem apexloans@yahoo.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
randywilliam0000@gmail.com
0 / 0 zgłoś

DO YOU NEED A LOAN

randywilliam0000@gmail.com , 15.03.2018, 00:50
We Offer Private, Commercial and Personal Loans with very Minimal annual Interest Rates as Low as 3% . We give out loans within the range of $1,000.00 to $500,000,00.If you are interested reply me now.Contact us on whatsapp +1(214)305-8945, E-Mail: willianloanfirm6@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła