Kapitał zaufania

opublikowano: 28 sierpnia 2016
Kapitał zaufania
fot. materiały prasowe

Rekordowo niskie stopy procentowe to dla przedsiębiorstw okazja, żeby tanio pozyskać kapitał. Coraz częściej firmy decydują się na emisje obligacji, kierując swoją ofertę do inwestorów detalicznych, poszukujących alternatywy dla coraz niżej oprocentowanych depozytów

Jeszcze trzy lata temu średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych sięgało 4 proc., ale w maju tego roku spadło do zaledwie 1,6 proc. w skali roku. Niewiele więcej zarobić można na obligacjach skarbu państwa, których oprocentowanie – w przypadku sprzedawanych ostatnio papierów 2- i 3-letnich – wynosi 2-2,1 proc. Naturalną alternatywą dla posiadaczy nadwyżek finansowych, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, są obligacje przedsiębiorstw i banków. Z jednej strony pozwalają osiągnąć 4-5 proc. zysku w skali roku, z drugiej uchodzą za prawie pewną inwestycję. Prawie – bo nie wszyscy emitenci papierów dłużnych wykupują swoje obligacje.

Wzrost w dwucyfrowym tempie

Na koniec pierwszego kwartału wartość długoterminowych obligacji (o zapadalności powyżej roku), wyemitowanych przez przedsiębiorstwa, wyniosła 65 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 21 proc. Zobowiązania banków z tytułu emisji papierów dłużnych sięgnęły 51 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 4,4 proc. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku te dwie grupy emitentów sprzedały inwestorom papiery za 6,4 mld zł.

Niskie stopy procentowe sprawiają, że koszty finansowania poprzez emisję obligacji są relatywnie niskie. Po globalnym kryzysie związanym z upadkiem Lehman Brothers firmy zrozumiały również, że powinny zdywersyfikować źródła pozyskania kapitału, żeby przynajmniej w pewnym stopniu uniezależnić się od finansowania bankowego– mówi Sławomir Dudziński, dyrektor regionalny w firmie Fitch Ratings.

Banki mogą domagać się wcześniejszej spłaty kredytu, jeśli same znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą też zażądać zwiększenia zabezpieczeń. W przypadku obligacji takiego zagrożenia nie ma, a ich emitent do dnia wykupu papierów spłaca tylko odsetki. Kredyt wiąże się z koniecznością regularnych spłat oprocentowania i kapitału.

Mimo szybkiego wzrostu polski rynek obligacji korporacyjnych wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju – wartość wyemitowanych przez polskie przedsiębiorstwa obligacji to równowartość 3 proc. PKB, w Stanach Zjednoczonych ta relacja przekracza 50 proc. W USA przedsiębiorstwa 70-80 proc. swoich potrzeb pożyczkowych zaspokajają poprzez emisje obligacji, w Polsce jedynie około 20 proc., resztę pożyczając w bankach. To zarazem pokazuje, jak duży potencjał wzrostu ma nasz rynek, i w najbliższych latach emisji obligacji będzie jeszcze więcej, także tych skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Indywidualny inwestor na celowniku

W ostatnich miesiącach to właśnie ta grupa inwestorów jest głównym celem emitentów obligacji. Jedną z przyczyn jest ograniczenie popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych, bo coraz mniej pieniędzy płynie do funduszy lokujących kapitał w korporacyjne obligacje, od kupowania papierów dłużnych przedsiębiorstw powstrzymują się też otwarte fundusze emerytalne. Inwestorzy instytucjonalni czekają, aż emitenci zaoferują nabywcom lepsze warunki. Można przypuszczać, że niebawem tak się stanie, bo banki, po wprowadzeniu podatku od aktywów, zaczęły zaostrzać politykę kredytową dla przedsiębiorstw. A rynek kredytowy jest dla obligacji punktem odniesienia – jeśli rośnie koszt pożyczania pieniędzy w bankach, to po pewnym czasie przekłada się to także na wyższe oprocentowanie papierów dłużnych. Zaś inwestorzy indywidualni są w stanie zaakceptować niższe zyski z obligacji, zależy im przede wszystkim na tym, żeby zarobić więcej, niż na bankowej lokacie.

Inwestorzy indywidualni nie potrafią znaleźć właściwego punktu odniesienia do oceny atrakcyjności obligacji. Porównują obligacje z lokatami, a należałoby brać pod uwagę stopę wolną od ryzyka– mówi Emil Szweda z serwisu Obligacje.pl

Za stopę wolną od ryzyka najczęściej uznaje się rentowność papierów dłużnych, emitowanych przez skarb państwa. Kłopoty z oceną ryzyka i związanej z nim premii przez inwestorów indywidualnych, którą powinien zaoferować emitent obligacji, dobrze obrazuje emisja 10-letnich papierów Banku Pocztowego. Bank realizuje program emisji obligacji o wartości 1 mld zł i w jego ramach zaoferował inwestorom detalicznym 10-letnie papiery, które w pierwszym roku oprocentowane są na 4,5 proc. Dla porównania, w tym samym czasie można było kupić na rynku obligacje skarbu państwa dające 3 proc. dochodu rocznie. Premia za ryzyko oferowana przez bank była niezbyt duża, biorąc pod uwagę, że emitentem jest średniej wielkości instytucja finansowa, a dodatkowo sprzedawane obligacje miały charakter podporządkowany (nabywcy tego rodzaju papierów dłużnych zaspokajani są w ostatniej kolejności w razie upadłości emitenta). Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że inwestorzy instytucjonalni nie kupiliby papierów na takich warunkach.

Warto też pamiętać, że obligacje emitowane przez banki nie są tym samym, co lokata bankowa – nie obejmuje ich system gwarantowania depozytów.

Kto nie wykupuje obligacji

O tym, że rynek obligacji nie jest pozbawiony ryzyka związanego z niewykupieniem przez emitenta papierów dłużnych, co dla ich posiadaczy najczęściej oznacza utratę całości kapitału, pokazują statystyki rynku Catalyst. To powołany do życia w 2009 r. przez GPW parkiet, na którym inwestorzy mogą obracać obligacjami, jeśli emitent zdecyduje się wprowadzić je na rynek. Na początku lipca na Catalyst notowanych było 386 serii obligacji, wyemitowanych przez 140 różnych firm. Między innymi wspomniane także papiery Banku Pocztowego – to rozwiązanie dla inwestorów bardzo wygodne, bo nie muszą trzymać ich w portfelach przez 10 lat, ale mogą sprzedać na rynku.

Okazuje się, że każdego roku emitenci nie wykupują około 4 proc. (biorąc pod uwagę wartość emisji) zapadających w danym roku papierów. W grupie emisji nie większych niż 10 mln zł, których nabywcami są przede wszystkim inwestorzy detaliczni, wskaźnik niewypłacalności jest dużo wyższy i sięga 20 proc. Dla inwestorów szczególnie niekorzystne były lata 2014-2015, kiedy swoich papierów nie wykupiły takie firmy jak PCZ czy e-Kancelaria. Pierwsza ze spółek, prowadząca sieć prywatnych placówek medycznych, jak wynikało z oficjalnych informacji przekazywanych inwestorom jeszcze w I kwartale zeszłego roku, była dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Jednak w lipcu PCZ ogłosiła bankructwo, zostawiła po sobie niespłacone obligacje za ponad 60 mln zł. Działająca na rynku windykacyjnym e-Kancelaria nie wykupiła papierów o łącznej wartości 30 mln zł.

W pierwszym kwartale 2016 r. sytuacja wyglądała już znacznie lepiej – obligacji o wartości 3 mln zł nie wykupiła tylko jedna spółka, co było najlepszym wynikiem od trzech lat.

Rynek Catalyst oczyścił się już z najmniej wiarygodnych emitentów. Ale nawet w okresach bardzo dobrej gospodarczej koniunktury znajdą się firmy, które nie wykupią swoich obligacji – ostrzega Emil Szweda.

Większość obligacji sprzedawanych jest w emisjach prywatnych, czyli ofertach kierowanych do mniej niż 150 inwestorów. Żeby wziąć w nich udział, trzeba figurować w bazach danych biur maklerskich lub firm inwestycyjnych, które takie oferty organizują. Większość papierów nie trafia do obrotu na rynku Catalyst, nie są nigdzie rejestrowane i tym samym trudno oszacować, jaka ich część nie jest wykupywana.

Z fragmentarycznych informacji, które do nas docierają, można wnioskować, że w grupie papierów, które są poza obrotem na Catalyst, odsetek niespłacanych obligacji jest wyższy – ocenia Szweda.

Bez ratingów

Bezpieczeństwo na rynku obligacji byłoby na wyższym poziomie, gdyby spółki – przynajmniej te, które kierują swoją ofertę do inwestorów indywidualnych – zobowiązane były poddać emitowane papiery ocenie agencji ratingowej. Ale przepisy tego nie wymagają, a ocena agencji kosztuje – w przypadku Fitch, Moody’s i S&P, a więc trzech największych tego typu instytucji na świecie, chodzi o koszt rzędu 100 tys. euro rocznie za wydanie ratingu i jego monitoring. Działająca od dziewięciu lat lokalna, polska agencja EuroRating pobiera opłaty rzędu 15-30 tys.złotych rocznie. Przed dwoma laty swoją agencję ratingową, która po „wysoce konkurencyjnych cenach” miała oceniać wiarygodność kredytową małych i średnich spółek, powołała do życia Giełda Papierów Wartościowych, ale na razie nie rozpoczęła ona działalności.

Nie chodzi tylko o wysokość opłat. Skoro inwestorzy nie pytają o rating, a obligacje i tak się sprzedają, to firmy nie widzą potrzeby, żeby starać się o ocenę wiarygodności kredytowej – tłumaczy Emil Szweda.

Efekt jest taki, że na rynkach rozwiniętych 90 proc. emitentów posiada ocenę wiarygodności kredytowej, w Polsce jedynie około 10 proc. Jak udowodnił kryzys z lat 2008-2009, agencje ratingowe nie zawsze potrafią dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków, ale ich ocena mimo wszystko stanowiłaby dla inwestorów ułatwienie w wyborze właściwych obligacji. A tak działają na nim po omacku.


Autor: Tomasz Jóźwik

Komentarze (15)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Mr Louis Anderson
0 / 0 zgłoś

Loan Offer Apply Now

Mr Louis Anderson , 25.10.2016, 18:23
Pilna Pożyczka OFERTA Jestem zarejestrowanym i licencjonowanego pieniędzy kredytodawcy / inwestorowi, który udziela kredytów różnego rodzaju, takich jak wypłaty Osobiste, hipoteka, Business, Kredyty samochodowe poważny i zainteresowanych stron na bardzo niski koszt dostępną prędkością. Kontakt na nasz adres e-mail już dziś pod adresem: Louisandersonfinance@gmail.com Nie przegap tego wspaniałą okazję! przyjść do nas dzisiaj, abyśmy mogli położyć kres wszystkich problemów finansowych raz na zawsze!
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
davilavicente36@gmail.com

pożyczka

davilavicente36@gmail.com , 7.11.2016, 13:30
Witam, Ja Nawet DAVILA, tak jak poszukiwanie pożyczki od ponad 3 miesięcy, byłem wiele razy oszukany na stronach internetowych, pożyczki między szczególności chcąc, sprawia, że pożyczki pomiędzy szczególności u kilku osób. Ale za każdym razem, gdy mam zrobić, aby przez fałszywych kredytodawców i w końcu, nie mam nic na mój koszt. Ale, na szczęście, nie natknąłem się na pani o imieniu LYSE naprawdę prosty i dobry, kto mi pomoże znajdź mój kredyt 70000 zł, co mam na moim rachunku 48 godzin po nie zbyt wiele protokołów. W ten sposób, kto potrzebuje, jak mogę mu napisać lysemarie3@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
davilavicente36@gmail.com
0 / 0 zgłoś

pożyczka

davilavicente36@gmail.com , 7.11.2016, 13:34
Witam, Ja Nawet DAVILA, tak jak poszukiwanie pożyczki od ponad 3 miesięcy, byłem wiele razy oszukany na stronach internetowych, pożyczki między szczególności chcąc, sprawia, że pożyczki pomiędzy szczególności u kilku osób. Ale za każdym razem, gdy mam zrobić, aby przez fałszywych kredytodawców i w końcu, nie mam nic na mój koszt. Ale, na szczęście, nie natknąłem się na pani o imieniu LYSE naprawdę prosty i dobry, kto mi pomoże znajdź mój kredyt 70000 zł, co mam na moim rachunku 48 godzin po nie zbyt wiele protokołów. W ten sposób, kto potrzebuje, jak mogę mu napisać lysemarie3@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
midland.credit2@gmail.com
0 / 0 zgłoś

loan offer

midland.credit2@gmail.com , 15.11.2016, 10:22
Bez względu na to, czy masz złą historię kredytową / słabe, Midland Credit Home jest w stanie zapewnić Ci możliwość, która nie wymaga, aby spłacić znacznie interest.Our pożyczki jest łatwe szybkie i zaufany. Na poziomie 3% stopy procentowej, nasz kredyt jest uważany za najtańszy i najbardziej dostępne ..... napisz do nas; midland.credit2@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
john nancy
0 / 0 zgłoś

Pilna Pożyczka OFERTA !!!

john nancy , 18.11.2016, 19:33
Pilna Pożyczka OFERTA !!! Don, t wpaść w ręce oszust muszę spełniać inną scamer na linii opowiedz mi o kredyt i nie zawsze wierzą potem dopiero Jamesa, który skierował mnie do jednej firmy pożyczki dzisiaj mogę powiedzieć, jestem wśród najbogatszej osoby w moje miasto w jaki sposób firma pożyczka używać kredytu błogosławić mnie dziś, jeśli chcesz, aby przekształcić swoje życie dziś możesz skontaktować Mārtinš na jego gmail{remymartinsloanfirm@gmail.com~~pobj} !!!
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
john nancy
0 / 0 zgłoś

Pilna Pożyczka OFERTA !!!

john nancy , 18.11.2016, 19:47
Pilna Pożyczka OFERTA !!! Don, t wpaść w ręce oszust muszę spełniać inną scamer na linii opowiedz mi o kredyt i nie zawsze wierzą potem dopiero Jamesa, który skierował mnie do jednej firmy pożyczki dzisiaj mogę powiedzieć, jestem wśród najbogatszej osoby w moje miasto w jaki sposób firma pożyczka używać kredytu błogosławić mnie dziś, jeśli chcesz, aby przekształcić swoje życie dziś możesz skontaktować Mārtinš na jego gmail{remymartinsloanfirm@gmail.com~~pobj} !!!
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
KUMAH JAMES
0 / 0 zgłoś

LOAN OFFER 2016/2017

KUMAH JAMES , 19.11.2016, 18:01
Szukacie dla firm, spółką lub pożyczki osobiste? Oferujemy wszystkie rodzaje kredytów z oprocentowaniem 3% rocznie, napisz do nas swoje dane w midland.credit2@gmail.com uzyskać więcej informacji.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
KUMAH JAMES
0 / 0 zgłoś

LOAN OFFER 2016/2017

KUMAH JAMES , 3.12.2016, 10:20
Witam Seekers kredytu, Czy potrzebujesz pilnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczki długu? kupić samochód lub dom? Jeśli tak nie więcej martwić, bo oferują wszelkiego rodzaju pożyczki na niskim i niedrogie oprocentowaniem 3%, bez zabezpieczenia, bez kontroli kredytowej. Wracajcie do nas, jeśli potrzebujesz pożyczki z poniższej informacji. Kontakt e-mail: midland.credit2@gmail.com Czy masz złych kredytów? Czy potrzebujesz pieniędzy, aby zapłacić rachunki? Czy trzeba założyć nową firmę? Czy masz niedokończony projekt pod ręką z powodu złej finansowania? Czy potrzebujesz pieniędzy, aby inwestować w jakiejś dziedzinie specjalizacji, które zyskasz? i nie wiem co robić. Oferujemy następujące kredyty poniżej; pożyczki osobiste [zabezpieczone i niezabezpieczone] kredytów na działalność gospodarczą [zabezpieczone i niezabezpieczone] kredyty kombinowane studentów kredyty kredyty konsolidacyjne i wielu innych. 1. Pełne nazwy: ---------------- 2. Adres kontaktowy: ---------------- 3. Kwota kredytu potrzebne: ---------------- 4. Czas trwania pożyczki ---------------- 5. Miesięczny dochód: -------------------- 6: Zawód: ---------------------- 7. Bezpośredni numer telefonu: ---------------- Nazwa firmy: MIDLAND Credit Home Firma Email midland.credit2@gmail.com Firma NMLS ID: 315276 Strona internetowa firmy: midlandcreditonline.com Z poważaniem, Pan kumah James.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
CHRISTIAN  CALVIN
0 / 0 zgłoś

loan

CHRISTIAN CALVIN , 6.12.2016, 00:01
Witam, mam na imię Christian Calvin ofiarą oszustwa w rękach fałszywych kredytodawców. Mam stracił około 6,000PLN bo potrzebowała dużego kapitału 80,000PLN i prawie umarł, nie miałem dokąd pójść. moja firma została zniszczona, aw procesie zgubiłem mój mąż i mój syn i nie mógł ponownie stanąć takiej sytuacji. w czerwcu 2016 roku, spotkałem znajomego, który wprowadził mnie do dobra matka, pani Olivia Daniela, który ostatecznie pomógł mi zabezpieczyć pożyczkę w firmie. dobrą matką i chce skorzystać z tej okazji dziękuję i niech Bóg nadal błogosławił. Chciałbym również skorzystać z tej okazji, aby doradzić koledze po polsku, że istnieje wiele oszustów tam, więc jeśli potrzebujesz pożyczki, i chcą zabezpieczyć pożyczkę szybko zarejestrować tylko dzięki pani Olivia Daniela za pośrednictwem poczty elektronicznej: (oliviadaniel93@gmail.com ). można również skontaktować się ze mną poprzez ten e-mail: (christiancalvin200@gmail.com). jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Proszę ona jest jedyną osobą, niezawodne i godne zaufania. Dziękuję Ci.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Przerzuć Oliveira
0 / 0 zgłoś

potrzebujesz pożyczki ???

Przerzuć Oliveira , 9.12.2016, 02:00
witaj jesteś w trudnej sytuacji finansowej ??? i trzeba pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy zwrócić dług lub dla leków ?? Jeśli tak, proszę połączyć się z pani Stella Rene CEO pani Stella Rene Kredytowej Firm jej firma jest bezpieczne, zabezpieczone i zaufany w tym samym czasie, ponieważ jest to firma, gdzie ja właśnie zrealizowane pożyczkę od 120,000,00 i było udane i faktycznie mój marzenia się do dzisiaj, więc chcę używać tego medium poinformować każdego, kto jest w potrzebie pożyczki, aby połączyć się z pocztą elektroniczną pod {mrsstellareneloanfirm1@gmail.com} przetestowane i zaufanie. Przerzuć Oliveira
skomentuj odpowiedzi (5)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
spencerthomas995@gmail.com
0 / 0 zgłoś

Loan

spencerthomas995@gmail.com , 17.12.2016, 18:31
Pilna Pożyczka OFERTA Zastosuj. TERAZ Drodzy kandydaci do kredytów, pozdrowienia kredytowych z Queeneth stałej. Posiadamy certyfikat pożyczki pożyczkodawcy, którzy oferują pożyczki dla osób, które potrzebują pożyczek. Dajemy pożyczki dla projektu, biznes, podatki, dług, rachunki i inne metę reasons.we na 2% więcej rate.There otrzymuje zaliczenia dla firmy, więc trzeba kredyt? Czy jesteś zadłużony? Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą i potrzebujesz kapitału? Potrzebujesz kredytu lub finansowania z jakiejkolwiek przyczyny? Twoja pomoc jest ostatecznie tutaj i dajemy cały kredyt w wysokości tanie i przystępne tylko 2% rocznie, jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami dzisiaj na (Queenethloans@gmail.com) i uzyskać pożyczkę today.For więcej na temat naszych usług, Proszę opuścić kwoty pożyczki, czego potrzeba i czasu trwania pożyczki. chcesz wziąć * Personal Loans (Secure i niezabezpieczone) * Kredyty biznesowe (Secure i niezabezpieczone) * Kredyt konsolidacyjny i wiele więcej. Posiadamy certyfikat, godne zaufania, niezawodne, wydajne, szybkie i dynamiczne. Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o kontakt pod adresem: queenethloans@gmail.com Powodzenia klientów. Queeneth ZNAKI kredytu.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
jasminnoorloancompany@gmail.com
0 / 0 zgłoś

I will be waiting to hear your own testimony.

jasminnoorloancompany@gmail.com , 25.03.2017, 13:07
Witam pożyczkobiorców, Czy potrzebujesz pilnej pożyczki na rozpoczęcie działalności, pożyczki długoterminowej? Kupić caror dom? Jeśli tak, nie martw się, ponieważ oferujemy wszelkiego rodzaju pożyczki z obfitym i przystępnym oprocentowaniem w wysokości 2%, bez zabezpieczenia i bez kontroli kredytowej. Wracaj do nas, jeśli potrzebujesz pożyczki z informacjami poniżej. Kontakt Email: jasminnoorloancompany@gmail.com Czy masz kiepski kredyt? Czy potrzebujesz pieniędzy, aby płacić rachunki? Czy potrzebujesz rozpocząć nowy biznes? Czy masz niedokończony projekt pod ręką z powodu złego finansowania? Zainwestować w pewnym zakresie specjalizacji, które Ci się przydadzą? I nie wiesz, co robić. Oferujemy następujące pożyczki poniżej: pożyczki osobiste [bezpieczne i niezabezpieczone] pożyczki biznesowe [pożyczki zabezpieczone i niezabezpieczone] pożyczki kombinowane kredyty konsolidacyjne kredyty i tak wiele innych. 1. Pełne imiona: ------ 2. Kraj: ----------- 3. Państwo: --------------- 4. Adres kontaktowy: ------- 5. Wymagana kwota kredytu: ------ 6. Czas trwania pożyczki (rok): -------- 7. Dochód miesięczny: ---------------- 8. Bezpośredni numer telefonu: ----------- EMAIL: [jasminnoorloancompany@gmail.com] Pozdrawiam, pani jasmin noor.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
valerie
0 / 0 zgłoś

Oferta pożyczki pomiędzy osobą a uczciwą, przez 48 godzin

valerie , 5.09.2017, 12:51
cześć Oferta pożyczki pomiędzy osobą a uczciwą, przez 48 godzin e-mail: mirandacaprino@gmail.com e-mail: thomas.stumpls@yahoo.com Czy potrzebujesz kredytu handlowego? lub pożyczkę osobistą? Kredyty samochodowe? Pożyczki hipoteczne? Jestem pani Miranda Caprino, konta w banku prywatnym już na emeryturze. Teraz zarabiam na kogoś, kto potrzebuje oprocentowania 3% w porównaniu do 48 godzin. Jestem bardzo szczery i wiarygodny. Skontaktuj się ze mną dziś i daj mi znać ile chcesz zapłacić. Moje umowy kredytowe od 2000 do 800 000 euro itd .... Jestem gotowy, aby cię zadowolić w ciągu 48 godzin. Bank i inne finansowanie z agencji pożyczkowych może Cię odrzucić, ale będę szczęśliwy, jeśli jesteś zainteresowany. Nie wahaj się skontaktować ze mną za pośrednictwem poczty e-mail: mirandacaprino@gmail.com lub za pośrednictwem tej poczty: thomas.stumpls@yahoo.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Ryan Jeremy
0 / 0 zgłoś

http://www.gb.pl

Ryan Jeremy , 19.03.2018, 08:01
Dzień dobry, Nazywam się Santos Banegas. Jestem obywatelem Polski. Chcę poświadczyć dobrego Pożyczkodawcę, który pokazał mi światło po tym, jak został oszukany przez 4 różnych międzynarodowych pożyczkodawców Internetu, wszyscy obiecują mi pożyczkę po tym, jak mnie zrobili. zapłacić wiele opłat, które nie dają żadnych korzyści i nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. Straciłem moje ciężko zarobione pieniądze i było to w sumie 18,000 zł. Pewnego dnia, gdy przeglądałem internet, wyglądałem na sfrustrowanego, gdy natknąłem się na zeznającego mężczyznę, który również został oszukany i ostatecznie powiązano go z legalną firmą pożyczkową o nazwie Global Provission, gdzie w końcu dostał pożyczkę, więc postanowiłem skontaktować się z tą samą firmą pożyczkową. a następnie opowiedziałem im moją historię o tym, jak zostałem oszukany przez 4 różnych pożyczkodawców, którzy nie robili nic, tylko by zadać mi więcej bólu. Wyjaśniam firmie pocztę i wszystko, co mi powiedzieli, nie płaczę więcej, bo dostanę pożyczkę od ich firmy, a także dokonałem właściwego wyboru, aby się z nimi skontaktować. wypełniłem formularz wniosku o pożyczkę i kontynuowałem wszystko, o co mnie prosiłem, a otrzymałem pożyczkę w wysokości 100 000,00 zł od tej wspaniałej firmy (Global provisional} zarządzanej przez pana Jamesa Smitha i tutaj jestem dzisiaj szczęśliwa z moją rodziną, ponieważ pan James Smith dał mi pożyczkę, więc złożyłem przysięgę na siebie, że będę nadal zeznawał w Internecie, w jaki sposób dostałem pożyczkę, czy potrzebujesz pilnie pożyczki ?, uprzejmie i szybko skontaktuj się z Globalnym prowizorem teraz za pożyczkę przez e-mail (globalprovissioncompany@gmail.com) wierzę, że inni ludzie również składają zeznania na temat tego samego uczciwego pożyczkodawcy
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
SARAH SMITH
0 / 0 zgłoś

W JAKI SPOSÓB POSZEDŁEM MOJĄ POŻYCZĘ 10 MILIONÓW.

SARAH SMITH , 16.04.2018, 15:50
Witam wszystkich, jestem panią Sarah Smith z USA i chcę użyć tego medium, aby wyrazić wdzięczność firmie SUN TRUST COMPANY za spełnienie obietnicy poprzez udzielenie mi pożyczki, utknąłem w sytuacji finansowej i musiałem refinansować i zapłacić moje rachunki jak założyć firmę. Próbowałem szukać pożyczek od różnych firm pożyczkowych, zarówno prywatnych, jak i korporacyjnych, ale nigdy nie udało mi się i większość banków odrzuciła moją prośbę o kredyt. Ale tak jak Bóg to zrobił, zostałem przedstawiony przez przyjaciela o imieniu Samuel James do firmy SUN TRUST COMPANY i przeszedł odpowiedni proces uzyskania pożyczki od firmy, ku mojemu największemu zaskoczeniu w ciągu 24 godzin, tak jak mój przyjaciel Samuel James, ja i moi przyjaciele otrzymałem pożyczkę w wysokości 10 milionów euro na działalność gospodarczą, więc moja rada dla każdego, kto chce pożyczki, "jeśli musisz skontaktować się z jakąkolwiek firmą w odniesieniu do zabezpieczenia pożyczki online z niskim oprocentowaniem 2% i lepszymi planami spłat / harmonogramem, proszę skontaktuj się z SUN TRUST COMPANY Poza tym, Oni nie wiedzieli, że to robię, ale z powodu radości we mnie, jestem tak szczęśliwy i chcę, aby ludzie wiedzieli więcej o tym wspaniałym towarzystwie, które naprawdę udziela pożyczek, to jest moja modlitwa że BÓG powinien pobłogosławić ich bardziej, gdy uśmiechają się na twarzach ludzi. Możesz skontaktować się z nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej na {suntrustfinancialhome@gmail.com} {suntrustfinancialhome@gmail.com} Z poważaniem Pani Sarah Smith.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła