Kapitał zaufania

opublikowano: 28 sierpnia 2016
Kapitał zaufania
fot. materiały prasowe

Rekordowo niskie stopy procentowe to dla przedsiębiorstw okazja, żeby tanio pozyskać kapitał. Coraz częściej firmy decydują się na emisje obligacji, kierując swoją ofertę do inwestorów detalicznych, poszukujących alternatywy dla coraz niżej oprocentowanych depozytów

Jeszcze trzy lata temu średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych sięgało 4 proc., ale w maju tego roku spadło do zaledwie 1,6 proc. w skali roku. Niewiele więcej zarobić można na obligacjach skarbu państwa, których oprocentowanie – w przypadku sprzedawanych ostatnio papierów 2- i 3-letnich – wynosi 2-2,1 proc. Naturalną alternatywą dla posiadaczy nadwyżek finansowych, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, są obligacje przedsiębiorstw i banków. Z jednej strony pozwalają osiągnąć 4-5 proc. zysku w skali roku, z drugiej uchodzą za prawie pewną inwestycję. Prawie – bo nie wszyscy emitenci papierów dłużnych wykupują swoje obligacje.

Wzrost w dwucyfrowym tempie

Na koniec pierwszego kwartału wartość długoterminowych obligacji (o zapadalności powyżej roku), wyemitowanych przez przedsiębiorstwa, wyniosła 65 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 21 proc. Zobowiązania banków z tytułu emisji papierów dłużnych sięgnęły 51 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 4,4 proc. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku te dwie grupy emitentów sprzedały inwestorom papiery za 6,4 mld zł.

Niskie stopy procentowe sprawiają, że koszty finansowania poprzez emisję obligacji są relatywnie niskie. Po globalnym kryzysie związanym z upadkiem Lehman Brothers firmy zrozumiały również, że powinny zdywersyfikować źródła pozyskania kapitału, żeby przynajmniej w pewnym stopniu uniezależnić się od finansowania bankowego– mówi Sławomir Dudziński, dyrektor regionalny w firmie Fitch Ratings.

Banki mogą domagać się wcześniejszej spłaty kredytu, jeśli same znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą też zażądać zwiększenia zabezpieczeń. W przypadku obligacji takiego zagrożenia nie ma, a ich emitent do dnia wykupu papierów spłaca tylko odsetki. Kredyt wiąże się z koniecznością regularnych spłat oprocentowania i kapitału.

Mimo szybkiego wzrostu polski rynek obligacji korporacyjnych wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju – wartość wyemitowanych przez polskie przedsiębiorstwa obligacji to równowartość 3 proc. PKB, w Stanach Zjednoczonych ta relacja przekracza 50 proc. W USA przedsiębiorstwa 70-80 proc. swoich potrzeb pożyczkowych zaspokajają poprzez emisje obligacji, w Polsce jedynie około 20 proc., resztę pożyczając w bankach. To zarazem pokazuje, jak duży potencjał wzrostu ma nasz rynek, i w najbliższych latach emisji obligacji będzie jeszcze więcej, także tych skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Indywidualny inwestor na celowniku

W ostatnich miesiącach to właśnie ta grupa inwestorów jest głównym celem emitentów obligacji. Jedną z przyczyn jest ograniczenie popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych, bo coraz mniej pieniędzy płynie do funduszy lokujących kapitał w korporacyjne obligacje, od kupowania papierów dłużnych przedsiębiorstw powstrzymują się też otwarte fundusze emerytalne. Inwestorzy instytucjonalni czekają, aż emitenci zaoferują nabywcom lepsze warunki. Można przypuszczać, że niebawem tak się stanie, bo banki, po wprowadzeniu podatku od aktywów, zaczęły zaostrzać politykę kredytową dla przedsiębiorstw. A rynek kredytowy jest dla obligacji punktem odniesienia – jeśli rośnie koszt pożyczania pieniędzy w bankach, to po pewnym czasie przekłada się to także na wyższe oprocentowanie papierów dłużnych. Zaś inwestorzy indywidualni są w stanie zaakceptować niższe zyski z obligacji, zależy im przede wszystkim na tym, żeby zarobić więcej, niż na bankowej lokacie.

Inwestorzy indywidualni nie potrafią znaleźć właściwego punktu odniesienia do oceny atrakcyjności obligacji. Porównują obligacje z lokatami, a należałoby brać pod uwagę stopę wolną od ryzyka– mówi Emil Szweda z serwisu Obligacje.pl

Za stopę wolną od ryzyka najczęściej uznaje się rentowność papierów dłużnych, emitowanych przez skarb państwa. Kłopoty z oceną ryzyka i związanej z nim premii przez inwestorów indywidualnych, którą powinien zaoferować emitent obligacji, dobrze obrazuje emisja 10-letnich papierów Banku Pocztowego. Bank realizuje program emisji obligacji o wartości 1 mld zł i w jego ramach zaoferował inwestorom detalicznym 10-letnie papiery, które w pierwszym roku oprocentowane są na 4,5 proc. Dla porównania, w tym samym czasie można było kupić na rynku obligacje skarbu państwa dające 3 proc. dochodu rocznie. Premia za ryzyko oferowana przez bank była niezbyt duża, biorąc pod uwagę, że emitentem jest średniej wielkości instytucja finansowa, a dodatkowo sprzedawane obligacje miały charakter podporządkowany (nabywcy tego rodzaju papierów dłużnych zaspokajani są w ostatniej kolejności w razie upadłości emitenta). Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że inwestorzy instytucjonalni nie kupiliby papierów na takich warunkach.

Warto też pamiętać, że obligacje emitowane przez banki nie są tym samym, co lokata bankowa – nie obejmuje ich system gwarantowania depozytów.

Kto nie wykupuje obligacji

O tym, że rynek obligacji nie jest pozbawiony ryzyka związanego z niewykupieniem przez emitenta papierów dłużnych, co dla ich posiadaczy najczęściej oznacza utratę całości kapitału, pokazują statystyki rynku Catalyst. To powołany do życia w 2009 r. przez GPW parkiet, na którym inwestorzy mogą obracać obligacjami, jeśli emitent zdecyduje się wprowadzić je na rynek. Na początku lipca na Catalyst notowanych było 386 serii obligacji, wyemitowanych przez 140 różnych firm. Między innymi wspomniane także papiery Banku Pocztowego – to rozwiązanie dla inwestorów bardzo wygodne, bo nie muszą trzymać ich w portfelach przez 10 lat, ale mogą sprzedać na rynku.

Okazuje się, że każdego roku emitenci nie wykupują około 4 proc. (biorąc pod uwagę wartość emisji) zapadających w danym roku papierów. W grupie emisji nie większych niż 10 mln zł, których nabywcami są przede wszystkim inwestorzy detaliczni, wskaźnik niewypłacalności jest dużo wyższy i sięga 20 proc. Dla inwestorów szczególnie niekorzystne były lata 2014-2015, kiedy swoich papierów nie wykupiły takie firmy jak PCZ czy e-Kancelaria. Pierwsza ze spółek, prowadząca sieć prywatnych placówek medycznych, jak wynikało z oficjalnych informacji przekazywanych inwestorom jeszcze w I kwartale zeszłego roku, była dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Jednak w lipcu PCZ ogłosiła bankructwo, zostawiła po sobie niespłacone obligacje za ponad 60 mln zł. Działająca na rynku windykacyjnym e-Kancelaria nie wykupiła papierów o łącznej wartości 30 mln zł.

W pierwszym kwartale 2016 r. sytuacja wyglądała już znacznie lepiej – obligacji o wartości 3 mln zł nie wykupiła tylko jedna spółka, co było najlepszym wynikiem od trzech lat.

Rynek Catalyst oczyścił się już z najmniej wiarygodnych emitentów. Ale nawet w okresach bardzo dobrej gospodarczej koniunktury znajdą się firmy, które nie wykupią swoich obligacji – ostrzega Emil Szweda.

Większość obligacji sprzedawanych jest w emisjach prywatnych, czyli ofertach kierowanych do mniej niż 150 inwestorów. Żeby wziąć w nich udział, trzeba figurować w bazach danych biur maklerskich lub firm inwestycyjnych, które takie oferty organizują. Większość papierów nie trafia do obrotu na rynku Catalyst, nie są nigdzie rejestrowane i tym samym trudno oszacować, jaka ich część nie jest wykupywana.

Z fragmentarycznych informacji, które do nas docierają, można wnioskować, że w grupie papierów, które są poza obrotem na Catalyst, odsetek niespłacanych obligacji jest wyższy – ocenia Szweda.

Bez ratingów

Bezpieczeństwo na rynku obligacji byłoby na wyższym poziomie, gdyby spółki – przynajmniej te, które kierują swoją ofertę do inwestorów indywidualnych – zobowiązane były poddać emitowane papiery ocenie agencji ratingowej. Ale przepisy tego nie wymagają, a ocena agencji kosztuje – w przypadku Fitch, Moody’s i S&P, a więc trzech największych tego typu instytucji na świecie, chodzi o koszt rzędu 100 tys. euro rocznie za wydanie ratingu i jego monitoring. Działająca od dziewięciu lat lokalna, polska agencja EuroRating pobiera opłaty rzędu 15-30 tys.złotych rocznie. Przed dwoma laty swoją agencję ratingową, która po „wysoce konkurencyjnych cenach” miała oceniać wiarygodność kredytową małych i średnich spółek, powołała do życia Giełda Papierów Wartościowych, ale na razie nie rozpoczęła ona działalności.

Nie chodzi tylko o wysokość opłat. Skoro inwestorzy nie pytają o rating, a obligacje i tak się sprzedają, to firmy nie widzą potrzeby, żeby starać się o ocenę wiarygodności kredytowej – tłumaczy Emil Szweda.

Efekt jest taki, że na rynkach rozwiniętych 90 proc. emitentów posiada ocenę wiarygodności kredytowej, w Polsce jedynie około 10 proc. Jak udowodnił kryzys z lat 2008-2009, agencje ratingowe nie zawsze potrafią dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków, ale ich ocena mimo wszystko stanowiłaby dla inwestorów ułatwienie w wyborze właściwych obligacji. A tak działają na nim po omacku.


Autor: Tomasz Jóźwik

Komentarze (10)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Gość
0 / 0 zgłoś

Oferta pożyczki w niskiej cenie Zgłoś się teraz

Gość , 11.02.2019, 07:30
Złóż wniosek o pożyczkę o niskiej stopie procentowej pomiędzy 2% a 3% z bardzo wyraźnymi warunkami pożyczki bezstresowej, dostosowanej do twoich potrzeb w dowolnym momencie, nie dotyczy następujących informacji. 1 Twoje pełne imię i nazwisko: ..... 2 Twój obecny adres kontaktowy: .... 3 Telefon> numery faksów: ...... 4 Twój zawód / Wiek / płeć: ..... 5 Twój prywatny adres e-mail: .... 6 Kwota potrzebna jako pożyczka: ........ 7 Czas trwania: ........... 8 Miesięczny dochód: ............. Wróć do mnie przez: oceanfinancefunds01@gmail.com bez stresu i marnowania czasu. Marketing.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
CATHERINE
0 / 0 zgłoś

offer loan urgent

CATHERINE , 12.02.2019, 00:23
Witaj, darmowa oferta kredytowa z kartą kredytową Viabuy. Zwracam państwa uwagę, abyś mógł udzielić specjalnej pożyczki TOLL zgodnie z prawem naszego kraju, Francji, od: 2000 milionów do 31 milionów z 3% udziałem, możesz wybrać okres spłaty od jednego do 25 lat wybór będzie zależał od potrzebnej ilości. Wiesz, że pożyczka jest zabroniona. Musisz zrobić pożyczkę. Proszę zwrócić uwagę na obszary, w których mogę pomóc: * Finansowe * Kredyty hipoteczne * Pożyczki inwestycyjne * Pożyczka samochodowa * Konsolidacja długów * Linia kredytowa * Drugi kredyt hipoteczny * Pożyczka * Pożyczka Chcesz ukończyć projekt i potrzebujesz finansowania lub środków do zapłaty Twoje rachunki, fundusze na inwestycje w firmy, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o moich warunkach. Proszę o kontakt bezpośrednio poprzez e-mail lub WhatsApp, jeśli chcesz być wysłuchany. E-mail: catherinedurand217@gmail.com WhatsApp +1 (865) 401-1764 Czy jesteś zainteresowany?
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
CATHERINE
0 / 0 zgłoś

OFFERTA LOAN

CATHERINE , 12.02.2019, 00:26
Witaj, darmowa oferta kredytowa z kartą kredytową Viabuy. Zwracam państwa uwagę, abyś mógł udzielić specjalnej pożyczki TOLL zgodnie z prawem naszego kraju, Francji, od: 2000 milionów do 31 milionów z 3% udziałem, możesz wybrać okres spłaty od jednego do 25 lat wybór będzie zależał od potrzebnej ilości. Wiesz, że pożyczka jest zabroniona. Musisz zrobić pożyczkę. Proszę zwrócić uwagę na obszary, w których mogę pomóc: * Finansowe * Kredyty hipoteczne * Pożyczki inwestycyjne * Pożyczka samochodowa * Konsolidacja długów * Linia kredytowa * Drugi kredyt hipoteczny * Pożyczka * Pożyczka Chcesz ukończyć projekt i potrzebujesz finansowania lub środków do zapłaty Twoje rachunki, fundusze na inwestycje w firmy, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o moich warunkach. Proszę o kontakt bezpośrednio poprzez e-mail lub WhatsApp, jeśli chcesz być wysłuchany. E-mail: catherinedurand217@gmail.com WhatsApp +1 (865) 401-1764 Czy jesteś zainteresowany?
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Catherinedurand217@gmail.com
0 / 0 zgłoś

OFFERTA LOAN

Catherinedurand217@gmail.com , 12.02.2019, 00:32
Witaj, darmowa oferta kredytowa z kartą kredytową Viabuy. Zwracam państwa uwagę, abyś mógł udzielić specjalnej pożyczki TOLL zgodnie z prawem naszego kraju, Francji, od: 2000 milionów do 31 milionów z 3% udziałem, możesz wybrać okres spłaty od jednego do 25 lat wybór będzie zależał od potrzebnej ilości. Wiesz, że pożyczka jest zabroniona. Musisz zrobić pożyczkę. Proszę zwrócić uwagę na obszary, w których mogę pomóc: * Finansowe * Kredyty hipoteczne * Pożyczki inwestycyjne * Pożyczka samochodowa * Konsolidacja długów * Linia kredytowa * Drugi kredyt hipoteczny * Pożyczka * Pożyczka Chcesz ukończyć projekt i potrzebujesz finansowania lub środków do zapłaty Twoje rachunki, fundusze na inwestycje w firmy, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o moich warunkach. Proszę o kontakt bezpośrednio poprzez e-mail lub WhatsApp, jeśli chcesz być wysłuchany. E-mail: catherinedurand217@gmail.com WhatsApp +1 (865) 401-1764 Czy jesteś zainteresowany?
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
CATHERINE
0 / 0 zgłoś

OFFERTA LOAN

CATHERINE , 12.02.2019, 00:35
Witaj, darmowa oferta kredytowa z kartą kredytową Viabuy. Zwracam państwa uwagę, abyś mógł udzielić specjalnej pożyczki TOLL zgodnie z prawem naszego kraju, Francji, od: 2000 milionów do 31 milionów z 3% udziałem, możesz wybrać okres spłaty od jednego do 25 lat wybór będzie zależał od potrzebnej ilości. Wiesz, że pożyczka jest zabroniona. Musisz zrobić pożyczkę. Proszę zwrócić uwagę na obszary, w których mogę pomóc: * Finansowe * Kredyty hipoteczne * Pożyczki inwestycyjne * Pożyczka samochodowa * Konsolidacja długów * Linia kredytowa * Drugi kredyt hipoteczny * Pożyczka * Pożyczka Chcesz ukończyć projekt i potrzebujesz finansowania lub środków do zapłaty Twoje rachunki, fundusze na inwestycje w firmy, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o moich warunkach. Proszę o kontakt bezpośrednio poprzez e-mail lub WhatsApp, jeśli chcesz być wysłuchany. E-mail: catherinedurand217@gmail.com WhatsApp +1 (865) 401-1764 Czy jesteś zainteresowany?
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Susan Benson
0 / 0 zgłoś

Loan Offer

Susan Benson , 12.02.2019, 02:03
Witaj, Panie i Panowie, czy pilnie potrzebujecie pożyczki biznesowej, osobistej lub pożyczki hipotecznej? Jeśli tak, radzę skontaktować się z Sunshine Financial Group za pośrednictwem tego adresu e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com), aby uzyskać pożyczkę Sunshine Financial Group to kompleksowa firma świadcząca usługi finansowe, zaangażowana w pomoc w poprawie długoterminowego sukcesu finansowego. Nasze spersonalizowane programy zostały zaprojektowane, aby pomóc w rozwoju, ochronie i oszczędzaniu majątku poprzez dostarczanie spersonalizowanych usług i specjalistycznej wiedzy. Jeśli tak trudno uzyskać pożyczkę kapitałową od lokalnych banków lub innych instytucji finansowych, nie martw się, ponieważ pomogliśmy wielu osobom i organizacjom, które borykają się z trudnościami finansowymi na całym świecie. Gdy składasz wniosek w SFGI, starasz się o kontakt z zaufaną firmą, która dba o Twoje potrzeby finansowe. Przez cały proces będziesz się troszczyć. GŁÓWNE KORZYŚCI; - Zastosuj zawsze i wszędzie. - Otrzymuj gotówkę w mniej niż 24 godziny - Pożycz od 1000 do 30 milionów euro - Brak ukrytych opłat. - Niskie oprocentowanie 3% - Masz szansę wybrać datę spłaty, tygodniowy, miesięczny lub roczny przez okres 1-30 lat. - Oferujemy zarówno pożyczki zabezpieczone, jak i niezabezpieczone Jeśli potrzebujesz pilnej pożyczki w ciągu 24 godzin, napisz do poniższego e-maila, aby uzyskać więcej informacji Email: (sunshine_fginc@outlook.com) Email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) WhatsApp: +447903159998 Gorące pozdrowienia
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
CATHERINE
0 / 0 zgłoś

OFFERTA LOAN

CATHERINE , 12.02.2019, 14:32
Witamy, bezpłatną ofertę kart kredytowych Viabuy. I upewnij się, że możesz zapewnić specjalną opłatę zgodnie z prawem kraju, Francja, do 2000 milionów dolarów rocznie, z udziałem w wysokości 3%, możesz wybrać okres spłaty od jednego do 25 lat. wybór zależy od potrzebnej ilości. Wiesz, że pożyczka jest zabroniona. Musisz zrobić pożyczkę. Proszę zwrócić uwagę na obszary, w których mogę pomóc: * Finansowe * Inwestycyjne Kredyty Hipoteczne * Pożyczka Auto * Konsolidacja długów * Linia kredytowa * Drugi kredyt * Pożyczka * Pożyczka Chcesz ukończyć projekt i potrzebujesz funduszy lub funduszy na opłacenie twoich rachunków, twoich funduszy na inwestowanie w firmę, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o moich warunkach. Proszę o kontakt bezpośrednio przez e-mail lub WhatsApp, jeśli chcą być wysłuchani. E-mail: catherinedurand217@gmail.com WhatsApp +1 (865) 401-1764 Czy jesteś zainteresowany?
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
CATHERINE
0 / 0 zgłoś

offer loan urgent

CATHERINE , 12.02.2019, 14:33
Witamy, bezpłatną ofertę kart kredytowych Viabuy. I upewnij się, że możesz zapewnić specjalną opłatę zgodnie z prawem kraju, Francja, do 2000 milionów dolarów rocznie, z udziałem w wysokości 3%, możesz wybrać okres spłaty od jednego do 25 lat. wybór zależy od potrzebnej ilości. Wiesz, że pożyczka jest zabroniona. Musisz zrobić pożyczkę. Proszę zwrócić uwagę na obszary, w których mogę pomóc: * Finansowe * Inwestycyjne Kredyty Hipoteczne * Pożyczka Auto * Konsolidacja długów * Linia kredytowa * Drugi kredyt * Pożyczka * Pożyczka Chcesz ukończyć projekt i potrzebujesz funduszy lub funduszy na opłacenie twoich rachunków, twoich funduszy na inwestowanie w firmę, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o moich warunkach. Proszę o kontakt bezpośrednio przez e-mail lub WhatsApp, jeśli chcą być wysłuchani. E-mail: catherinedurand217@gmail.com WhatsApp +1 (865) 401-1764 Czy jesteś zainteresowany?
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
May Gary
0 / 0 zgłoś

WE OFFER ALL KIND OF LOANS WE OFFER ALL

May Gary , 12.02.2019, 15:54
We are major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. We are major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4 1% 6. Sale Price: 32 2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. Name:May Gary Email:algecoglobalfinanceplc@gmail.com Skype::algecoglobalfinanceplc
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
liliane
0 / 0 zgłoś

BIENVENUE : LE PRÊT ENTRE PARTICULIERS EN LIGNE SANS FRAIS...

liliane , 12.02.2019, 19:35
BIENVENUE : LE PRÊT ENTRE PARTICULIERS EN LIGNE SANS FRAIS UNE ÉQUIPE TRÈS DYNAMIQUE A LA TACHE Vous êtres a la recherche de prêt pour relancer vos activités soit pour la réalisation d'un projet ou vous avez besoin d'argent pour d'autres raisons ? Pas de souci même si vous êtes fiché dans votre pays et n'avez pas accès au financement veuillez contactez ce E-mail: lilianefinance53@gmail.com pour avoir connaissance des conditions d'octroi de prêt et de financement sans tracasseries et dire adieu à vos problèmes financiers. Veuillez noter les domaines dans lesquels qu'on peut vous aider pour la réalisation de vos projets ou vous sortir de l'impasse * Financier * Prêts à l'investissement * Prêts personnels Ps : Sachez que nous travaillons à votre satisfaction, vous pouvez suivre votre dossier en ligne afin de connaître son évolution. Veuillez me contactez par mail : lilianefinance53@gmail.com
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.